Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 18 maja) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Spacerem wzdłuż dawnego i obecnego przebiegu linii EKD/WKD od Milanówka do Podkowy Leśnej

W sobotę, 06.07.2019 punktualnie o godz. 12:30 grupa osób zainteresowanych historią Milanówka i jego okolic, w tym lokalną infrastrukturą transportu zbiorowego, wyruszyła na spacer śladem dawnego i obecnego przebiegu linii EKD/WKD użytkowanego przez regularny ruch pasażerski od 1936 roku na odcinku od stacji kolejowej PKP w Milanówku do stacji WKD „Podkowa Leśna Główna”.Wydarzenie zostało zorganizowane pod patronatem spółki WKD przez Stowarzyszenie Klub Miłośników EKD/WKD, działające m.in. przy Izbie Tradycji EKD/WKD - we współpracy ze stowarzyszeniami i środowiskami skupiającymi pasjonatów oraz ekspertów z dziedziny kolejnictwa, w tym z zakresu budowy oraz eksploatacji infrastruktury kolejowej, a także zagadnień urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego w powiązaniu z transportem kolejowym.

Spacer pn. „WKD w krainie jedwabiu” został poprowadzony historycznym oraz współczesnym przebiegiem linii EKD/WKD wzdłuż ulic: Warszawskiej, Grudowskiej i Milanowieckiej – od budynku byłej kasy biletowej EKD/WKD przy stacji kolejowej PKP przy ulicy Warszawskiej w Milanówku, przy którym zlokalizowany był końcowy przystanek kolejki EKD przez obecny przystanek początkowy/końcowy WKD na terenie Milanówka, „Milanówek Grudów”, aż do stacji „Podkowa Leśna Główna”, na której swój początek ma linia kolejowa nr 48 wiodąca do miasta-ogrodu – „krainy jedwabiu”.

Wydarzenie miało charakter otwarty i było dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób, których w ustalone miejsce przybyło blisko 35. Organizatorzy przybliżyli zgromadzonym historyczne uwarunkowania związane z budową, eksploatacją, czy powodami likwidacji linii kolejowej wzdłuż ulicy Warszawskiej i Grudowskiej (na odcinku do ul. Królewskiej). Nie zabrakło również ciekawostek związanych z mijanymi kolejno punktami na trasie, takimi jak pozostałości drewnianych podkładów w rejonie skrzyżowania ulic: Grudowskiej i Granicznej czy słupek hektometrowy w km 3,0 przy ścieżce pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grudowskiej. Z kolei na eksploatowanym wciąż odcinku linii na jednym z przepustów zachowały się oryginalne sygnatury EKD.

Na przystanku osobowym „Podkowa Leśna Zachodnia”, na którym rozwidlają się tory w kierunku Milanówka i Grodziska Mazowieckiego, uczestnicy spaceru mogli dowiedzieć się, w jaki sposób obiekt pełnił istotną rolę przesiadkową. Spacer zakończył się na stacji „Podkowa Leśna Główna”.

TŁO HISTORYCZNE ODCINKA LINII KOLEJOWEJ EKD/WKD: MILANÓWEK WKD (PKP) – PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA:

Linia kolejowa EKD od Podkowy Leśnej do Milanówka powstała niespełna 9 lat po inauguracji przewozów na zasadniczej relacji Grodzisk Mazowiecki – Warszawa, kiedy to niedzielę 11 grudnia 1927 roku z grodziskiej wozowni do stolicy wyruszył pierwszy pociąg służbowy. Kolejne pociągi, w składach jedno- lub dwuwagonowych zapoczątkowały regularną komunikację pasażerską według rozkładu jazdy, przewidującego pierwotnie 6 par kursów dziennie.

Nowo otwarta linia od samego początku spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem mieszkańców i pozytywnymi głosami w codziennej prasie – mimo niewielkiej liczby pociągów. Czas przejazdu całej trasy wynosił 66 minut. Słabo zaludnione tereny, nie licząc rozbudowującej się Podkowy Leśnej, Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego oraz małych osad: Komorowa i Tworek, nie mogły zapewnić dostatecznej ilości pasażerów. W związku z tym Spółka Akcyjna EKD rozpoczęła starania o zmianę koncepcji swojego funkcjonowania, szczególnie z punktu widzenia obowiązującego warunku odległości minimum 2 km od linii PKP. Licząc na wzrost przewozów zaproponowano budowę odgałęzienia do Włoch i Milanówka oraz przedłużenie trasy przez miasto Grodzisk Mazowiecki od końcowego przystanku przy ul. Radońskiej do Dworca PKP. Usilne zabiegi w Ministerstwie Komunikacji tym razem okazały się skuteczne. Zbyt wolno wzrastająca liczba pasażerów i związana z tym wielkość osiąganych przychodów mogły skutkować przekazaniem linii EKD na własność Państwa.

