Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 7 listopada) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Zbycie wierzytelności przysługujących Spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych, potwierdzonych nakazami/wyrokami wydanymi w okresie od 2009 r. do 2016 r. Termin składania ofert do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 10:00. Unieważniono dnia 1 grudnia 2020 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. ogłasza przetarg na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego na zbycie wierzytelności przysługujących Spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych, potwierdzonych nakazami/wyrokami wydanymi w okresie od 2009 do 2016 roku.

Ogłoszenie

Czytaj więcej: Zbycie wierzytelności przysługujących Spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z tytułu...

"Zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w tym budowlanego i inwestorskiego) - Inżynier Kontraktu" dla inwestycji pn. "Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą", w ramach zadania: "Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD - poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego". Zmiana terminu składania ofert do dnia 19 maja 2020 r. do godz. 9:00. Aktualizowano dnia 9 października 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienie sektorowe - Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do Dz.Urz. U.E. w dniu 02.03.2020 r. i opublikowane w dniu 05.03.2020 r. pod nr 2020/S 046-109455

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - Ogłoszenie wysłane do Dz. Urz. UE w dniu 13.03.2020 r. i opublikowane w dniu 18.03.2020 r. pod nr 2020/S 055-131284

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - Ogłoszenie wysłane do Dz. Urz. UE w dniu 27.03.2020 r. i opublikowane w dniu 31.03.2020 r. pod nr 2020/S 064-154204

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - Ogłoszenie wysłane do Dz. Urz. UE w dniu 14.04.2020 r. i opublikowane w dniu 15.04.2020 r. pod nr 2020/S 074-177377

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - ogłoszenie wysłane do Dz. Urz. UE w dniu 29.04.2020 r. i opublikowane w dniu 04.05.2020 r. pod nr 2020/S 086-205524

Uwaga!

Mając na celu przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (koronawirus), o którym mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo osób zarówno po stronie Wykonawców jak i po stronie Zamawiającego, uprzejmie prosimy o ograniczenie osobistego uczestnictwa w czynności otwarcia ofert w postępowaniach prowadzonych w naszej Spółce na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaznaczmy, że wszelkie informacje podawane podczas otwarcia ofert, a wynikające z wymogów ustawy niezwłocznie zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Czytaj więcej: "Zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w tym budowlanego i inwestorskiego) - Inżynier...