UWAGA! ETAP 1 i 2 MODERNIZACJI MOSTU NA RZECE ZIMNA WODA W KM 20.508 LINII KOLEJOWEJ NR 47 NA SZLAKU KOMORÓW - PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA W OKRESIE OD 01.06.2017-31.07.2017. WIĘCEJ INFORMACJI W "AKTUALNOŚCIACH"

Wskaźnik punktualności w I kwartale 2017 r.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Urząd Transportu Kolejowego Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w I kwartale 2017 r. była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim uzyskując bardzo wysoki 99,61% wskaźnik punktualności pociągów.

Poniżej tabela dotycząca punktualność przewozów pasażerskich w I kwartale 2017 r.

               Nazwa przewoźnika  I kwartał
1. Warszawska Kolej Dojazdowa 99,61%
2. UBB GMBH 99,35%
3. PKP SKM w Trójmieście 98,56%
4. Łódzka Kolej Aglomeracyjna 95,48%
5. Arriva RP 94,54%
6. Szybka Kolej Miejska w Warszawie 94,23%
7. Koleje Wielkopolskie 93,38%
8. Przewozy Regionalne 92,53%
9. Koleje Mazowieckie 92,38%
10. Koleje Śląskie 90,13%
11. Koleje Dolnośląskie 89,91%
12. Koleje Małopolskie 89,47%
13. PKP Intercity 75,85%
Ogółem 92,10%

Źródło: www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci

Spółka w rozkładzie jazdy pociągów ważnym od dnia 11.12.2016 r. (na sezon 2016/2017) uruchomiła 31 dodatkowych połączeń w dni robocze oraz 32 połączenia w soboty, niedziele i święta. Pomimo tak dużego zwiększenia oferty przewozowej WKD udało się utrzymać pozycję lidera w zakresie punktualności przewozów. Bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów, w porównaniu z innymi operatorami kolejowymi, podobnie jak w latach ubiegłych, Spółka osiągnęła dzięki następującym czynnikom:

 1. Połączenie funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej, znacząco upraszczające ścieżkę decyzyjną oraz działania interwencyjne w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia awaryjnego – tak po stronie użytkowanego taboru, jak i eksploatowanej infrastruktury kolejowej scentralizowanej w jednej komórce organizacyjnej.
 2. Prowadzenie przewozów kolejowych na całkowicie wydzielonej linii kolejowej, z infrastrukturalnego punktu widzenia niezależnej od sieci innych zarządców.
 3. Infrastruktura zarządzana przez spółkę nie jest wykorzystywana przez innych przewoźników.
 4. Posiadanie własnych zapleczy utrzymaniowych taboru oraz infrastruktury kolejowej z odpowiednio wykwalifikowanym personelem, przy jednoczesnym ograniczonym do niezbędnego minimum zlecaniu usług w tym zakresie jednostkom zewnętrznym. Dzięki powyższemu możliwe jest osiągnięcie niskiej usterkowości eksploatowanego taboru kolejowego oraz elementów zarządzanej infrastruktury kolejowej.
 5. Oferta przewozowa skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, zapewniającego niezbędne rezerwy oraz niską podatność na zakłócenia.

Kasownik ZTM na p.o. Opacz do dnia 30.06.2017 r. niedostępny dla podróżnych

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że do dnia 30.06.2017 r. kasownik ZTM znajdujący się w sklepie przy ul. Ryżowej 83 będzie niedostępny dla pasażerów chcących aktywować/skasować bilet ZTM.

Za utrudnienia przepraszamy.

Konsultacje społeczne w sprawie budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego (AKTUALIZACJA: MAPY)

Firma Multiconsult Polska, na zlecenie Warszawskiej Kolei Dojazdowej, opracowuje Studium Wykonalności dla projektu pod nazwą „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”. Celem projektu jest zwiększenie przepustowości szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska linii kolejowej nr 47.

Przewiduje się wykonanie prac modernizacyjnych polegających na kompleksowej wymianie nawierzchni istniejącego toru oraz dobudowę drugiego toru na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska. W ramach prac wykonana zostanie m.in.:

 • optymalizacja geometrii linii kolejowej (w granicach istniejących konstrukcji ziemnych) celem poprawy istniejącej prędkości maksymalnej,
 • zastosowanie nawierzchni bezstykowej oraz rozjazdów spawanych,
 • elektryfikacja dobudowanego toru,
 • wymiana na nowe wszystkich obiektów inżynieryjnych,
 • przebudowa peronów na wszystkich przystankach osobowych,
 • dobudowa peronów dla potrzeb drugiego toru, dojścia do peronów dostosowane dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, wyposażenie peronów w elementy małej architektury oraz wiaty, elementy systemu informacji dla podróżnych, elementy systemu monitoringu,
 • niezbędna przebudowa przejazdów kolejowo – drogowych wynikająca z dobudowy drugiego toru,
 • modernizacja budynków w części obsługi pasażerów (pomieszczenia kas wraz z zapleczem) na stacjach Podkowa Leśna Główna oraz Grodzisk Mazowiecki Radońska,