W 1932 roku otwarto dwa nowe odcinki linii EKD: do podwarszawskiego wówczas osiedla Włochy (o długości 3 km) oraz na terenie Grodziska Mazowieckiego (o długości 2 km). Linia od Podkowy Leśnej do Milanówka była ostatnim nowo wybudowanym odcinkiem w okresie przedwojennym i ostatnim w ogóle, nie licząc zmian trasy w latach 70. XX w.

Czterokilometrowa linia kolejowa od stacji Podkowa Leśna Główna do Dworca PKP w Milanówku została otwarta dla regularnego ruchu pasażerskiego w dniu 1 października 1936 roku. Szybko stworzyła nowe możliwości rozwoju dla osiedli położonych na zachód od Podkowy Leśnej. Od Podkowy Leśnej Głównej do Zachodniej odnogę do Milanówka poprowadzono wzdłuż istniejącego toru „grodziskiego”. Od Podkowy Leśnej Zachodniej nowy tor odbijał na zachód w kierunku letniska Milanówek. Zmierzając do stacji PKP w ciągu ul. Grudowskiej pociągi zatrzymywały się czterokrotnie: w Turczynku (obecnie przystanek nosi nazwę „Polesie”), na Grudowie, przy ul. Granicznej oraz przy ul. Prostej. Wszystkie przystanki pośrednie oprócz Grudowa obowiązywały „na żądanie”. Czas przejazdu do Warszawy wynosił 57-58 minut.

Na odcinku od Podkowy Leśnej Głównej do Milanówka – w odróżnieniu od zasadniczej linii – nie została zbudowana sygnalizacja świetlna, lecz dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pociągów zastosowano tzw. „berło” – mosiężną tabliczkę, którą musiał mieć każdy pociąg wjeżdżający na odcinek. Na rzeczonym odcinku mógł znajdować się tylko jeden pociąg. „Berło” otrzymywał każdy maszynista pociągu mijającego Podkowę Leśną Główną.

Po zrealizowaniu połączenia do Milanówka natężenie ruchu i przewozy na liniach EKD osiągnęły pokaźne wartości. Pociągi kursowały już w składach trójwagonowych z częstotliwością w godzinach szczytu dochodzącą do 10 minut, w tym do Milanówka średnio 2-3 razy na godzinę w porze szczytu przewozowego. Dla zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów na nowym odcinku przez wiele lat stosowano rozwiązanie polegające na uruchamianiu krótszych relacji kończących w Podkowie Leśnej Zachodniej lub Podkowie Leśnej Głównej, skąd podróżni po kilkuminutowym oczekiwaniu mieli zagwarantowaną skomunikowaną przesiadkę na pociągi w relacji do/z Warszawy.

W przededniu II wojny światowej rozkład jazdy na linii do Milanówka przewidywał ponad 20 par pociągów (łącznie ponad 40 kursów w obydwu kierunkach) w zróżnicowanych relacjach, w tym również pociągi pośpieszne, nie zatrzymujące się na niektórych przystankach w rejonie graniczącym z Warszawą. Dla odróżnienia od zwykłych, wagony kierowane do obsługi pociągów pośpiesznych malowano w całości na kremowo.

W 1943 roku własnymi siłami przebudowano i udoskonalono system samoczynnej blokady liniowej na linii EKD, obejmując nią również wszystkie pozostające dotychczas poza tym układem odcinki, na których ruch odbywał się na „berło”. Na odcinku Podkowa Leśna – Milanówek zastosowano blokadę elektromechaniczną, obsługiwaną tylko z jednego końca.

