Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 17 października) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Zwroty biletów okresowych

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzonymi ograniczeniami przez Państwo dot. działalności szkół ponadpodstawowych oraz wyższych, w odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa
sp. z o.o. (RPO-WKD)  podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociągami WKD, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych):

1) całkowicie niewykorzystanych;
2) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

Od zwracanych należności potrąca się odstępne w wysokości 10%.

Zwroty biletów zakupionych w stacjonarnych automatach biletowych przyjmowane są w punkcie znajdującym się w Warszawie na stacji metra "Centrum" - lokal 2009 C, Pasaż Handlowy, tel. 801 789 405, bok@otieuropa.com. Punkt czynny jest: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-18:00.

Od 17.10.2020 r. wprowadzone zostały nowe obostrzenia

Z powodu utrzymującego się wzrostu poziomu zakażeń COVID-19 Rząd zdecydował o wprowadzeniu kolejnych obostrzeń, które mają przeciwdziałać rozprzestrzeniającej się epidemii.

Od 17.10.2020 r. zmienia się dopuszczalny limit pasażerów podróżujących środkami transportu publicznego do 30% wszystkich miejsc siedzących i stojących.          W związku z tym w pociągach WKD maksymalna liczba dostępnych miejsc siedzących i stojących wyniesie odpowiednio: 150 w pociągach EN97 i 152                  w pociągach serii EN100. Pamiętać należy, że spośród miejsc siedzących należy zajmować co drugie miejsce. 

Przypominamy wszystkim pasażerom o obowiązku:

  • zakrywania ust i nosa w przestrzeni ogólnodostępnej, tj. perony, pociągi, kasy biletowe, itd. Zwolnione z obowiązku są tylko osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub dokument poświadczający o niepełnosprawności niepozwalającej na używanie tych środków ochronnych. Pasażer, taki winien posiadać przy sobie aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak możliwości noszenia maseczki;
  • częstej dezynfekcji rąk;
  • zachowaniu dystansu spełniającego min. 1,5 m.

Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii oraz ryzyko zakażenia COVID-19.

Aktualne zasady i ograniczenia publikowane przez Ministerstwo Zdrowia dostępne są pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Szanowni Pasażerowie, bądźmy odpowiedzialni i wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo podróży WuKaDką!

DBAJMY O SIEBIE I INNYCH TO KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA!

Od 10.10.2020 r. wprowadzone zostały zasady obowiązujące w strefie żółtej na terenie całego kraju

Z powodu znaczącego wzrostu poziomu zakażeń COVID-19 w Polsce oraz rozprzestrzeniającej się epidemii wirusa, od 10.10.2020 r. na terenie całego kraju wprowadzone zostały zasady obowiązujące w strefach żółtych.

Co to oznacza dla pasażerów WuKaDki?

  1. Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni ogólnodostępnej, tj. na peronach, w pociągach, kasach biletowych itd. Zwolnione z obowiązku są tylko osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub dokument poświadczający o niepełnosprawności niepozwalającej na używanie tych środków ochronnych. Pasażer taki winien posiadać przy sobie aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak możliwości noszenia maseczki.
  2. Zachowanie dystansu spełniającego min. 1,5 m.
  3. Przestrzeganie limitu zapełnienia pociągów do maksymalnie 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, tj. 252 miejsca w pociągach serii EN100 i 250 miejsc w pociągach serii EN97.
  4. Zajmowanie co drugiego miejsca siedzącego w pociągu.

Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii oraz ryzyko zakażenia COVID-19.

Szanowni Pasażerowie, zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo i zdrowie!

kolej na odpowiedzialnosc

Regaty na Stawach Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim

W pierwszych dniach października na Stawach Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim odbyły się I Regaty Żeglarskie.

W ślad za przykładem grodziszczanina Leonida Teligi, który jako pierwszy opłynął Ziemię jachtem, w niedzielny poranek do rywalizacji przystąpiło 7 zespołów. Zawodnicy wystartowali w czterech kategoriach wiekowych: 6-9, 10-13, 14-15 i 16+, na jedno i dwuosobowych żaglówkach. Podczas kilkugodzinnych zmagań załóg żaglówek, publiczność mogła się poczuć jak na mazurskich regatach a sprzyjająca tego dnia słoneczna pogoda pozwoliła na aktywny wypoczynek wśród pięknych okoliczności przyrody na świeżym powietrzu.

Spółka WKD towarzysząc żeglarskiej rywalizacji, podjęła się promocji tego wydarzenia oraz przekazała dla wszystkich uczestników atrakcyjne upominki.

