MODERNIZACJA MOSTU NA RZECE ZIMNA WODA W KM 20.508 LINII KOLEJOWEJ NR 47 NA SZLAKU KOMORÓW - PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA - ETAP 2 ORAZ NAPRAWA TORU NR 2 NA SZLAKU KOMORÓW - PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA: W OKRESIE 01.07-31.07.2017

KOMUNIKAT WKD W SPRAWIE ORGANIZACJI RUCHU POCIĄGÓW NA LINII WKD W ZWIĄZKU Z MODERNIZACJĄ MOSTU NA RZECE ZIMNA WODA W KM 20.508 LINII KOLEJOWEJ NR 47 NA SZLAKU KOMORÓW – PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA (ETAP 2) ORAZ W ZWIĄZKU Z KOMPLEKSOWĄ NAPRAWĄ TORU NR 2 NA SZLAKU KOMORÓW - PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA W OKRESIE OD 01.07.2017 DO 31.07.2017

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z modernizacją mostu na rzece Zimna Woda w km 20.508 linii kolejowej nr 47 na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna (etap 2) oraz naprawą toru nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy) na szlaku Komorów - Podkowa Leśna Główna w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2017 r. na linii WKD obowiązują ograniczenia w ruchu pociągów oraz obowiązuje specjalny rozkład jazdy.

Specjalna organizacja ruchu pociągów na linii WKD w ramach Etapu 2 organizacji robót w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej, zaplanowanej od 1 czerwca do 31 lipca 2017 r. (zobacz poprzedni komunikat z organizacją ruchu od 1 czerwca do 30 czerwca 2017 r.) - obejmuje okres od 1 lipca do 31 lipca 2017 r.:

ETAP 2: od 01.07.2017 do 31.07.2017 (zamknięty tor nr 2: tor prawy w kierunku Warszawy):

A. Kursowanie pociągów będzie się odbywać na następujących relacjach:

DZIEŃ POWSZEDNI:

-     Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna     (dla podróżnych do/z Grodziska Maz. obowiązuje przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna)

-     Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska  (dla podróżnych do/z Grodziska Maz.)

-     Warszawa Śródmieście WKD – Komorów                       (dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)

SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTO:

-     Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska

-     Warszawa Śródmieście WKD – Komorów                        (dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)

B. Na odcinku Komorów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów będzie się odbywać wahadłowo, wyłącznie po torze nr 1 (tor prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego). Tor nr 2 będzie w tym czasie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów (wraz ze wszystkimi peronami przystankowymi zlokalizowanymi przy tym torze).
Na odcinku Pruszków WKD – Podkowa Leśna Główna w zamian za część wycofanych kursów pociągów zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).

C. Na odcinku Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany. W zamian za wycofane pociągi na tej relacji zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).

D. Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić punkt przesiadkowy dla wszystkich pasażerów pomiędzy pociągami obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz obsługującymi relację w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Czas przewidziany na przesiadkę wynosi od 7 do 8 minut.

Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić również punkt przesiadkowy dla wszystkich pasażerów pomiędzy pociągami obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej obsługującymi relację w kierunku Milanówka. Czas przewidziany na przesiadkę wynosi średnio 5 minut.

INFORMACJE DODATKOWE

A. Podróżni korzystający z autobusowej komunikacji zastępczej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.

B. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 31 maja 2017 r. i ważnych na przejazdy w dniu 1 czerwca 2017 r. i później:

 1. całkowicie niewykorzystanych,
 2. częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych

bez potrącania odstępnego.

Zwrotu biletów całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują odpowiednio:

 • kasy biletowe w przypadku biletów zakupionych w kasach
 • Centrum Obsługi Klienta w Warszawie (stacja metro Świętokrzyska – pawilon 1000 E, tel. 22 656-41-00. Punkt czynny jest od pn. do pt. w godz. 8:00 – 18:00),
  w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD w okresie ograniczeń, w  celu zaplanowania dogodnej podróży.