W przeddzień wyzwolenia stolicy, 16 stycznia 1945 roku wycofujące się niemieckie oddziały okupacyjne zniszczyły Elektrownię Pruszkowską, zasilającą linie EKD. Spowodowało to kilkutygodniową przerwę w kursowaniu pociągów, które systematycznie przywracano od połowy lutego na zasadniczej relacji z Grodziska Mazowieckiego w kierunku Warszawy. 19 maja 1945 roku przywrócony został regularny ruch pociągów elektrycznych EKD na całej trasie, co było możliwe dzięki niezwykle ofiarnej pracy całej załogi. Energia elektryczna początkowo pochodziła z Elektrowni Warszawskiej, gdyż odbudowa Elektrowni Pruszkowskiej miała potrwać do grudnia 1945 roku. Odcinek pomiędzy Podkową Leśną i Milanówkiem początkowo zasilany był z elektrowni cukrowni Józefów k. Płochocina (obecnie Gmina Ożarów Mazowiecki).

Po wznowieniu kursowania pociągów do Milanówka nie przywrócono funkcjonowania zawieszonych w okresie okupacji przystanków zlokalizowanych przy ul. Prostej oraz w Turczynku. Na miejsce tego drugiego na przełomie 1951 i 1952 roku uruchomiono przystanek „Polesie” (po raz pierwszy pojawia się w sieciowym rozkładzie jazdy pociągów PKP ważnym od 18 maja 1952 roku).

W dniu 15 kwietnia 1951 roku linię kolei elektrycznej Warszawa – Grodzisk Mazowiecki (z odgałęzieniami do Milanówka i osiedla Włochy) włączono organizacyjnie do Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (DOKP) w Warszawie, zrównując ją w ten sposób z tzw. „dużą” koleją. Poszczególne służby liniowe podporządkowano odpowiednim służbom w DOKP Warszawa. Zmieniono jednocześnie nazwę przedsiębiorstwa z EKD na WKD: Warszawska Kolej Dojazdowa.

Z końcem 1972 roku pociągi WKD wycofano spod dworca PKP w Milanówku, ustanawiając końcowy przystanek przy ul. Granicznej. Jednym z powodów takiego posunięcia był wdrażany nowy tabor – elektryczne zespoły trakcyjne serii EN94, które na przełomie 1972 i 1973 całkowicie zastąpiły pojazdy produkcji angielskiej z serii EN80. Prototypowy zespół EN94-01 na odgałęzieniu do Milanówka miał bardzo duże trudności z pokonaniem ostatniego ostrego łuku torowiska przed dworcem PKP, w związku z czym kończył bieg nieopodal byłej restauracji „Milanka”. Kolejnym powodem likwidacji końcowego odcinka od ul. Granicznej do stacji PKP było według przyjętych wówczas założeń usprawnienie i unowocześnienie ruchu na zasadniczych relacjach do Grodziska Mazowieckiego i Milanówka. Zrezygnowano z dowożenia pasażerów pociągami WKD w miejsca, do których docierała tzw. „duża” kolej lub do których znacznie wygodniej mogły dojechać autobusy MZK (w przypadku osiedla Włochy).

W maju 1995 roku miało miejsce kolejne skrócenie linii kolejowej na terenie Milanówka – na odcinku pomiędzy przystankami „Graniczna” i „Grudów” (mającym długość 520 m). Znajdujące się pomiędzy nimi niebezpieczne skrzyżowanie z coraz bardziej zatłoczoną drogą wojewódzką nr 719 coraz częściej było źródłem kolizji i wypadków. Pociągi zaczęły zawracać już na przystanku „Milanówek Grudów” – tuż przed skrzyżowaniem z ul. Królewską. Ostatnim dniem kursowania składów do ul. Granicznej był 26 maja 1995 roku. Wiata stojąca na dotychczasowym końcowym przystanku została przeniesiona do Michałowic. Peron rozebrano rok później, zaś torowisko etapami do końca lat 90. XX w. W ramach prac utrzymaniowych linii kolejowej od Podkowy Leśnej Głównej do Milanówka ostatnia większa naprawa została przeprowadzona w 2016 roku.

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia i materiały powiązane:

Zaproszenie na spacer dawnym przebiegiem linii EKD/WKD w Milanówku

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza na spacer śladem dawnego oraz istniejącego przebiegu linii EKD/WKD na terenie miasta Milanówka.