- WuKaDka od wielu lat angażuje się w życie lokalnych społeczności i chętnie wspiera wydarzenia popularyzujące sportową rywalizację oraz aktywny i zdrowy styl życia – powiedział Tomasz Tretter – Członek Zarządu WKD.

„Wukadka” liderem rankingu punktualności w kolejowych przewozach pasażerskich w II kwartale 2020 roku

Według najnowszych danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, w II kwartale 2020 r. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w Polsce, uzyskując bardzo wysoki wskaźnik punktualności na poziomie 99,3%. Na drugim miejscu uplasowała się spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 99,2%, zaś na trzecim miejscu – przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn z wynikiem 98,8%. Szczegółowe dane zawarto w poniższej Tabeli.

Tabela: Punktualność kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w II kwartale 2020 roku

 

Nazwa przewoźnika

II kwartał

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,3%

2.

PKP SKM w Trójmieście

99,2%

3.

Usedomer Baderbahn

98,8%

4.

Arriva RP

98,5%

5.

Koleje Małopolskie

98,2%

6.

Koleje Dolnośląskie

97,2%

7.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

97,2%

8.

Koleje Mazowieckie

97,0%

9.

POLREGIO

96,7%

10.

Koleje Wielkopolskie

96,4%

11.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

95,6%

12.

Koleje Śląskie

95,1%

13.

PKP Intercity

91,6%

 

OGÓŁEM

97,0%

Źródło: www.utk.gov.pl

(https://www.utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-pa/16205,Punktualnosc-przewozow-pasazerskich-w-II-kwartale-2020-r.html)

Otwórz poniższą grafikę: Zestawienie punktualności kolejowych przewozów pasażerskich w podziale na poszczególnych przewoźników w II kwartale 2020 roku:

View the embedded image gallery online at:
http://wkd.com.pl/aktualnosci.html#sigProGalleria6dc98fb210

 

Osiągnięty przez Warszawską Kolej Dojazdową w ciągu II kwartału 2020 r. bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów w ramach realizowanych usług przewozowych, będący równocześnie najlepszym wynikiem w porównaniu do innych operatorów, mógł zostać wypracowany nieodmiennie dzięki licznym uwarunkowaniom organizacyjno-eksploatacyjnym, które spółka jest w stanie wykorzystać za pośrednictwem wypełniania połączonych funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej. Na pierwszym miejscu poprzez połączenie tych funkcji wskazać należy na możliwość skrócenia ścieżki decyzyjnej w perspektywie zapewnienia odpowiednio szybkiej reakcji i podjęcia działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia zdarzeń awaryjnych, niebezpiecznych i losowych – zarówno po stronie eksploatowanego taboru kolejowego, jak i użytkowanej infrastruktury kolejowej.

Wśród niezmiernie istotnych czynników eksploatacyjnych należy podkreślić właściwe zaplanowanie i wdrożenie rocznego rozkładu jazdy pociągów WKD. Oferta przewozowa WKD w tym zakresie pozostaje skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny – bez względu na porę dnia lub dzień tygodnia, co pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia. Skierowanie do ruchu w IV kwartale 2019 roku dodatkowego, 14. obiegu taboru, zapewniającego uruchomienie kilkunastu nowych połączeń w najbardziej obciążonych porach szczytów przewozowych, nie wymagało gruntownej przebudowy istniejącej wcześniej konstrukcji oferty. Szczególnie istotne tego rodzaju zastosowane rozwiązanie okazało się podczas wprowadzonych z końcem marca br. ograniczeń w przemieszczaniu się ludności w związku ze stanem epidemii COVID-19. Rozkład jazdy wykazał daleko posuniętą elastyczność w zakresie reagowania na rzeczywisty popyt ze strony podróżnych, co w ciągu minionego, II kwartału 2020 roku nie przyczyniło się do wzrostu ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnych.

W ciągu II kwartału 2020 roku najwyższy wskaźnik punktualności w przewozach pasażerskich, odnotowano w miesiącu kwietniu. W okresie tym przypadał szczyt ograniczeń w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego nałożonymi przez organy administracji państwowej, oraz związane z nimi mniejsze zainteresowanie podróżami koleją. Zdecydowana większość przewoźników uzyskała wówczas, podobnie jak pod koniec I kwartału br., najlepsze wyniki w skali zarówno całego kwartału, jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy zwrócić uwagę, że do takiego wyniku niewątpliwie przyczyniło się m.in. zmniejszenie liczby pociągów pasażerskich wynikające z epidemii koronawirusa, związane z powyższymi obostrzeniami. Ograniczenie liczby uruchamianych pociągów wydatnie wpłynęło na zwiększenie przepustowości linii kolejowych i zwiększenie rezerw czasowych na okoliczność usuwania skutków ewentualnych zdarzeń losowych. Warszawska Kolej Dojazdowa monitorując na bieżąco zapotrzebowanie na przewozy pasażerskie i frekwencję w okresie stanu epidemi COVID-19, w odróżnieniu od większości operatorów, w miarę stopniowego łagodzenia obostrzeń, już w połowie maja br. podjęła decyzję o przywróceniu bez żadnych ograniczeń, obowiązującego rocznego rozkładu jazdy pociągów. Tym samym ograniczenie oferty przewozowej na linii WKD miało miejsce tylko w odniesieniu do połowy II kwartału br.