Przepraszamy za utrudnienia


DO POBRANIA

Specjalny rozkład jazdy pociągów oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważny w okresie od 01.07.2017-31.07.2017 (etap 2)

Pobierz rozkład: Warszawa Śródmieście WKD-Grodzisk Maz. Radońska/Milanówek Grudów- dzień powszedni

Pobierz rozkład: Warszawa Śródmieście WKD-Grodzisk Maz. Radońska/Milanówek Grudów- sobota, niedziela i święto

Pobierz rozkład: Grodzisk Maz.Radońska/Milanówek Grudów - Warszawa Śródmieście WKD - dzień powszedni

Pobierz rozkład: Grodzisk Maz.Radońska/Milanówek Grudów - Warszawa Śródmieście WKD - sobota, niedziela i święto

 

 

Informacja w sprawie zmian w składzie zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że prezes zarządu spółki, Grzegorz Dymecki, w związku z nabyciem praw emerytalnych, złożył rezygnację z dniem 30.06.2017 ze stanowiska prezesa zarządu. Rada Nadzorcza spółki WKD przyjęła złożoną rezygnację. W składzie zarządu pozostają osoby dotychczas pełniące funkcję członków zarządu WKD, tj. Jolanta Dałek oraz Michał Panfil, któremu powierzono pełnienie obowiązków prezesa zarządu.

Skład zarządu spółki WKD od dnia 01.07.2017:

 • Michał Panfil – p.o. prezesa zarządu
 • Jolanta Dałek – członek zarządu

Ponadto w dniu 29.06.2017 Zgromadzenie Wspólników WKD podjęło decyzję w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej WKD. Do nowego składu Rady Nadzorczej powołane zostały cztery z pięciu osób dotychczas pełniących funkcje członków Rady, tj.: Mariusz Frankowski – przewodniczący, Małgorzata Więckowska, Andrzej Kamasa i Grzegorz Benedykciński. Na nowego Członka Rady Nadzorczej powołana została Agnieszka Stankiewicz, która zastąpiła dotychczas zasiadającego w Radzie Edwarda Sobolewskiego.

Utrudnienia na linii WKD w dniu 30.06.2017 r. awaria pociągu na p.o. Brzózki (AKTUALIZACJA - ZAKOŃCZONE)

Aktualizacja godz. 13:25

O godz. 13:22 przywrócono rozkładową organizację ruchu pociągów na linii WKD.

 


Aktualizacja godz. 13:00

 

Ok. godz. 13:05 planowane jest ściągnięcie uszkodzonego składu do Grodziska Mazowieckiego. 

O godz. 13:22 planowany jest odjazd rozkładowego pociągu nr 154 relacji Grodzisk Maz. Radońska (odj. 13:22) - Podkowa Leśna Główna (przj. 13:36)


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że ok. godziny 12:18 na p.o. Brzózki awaii uległ pociąg nr 146 ralacji Grodzisk Maz (odj. 12:10) - Podkowa Leśna Główna (przyj. 12:24). 

W związku z powyższym uruchomiona została autobusowa komunikacja zastępcza. Najblizszy autobus komunikacji zastępczej odjedzie z Grodziska Maz. Radońska ok. godz. 13:05 -13:10.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia na linii WKD w dniu 29.06.2017 i 30.06.2017 (AKTUALIZACJA - ZAKOŃCZONE)

AKTUALIZACJA GODZ. 12:00

O godz. 11:55 przywrócono rozkładową organizację ruchu pociągów na linii WKD.

 


 

AKTUALIZACJA GODZ. 11:35

O godz. 11:55 wznowienie ruchu pociągów WKD na szlaku Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska. Ze stacji Podkowa Leśna Główna o godz. 11:55 zostanie wyprawiony pociąg relacji Podkowa Leśna Główna (odj. 11:55) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyj. 12:09).

Ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska ok. godz. 11:55 odjedzie autobus komunikacji zastępczej do stacji Podkowa Leśna Główna przez Milanówek Grudów na przesiadkę na stacji Podkowa Leśna Główna ok. godz. 12:30 do pociągu relacji Podkowa Leśna Główna (odj. 12:31) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 13:13).