Wydarzenie o charakterze otwartym, dostępne dla wszystkich zainteresowanych, zatytułowane „WKD w krainie jedwabiu”, poświęcone będzie przybliżeniu historycznych aspektów budowy i eksploatacji linii EKD/WKD od 1936 roku do okresu współczesnego na odcinku od obecnej stacji PKP w Milanówku do stacji „Podkowa Leśna Główna” (wzdłuż linii kolejowej nr 48), tj. ulicami: Warszawską, Grudowską i Milanowiecką. Podczas spaceru przedstawione zostaną uwarunkowania związane z eksploatacją oraz przyczynami zawieszenia i fizycznej likwidacji poszczególnych odcinków ww. linii kolejowej.

Wydarzenie, nad którym patronat objęła spółka WKD, jest organizowane przez Stowarzyszenie Klub Miłośników EKD/WKD, działające m.in. przy Izbie Tradycji EKD/WKD - we współpracy ze stowarzyszeniami i środowiskami skupiającymi pasjonatów oraz ekspertów z dziedziny kolejnictwa, w tym z zakresu budowy oraz eksploatacji infrastruktury kolejowej, a także zagadnień urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego w powiązaniu z transportem kolejowym.

Spacer pn. „WKD w krainie jedwabiu” śladem dawnego oraz istniejącego przebiegu linii EKD/WKD na terenie miasta Milanówka odbędzie się w dniu 06.07.2019 (sobota) w godz. 12:30-14:30. Początek spaceru zaplanowano w rejonie budynku stacji kolejowej PKP w Milanówku przy ul. Warszawskiej, natomiast koniec na stacji kolejowej WKD „Podkowa Leśna Główna”.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. kontynuuje wspieranie działań mających na celu propagowanie idei rozwoju transportu kolejowego w ramach zrównoważonego rozwoju transportu, w tym w szczególności poświęconego historycznym oraz współczesnym aspektom funkcjonowania linii kolei elektrycznej Warszawa – Grodzisk Mazowiecki (EKD/WKD).

Inicjatywa jest kierowana do wszystkich osób zainteresowanych historią kolei EKD/WKD, w tym zorientowanych w tematyce kolejnictwa, zagadnień urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie nawiązuje ponadto do 100. rocznicy powołania spółki akcyjnej „Siła i Światło” (organizatora i właściciela Elektrycznych Kolei Dojazdowych), która przypadała w dniu 05.12.2018 oraz w 91. rocznicę uruchomienia linii kolei elektrycznej EKD Warszawa – Grodzisk Mazowiecki, która minęła w dniu 11.12.2018. Stanowi również element ciągu uroczystości i wydarzeń specjalnych związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i 20-leciem samorządności w Polsce.

Planowane wydarzenie wpisuje się ponadto w obchodzone w bieżącym roku 100-lecie Gminy Milanówek.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zobacz plakat w powiększeniu - Spacer śladem linii EKD/WKD w Milanówku

Zarząd WKD z absolutorium za 2018 rok

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas obrad w dniu 26.06.2019 jednogłośnie udzieliło Zarządowi spółki:

 • Michałowi Panfilowi – Prezesowi Zarządu
 • Jolancie Dałek – Członkowi Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
 • Tomaszowi Tretterowi – Członkowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Handlowych

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Podjęcie uchwały o absolutorium poprzedzone zostało podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki Warszawska Kolej Dojazdowa za 2018 rok.

Spółka zamknęła rok 2018 zyskiem netto w wysokości 3 460 113,20 .

Parkingi dla pasażerów WKD w Komorowie i Pruszkowie już wkrótce w nowej odsłonie!

Nowoczesna infrastruktura parkingowa w systemie „Parkuj i Jedź” dostępna dla pasażerów WKD pojawi się niebawem w sąsiedztwie przystanków w Komorowie i Pruszkowie. Dzięki umowom zawartym przez Warszawską Koleją Dojazdową z Gminą Michałowice i Miastem Pruszków, a także środkom unijnym, dla zmotoryzowanych mieszkańców okolic kolejki, chcących kontynuować podróż pociągiem WKD, powstaną nowe miejsca postojowe dla samochodów, wraz ze stanowiskami do ładowania pojazdów elektrycznych, zasilanymi „czystą” energią. Dla miłośników dwóch kółek zostaną zainstalowane nowe wiaty rowerowe. Każdy z obiektów zyska wygodne dojścia na perony, energooszczędne oświetlenie i zostanie objęty monitoringiem miejskim wraz z systemem kontroli zajętości miejsc i zliczania pojazdów.