Dla sprawnej realizacji zadań przewozowych spółka WKD użytkuje wyłącznie tabor nowej generacji, odpowiadający w pełni współczesnym standardom bezpiecznego podróżowania. Spośród 21 szt. elektrycznych zespołow trakcyjnych znajdujących się obecnie w posiadaniu spółki, 20 szt. dostarczono w latach 2012-2016. Dzięki posiadaniu własnego zaplecza utrzymaniowego dla obsługi taboru kolejowego, wykorzystującego wysokie kwalifikacje własnych pracowników, realizujących we właściwym zakresie czynności na kolejnych poziomach utrzymania aż do napraw poziomu P4, użytkowane pojazdy osiągają wysokie wskaźniki niezawodności i gotowości eksploatacyjnej. W minionym kwartale poczyniono niezbędne działania związane z przygotowaniem realizacji kolejnego cyklu napraw na poziomie P4 wytypowanej grupy pojazdów, które rozpoczną się na przełomie III i IV kwartału 2020 roku.

Niska usterkowość elementów infrastruktury kolejowej, w równie istotnym zakresie wpływająca na osiągane bardzo wysokie wskaźniki punktualności w przewozach pasażerskich, jest również rezultatem posiadania własnego zaplecza utrzymaniowego – przy ograniczonym do minimum zlecaniu usług do realizacji przez podmioty zewnętrzne. Spółka posiada wysoko wykwalifikowany personel, wykonujący czynności w zakresie przeglądów, konserwacji i modernizacji przez całą dobę, w tym w szczególności podczas nocnej przerwy w kursowaniu pociągów. Stała, bieżąca konserwacja elementów sieci trakcyjnej, drogi kolejowej wraz z obiektami inżynieryjnymi, urządzeń elektroenergetyki, sterowania ruchem kolejowym, zabezpieczenia przejazdów kolejowych oraz telekomunikacji i systemów transmisji danych, w przeważającej mierze możliwa do pełnej realizacji w przerwie nocnej, ogranicza do minimum ryzyko wystąpienia usterek i awarii, skutkujących poważnymi zaburzeniami dla regularności i niezawodności przewozów pasażerskich.

Osiągane bardzo wysokie wskaźniki punktualności przewozów spółka WKD zawdzięcza zrealizowanym w ostatnich latach przedsięwzięciom inwestycyjnym w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej, wpisującym się w zobowiązania określone w umowach zawieranych z Organizatorem Przewozów – Samorządem Województwa Mazowieckiego. Spośród zrealizowanych inwestycji obejmujących modernizację i rozbudowę elementów zarządzanej infrastruktury kolejowej, w zakresie odtworzenia, podwyższenia jej parametrów użytkowych oraz poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzone działania dotyczyły infrastruktury drogowej (torowej), sieciowej i elektroenergetycznej. Wszystkie zrealizowane w tych obszarach działania umożliwiają prowadzenie ruchu pociągów na każdym szlaku z założoną prędkością rozkładową, bez wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń tymczasowych.

Realizacja oferty przewozowej w ramach założonego planu eksploatacyjnego jest również uwarunkowana wysokimi kwalifikacjami personelu odpowiedzialnego za prowadzenie ruchu pociągów na linii WKD, w sposób wzorowy wykonującego swoje obowiązki, tj. dyżurnych ruchu, maszynistów i rewidentów taboru. Podkreślić w szczególności należy przeprowadzone w ostatnich latach przez spółkę WKD aktywne działania na rzecz pozyskania nowych maszynistów i trwałego zwiększenia zatrudnienia w tym zespole. Część maszynistów przeszkolono w ramach wewnętrznego kursu zorganizowanego we własnym zakresie przez spółkę WKD. W latach 2016-2019 w trzech edycjach kursu szkoleniowego uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych WKD uzyskało łącznie 25 osób. Umożliwia to spółce odpowiednie planowanie i zarządzanie zasobami oraz zapewnienie niezbędnej rezerwy kadrowej w tym zespole pracowników, co okazało się szczególnie istotne w tym trudnym dla nas wszystkich okresie epidemii COVID-19. Niezależnie od powyższego realizowane są również działania obejmujące podwyższanie kwalifikacji personelu zatrudnionego lub przewidzianego do zatrudnienia na stanowisku dyżurnego ruchu i dyspozytora.