Najbliższy pociąg ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska w kierunku stacji Podkowa Leśna Główna zostanie wyprawiony o godz. 12:10 zgodnie z obowiązującym specjalnym rozkładem jazdy pociągów WKD w okresie 01.06.2017-30.06.2017 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 12:10) - Podkowa Leśna Główna (przyj. 12:24).

Kursy zastępczej komunikacji autobusowej "ZA12 - LINIA 1" w relacji Podkowa Leśna Główna - Milanówek Grudów zostają przywrócone według obowiązującego specjalnego rozkładu jazdy w okresie 01.06.2017-30.06.2017 o godz. 12:28 (kurs relacji Podkowa Leśna Główna odj. 12:28 - Milanówek Grudów przyj. 12:38).


AKTUALIZACJA GODZ. 10:15

Planowane odjazdy zastępczej komunikacji autobusowej ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska w kierunku Podkowy Leśnej Głównej:

 • ok. godz. 10:40-10:45 - na stacji Podkowa Leśna Główna przesiadka do pociągu odjeżdżającego o godz. 11:19
 • ok. godz. 11:15-11:20 - na stacji Podkowa Leśna Główna przesiadka do pociągu odjeżdżającego o godz. 11:55
 • ok. godz. 11:50-11:55 - na stacji Podkowa Leśna Główna przesiadka do pociągu odjeżdżającego o godz. 12:31

Po dojeździe do stacji Podkowa Leśna Główna autobusy realizują postój ok. 5 min i wyruszają w drogę powrotną do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska.


AKTUALIZACJA GODZ. 8:35

Pociąg nr 308 relacji Podkowa Leśna Główna (odj. 8:19) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 9:01) opóźniony ok. 10 minut - w związku z koniecznością umożliwienia przejazdu przez stację Podkowa Leśna Główna pociągu sieciowego na szlak Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska.


AKTUALIZACJA GODZ. 8:25

Planowane odjazdy zastępczej komunikacji autobusowej ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska w kierunku Podkowy Leśnej Głównej:

 • ok. godz. 8:50-8:55 - na stacji Podkowa Leśna Główna przesiadka do pociągu odjeżdżającego o godz. 9:31
 • ok. godz. 9:35-9:40 - na stacji Podkowa Leśna Główna przesiadka do pociągu odjeżdżającego o godz. 10:07
 • ok. godz. 10:10-10:15 - na stacji Podkowa Leśna Główna przesiadka do pociągu odjeżdżającego o godz. 10:43

Po dojeździe do stacji Podkowa Leśna Główna autobusy realizują postój ok. 5 min i wyruszają w drogę powrotną do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska.


AKTUALIZACJA GODZ. 7:40

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, że do odwołania obowiązuje honorowanie wszystkich rodzajów biletów WKD w pociągach spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Śródmieście.


AKTUALIZACJA GODZ. 7:00

Planowane odjazdy zastępczej komunikacji autobusowej ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska w kierunku Podkowy Leśnej Głównej:

 • ok. godz. 7:00-7:05 - na stacji Podkowa Leśna Główna przesiadka do pociągu odjeżdżającego o godz. 7:43
 • ok. godz. 7:35-7:40 - na stacji Podkowa Leśna Główna przesiadka do pociągu odjeżdżającego o godz. 8:19
 • ok. godz. 8:10-8:15 - na stacji Podkowa Leśna Główna przesiadka do pociągu odjeżdżającego o godz. 8:55

AKTUALIZACJA GODZ. 6:50

Pociąg nr 415 relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 7:05) - Komorów (przyj. 7:34) zostaje odwołany.


AKTUALIZACJA GODZ. 6:45

Najbliższy kurs autobusu komunikacji zastępczej ze stacji Grodzisk Maz. Radońska w kierunku Podkowy Leśnej Głównej przez Milanówek Grudów odjedzie ok. godz. 7:00-7:05. Na stacji Podkowa Leśna Główna planowana przesiadka do pociągu relacji Podkowa Leśna Główna (odj. 7:43) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 8:25).

