Menu działu

Ankieta dot.ilości przejazdów
Szanowni Państwo, Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej ilości przejazdów na podstawie biletów okresowych. Niniejsza ankieta jest anonimowa, skierowana do wszystkich naszych Klientów.
Z jakiego rodzaju biletu Pan/Pani korzysta?

Jeżeli korzysta Pan/Pani z biletu okresowego to jest to bilet?


Czy korzysta Pan/Pani z biletu?


Ile przejazdów odbywa Pan/Pani na wskazanym bilecie okresowym?
Jeżeli korzysta Pan/Pani z biletu KM to w jakiej relacji?