22 września - Dzień bez samochodu w WKD (AKTUALIZACJA)

Aktualizacja w dniu 18.09.2018 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że oferta pn. „Dzień bez samochodu w WKD”, która obowiązuje w dniu 22.09.2018 r. została rozszerzona, tj. w tym dniu przejazd na całej linii możliwy będzie bez konieczności kupowania biletu.


Informacja zamieszczona w dniu 10.09.2018 r.

 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w związku z obchodami Europejskiego Dnia bez Samochodu, przypadającego w dniu 22 września, wprowadza ofertę specjalną „Dzień bez samochodu w WKD”. Zgodnie z tą ofertą, w dniu 22 września 2018 r. każdy pasażer posiadający przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu może na jego podstawie podróżować pociągami WKD na całej trasie, bez konieczności nabywania biletu na przejazd.

– Przyłączając się do obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu za pośrednictwem specjalnej oferty „Dzień bez samochodu WKD” chcemy zachęcić wszystkich mieszkańców obszaru, przez który przebiega linia kolejki, a przede wszystkim tych zmotoryzowanych, do skorzystania z przejazdów transportem szybkim, bezpiecznym, wygodnym i ekologicznym. Wszystkie te warunki spełniają pociągi „wukadki”. Właścicieli pojazdów spalinowych chcielibyśmy skłonić do tego, aby chociaż w tym jednym dniu zrezygnowali z samochodu bądź motocykla na rzecz komunikacji szynowej, pozostawiając swój środek transportu pod domem lub na jednym ze specjalnych parkingów, które sukcesywnie powstają obok trasy kolejki – podkreśla Michał Panfil, Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w ramach oferty specjalnej „Dzień bez samochodu w WKD” pasażerom, którzy posiadając przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu, skasują bilet jednorazowy na przejazd lub pasażerom posiadającym zakupiony wcześniej bilet okresowy, zawierający w swoim okresie ważności dzień 22 września 2018 r. nie będzie przysługiwać zwrot środków finansowych.

Europejski Dzień bez Samochodu jest elementem międzynarodowej kampanii proekologicznej świętowanej corocznie w dniu 22 września. Według przyjętych założeń powinien wspomagać idee proekologiczne dotyczące zmniejszenia ilości spalin wytwarzanych przez pojazdy samochodowe poruszające się po drogach, w szczególności w centrach miast. Zasadnicze cele obejmują kształtowanie wzorców zachowań proekologicznych, upowszechnianie informacji o negatywnych skutkach korzystania z samochodów, czy przekonanie ich użytkowników do alternatywnych środków transportu, wśród których jednym z kluczowych jest transport szynowy. Dzięki promocji transportu publicznego podmioty uczestniczące w kampanii) chcą pokazać, że życie w mieście bez samochodu jest możliwe.