Młodzi artyści o EKD/WKD - wystawa prac wyróżnionych w konkursie plastycznym

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy prac młodych artystów wyróżnionych za swoją twórczość w konkursie plastycznym pt. „Mały czy duży jest gotowy do podróży”, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2018 r. o godz. 11:30 w Izbie Tradycji EKD/WKD w Grodzisku Mazowieckim.

Ekspozycja obejmuje kilkadziesiąt prac wykonanych w ramach konkrusu, którego uroczyste rozstrzygnięcie miało miejsce podczas tegorocznej edycji Wielkiego Festynu Wiejskiego w Otrębusach, pn. „Festyn u nas O.K. imienia Tadeusza Stachowicza”, zorganizowanego w dniu 19 maja 2018 r. W tegorocznej edycji festynu aktywny udział jako partner wzięła również spółka WKD.

Młodzi artyści zaprezentowali w swoich pracach nie tylko historię EKD/WKD czy wizję jej przyszłości ale również odbiór transportu publicznego widziany ich oczami jako przyjazny ludziom i środowisku. Jury konkursu w składzie: Przewodnicząca komisji – Dorota Płóciennik – Galeria Pomysłów Pasja Pracownia Edukacji Artystycznej Kanie, Członek Komisji – Adam Fedorowicz – Sołtys Otrębus oraz Członek komisji – Eliza Skorek-Matyjek – Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., oceniając prace wzięło pod uwagę umiejętność doboru tematu, jakość wykonania oraz oryginalność pomysłu. Laureaci otrzymali upominki i dyplomy przekazane przez spółkę za swoją wyobraźnię, emocjonalność oraz kwestie ekologiczne wykazane w ich twórczości.

Miejsce wystawy: Izba Tradycji EKD/WKD w Grodzisku Mazowieckim, ul. Stefana Batorego 23 – wejście od strony peronu nr 1 stacji WKD „Grodzisk Mazowiecki Radońska”.

Wystawę będzie można oglądać od dnia otwarcia, tj. 24 czerwca 2018 r. (niedziela) do dnia 30 sierpnia 2018 r. (środa) we wszystkie dni funkcjonowania Izby Tradycji EKD/WKD, tj. w środy w godz. 9:00-13:30 oraz w niedziele w godz. 11:30-14:30. W dniu otwarcia wystawy wstęp do Izby Tradycji EKD/WKD jest bezpłatny.

Przejazdy rodzinne w okresie wakacji 2018 r.

zdjęcie przejazdy rodzinne

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w okresie wakacji letnich 2018r. wprowadza tzw. ,,przejazdy rodzinne".
Z przejazdów tych może korzystać osoba dorosła, która nie posiada indywidualnych uprawnień do przejazdów ulgowych odbywająca przejazd z dzieckiem, które nie ukończyło 16 roku życia. 

Osoba ta może wówczas wykupić dla siebie i dla dziecka jednorazowe bilety „tam” lub „tam i z powrotem” według taryfy ulgowej 50%, albo nabyć w kasie biletowej bilet jednorazowy wg taryfy ulgowej 50% dla siebie i bilet jednorazowy dla dziecka zgodnie z przysługującą mu ulgą ustawową lub handlową.

  • Kasa biletowa dokonuje na biletach dla osoby dorosłej i dla dziecka adnotacji: „Przejazd rodzinny” i potwierdza ją datownikiem kasy.
  • Podróżny, który nabył bilet na przejazd w punkcie uprawnionym do sprzedaży biletów WKD lub automacie biletowym WKD dokonuje samodzielnie wpisu „przejazd rodzinny” na bilecie.

Osoba dorosła powinna posiadać przy sobie dokument stwierdzający wiek dziecka

 Jeżeli osoba dorosła odbywa przejazd z więcej niż jednym dzieckiem, powinna dla pozostałych dzieci nabyć bilet zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami oraz posiadać dokumenty potwierdzające te uprawnienia (np. legitymację szkolną).

Z „przejazdów rodzinnych” można korzystać:

-      od godz. 15:00 dnia 22 czerwca 2018r. (piątek)

-      do godz. 24:00 dnia 2 września 2018r. (niedziela)

Utrudnienia na linii WKD w dniu 30.05.2018 (ZAKOŃCZONE)

Aktualizacja: o godz. 20:00 przywrócenie rozkładowej organizacji ruchu pociągów i zakończenie utrudnień.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp z o.o. informuje, że w związku ze śmiertelnym potrąceniem na odcinku Michałowice - Opacz ruch pociągów WKD pomiędzy stacjami Warszawa Śródmieście WKD i Komorów do odwołania będzie się odbywać wyłącznie po torze nr 1 (tor prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego).

