Zbycie wierzytelności przysługujących Spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych, potwierdzonych nakazami lub wyrokami wydanymi w okresie od 2004 do 2011 roku. Termin składania ofert do dnia 27.01.2017 r. do godz. 10:00

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. ogłasza przetarg na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego na zbycie wierzytelności przysługujących Spółce z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych, potwierdzonych nakazami/wyrokami wydanymi w okresie od 2004 do 2011 roku.

OGŁOSZENIE

Czytaj więcej: Zbycie wierzytelności przysługujących Spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z tytułu...