Warszawska Kolej Dojazdowa konsekwentnie rozwija współpracę z lokalnymi samorządami, poszerzając równocześnie ofertę przewozową dla mieszkańców okolicznych osiedli. W ramach podejmowanych działań modernizujemy i rozbudowujemy układ parkingów zlokalizowanych w sąsiedztwie linii kolejowej, przeznaczonych dla zmotoryzowanych podróżnych.

W tym tygodniu, w siedzibie spółki WKD podpisano umowy w sprawie udostępnienia terenu kolejowego pod realizację przebudowy dwóch parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”. Modernizacja obejmie obiekty zlokalizowane w Komorowie przy ul. Ceglanej oraz w Pruszkowie przy ul. Pawiej.

Jednym z istotnych warunków umów jest zapewnienie pasażerom WKD pierwszeństwa do korzystania z miejsc postojowych powstałych na modernizowanych parkingach w systemie „Parkuj i Jedź”.

Zawarte umowy stanowią kolejny istotny element rozbudowy oferty przewozowej WKD i wpisują się w całokształt działań podejmowanych przez przewoźnika w ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami, na rzecz rozwoju transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej. W ramach realizowanych inwestycji chcielibyśmy zapewnić pierwszeństwo dostępu do nowoczesnej infrastruktury parkingowej dla naszych pasażerów, którzy w drodze do własnego celu podróży na podstawie biletu WKD zostawiliby samochód lub rower na miejscu postojowym, kontynuując przejazd pociągiem – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Parkingi zostaną przebudowane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, polegającego na takim sposobie doboru produktów, środowiska, programów i usług, aby były użyteczne dla wszystkich korzystających, w tym szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Parkingi zostaną wyposażone w stacje ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym (samochodów i rowerów), wykorzystując do tego celu m.in. odnawialne źródła energii (OZE) – panele fotowoltaiczne.

Przedsięwzięcie związane z modernizacją parkingów w systemie "Parkuj i Jedź" wpisuje się w kompleksowy projekt dotyczący poprawy jakości powietrza na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego częścią jest Gmina Michałowice. To także krok w kierunku uporządkowania przestrzeni miasta-ogrodu Komorów na styku z terenem kolejowym. Cieszę się, że WKD wykazała otwartość na współpracę z samorządem, po raz kolejny przychylnie reagując na nasz pomysł– powiedziała Małgorzata Pachecka, Wójt Gminy Michałowice.

Przedmiot umowy zostanie wykorzystany do celów związanych z realizacją pełnego zakresu rzeczowego przebudowy parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”, w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”” co będzie miało bezpośredni wpływ na polepszenie jakości powietrza mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice i Miasta Pruszków oraz korzystania przez nich z usług świadczonych przez WKD.

Dążymy do wzrostu konkurencyjności transportu kolejowego względem motoryzacji indywidualnej, mając na uwadze zachęcenie mieszkańców Pruszkowa do odbywania jak największej liczby podróży z wykorzystaniem pociągów WKD. Dodatkowe miejsca postojowe na rozbudowywanych parkingach, wyposażone w nowoczesne, energooszczędne technologie będą również służyć wszystkim tym, którzy w drodze do ścisłego centrum miasta zrezygnują z poruszania się własnymi samochodami i skorzystają z możliwości ich pozostawienia na jego obrzeżach w dogodnej lokalizacji – podkreślił Konrad Sipiera, Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Projekt budowy parkingów w systemie „Parkuj i Jedź” jest realizowany w ramach Działania 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego), typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Całkowita wartość obydwu projektów wynosi blisko 2,2 mln zł.

Modernizacja parkingów pozwoli pasażerom WKD na pozostawienie samochodów w dogodnej lokalizacji i komfortowych warunkach oraz przesiadkę do nowoczesnych pociągów WKD. Poprawi się płynność ruchu oraz zmniejszy negatywny wpływ transportu indywidualnego na środowisko naturalne. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych spowodowanej przez zwiększony ruch drogowy. Mniej zużytego paliwa oznaczać będzie mniej spalin i lepszą jakość powietrza w obszarze miast i gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

– Jesteśmy przekonani, że podjęte działania pozwolą nam przyciągnąć nowych pasażerów – podsumował Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Modernizacja sygnałów dźwiękowych w pojazdach zakończona

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w związku z wystąpieniami kierowanymi przez mieszkańców miejscowości leżących wzdłuż linii WKD, przeprowadziła we wszystkich pojazdach modernizację urządzeń emitujących sygnał dźwiękowy „Baczność” (tzw. makrofonów). Modernizacja miała na celu obniżenie natężenia podawanego sygnału, który jest niezbędny dla ostrzeżenia innych uczestników ruchu o zbliżaniu się pociągu do przejazdu kolejowego.

