Utrudnienia na linii WKD w dniu 09.08.2018 (ZAKOŃCZONE)

UTRUDNIENIA NR 2:

W związku z awarią składu obsługującego pociąg nr 233 relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 13:50) - Milanówek (przyj. 14:38), która miała miejsce w rejonie przystanku osobowego "Polesie" odwołane zostają na całej relacji następujące pociągi:

  • Pociąg nr 236 relacji Milanówek Grudów (odj. 15:08) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 15:56)
  • Pociąg nr 365 relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 16:10) - Podkowa Leśna Główna (przyj. 16:51)

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.


AKTUALIZACJA GODZ. 13:00

Zakończenie utrudnień i przywrócenie rozkładowej organizacji ruchu pociągów.


AKTUALIZACJA GODZ. 12:30

Ok. godz. 12:25 zakończono czynności zabezpieczające w rejonie stacji Podkowa Leśna Główna i załączono napięcie zasilania w sieci trakcyjnej na szlaku Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska. Od godz. 12:30 możliwe wznowienie ruchu na szlaku Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz wznowienie ruchu po obydwu torach na szlaku Podkowa Leśna Główna - Komorów.

Rozpoczęto przywracanie rozkładowej organizacji ruchu pociągów na linii WKD.


AKTUALIZACJA GODZ. 11:05

Autobus komunikacji zastępczej podjedzie na stację Grodzisk Maz. Radońska około godziny 11:10 i kursować będzie na trasie Grodzisk Maz. Radońska - Podkowa Leśna Główna.

Trasa komunikacji zastępczej Grodzisk Maz. Radońska - Podkowa Leśna Główna


AKTUALIZACJA GODZ. 10:30

W związku z decyzją podjętą z udziałem przedstawicieli UM Podkowa Leśna oraz Straży Pożarnej w rejonie stacji Podkowa Leśna Główna prowadzone są czynności związane z zabezpieczeniem drzewostanu mogącego stanowić zagrożenie dla bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że ok. godz. 8:00 w torze nr 1G szlaku Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska, na odcinku za stacją Podkowa Leśna Główna w kierunku Grodziska Mazowieckiego, nastąpiło osunięcie się drzewa na sieć średniego napięcia 15 kV zasilającą podstacje trakcyjne. Osuwające się drzewo uszkodziło sieć zasilającą.

W związku z koniecznością wykonania naprawy uszkodzonej sieci, wymagającej dodatkowo wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej, ruch pociąów WKD na odcinku Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska zostaje wstrzymany do odwołania. Szacowany czas naprawy sieci wynosi ok. 1,5 godziny.

Dodatkowo został wstrzymany ruch pociągów na odcinku Podkowa Leśna Główna - Milanówek Grudów.

Ruch pociągów na odcinku od Podkowy Leśnej do Warszawy może odbywać się z opóźnieniem, niektóre pociągi mogą ulec odwołaniu lub skróceniu do stacji Komorów.

Na odcinku Podkowa Leśna Główna - Komorów ruch pociągów do odwołania odbywa się wahadłowo wyłącznie po torze nr 1 (tor prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego) z częstotliwością co ok. 30 minut dla jednego kierunku ruchu. W związku z powyższym:

  • odjazdy w kierunku Warszawy ze stacji Podkowa Leśna Główna odbywają się z peronu nr 2 (peron lewy patrząc w kierunku Warszawy);
  • odjazdy w kierunku Warszawy ze stacji Komorów odbywają się z peronu nr 2 (peron lewy patrząc w kierunku Warszawy) - dotyczy pociągów dojeżdżających z kierunku Podkowy Leśnej. Pociągi rozpoczynające bieg na stacji Komorów, wyprawiane w kierunku Warszawy odjeżdżają z peronu nr 1.

Na odcinku Warszawa Śródmieście - Grodzisk Mazowiecki wprowadzono honorowanie biletów WKD w pociągach i pojazdach zastępczej komunikacji autobusowej uruchamianych przez spółkę "Koleje Mazowieckie - KM" sp z o.o.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.

Rowerem przez Mazowsze z Warszawską Koleją Dojazdową

zdjęcie mapy tars rowerowych

Od początku maja br. w weekendy (soboty i niedziele) oraz święta (dni ustawowo wolne od pracy) każdy pasażer posiadający ważny bilet na przejazd pociągiem WKD, może przewieźć jeden rower, bez konieczności zakupu osobnego biletu na przewóz roweru.

