Maszyniści, rewidenci, zwrotniczy

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim przyjmie do pracy czynnych zawodowo:

  1. Maszynistów elektrycznych pojazdów trakcyjnych.
  2. Osoby posiadające uprawnienia „rewident – ustawiacz” lub na stanowisko "rewidenta", z możliwością przeszkolenia na stanowisko "ustawiacza"
  3. Osoby posiadające uprawnienia na stanowisko „zwrotniczy”.

Oferujemy:

  • stabilność zatrudnienia,
  • atrakcyjne warunki wynagradzania zgodne z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa,
  • możliwość korzystania z ulgowych przejazdów kolejami oraz funduszu socjalnego.

Oferta powinna zawierać:

  • CV ze zdjęciem,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
  • (ewentualnie) referencje.

Oferty należy nadsyłać na adres:

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Maz.
Wydział Spraw Pracowniczych
z dopiskiem na kopercie: "Oferta pracy"
e-mail: kadry@wkd.com.pl, tel. 22 755 47 60