Wszystkie wymienione powyżej elementy, pozostając w ścisłym związaku z realizowanymi od lat przedsięwzięciami dotyczącymi modernizacji i rozbudowy zarządzanej infrastruktury, wymiany taboru kolejowego na nowy, optymalnego gospodarowania pozostającymi w dyspozycji zasobami oraz zapewnienia odpowiednio wyszkolonej kadry, przyczyniają się do dalszego sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD, a tym samym wzmocnienia roli kolei na obszarze aglomeracji warszawskiej.

Podejmowane na bieżąco działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich o najwyższej niezawodności, bezpieczeństwie, komforcie oraz o odpowiedniej intensywności i sprawności. Znajduje to odzwierciedlenie w statystykach publikowanych cyklicznie przez Urząd Transportu Kolejowego.

Dni Transportu Publicznego organizowane przez Stowarzyszenie Klub Miłośników EKD/WKD

DTP 2020 hpWKD pop O

 

Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w tym roku z racji niepewnej sytuacji epidemiologicznej (pandemia COVID -19) odbywają się w terminie 16-22 września w formie online. W programie wirtualnej imprezy przewidziano:
a) Od 17 do 22 września publikacje w mediach społecznościowych Stowarzyszenia (Facebook, Instagram oraz kanał YouTube) archiwalnych wspomnień z poprzednich edycji Dni Transportu Publicznego w Grodzisku Mazowieckim oraz wydarzeń promujących bogatą historię "kolejki" WKD od 1927 roku do dzisiaj,
b) W piątek 18 września (18:00-19:30) transmisję w czasie rzeczywistym  prelekcji tematycznej pt. "Kolej na EN94". W czasie transmisji live na kanale YouTube Stowarzyszenia i profilu organizacji na Facebooku każdy będzie miał doskonałą okazję do zapoznania się z obszerną historią eksploatacji pojazdów produkcji wrocławskiego Pafawagu. Wykład poprowadzą członkowie Stowarzyszenia. Przewidziano możliwość zadawania pytań,
c) W weekend 19 i 20 września wirtualne zwiedzanie Izby Tradycji EKD-WKD, hali przeglądowo-naprawczej spółki oraz taboru historycznego jak i współczesnego "WuKaDki" (Facebook i kanał YouTube).

Realizowana kampania społeczna w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu skupia się głównie na:
a) zachęceniu jak największej liczby osób do korzystania z alternatywnych form transportu ( komunikacja publiczna, piesza lub rowerowa),
b) powiększeniu świadomości społecznej na temat negatywnych skutków eksploatacji tradycyjnego transportu z napędem spalinowym,
c) promowaniu inicjatyw ułatwiających mieszkańcom regionu korzystanie z proekologicznych środków transportu.

Partner honorowy: spółka Warszawska Kolej Dojazdowa

Organizatorzy: Stowarzyszenie Klub Miłośników EKD/WKD, SSKS - Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej, portal Komunikacyjny Grodzisk, społeczność "Po Szynach Mazowsza".

Partnerzy: Mediateka Grodzisk, Obiektywna Gazeta Mazowsza Zachodniego, Radio Bogoria, Grodziskie Pismo Społeczno- Kulturalne "Bogoria", Grodzisk News, Warszawa.pl

Dzień bez samochodu w WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, że w dniu 22.09.2020r. (wtorek) obowiązuje oferta specjalna "Dzień bez samochodu w WKD", w ramach której przejazdy wszystkimi pociągami uruchamianymi na linii WKD są bezpłatne, niezależnie od relacji i czasu podróży - bez konieczności posiadania jakiegokolwiek dokumentu stwierdzającego prawo do odbycia podróży. W przypadku podróży z rowerem/psem również do bezpłatnego przewozu roweru/psa. 

Oferta specjalna "Dzień bez samochodu w WKD" została wprowadzona w związku z przypadającym w dniu 22 września Europejskim Dniem bez Samochodu

W ramach oferty specjalnej "Dzień bez samochodu w WKD" pasażerom, którzy skasują bilet jednorazowy na przejazd/przewóz lub pasażerom posiadającym zakupiony wcześniej bilet okresowy, zawierający w swoim okresie ważności dzień 22.09.2020r. nie będzie przysługiwać zwrot środków finansowych.