Tym samym w ramach nowego udogodnienia umożliwiono podróżnym przewóz roweru na podstawie posiadanego biletu na przejazd, jeżeli rower ten jest łatwy do przemieszczania oraz nie zakłóca świadczenia danej usługi kolejowej dla innych pasażerów.

Wprowadzając możliwość nieodpłatnego przewozu roweru w dni wolne w pociągach WKD wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom i zgłaszanym przez podróżnych postulatom. Dzięki temu rozwiązaniu staramy się zachęcić osoby mieszkające nie tylko w pobliżu linii WKD, ale także na obszarach od niej oddalonych, do częstszego korzystania z podróży pociągami. Chcemy ponadto zachęcić do aktywnego spędzania wolnego czasu, ułatwiając przemieszczanie się pomiędzy miejscowościami, przez które przebiega linia „Wukadki”. Wszystko to czynimy w ramach sukcesywnie rozwijanej oferty przewozowej – podkreśla Michał Panfil, Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Istotnym elementem mającym na celu popularyzację nowej oferty jest opracowanie mapy tras rowerowych znajdujących się w pobliżu linii WKD, na której zaznaczono również szereg obiektów o znaczeniu turystyczno-krajoznawczym i kulturalnym, pozwalających znacząco uatrakcyjnić łączenie podróży rowerem i pociągiem. Mapa zatytułowana „Rowerem przez Mazowsze z Warszawską Koleją Dojazdową” została opracowana we współpracy z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną, do której spółka WKD przystąpiła z początkiem czerwca br.

Wielu pasażerów – rowerzystów nie ma wystarczającej wiedzy na temat tras rowerowych, jakie znajdują się w naszym regionie. Przygotowana mapa tras rowerowych zachęci naszych podróżnych do odkrywania piękna Mazowsza oraz przybliży ciekawe miejsca położone w niedalekiej odległości od linii WKD. Niewątpliwie pomoże także zmotywować pasażerów do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodziną. Celem podjętej współpracy jest szeroko pojęte wspieranie rozwoju turystyki na Mazowszu – poprzez promowanie walorów, atrakcji i produktów turystycznych szczególnie na obszarze jego południowo-zachodniej części – podsumowuje Dyrektor MROT Dorota Zbińkowska.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przystępując do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej dołączyła do grona ponad 80 członków zrzeszających tę organizację, działających w obszarze rozwoju turystyki i kultury na Mazowszu, na którą składają się samorządy, przedsiębiorcy, instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Spółka WKD poprzez rozwój turystyki zamierza wzmacniać lokalną gospodarkę Mazowsza i przyczynić się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Dzięki aktywnemu promowaniu nowej oferty umożliwiającej łączenie przejazdu rowerem i pociągiem zamierzamy zwiększać atrakcyjność turystyczną południowo-zachodniego subregionu Mazowsza, na obszarze którego działamy.

Nowa mapa tras rowerowych „Rowerem przez Mazowsze z Warszawską Koleją Dojazdową” począwszy od dnia 9 sierpnia (czwartek) będzie dostępna nieodpłatnie we wszystkich kasach biletowych WKD oraz zostanie wyłożona w pociągach WKD. Kasy biletowe będą wydawać mapy nie później niż do końca sierpnia br. lub do wyczerpania zapasów.

Przypominamy, że przewóz roweru w taborze WKD powinien odbywać się w miejscu do tego wyznaczonym, a w przypadku wyczerpania tego typu miejsc – w innym miejscu, w sposób nie utrudniający podróżowania innym pasażerom. W szczególności rower nie może utrudniać przejścia, ani narażać na szkodę osób i mienia innych pasażerów oraz nie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu. Odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z przewożeniem roweru ponosi podróżny.

Rusza akcja pn. „maskotka dla WKD”

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. chciałaby wykonać maskotkę reklamową, która będzie kojarzyć się z WKD.

W związku z powyższym, od dnia 08.08 do 09.09.2018 r. na stronie internetowej www.wkd.com.pl będzie zamieszczona ankieta z pytaniem „z jakim zwierzęciem kojarzy się Tobie WKD ?”. Państwa udział w ankiecie pomoże Spółce wybrać zwierzątko, które stanie się maskotką WKD.

Zapraszamy do zabawy z WKD i wypełnianie ankiety.

 

Przejdź do ankiety

Regulamin losowania nagród rzeczowych wśród osób bioracych udział w ankiecie pn. "Maskotka dla WKD"