Głośność sygnału „Baczność” wynika z przepisów regulujących poziom natężenia i częstotliwości dźwięku pojazdów kolejowych. Regulacje te to karta UIC 644 oraz norma TSI. Pomiary głośności wykonane przez WKD w okresie poprzedzającym wdrażanie zmian, jak również kontrole przeprowadzane przez Urząd Transportu Kolejowego nie wykraczały poza określony normami zakres.

Zarząd spółki WKD, mając na uwadze konieczność zachowania wszelkich aspektów związanych z zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa w obrębie linii kolejowej oraz w jej najbliższym otoczeniu, podjął decyzję o obniżeniu poziomu głośności syren do dolnej granicy obowiązujących norm. W zakresie realizacji zadania, w październiku 2018 roku nawiązana została współpraca z producentem makrofonów, firmą „Zöllner Signal GmbH” z siedzibą w Niemczech. Po przeprowadzeniu serii testów, w ramach których osiągnięto założony, odczuwalny spadek głośności wraz ze zmianą barwy dźwięku, prace zrealizowano na wszystkich 21 eksploatowanych elektrycznych zespołach trakcyjnych WKD. Sukcesywna realizacja na kolejnych pojazdach została sfinalizowana z końcem maja br.

PRZEJAZDY RODZINNE W OKRESIE WAKACJI LETNICH 2019 R.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w okresie wakacji letnich 2019r. wprowadza tzw. „przejazdy rodzinne”

Z przejazdów tych może korzystać osoba dorosła, która nie posiada indywidualnych uprawnień do przejazdów ulgowych odbywająca przejazd z dzieckiem, które nie ukończyło 16 roku życia.

Osoba ta może wówczas wykupić dla siebie i dla dziecka jednorazowe bilety „tam” lub „tam i z powrotem” według taryfy ulgowej 50%, albo nabyć w kasie biletowej bilet jednorazowy wg taryfy ulgowej 50% dla siebie i bilet jednorazowy dla dziecka zgodnie z przysługującą mu ulgą ustawową lub handlową.

Uprawnienie do przejazdów rodzinnych przysługuje we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy WKD.

 • Kasa biletowa dokonuje na biletach dla osoby dorosłej i dla dziecka adnotacji: „Przejazd rodzinny” i potwierdza ją datownikiem kasy.
 • Podróżny, który nabył bilety na przejazd w punkcie uprawniającym do sprzedaży biletów na linię WKD (w tym również w automatach biletowych) dokonuje samodzielnie wpisu „przejazd rodzinny” na bilecie.
 • Podróżny, który nabył bilety dla siebie i dziecka w ramach oferty „przejazdy rodzinne” za pośrednictwem telefonu komórkowego (poprzez aplikację mPay lub SkyCash), w trakcie kontroli biletów – składa kontrolerowi ustne oświadczenie, iż korzysta z przejazdów w ramach oferty „przejazdy rodzinne” – okazując bilety.

 Osoba dorosła powinna posiadać przy sobie dokument stwierdzający wiek dziecka

Jeżeli osoba dorosła odbywa przejazd z więcej niż jednym dzieckiem, powinna dla pozostałych dzieci nabyć bilet zgodnie z przysługującymi im uprawnieniami oraz posiadać dokumenty potwierdzające te uprawnienia (np. legitymację szkolną).

