UWAGA! ETAP 1 i 2 MODERNIZACJI MOSTU NA RZECE ZIMNA WODA W KM 20.508 LINII KOLEJOWEJ NR 47 NA SZLAKU KOMORÓW - PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA W OKRESIE OD 01.06.2017-31.07.2017. WIĘCEJ INFORMACJI W "AKTUALNOŚCIACH"

Przejazdy rodzinne

Oferta ważna jest w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, w okresach ustalonych każdorazowo przez przewoźnika. 
Z przejazdów tych może korzystać osoba dorosła odbywająca przejazd z dzieckiem, które nie ukończyło 16 roku życia. Osoba ta może wówczas wykupić dla siebie i dla dziecka jednorazowe bilety według taryfy ulgowej 50%, albo bilet jednorazowy wg taryfy ulgowej 50% dla siebie i bilet jednorazowy dla dziecka zgodnie z przysługującą mu ulgą ustawową lub handlową.

Uprawnienie do przejazdów rodzinnych przysługuje we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy WKD.

Kasa biletowa dokonuje na bilecie adnotacji w brzmieniu: „Przejazd rodzinny” i potwierdza ją datownikiem kasy. 
Osoba dorosła powinna posiadać przy sobie dokument stwierdzający wiek dziecka. 
Jeżeli osoba dorosła odbywa przejazd z więcej niż jednym dzieckiem, powinna dla pozostałych dzieci nabyć bilet zgodnie z przysługującymi uprawnieniami oraz posiadać dokumenty potwierdzające te uprawnienia (legitymację szkolną).