Kurs autobusu ZKA będzie realizowany przez przystanek Grodzisk Mazowiecki Piaskowa.


AKTUALIZACJA GODZ. 6:40

Kurs autobusu komunikacji zastępczej ze stacji Grodzisk Maz. Radońska w kierunku Podkowy Leśnej Głównej przez Milanówek Grudów odjedzie ok. godz. 6:45-6:50.


AKTUALIZACJA GODZ. 6:35

Od godz. 6:31 odjazdy ze stacji Podkowa Leśna Główna w kierunku Warszawy będą realizowane według obowiązującego specjalnego rozkładu jazdy pociągów w okresie od 01.06.2017 do 30.06.2017 - z częstotliwością co 36 minut.

Ruch pociągów na odcinku Warszawa - Komorów będzie prowadzony z częstotliwością 12-24 minut (mogą zostać odwołane wybrane pociągi na relacji Warszawa Śródmieście WKD - Komorów i z powrotem).

UWAGA: Do odwołania zostają zawieszone kursy zastępczej komunikacji autobusowej na relacji Podkowa Leśna Główna - Komorów według obowiązującego specjalnego rozkładu jazdy pociągów w okresie od 01.06.2017 do 30.06.2017.

Zastępcza komunikacja autobusowa funkcjonuje na odcinku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Milanówek Grudów - Podkowa Leśna Główna z częstotliwością ok. 35-40 minut.


AKTUALIZACJA GODZ. 6:20

Ok. godz. 6:30 wznowienie ruchu pociągów WKD na szlaku Podkowa Leśna Główna - Komorów i dalej w kierunku Warszawy. Ok. godz. 6:30 ze stacji Podkowa Leśna Główna wyruszy pociąg w relacji Podkowa Leśna Główna (pl. odj. 6:31) - Warszawa Śródmieście WKD (7:12).

Jednocześnie zastępcza komunikacja autobusowa zostaje ograniczona do odcinka Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna przez Milanówek Grudów (odjazdy z przystanków zlokalizowanych wzdłuż ul. Królewskiej - droga wojewódzka nr 719).


AKTUALIZACJA GODZ. 5:00

Ok. godz. 1:30 przywrócono możliwość prowadzenia ruchu pociągów WKD po obydwu torach na szlaku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD.

W dalszym ciągu prowadzone są czynności obejmujące przywrócenie możliwości prowadzenia ruchu na szlaku Podkowa Leśna Główna - Komorów oraz w następnej kolejności na szlaku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna.

Na szlaku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD ruch pociągów WKD będzie prowadzony z częstotliwością 12-24 min. Wszystkie pociągi w relacjach pomiędzy Warszawą i Podkową Leśną mające rozpoczynać lub kończyć bieg na stacji Podkowa Leśna Główna będą skrócone do stacji Komorów.

Na odcinku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna - Komorów ruch pociągów pozostaje wstrzymany do odwołania. W zamian za wycofane pociągi funkcjonuje zastępcza komunikacja autobusowa w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska - Milanówek - Podkowa Leśna Główna - Komorów - Pruszków WKD.

UWAGA: W związku z czasowym wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej na terenie Grodziska Mazowieckiego obejmującym m.in. obiekty administracyjne spółki WKD w Grodzisku Mazowieckim oraz brakiem możliwości zasilenia terenu spółki za pomocą podstacji w Pruszkowie (poważne uszkodzenie linii zasilającej na szlaku Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska w rejonie przystanków osobowych: Brzózki oraz Grodzisk Mazowiecki Okrężna) występują poważne ograniczenia w zakresie możliwości zarządzania systemem tablic informacji pasażerskiej na peronach stacji i przystanków osobowych.