Z „przejazdów rodzinnych” można korzystać:

- od godz. 15:00 dnia 19 czerwca 2019r. (środa)

- do godz. 24:00 dnia 1 września 2019r. (niedziela)

 

 

Dzień Dziecka z Wukadką w dniach 31.05-01.06.2019

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza do wspólnego świętowania Dnia Dziecka. Z Wukadką obchody Dnia Dziecka zaczną się już w piątek 31 maja. Uważnym słuchaczom Radia Bogoria rozdanych zostanie 15 naszych sympatycznych wiewiórek „Wukadek”. Natomiast 1 czerwca we wszystkich kasach biletowych WKD na najmłodszych podróżnych będzie czekała słodka niespodzianka. Akcja potrwa do wyczerpania zapasów.

zdjecie wiew

Serdecznie zachęcamy do świętowania Dnia Dziecka z Wukadką i Radiem Bogoria

Jak przebiegła Noc Muzeów 2019 w Izbie Tradycji EKD/WKD?

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. po raz kolejny przyłączyła się do organizowanej co roku Nocy Muzeów, udostępniając dla zwiedzających zbiory Izby Tradycji EKD/WKD wraz z zabytkowym (i nie tylko) taborem kolejowym od wczesnego popołudnia aż do późnych godzin wieczornych. W sobotę, 18 maja, od godz. 16:00 do 23:00 wszyscy zainteresowani historią kolejki, jak również jej teraźniejszością i przyszłością – zarówno starsi, jak i najmłodsi – mogli zapoznać się z bogatym materiałem historycznym oraz skorzystać z fachowej wiedzy opiekunów ekspozycji i pasjonatów kolejnictwa, zrzeszonych m.in. w Stowarzyszeniu Klub Miłośników EKD/WKD.

Wystawa eksponatów i pamiątek związanych z EKD/WKD w ramach tegorocznej edycji wpisała się w motyw przewodni grodziskiej Nocy Muzeów, odbywającej się pod hasłem „Wielcy artyści, wielkie dzieła”. W pomieszczeniach Izby Tradycji EKD/WKD na zwiedzających czekała prezentacja reprodukcji prac malarskich Szczepana Brozycha, nazywanego „grodziskim Canaletto”. W jego bogatej twórczości nie zabrakło również scen z codziennego życia miasta, przedstawiających m.in. pociągi „wukadki” przemierzające uliczki jego centrum.

Na starszych i młodszych zwiedzających czekały liczne atrakcje, jak m.in. makiety kolejowe z ruchomymi modelami, odrestaurowany pulpit sterowniczy pojazdu kolejowego, czy możliwość zajęcia fotela maszynisty za sterami historycznego wagonu angielskiego serii EN80, kultowego zespołu trakcyjnego serii EN94 oraz zespołu trakcyjnego serii EN95. Najmłodsi goście mogli liczyć na symboliczny upominek.

Zainteresowanie ekspozycją było większe niż w ubiegłorocznej edycji Nocy Muzeów, premierowej dla Izby Tradycji. W ciągu okresu czasu, w którym Izba Tradycji EKD/WKD została udostępniona, odwiedziło ją blisko 500 osób, o połowę więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Serdecznie dziękujemy wszystkim zwiedzającym za tak liczne przybycie oraz zapraszamy ponownie!

Zobacz galerię zdjęć z Nocy Muzeów w Izbie Tradycji EKD/WKD:

WKD na pierwszym miejscu w zestawieniu punktualności w kolejowych przewozach pasażerskich w I kwartale 2019 roku

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że według najnowszych danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, w I kwartale 2019 r. była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju, uzyskując bardzo wysoki wskaźnik punktualności na poziomie 99,29%. Na drugim miejscu uplasowało się przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn (UBB) GMBH z wynikiem 98,80%, zaś na trzecim miejscu – spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 98,49%. Szczegółowe dane zawarto w poniższej tabeli.

Tabela: Punktualność przewozów pasażerskich w I kwartale 2019 r.

 

Nazwa przewoźnika

I kwartał 2019

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,29 %

2.

Usedomer Baderbahn (UBB) GMBH

98,80 %

3.

PKP SKM w Trójmieście

98,49 %

4.

Arriva RP

97,54 %

5.

Ceske Drahy

97,49 %

6.

ODEG Ostdeutsche

97,16 %

7.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

95,91 %

8.

Koleje Wielkopolskie

95,72 %

9.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

94,42 %

10.

Przewozy Regionalne

93,88 %

11.

Koleje Dolnośląskie

93,77 %

12.

Koleje Mazowieckie

92,47 %

13.

SKPL Cargo

90,83 %

14.

Koleje Śląskie

90,76 %

15.

Koleje Małopolskie

87,90 %

16.

PKP Intercity

80,89 %

17.

