Pracownik do pracy w Wydziale Technicznym i Zamówień Publicznych

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim poszukuje pracownika do pracy w Wydziale Technicznym i Zamówień Publicznych

Opis stanowiska:

Do zakresu obowiązków wybranej osoby należeć będzie przede wszystkim:

 • Przygotowywanie i prowadzenie procedury przetargowej, w tym: ustalanie warunków przetargu oraz kompletowanie niezbędnej dokumentacji przetargowej, ogłaszanie przetargu i analiza złożonych ofert, przygotowywanie projektów umów na udzielenie zamówienia publicznego;
 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku spółki oraz taboru, w tym: wnioskowanie w sprawach wyboru firm ubezpieczeniowych przy współpracy z brokerem ubezpieczeniowym, analiza warunków ubezpieczenia przy udziale brokera ubezpieczeniowego;
 • Współpraca z Urzędem Transportu Kolejowego, w tym sporządzenie sprawozdań dot. monitorowania rynku transportu kolejowego;
 • Przygotowywanie w zakresie pełnionych obowiązków zestawień niezbędnych dla Zarządu Spółki.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek techniczny),
 • znajomość przepisów prawa: zamówień publicznych, budowlanego, geodezyjnego;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność i otwartość na zmiany,
 • dobra znajomość pakietu MS Office.

OFERUJEMY:
- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
- wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności, 
- pełną wyzwań pracę w rozwijającej się firmie, 
- możliwość rozwoju zawodowego i pozyskania nowych umiejętności, 
- atrakcyjny pakiet socjalny, 
- możliwość korzystania z ulgowych przejazdów kolejami.

Przesłana oferta powinna zawierać:

CV, podanie o pracę, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, referencje.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922)”.


Oferty należy składać do 23.04.2018 r. do godziny 14:00 na adres:

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Stefana Batorego 23
Wydział Spraw Pracowniczych tel. (22) 755 47 60 
lub e-mail: kadry@wkd.com.pl