Status prawny Spółki

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim została utworzona aktem założycielskim, sporządzonym w dniu 22 grudnia 2000r. w formie aktu notarialnego jako spółka ze 100%-owym udziałem PKP S.A. w kapitale zakładowym. Dnia 29 grudnia 2000r. Spółka została wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Samodzielną działalność gospodarczą rozpoczęła 1 lipca 2001 roku.


Podstawowe zasady funkcjonowania Spółki określa:

Umowa spółki

Obecnym właścicielem Spółki jest Konsorcjum Samorządowe

SKŁAD KONSORCJUM SAMORZĄDOWEGO

KRS 0000116702
Sąd Rejonowy dla m.st.W-wy
XIV Wydział Gospodarczy
NIP 529-16-28-093


Opublikował: WKD sp. z o.o.
Publikacja dnia: 17.10.2016
Podpisał: WKD sp. z o.o.
Dokument z dnia: 12.03.2014
Dokument oglądany razy: 7605
21.02.2018 // wkd.com.pl/bip