Od dnia 18.05.2020 zostaje przywrócony zwykły rozkład jazdy - w dni powszednie wracają wszystkie połączenia. Szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 18 maja) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Maszyniści WKD uhonorowani odznaką „Zasłużony dla transportu RP”

Zawód maszynisty na ziemiach polskich ma długą i bogatą, sięgającą połowy XIX w. historię. Jej początek datuje się na rok 1844, kiedy to Leon Miastowski, jako pierwszy maszynista na polskiej ziemi poprowadził parowóz Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Dokładnie sto lat temu, w 1919 roku, powstał pierwszy związek zawodowy maszynistów, zrzeszający pracowników tej grupy sektora kolejowego w staraniach i walce o godne warunki dla pełnienia odpowiedzialnej, a zarazem zaszczytnej służby, jak również w zakresie podnoszenia fachowej wiedzy swoich członków. Podejmowane na tej drodze inicjatywy miały kluczowe znaczenie dla rozwoju branży kolejowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem.

Przypadający w bieżącym roku jubileusz 100-lecia Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce stał się okazją do ogłoszenia roku 1919 Rokiem Maszynisty. W poniedziałek, 21 października br. w Warszawie rozpoczęły się uroczystości związane z przypadającym jubileuszem. Podczas uroczystej gali w Teatrze Polskim odbyło się wręczenie honorowych odznaczeń dla najbardziej zasłużonych osób, które swoją wieloletnią pracą, poświęceniem, podejmowanymi działaniami i inicjatywami, a nierzadko także zgodnie z własnymi zainteresowaniami i pasjami przyczynili się do budowania mocnej pozycji i rozwoju polskiego kolejnictwa.

Uroczysta gala odbyła się z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz instytucji państwowych, w tym. m.in. Ministra i Wiceministrów Infrastruktury, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej czy Państwowej Inspekcji Pracy.

Podczas wręczania odznaczeń wyrażono wielkie uznanie dla wszystkich maszynistów za ich trudną i niezwykle odpowiedzialną pracę. Podkreślono wielkie znaczenie kultywowanej od pokoleń tradycji oraz stawanie w obronie praw pracowniczych maszynistów, jak również w obornie polskiej kolei i wszystkich jej pracowników. Zwrócono wreszcie uwagę, że prowadzenie pociągu wymaga wyjątkowego skupienia, zaś specyfika i charakter pracy maszynisty to również konieczność stałej współpracy z pracownikami zatrudnionymi na wszystkich innych stanowiskach kolejowych. Potrzebne są do tego nie tylko odpowiednie predyspozycje, ale także dyscyplina, zaangażowanie oraz ciągłe doskonalenie umiejętności.

W nielicznym gronie niespełna 25 pracowników uhonorowanych odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, najwyższym polskim wyróżnieniem dla przedstawicieli branży transportowej, znaleźli się trzej maszyniści zatrudnieni w Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Byli to zarazem jedyni wyróżnieni tak wysokiej rangi odznaką honorową przedstawiciele reprezentujący kolejowe spółki samorządowe. Stanowi to wyraz uznania dla roli, jaką dzięki zatrudnionemu personelowi odgrywa w sektorze transportu kolejowego spółka WKD.

Odznaka honorowa „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” stanowi polskie odznaczenie resortowe ustanowione 22 listopada 2000 roku przez Radę Ministrów jako zaszczytne honorowe wyróżnienie przeznaczone dla tych pracowników transportu, którzy szczególnie przyczynili się do osiągnięć i rozwoju tej dziedziny gospodarki narodowej.

Warszawską Kolej Dojazdową na uroczystości reprezentował Pan Michał Panfil, Prezes Zarządu spółki WKD, który został bardzo pozytywnie oceniony za podejmowane działania na rzecz rozwoju sektora kolejowego oraz kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – w porozumieniu i ścisłej, konstruktywnej współpracy ze środowiskiem zrzeszającym przedstawicieli tego zawodu, w tym maszynistów.