AKTUALIZACJA GODZ. 00:15

Trwa naprawa uszkodzeń infrastruktury kolejowej na poszczególnych szlakach linii WKD. Większość połamanych drzew po nawałnicy w dniu 29.06.2017 została usunięta z torowiska, jednakże kontynuowane są działania związane z naprawą uszkodzonych elementów sieci trakcyjnej oraz sieci 15kV zasilającej podstacje trakcyjne.

Przyjęto następującą priorytetowość w zakresie przywracania ruchu pociągów WKD na poszczególnych na szlakach:

 1. Zakończenie usuwania uszkodzeń na torze nr 2 szlaku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD (tor nr 2 - tor prawy w kierunku Warszawy). Po zakończeniu tej naprawy możliwe będzie wznowienie ruchu po obydwu torach na szlaku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD.
 2. Zakończenie usuwania uszkodzeń w torach na szlaku Komorów - Podkowa Leśna Główna, umożliwiające wznowienie ruchu pociągów po torze nr 2 na szlaku od Komorowa do Podkowy Leśnej (według specjalnej organizacji ruchu w okresie od 01.06.2017 do 30.06.2017).
 3. Zakończenie usuwania uszkodzeń w torze na szlaku Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska (znaczne uszkodzenia w rejonie przystanków osobowych: Brzózki oraz Grodzisk Mazowiecki Okrężna).

W dniu 30.06.2017 (piątek) od początku kursowania ruch pociągów WKD pozostanie wstrzymany na szlaku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna do odwołania oraz na szlaku Podkowa Leśna Główna - Komorów do odwołania (z zachowaniem priorytetu w usuwaniu uszkodzeń, o którym mowa powyżej).

Na odcinku linii WKD od stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska przez Podkowę Leśną Główną i Komorów do Pruszkowa WKD do odwołania będzie funkcjonować zastępcza komunikacja autobusowa. Odjazdy autobusów ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska będą realizowane od godz. 3:50 (pierwszy kurs) w odstępach co ok. 40-45 minut. Po przywróceniu w ciągu dnia 30.06.2017 możliwości wjazdu pociągów na szlak Komorów - Podkowa Leśna Główna (w zależności od decyzji służb ruchowych i eksploatacyjnych) połączenia zastępczej komunikacji autobusowej będą realizowane na krótszej relaacji, tj. pomiędzy stacjami Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna.


AKTUALIZACJA GODZ. 22:35

O godz. 0:20 ze stacji ze stacji Warszawa Śródmieście WKD zostanie wyprawiony pociag w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 0:20) - Komorów (przyj. ok. 0:50). Na przystanku Pruszków WKD ok. godz. 0:45-0:50 przesiadka do autobusów komunikacji zastępczej w kierunku Grodziska Mazowieckiego przez Komorów i Podkowę Leśną Główną.


AKTUALIZACJA GODZ. 22:20

Ok. godz. 23:35 ze stacji Komorów zostanie wyprawiony pociag w relacji Komorów (odj. ok. 23:35) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. ok. 0:05). Powyższy pociąg będzie ostatnim pociągiem w relacji do Warszawy. Do pociągu zostanie uruchomione ostatnie połączenie zastępczej komunikacji autobusowej w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. ok. 22:50) - Komorów (przyj. ok. 23:30) przez Milanówek i Podkowę Leśną Główną.

UWAGA: Kurs autobusu komunikacji zastępczej ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska wyruszający ok. godz. 22:50 będzie ostatnim kursem zapewniającym możliwość dotarcia do Warszawy z przesiadką na stacji Komorów do pociągu WKD odjeżdżającego do Warszawy ok. godz. 23:35.


AKTUALIZACJA GODZ. 21:40

Ok. godz. 22:05 ze stacji Komorów zostanie wyprawiony pociag w relacji Komorów (odj. ok. 22:05) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. ok. 22:40).

Ok. godz. 22:45 ze stacji ze stacji Warszawa Śródmieście WKD zostanie wyprawiony pociag w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 22:45) - Komorów (przyj. ok. 23:20). Na przystanku Pruszków WKD ok. godz. 23:20-23:25 przesiadka do autobusów komunikacji zastępczej w kierunku Grodziska Mazowieckiego przez Komorów i Podkowę Leśną Główną.