Zaparkuj bezpłatnie samochód na nowym parkingu w Otrębusach i jedź pociągiem WKD!

Warszawska Kolej Dojazdowa zachęca do korzystania z przejazdów pociągami wszystkich pasażerów okolic kolejki, którzy w drodze do miejsc pracy, szkoły, rozrywki, czy wypoczynku poruszają się samochodem bądź rowerem. Wzrastającą dostępność usług przewozowych dla tej grupy podróżnych zapewnia rozbudowywana systematycznie infrastruktura parkingowa w systemie „Parkuj i Jedź”. Do dyspozycji pasażerów WKD przybył właśnie nowy bezpłatny parking w Otrębusach.

Oferta przewozowa WKD to nie tylko stabilny i cykliczny rozkład jazdy, nowe oferty przewozowe i systematycznie rozbudowywane kanały sprzedaży usług. „Wukadka” wspólnie z lokalnymi samorządami wypracowuje również nowe propozycje i rozwiązania dedykowane poszczególnym grupom podróżnych.

Od niedawna w Otrębusach tuż obok przystanku kolejki funkcjonuje nowy parking w systemie „Parkuj i Jedź", dzięki któremu użytkownicy samochodów, motocykli lub rowerów mogą w dogodnych warunkach pozostawić swoje pojazdy i już jako pasażerowie WKD kontynuować przejazd nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska pociągiem w sposób bezpieczny i komfortowy – podkreśla Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

Nowoczesna infrastruktura parkingowa zbudowana przy ul. Natalińskiej w Otrębusach w systemie „Parkuj i Jedź” została przeznaczona przede wszystkim dla pasażerów WKD. Parking jest bezpłatny, przy wjeździe należy pobrać wydruk potwierdzenia z datą i godziną, które należy zachować na okoliczność wyjazdu. Obowiązuje ograniczenie dla możliwości nieodpłatnego pozostawienia pojazdu do 24 godzin, po upływie których zostaje naliczona opłata za każdą kolejną rozpoczętą godzinę. Powyższe oznacza, że np. w drodze do pracy możliwe jest zaparkowanie samochodu o godz. 6 nad ranem, a następnie powrót po kilkunastu godzinach, ok. godz. 19 – w całości bezpłatne.

Obiekt został zlokalizowany po zachodniej stronie ul. Natalińskiej. Zapewnia kilkadziesiąt miejsc postojowych dla samochodów i motocykli,
w tym specjalnie wyznaczone powierzchnie dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Miejsca dla rowerów w całości zostały zlokalizowane pod zadaszeniem. Parking zyskał ponadto wygodne dojścia na perony, energooszczędne oświetlenie i został objęty monitoringiem zarządzanym przez Gminę Brwinów.

Zachęcamy do korzystania z nowego, bezpłatnego parkingu w Otrębusach!

View the embedded image gallery online at:
http://wkd.com.pl/aktualnosci.html#sigProGalleria965e35da20

Kasa biletowa w Michałowicach już otwarta dla pasażerów!

Dzisiaj w godzinach porannych obsługę pasażerów wznowiła kasa biletowa w Michałowicach. Przerwa w funkcjonowaniu kasy była związana z remontem budynku. Kasa biletowa, w której podróżni będą mogli zaopatrzyć się w dowolny rodzaj biletów w ramach oferty WKD będzie czynna w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) w godzinach 7-19.

Kasę biletową wyposażono w nowoczesne terminale umożliwiające dokonywanie płatności także w formie bezgotówkowej. Konsekwentnie zwiększamy dostępność obiektów WKD dla osób z niepełnosprawnościami – w nowej odsłonie zyskali oni udgodnienia i wyższy komfort obsługi w postaci poszerzonych drzwi wejściowych oraz stanowiącą od niedawna standard we wszystkich okienkach kasowych pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących.

Kasa biletowa w Michałowicach stanowi uzupełnienie sieci punktów sprzedaży biletów za pośrednictwem zróżnicowanych kanałów – niezależnie od wprowadzonych w ostatnim czasie nowych stacjonarnych automatów biletowych na wszystkich stacjach i przystankach osobowych, zapewniających możliwość nabycia dowolnego rodzaju biletów w systemie 24/7. Przypominamy, że na peronie w kierunku Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie kasy biletowej, pasażerowie mają do dyspozycji także biletomat nowego typu.

View the embedded image gallery online at:
http://wkd.com.pl/aktualnosci.html#sigProGalleria6322560a69