Cargo Master

50,00 %

18.

LEO Express Global

27,27 %

 

OGÓŁEM

87,92 %

Źródło: www.utk.gov.pl

Zobacz graficzne odwzorowanie punktualności przewozów pasażerskich w I kwartale 2019 r.:

Osiągnięty w ciągu I kwartału 2019 r. przez Spółkę WKD bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów w ramach realizowanych usług przewozowych, będący zarazem najlepszym wynikiem w porównaniu do innych operatorów, został wypracowany dzięki następującym uwarunkowaniom:

 1. Połączenie funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej, skracające ścieżkę decyzyjną oraz umożliwiające szybką reakcję i podjęcie działań interwencyjnych w przypadku zaistnienia zdarzeń awaryjnych i losowych – zarówno po stronie użytkowanego taboru, jak i eksploatowanej infrastruktury kolejowej.
 2. Niska usterkowość eksploatowanego taboru kolejowego oraz elementów infrastruktury kolejowej, za którymi stoi posiadanie własnych zapleczy utrzymaniowych, z odpowiednio wykwalifikowanym personelem oraz przy ograniczonym do minimum zlecaniu usług do realizacji przez podmioty zewnętrzne.
 3. Oferta przewozowa WKD skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów
  w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, co pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia.
 4. Bardzo wysoka efektywność procesu zarządzania poszczególnymi elementami infrastruktury kolejowej, przy wykorzystaniu optymalnych zasobów materiałowych i kadrowych, na którą składają się:
  1. droga kolejowa i obiekty inżynieryjne;
  2. urządzenia zasilania elektroenergetycznego;
  3. sieć trakcyjna;
  4. urządzenia sterowania ruchem kolejowym;
  5. urządzenia zabezpieczenia przejazdów kolejowych;
  6. urządzenia telekomunikacji i systemów tansmisji danych.

 

Zwiedź Izbę Tradycji EKD/WKD w Noc Muzeów 2019! (AKTUALIZACJA)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przyłącza się do tegorocznej edycji Nocy Muzeów. W sobotę, 18.05.2019 serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Izby Tradycji EKD/WKD znajdującej się przy siedzibie Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Izba Tradycji EKD/WKD zostanie udostępniona dla wszystkich zainteresowanych historią oraz bieżącą działalnością kolejki w dodatkowych godzinach od 16:00 do 23:00 (ok. godz. 23:00 przewidziano wstęp ostatniej grupy zwiedzających, minimalny czas zwiedzania ekspozycji wynosi ok. 30 minut). Dojście do Izby Tradycji EKD/WKD bezpośrednio z peronu nr 1 stacji „Grodzisk Mazowiecki Radońska” (peron prawy w kierunku Warszawy, zlokalizowany przy budynku stacyjnym).

Zwiedzanie Izby Tradycji EKD/WKD w sobotę, 18.05.2019 w ramach Nocy Muzeów jest bezpłatne.

W ramach udostępnienia ekspozycji na torze kolejowym przy budynku Izby zostaną wystawione dla zwiedzających dwa historyczne pojazdy WKD, tj. wagon silnikowy angielski EN80-16 oraz elektryczny zespół trakcyjny EN94-40. Dodatkowo towarzyszyć im będzie elektryczny zespół trakcyjny EN95-01 z 2004 r., do obejrzenia którego również serdecznie zapraszamy.

Udostępnienie zbiorów Izby Tradycji EKD/WKD dla zwiedzających podczas Nocy Muzeów 2019 wpisuje się w inicjatywę podejmowaną przez placówki kulturalne w rejonie Grodziska Mazowieckiego i Podkowy Leśnej. W ramach tegorocznej edycji Noc Muzeów w Grodzisku Mazowieckim odbywa się pod hasłem „Wielcy artyści, wielkie dzieła”. Oprócz Izby Tradycji EKD/WKD szereg atrakcji przygotowały: Willa Niespodzianka, Dworek Skarbków oraz grodziskie Centrum Kultury.

Szczegółowe informacje na poniższych grafikach (format JPG).

Zobacz plakat nr 1 w powiększeniu - Noc Muzeów 2019 na terenie Grodziska Mazowieckiego (format GIF)

Zobacz plakat nr 2 w powiększeniu - Noc Muzeów 2019 w Izbie Tradycji EKD/WKD (format GIF)