AKTUALIZACJA GODZ. 21:30

Ok. godz. 21:35 ze stacji ze stacji Warszawa Śródmieście WKD zostanie wyprawiony pociag w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 21:35) - Komorów (przyj. ok. 22:05). Na przystanku Pruszków WKD ok. godz. 22:00-22:05 przesiadka do autobusów komunikacji zastępczej w kierunku Grodziska Mazowieckiego przez Komorów i Podkowę Leśną Główną.


AKTUALIZACJA GODZ. 20:25

Ok. godz. 21:00 ze stacji Komorów zostanie wyprawiony pociag w relacji Komorów (odj. ok. 21:00) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. ok. 21:30).


AKTUALIZACJA GODZ. 20:05

Ruch pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej w dalszym ciągu odbywa się według następującej specjalnej organizacji ruchu:

 1. Szlak Warszawa Śródmieście WKD - Komorów: dwukierunkowy ruch pociągów WKD po jednym torze (tor nr 1 - tor prawy w kierunku z Warszawy do Komorowa) z częstotliwością co ok. 65-70 minut dla jednego kierunku ruchu.
 2. Szlak Komorów - Podkowa Leśna Główna oraz Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska: funkcjonuje zastępcza komunikacja autobusowa z częstotliwością co ok. 65-70 min. na relacji: Pruszków WKD - Komorów - Podkowa Leśna Główna - Milanówek Grudów - Grodzisk Mazowiecki Radońska (przejazd drogą wojewódzką nr 719 z zajazdem pod stację Podkowa Leśna Główną). Kursy pojazdów ZKA na przystanku Pruszków WKD są dostosowane do przyjazdów pociągów w relacji z Warszawy do Komorowa (ruch podróżnych w kierunku południowo-zachodnim).

AKTUALIZACJA GODZ. 19:55

Ok. godz. 20:20 ze stacji Warszawa Śródmieście WKD zostanie wyprawiony pociag w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 20:20) - Komorów (przyj. ok. 20:50). Na przystanku Pruszków WKD ok. godz. 20:45-20:50 przesiadka do autobusów komunikacji zastępczej w kierunku Grodziska Mazowieckiego przez Komorów i Podkowę Leśną Główną.


AKTUALIZACJA GODZ. 19:15

Ok. godz. 19:05 ze stacji Warszawa Śródmieście WKD został wyprawiony pociąg w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 19:05) - Komorów (przyj. ok. 19:40). Na przystanku Pruszków WKD ok. godz. 19:35-19:40 przesiadka do autobusów komunikacji zastępczej w kierunku Grodziska Mazowieckiego przez Komorów i Podkowę Leśną Główną.

Ok. godz. 19:45 ze stacji Komorów zostanie wyprawiony pociąg w relacji z Komorowa do Warszawy.


AKTUALIZACJA GODZ. 17:55

Ok. godz 18:00-18:05 zostanie wyprawiony pociąg z Warszawy do Komorowa. W Pruszkowie WKD ok. 18:30-18:35 przesiadka do autobusów komunikacji zastępczej w kierunku Grodziska Maz przez Komorów i Podkowę Leśną Główną.

Ok. godz. 18:30 zostanie wyprawiony pociąg z Komorowa do Warszawy.


AKTUALIZACJA GODZ. 17:00

Ok. godz. 17:05-17:10 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna - Pruszków WKD wyruszą autubusy komunikacji zastępczej.

Ok. godz. 17:15 odjedzie pociąg relacji Komorów - Warszawa Śródmieście WKD.


