Pracownik w Wydziale Technicznym i Zamówień Publicznych

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim poszukuje pracownika do pracy w Wydziale Technicznym i Zamówień Publicznych.

 Opis stanowiska:

Do zakresu obowiązków wybranej osoby należeć będzie przede wszystkim:

 • Przygotowywanie i prowadzenie procedury przetargowej, w tym: ustalanie warunków przetargu oraz kompletowanie niezbędnej dokumentacji przetargowej, ogłaszanie przetargu i analiza złożonych ofert, przygotowywanie projektów umów na udzielenie zamówienia publicznego;
 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku spółki oraz taboru, w tym: wnioskowanie w sprawach wyboru firm ubezpieczeniowych przy współpracy z brokerem ubezpieczeniowym, analiza warunków ubezpieczenia przy udziale brokera ubezpieczeniowego;
 • Współpraca z Urzędem Transportu Kolejowego, w tym sporządzenie sprawozdań dot. monitorowania rynku transportu kolejowego;
 • Przygotowywanie w zakresie pełnionych obowiązków zestawień niezbędnych dla Zarządu Spółki.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek techniczny),
 • znajomość przepisów prawa: zamówień publicznych, budowlanego, geodezyjnego;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, samodzielność,
 • kreatywność i otwartość na zmiany,
 • dobra znajomość pakietu MS Office.

OFERUJEMY:

-        stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

-        wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności,

-        pełną wyzwań pracę w rozwijającej się firmie,

-        możliwość rozwoju zawodowego i pozyskania nowych umiejętności,

-        atrakcyjny pakiet socjalny,

-        możliwość korzystania z ulgowych przejazdów kolejami.

Przesłana oferta powinna zawierać:

CV, podanie o pracę, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, referencje.

 Prosimy o dopisanie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji prowadzonej przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. – administratora danych osobowych

 

Oferty należy składać do 03.04.2019 r. do godziny 14:00 na adres:

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Stefana Batorego 23

Wydział Spraw Pracowniczych tel. (22) 755 47 60
lub e-mail: kadry@wkd.com.pl                          

Monter nawierzchni kolejowej

 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim zatrudni pracownika na stanowisko MONTER NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ

 ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • wykonywanie prac związanych z konserwacją, utrzymaniem i naprawą infrastruktury kolejowej,
 • konserwowanie i naprawa narzędzi, urządzeń i sprzętu niezbędnego do prac utrzymaniowo-naprawczych infrastruktury kolejowej,
 • udział w pracach załadunkowych i wyładunkowych elementów nawierzchni kolejowej.

WYMAGANIA:

 • dobry stan zdrowia
 • wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe
 • umiejętność pracy w zespole
 • sumienność, zaangażowanie

OFERUJEMY:

-          zatrudnienie w ramach umowy o pracę
-          atrakcyjne warunki wynagradzania
-          możliwość korzystania z ulgowych przejazdów kolejami
-          atrakcyjny pakiet socjalny i medyczny

Przesłana oferta powinna zawierać:

     CV ze zdjęciem, podanie o pracę, kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe   (ewentualnie) referencje.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. – administratora danych osobowych.

Oferty z dopiskiem nazwy stanowiska należy składać na adres:

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Batorego 23

Wydział Spraw Pracowniczych tel. (22) 755 47 60 
lub e-mail: kadry@wkd.com.pl                     

 

Maszyniści, rewidenci

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim przyjmie do pracy czynnych zawodowo:

 1. Maszynistów elektrycznych pojazdów trakcyjnych.
 2. Osoby posiadające uprawnienia „rewident – ustawiacz” lub na stanowisko "rewidenta", z możliwością przeszkolenia na stanowisko "ustawiacza".

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia,
 • atrakcyjne warunki wynagradzania zgodne z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa,
 • możliwość korzystania z ulgowych przejazdów kolejami oraz funduszu socjalnego.

Oferta powinna zawierać:

 • CV ze zdjęciem,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • (ewentualnie) referencje.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. 

Oferty należy nadsyłać na adres:

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Maz.
Wydział Spraw Pracowniczych
z dopiskiem na kopercie: "Oferta pracy"
e-mail: kadry@wkd.com.pl, tel. 22 755 47 60