Na obecnym stadium projektowym rozważane są 2 warianty inwestycyjne modernizacji infrastruktury kolejowej linii WKD:

 1. kombinacja wariantu 1a i wariantu 2a
 2. kombinacja wariantu 1a i wariantu 2b

wariant 1a Włączenie linii nr 48 w rejonie przystanku osobowego „Podkowa Leśna Zachodnia” polegające na połączeniu linii kolejowych z kierunku Grodziska Mazowieckiego i Milanówka w rejonie przystanku Podkowa Leśna Zachodnia
wariant 2a Włączenie grupy torów postojowych z zabezpieczeniem sposobu manewrowania w czynnych torach szlakowych (głównych), bez przebudowy/rozbudowy układu torowego stacji „Grodzisk Mazowiecki Radońska”.
wariant 2b Włączenie grupy torów postojowych z przebudową/rozbudową układu torowego stacji „Grodzisk Mazowiecki Radońska”.
Kompleksowa przebudowa peronów na stacji „Grodzisk Mazowiecki Radońska”.

 

 

 

 

 

 

 

W ramach Studium Wykonalności opracowywana jest dokumentacja środowiskowa, której efektem będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W ramach projektu Wykonawca dokumentacji przeprowadzi konsultacje społeczne z mieszkańcami poszczególnych miejscowości leżących wzdłuż projektowanego do modernizacji szlaku linii kolejowej nr 47. Na spotkaniach zostaną przedstawione podstawowe informacje o przedsięwzięciu inwestycyjnym.

Planowane są następujące terminy spotkań:

 • Brwinów w dniu 8 czerwca od godziny 16:00 – Sala widowiskowa OSP Brwinów ul. Pszczelińska 3
 • Podkowa Leśna w dniu 8 czerwca od godziny 18:30 – Sala widowiskowa Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich ul. Świerkowa 1
 • Milanówek w dniu 9 czerwca od godziny 16:00 – Sala konferencyjna w UM Milanówka ul. Spacerowa 4
 • Grodzisk Mazowiecki w dniu 9 czerwca od godziny 18:30 – Sala konferencyjna Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki ul. Spółdzielcza 9

 

Zainteresowanych prosimy również o uzupełnienie ankiety (do pobrania na stronie) i odesłanie jej na adres wkd@multiconsult.com.pl do dnia 21.06.2017 r.

W związku z opracowywanym projektem pragniemy zasięgnąć Państwa opinii na temat przedmiotowego przedsięwzięcia:

1. Czy są Państwo za zwiększeniem przepustowości na linii kolejowej nr 47 i dobudową 2 toru na odcinku Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki?

 • Tak
 • Nie
 • Nie mam zdania

2. Proszę podać miejsce zamieszkania:

 • Gmina Brwinów
 • Gmina Milanówek
 • Gmina Podkowa Leśna
 • Gmina Grodzisk Mazowiecki
 • Inne

3. Jak często używacie Państwo kolejki WKD na odcinku Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki?

 • Kilka razy dziennie
 • kilka razy w tygodniu
 • kilka razy w miesiącu
 • Wcale

Dokumenty związane - do pobrania:

Ogłoszenie o konsultacjach (PDF)

Formularz zgłaszania uwag i wniosków (DOCX)

Formularz zgłaszania uwag i wniosków (PDF)

Mapa dla wariantu inwestycyjnego 1

Mapa dla wariantu inwestycyjnego 2

Zarząd Transportu Miejskiego - zmiany w taryfie i ulgach od dnia 01.06.2017 r.

plakat zmiana taryfy biletowej ZTM

 

Od 1 czerwca 2017 r. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza zmiany w taryfie biletowej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ZTM pod adresem:
http://ztm.waw.pl/aktualnosci.php?i=1874&c=100&l=1

http://ztm.waw.pl/?c=698&l=1

 

 

Ponadto Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, że w ramach oferty „wspólny bilet ZTM-KM-WKD” na odcinku Opacz - Warszawa Śródmieście WKD, honorowane są następujące bilety ZTM:

- 30 - i 90- dniowy zakodowany na Warszawskiej Karcie Miejskiej (oraz Elektronicznej Legitymacji Studenckiej),

- dobowy,

- trzydniowy

- weekendowy

- weekendowy grupowy

- imienny dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci

- Bilet seniora

oraz uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów na podstawie stosownych Uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy.

W/w bilety ZTM honorowane są w pociągach WKD pod warunkiem, że są ważne w chwili przejazdu, tzn. zostały wcześniej aktywowane/skasowane.

W pociągach WKD nie ma możliwości skasowania / aktywowania biletów ZTM.