Komunikat WKD w sprawie zakończenia remontu toru nr 2 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów zrealizowanego w okresie od 01.07.2016 do 31.08.2016

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z zakończeniem remontu toru nr 2 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów od dnia 01.09.2016 (czwartek) od godz. 3:45 zostaje przywrócona zwykła organizacja ruchu pociągów na linii WKD oraz rozkład jazdy pociągów obowiązujący przed rozpoczęciem prac remontowych, tj. roczny rozkład jazdy ważny od dnia 13.12.2015.


Przedsięwzięcie obejmujące kompleksową naprawę toru nr 2 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów zostało zrealizowane w ramach projektu nr KIK/22 pn. "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zakończenie dostaw nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN100

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że zakończyły się dostawy sześciu sztuk nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN100 (typ 39WE) zakupionych w ramach projektu wspólfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ostatni z pojazdów, EN100-06 został dostarczony do siedziby spółki WKD w nocy z 19.08 na 20.08.2016. Po przeprowadzeniu odbiorów i przygotowaniu do przewozów w ruchu pasażerskim pojazd został skierowany do obsługi linii WKD.

W pierwszy kurs w regularnym ruchu pasażerskim pojazd EN100-06 wyruszył w dniu 24.08.2016 o godz. 17:30 jako pociąg nr 532 relacji A1: Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 17:30) – Opacz (przyj. 18:14) – zgodnie ze specjalnym rozkładem jazdy pociągów WKD ważnym w okresie od 01.07.2016 do 31.08.2016.

Tym samym wszystkie zamówione i dostarczone pojazdy zostały włączone do eksploatacji i znajdują się w regularnym ruchu pasażerskim.


Przedsięwzięcie obejmujące dostawę 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zostało zrealizowane w ramach projektu nr KIK/22 pn. "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Honorowanie biletów WKD w pojazdach ZTM w okresie od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r

HONOROWANIE BILETÓW WKD W POJAZDACH ZTM W OKRESIE OD 01.07.2016 r. DO 31.08.2016 r. 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w związku z remontem toru nr 2 na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów, w okresie
od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r. honorowane są wszystkie rodzaje biletów WKD (zgodnie z relacją na bilecie okresowym albo strefą czasową na bilecie jednorazowym) w następujących pojazdach ZTM:

  1. W pociągach:

-  linia SKM S1 – na odcinku Warszawa Śródmieście – Pruszków,

-  linia SKM S2 – na odcinku Warszawa Śródmieście – Warszawa Al. Jerozolimskie,

-  linia SKM S3 – na odcinku Warszawa Centralna – Warszawa Al. Jerozolimskie;

     2. W autobusach:

  - linia 127 – na odcinku Centrum – PKP WKD Al. Jerozolimskie,

  -  linia 158 – na odcinku Centrum – CH Reduta,

  -  linia 159 – na odcinku Pl. Starynkiewicza – CH Blue City,

  -  linia 178 – na odcinku Rondo Zesłańców Syberyjskich – PKP WKD Al. Jerozolimskie,

  -  linia 187 – na odcinku Dw. Zachodni - Łopuszańska,

 -  linia 191 – na odcinku Rondo Zesłańców Syberyjskich – PKP WKD Al. Jerozolimskie,

 -  linia 208 – na odcinku PKP WKD Al. Jerozolimskie – Rondo Zesłańców Syberyjskich,

 -  linia 517 – na odcinku Centrum – Łopuszańska,

 -  linia 717 – na odcinku Dw. Zachodni – Norwida (Piastów),

-  linia N35 – na odcinku Centrum  – Łopuszańska,

-  linia N85 – na odcinku Centrum – Pruszków Os. Staszica

3)  W tramwajach wszystkich linii – na odcinku Pl. Zawiszy  – Dw. Centralny.

UWAGA:

  •  Pasażerowie rozpoczynający podróż w ww. pojazdach ZTM na podstawie biletów jednorazowych WKD (kartkowych do kasowników elektronicznych), zobowiązani są do skasowania biletu odręcznie, wpisując w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika datę i godzinę rozpoczęcia podróży. Brak naniesienia na bilecie jednorazowym WKD powyższych danych będzie stanowić dla kontrolera biletów w pojazdach ZTM podstawę do nałożenia na pasażera opłaty dodatkowej za brak odpowiedniego i ważnego biletu.

  •  Bilet jednorazowy WKD skasowany w pociągu WKD jest ważny na dalszy przejazd ww. pojazdami ZTM wyłącznie w strefie czasowej określonej na bilecie, pod warunkiem zachowania czasu ważności strefy czasowej zawartej na bilecie (do czasu przejazdu nie wlicza się czasu przesiadki na p.o. Opacz – tj. 11 min.).

WKD przypomina, iż bilety ZTM honorowane w ramach oferty „wspólny bilet ZTM-KM-WKD” (wszystkie oprócz 20-minutowych i jednorazowych przesiadkowych) ważne są zgodnie z ważnością stref biletowych (przystanek graniczny stref biletowych w pociągach WKD - Opacz, a w autobusach komunikacji zastępczej WKD - Żywiecka. Ww. bilety ZTM honorowane są wyłącznie po uprzednim ich skasowaniu/aktywowaniu.

W pociągach WKD i autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości skasowania/aktywowania biletów ZTM.

Ponadto Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w autobusach komunikacji zastępczej WKD uruchomionej podczas remontu toru w terminie 1.07-31.08.2016 r., honorowane są bilety ZTM objęte ofertą „wspólny bilet ZTM-KM-WKD” na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Żywiecka (odpowiednik p.o. Opacz)

Kasa biletowa na p.o. Warszawa Śródmieście WKD

 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż z dniem 27.06.2016r. w związku z zakończonym remontem lokali kas biletowych, kasa biletowa na stałe przeniesiona została do poprzedniego pomieszczenia znajdującego się przy wejściu na peron stacji Warszawa Śródmieście WKD.