Badania ankietowe w dniach 16.04.-15.05.2018r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniach 16.04.-15.05.2018 r.przeprowadzi wśród podróżnych badania ankietowe dotyczące ilości przejazdów na podstawie biletów okresowych.

Ankieta zostanie zamieszczona na stronie internetowej. Dodatkowo będzie istniała możliwość wypełnienia ankiety w formie papierowej, którą będzie można pobrać w kasach biletowych WKD.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach.