UWAGA! ETAP 2 MODERNIZACJI MOSTU NA RZECE ZIMNA WODA W KM 20.508 LINII KOLEJOWEJ NR 47 NA SZLAKU KOMORÓW - PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA ORAZ NAPRAWA TORU NR 2 NA SZLAKU KOMORÓW - PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA W OKRESIE 01.07.2017-31.07.2017. WIĘCEJ INFORMACJI W "AKTUALNOŚCIACH"

Relacja z imprezy plenerowej "Dzień otwarty w lokomotywowni WKD"

Warszawska Kolej Dojazdowa prowadzi obecnie szereg inwestycji, które znacząco poprawiają komfort podróży oraz bezpieczeństwo na linii WKD. W celu podzielenia się z Państwem informacjami o realizowanym projekcie w niedzielę 27 listopada odbył się piknik rodzinny na terenie siedziby Spółki WKD przy ul. Batorego 23 w Grodzisku Mazowieckim.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

W ramach projektu „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowane są następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

  • Zakup sześciu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych – zakończenie dostaw nastąpiło w sierpniu 2016 roku.
  • Stworzenie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu – budowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej o aktualnej sytuacji ruchowej na linii WKD wraz z systemem monitorowania stacji i przystanków – w oparciu o detekcję położenia pojazdów oraz transmisję prognozowanych danych do peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej. Realizacja inwestycji zakończona zostanie na przełomie 2016/2017 roku.
  • Zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) na przejazdach kolejowych linii WKD – jest to projekt obejmujący zabudowę nowych urządzeń SSP na obiektach zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży, likwidacja obowiązujących odcinkowych ograniczeń prędkości oraz zapewnienie możliwości skrócenia czasu przejazdu pociągów. Realizacja zadania planowana jest na I kwartał 2017 roku.
  • Kompleksowa naprawa toru nr 2 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów. Jest tonajbardziej obciążony szlak linii kolejowej WKD. Dzięki inwestycji zapewniono właściwe parametry infrastruktury. Realizacja robót odbyła się w okresie lipiec - październik 2016 roku.
  • Modernizacja obiektów tzw. małej infrastruktury przystankowejw obrębie linii WKD. Przedsięwzięcie obejmuje instalację na wszystkich 45 peronach stacji i przystanków linii WKD nowych elementów wyposażenia – np. wiat, ławek, oświetlenia, wygrodzeń oraz dróg dojścia dla osób o ograniczonej mobilności. Zrealizowane zostanie w trakcie pięciu lat trwania projektu (2017-2021) na podstawie odrębnego zobowiązania.

Koszt projektu

  • Całkowity koszt wszystkich inwestycji w ramach projektu wyniesie 145,6 mln zł, z czego ponad 76,5 mln zł pochodzić będzie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W ramach zorganizowanego eventu znaczna część gości przybyła do Grodziska Mazowieckiego Pociągiem specjalnym, którego pierwszy kurs odjechał ze stacji Warszawa Śródmieście WKD o godz. 10:05.

W pociągu i na peronie czekały na uczestników liczne niespodzianki, takie jak tort okolicznościowy, liczne konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych, zabawy dedykowane najmłodszym uczestnikom.

Na terenie siedziby Warszawskiej Kolei Dojazdowej zorganizowano piknik, na który pomimo stosunkowo niskiej temperatury zawitało wielu mieszkańców Grodziska Mazowieckiego oraz miejscowości położonych wzdłuż linii WKD.

Wszystkim uczestnikom przybyłym na zorganizowaną Imprezę serdecznie dziękujemy.

Poniżej fotorelacja z Imprezy.

Zmiana godzin otwarcia kasy biletowej na p.o. Michałowice

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż od dnia 11 grudnia 2016r. kasa biletowa na p.o. Michałowice czynna będzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 18:00 oraz w soboty w godz. 8:00 - 18:00. W niedziele i święta kasa biletowa będzie nieczynna.

Bilety WKD można nabyć w automacie biletowym znajdującym się na peronie WKD.

W dniu 29 i 30.11.2016 r. został przeprowadzony audyt nadzoru w Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.

W dniu 29 i 30.11.2016 r. został przeprowadzony audyt nadzoru w Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. W trakcie audytu nie wykazano żadnych nieprawidłowości w dokumentacji systemowej obowiązującej w spółce. W związku z powyższym Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. została zarekomendowana Komitetowi Technicznemu CSQ do utrzymania certyfikatu zgodności z normą ISO 9001:2008.

Informacja w sprawie uruchomienia tablic systemu informacji pasażerskiej

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w dniu 30.11.2016 rozpoczęto uruchamianie tablic systemu informacji pasażerskiej zainstalowanych na peronach stacji i przystanków osobowych wzdłuż linii WKD w celu prezentacji danych o aktualnej lokalizacji pociągów. Prezentowane dotychczas treści w układzie statycznym zostają zastąpione danymi pochodzącymi z systemu monitorowania lokalizacji pojazdów.

Tablice systemu informacji pasażerskiej zostały uruchomione w trybie testowym, o czym informuje na każdym wyświetlanym polu w dolnej jego części przewijany tekst: "TEST SYSTEMU INFORMACJI PASAŻERSKIEJ". Test tablic systemu informacji pasażerskiej będzie prowadzony co najmniej do dnia 31.12.2016.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w okresie prowadzonych testów funkcjonowania systemu prezentowane treści mogą odbiegać od rzeczywistej sytuacji ruchowej na linii WKD oraz mogą nie zachowywać pełnej spójności z uwagi na trwające w dalszym ciągu prace związane z konfiguracją oprogramowania zarządzającego.

O dalszych działaniach związanych z modyfikacjami sposobu wykorzystania danych na temat aktualnej lokalizacji pociągów na poszczególnych szlakach linii WKD lub związanych z ewentualną rekonfiguracją prezentowanych treści spółka będzie na bieżąco informować.