Wskaźnik punktualności w I kwartale 2017 r.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Urząd Transportu Kolejowego Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w I kwartale 2017 r. była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim uzyskując bardzo wysoki 99,61% wskaźnik punktualności pociągów.

Poniżej tabela dotycząca punktualność przewozów pasażerskich w I kwartale 2017 r.

               Nazwa przewoźnika  I kwartał
1. Warszawska Kolej Dojazdowa 99,61%
2. UBB GMBH 99,35%
3. PKP SKM w Trójmieście 98,56%
4. Łódzka Kolej Aglomeracyjna 95,48%
5. Arriva RP 94,54%
6. Szybka Kolej Miejska w Warszawie 94,23%
7. Koleje Wielkopolskie 93,38%
8. Przewozy Regionalne 92,53%
9. Koleje Mazowieckie 92,38%
10. Koleje Śląskie 90,13%
11. Koleje Dolnośląskie 89,91%
12. Koleje Małopolskie 89,47%
13. PKP Intercity 75,85%
Ogółem 92,10%

Źródło: www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci

Spółka w rozkładzie jazdy pociągów ważnym od dnia 11.12.2016 r. (na sezon 2016/2017) uruchomiła 31 dodatkowych połączeń w dni robocze oraz 32 połączenia w soboty, niedziele i święta. Pomimo tak dużego zwiększenia oferty przewozowej WKD udało się utrzymać pozycję lidera w zakresie punktualności przewozów. Bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów, w porównaniu z innymi operatorami kolejowymi, podobnie jak w latach ubiegłych, Spółka osiągnęła dzięki następującym czynnikom:

  1. Połączenie funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej, znacząco upraszczające ścieżkę decyzyjną oraz działania interwencyjne w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia awaryjnego – tak po stronie użytkowanego taboru, jak i eksploatowanej infrastruktury kolejowej scentralizowanej w jednej komórce organizacyjnej.
  2. Prowadzenie przewozów kolejowych na całkowicie wydzielonej linii kolejowej, z infrastrukturalnego punktu widzenia niezależnej od sieci innych zarządców.
  3. Infrastruktura zarządzana przez spółkę nie jest wykorzystywana przez innych przewoźników.
  4. Posiadanie własnych zapleczy utrzymaniowych taboru oraz infrastruktury kolejowej z odpowiednio wykwalifikowanym personelem, przy jednoczesnym ograniczonym do niezbędnego minimum zlecaniu usług w tym zakresie jednostkom zewnętrznym. Dzięki powyższemu możliwe jest osiągnięcie niskiej usterkowości eksploatowanego taboru kolejowego oraz elementów zarządzanej infrastruktury kolejowej.
  5. Oferta przewozowa skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, zapewniającego niezbędne rezerwy oraz niską podatność na zakłócenia.