Na pozostałych odcinkach ruch pociągów będzie się odbywać z opóźnieniami w zależności od warunków ruchowych szlaku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów.

Na odcinku Warszawa Śródmieście - Grodzisk Mazowiecki wprowadzono honorowanie biletów WKD w pociągach i pojazdach zastępczej komunikacji autobusowej uruchamianych przez spółkę "Koleje Mazowieckie - KM" sp z o.o.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.

Utrudnienia na linii WKD w dniu 22.05.2018 (ZAKOŃCZONE)

AKTUALIZACJA GODZ. 11:30

Ok. godz. 11:00 przywrócone kursowanie pociągów na linii WKD według obowiązującego rozkładu jazdy.


AKTUALIZACJA GODZ. 10:10

Trwa przywracanie rozkładowej organizacji ruchu pociągów. Przewidywane zakończenie utrudnień ok. godz. 11:00.

UWAGA: Do godz. 11:00 możliwe opóźnienia niektórych pociągów do ok. 10 minut.


AKTUALIZACJA GODZ. 9:55

Najbliższy odjazd z przystanku Milanówek Grudów zgodnie z rozkładem jazdy - godz. 10:08.

Najbliższy odjazd ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska zgodnie z rozkładem jazdy - godz. 10:31.


AKTUALIZACJA GODZ. 9:30

Najbliższy odjazd ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska w kierunku Warszawy ok. godz. 9:50.

Najbliższy odjazd ze stacji Podkowa Lesna Główna w kierunku Grodziska Mazowieckiego ok. godz. 9:35.

Najbliższy pociąg ze stacji Podkowa Lesna Główna w kierunku Warszawy ok. godz. 10:05.


AKTUALIZACJA GODZ. 9:20

Najbliższe odjazdy ze stacji Komorów w kierunku Warszawy: 9:20, 9:40.

Najbliższy odjazd ze stacji Podkowa Lesna Główna w kierunku Warszawy: ok. 9:30.

UWAGA: Niektóre pociągi w relacjach z Warszawy do Podkowy Lesnej mogą zostać skrócone do stacji Komorów.


AKTUALIZACJA GODZ. 8:50

Pociąg nr 317 ulega skróceniu do stacji Komorów. Ok. godz. 9:20 skład zostanie wyprawiony w relację do Warszawy.

Pociąg nr 209 ok. godz. 9:20 dojedzie do Milanówka i zostanie wyprawiony w relację do Warszawy.

Najbliższy odjazd pociągu ze stacji Podkowa Lesna Główna w kierunku Warszawy ok. godz. 9:30.


AKTUALIZACJA GODZ. 8:45

Ok. godz. 8:40 ze stacji Warszawa Sródmiescie WKD wyprawiony pociąg nr 317 w relacji do stacji Podkowa Lesna Główna.


AKTUALIZACJA GODZ. 8:30

Ok. godz. 8:20 zakończono czynnosci manewrowe na stacji Warszawa Sródmiescie WKD. Ok. godz. 8:30 wyprawiony został pociąg ze stacji Warszawa Srodmiescie WKD w relacji do stacji Komorów. Pociąg po dojeździe do stacji Komorów zostanie obrócony w relację powrotną do Warszawy ok. godz. 9:00.

Ok. godz. 8:35 ze stacji Warszawa Sródmiescie WKD zostanie wyprawiony pociąg nr 209 w relacji do Milanówka.


AKTUALIZACJA GODZ. 8:00

Ok. godz. 7:55 uszkodzony skład został zepchnięty do stacji Warszawa Śródmieście WKD.

Po wykonaniu czynności manewrowych ze stacji Warszawa Śródmieście WKD ok. godz. 8:10 odjedzie pociąg w kierunku stacji Podkowa Leśna Główna.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że ok. godz. 7:00 w rejonie przystanku osobowego "Warszawa Aleje Jerozolimskie" awarii uległ skład obsługujący kurs nr 114 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 6:16) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 7:16).

Skład jest aktualnie spychany przez następny pojazd w kierunku stacji Warszawa Śródmieście WKD. Szacowany czas dojazdu na stację Warszawa Śródmieście WKD ok. godz. 7:55.

W związku z powyższym na linii WKD występują utrudnienia w ruchu pociągów.

Najbliższy odjazd pociągu ze stacji Warszawa Śródmieście WKD w kierunku południowym ok. godz. 8:00.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.