AKTUALIZACJA GODZ. 16:35

Ok. godz. 16:40 na szlak Warszawa Śródmieście WKD - Komorów wyprawiony został pociąg relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 16:40) - Komorów (przyj. ok. 17:10). Na pasażerów podróżujących za stację Komorów, w kierunku Podkowy Leśnej i Grodziska Mazowieckiego na przystanku osobowym "Pruszków WKD" oczekują autobusy komunikacji zastępczej, które wyruszą po dojeździe pociągu do Pruszkowa w trasę w relacji: Pruszków WKD - Komorów - Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Szacowana godzina przesiadki na przystanku "Pruszków WKD" ok. godz. 17:00-17:05. UWAGA: przejazd autobusów komunikacji zastępczej odbywa się drogą wojewódzką nr 719.


AKTUALIZACJA GODZ. 16:00

Ok. godz. 15:55 wznowiono ruch pociągów na szlaku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD po torze nr 1 (tor prawy w kierunku od Warszawy). Ze stacji Komorów został wyprawiony pociąg w relacji Komorów (odj. 15:55) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. ok. 16:35).


AKTUALIZACJA GODZ. 15:40

Autobus relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. ok. godz. 15:10) - Pruszków WKD dojedzie do Pruszkowa ok. godz. 15:50. Na przystanku Pruszków WKD ok. godz. 15:50-16:00 nastąpi przesiadka do autobusu oczekującego na wykonanie kursu w relacji Pruszków WKD - Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska.


AKTUALIZACJA GODZ. 15:15

Autobus 15:24 do Podkowy Leśnej rozpoczynający bieg w Pruszkowie, w dniu dzisiejszym zostaje odwołany.

O 15:24 planowany jest odjazd autobusu relacji Pruszków WKD - Warszawa


AKTUALIZACJA GODZ. 15:00

Zastępcza komunikacja autobusowa zostaje uruchomiona w dwóch relacjach:

 1. Pruszków WKD - Warszawa Śródmieście WKD (przejazd drogą wojewódzką 719)
 2. Pruszków WKD - Podkowa Leśna Główna (stacja) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (przejazd drogą wojewódzką 719)

AKTUALIZACJA GODZ. 14:25

Ok. godz. 14:35 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna (stacja) - Pruszków WKD zostanie uruchomiony autobus nr 2 komunikacji zastępczej.

Ok. godz. 14:45 w relacji Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska zostanie uruchomiony autobus nr 3 komunikacji zastępczej.


AKTUALIZACJA GODZ. 14:05:

Ok. godz. 14:20 w relacji Pruszków WKD - Warszawa Śródmieście WKD odjedzie autobus zastępczej komunikacji autobusowej WKD. Pojazd obsłuży trasę w najkrótszej możliwej relacji w ciągu ulic m.in.: Kraszewskiego, Prusa, Aleje Jerozolimskie (z uwzględnieniem obowiązującego objazdu DW719). Szacowany czas przyjazdu do stacji Warszawa Śródmieście WKD - ok. godz. 15:00 (w zależności od warunków drogowych).

Po dojeździe do stacji Warszawa Śródmieście WKD autobus wyruszy w relacji powrotnej do przystanku Pruszków WKD.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że z powodu trudnych warunków atmosferycznych, w wyniku których ok. godz. 13:00 doszło do osunięcia połamanych drzew na torowisko oraz sieć trakcyjną w następujących lokalizacjach:

 1. Podkowa Leśna Wschodnia (okolice ul. Wiejskiej) - na odcinku Podkowa Leśna Wschodnia - Otrębusy
 2. Pruszków WKD w kierunku przystanku osobowego Tworki (dwa drzewa)
 3. Otrębusy - Kanie Helenowskie (okolice ul. Wiosennej) - na odcinku Podkowa Leśna Wschodnia - Otrębusy
 4. Stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska

ruch pociągów został wstrzymany do odwołania.

Aktualnie służby techniczne prowadzą działania w zakresie usunięcia połamanych drzew w pierwszej kolejności z okolic osiedla Tworki oraz w stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Poważne utrudnienia występują również na drodze wojewódzkiej nr 719 Warszawa - Grodzisk Mazowiecki, które w znaczący sposób ograniczają możliwość uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej.

Za utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.