Konkurs jednoetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektów małej architektury oraz elementów informacji wizualnej dla peronów WKD jako część systemu identyfikacji wizualnej WKD. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia 25.01.2016, godz. 15:00. Aktualizowano dnia 11.01.2018.

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu - Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu - Pełnomocnictwo 1

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu - Pełnomocnictwo 2

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu - Pokwitowanie

Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu - Karta identyfikacyjna

Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu - Informacja o kosztach

Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu - Wzór Umowy

 

Załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu - Materiały do Konkursu:

Załącznik nr 8A-1 (PDF) - Archiwalne mapy geodezyjne z granicami opracowania

Załącznik nr 8A-1 (DWG) - Archiwalne mapy geodezyjne z granicami opracowania

Załącznik nr 8A-2 (PDF) - Archiwalne mapy geodezyjne z elementami do adaptacji

Załącznik nr 8A-2 (DWG) - Archiwalne mapy geodezyjne z elementami do adaptacji

Załącznik nr 8B - Stan istniejący infrastruktury przystankowej

Załącznik nr 8B-1 - Informacje uzupełniające na temat infrastruktury

Załącznik nr 8C - Dokumentacja fotograficzna

Załącznik nr 8D - Wykaz działek, na których są zlokalizowane stacje/przystanki

Załącznik nr 8E-1 - Raporty z konsultacji - Formularz konsultacji

Załącznik nr 8E-2 - Raporty z konsultacji - Podsumowanie Część 1

Załącznik nr 8E-3 - Raporty z konsultacji - Podsumowanie Część 2

Załącznik nr 8F - Istniejące elementy wyposażenia stacji/przystanków do adaptacji

Załącznik nr 8G - Informacja na temat Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na linii WKD (SIPiM)

Załącznik nr 8G-1 (PDF) - Rzuty i przekroje lokalizacji elementów SIPiM - Stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska

Załącznik nr 8G-1 (CDR) - Rzuty i przekroje lokalizacji elementów SIPiM - Stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska

Załącznik nr 8G-2 (PDF) - Rzuty i przekroje lokalizacji elementów SIPiM - Stacja Podkowa Leśna Główna

Załącznik nr 8G-2 (CDR) - Rzuty i przekroje lokalizacji elementów SIPiM - Stacja Podkowa Leśna Główna

Załącznik nr 8G-3 (PDF) - Rzuty i przekroje lokalizacji elementów SIPiM - Przystanek osobowy Warszawa Aleje Jerozolimskie

Załącznik nr 8G-3 (CDR) - Rzuty i przekroje lokalizacji elementów SIPiM - Przystanek osobowy Warszawa Aleje Jerozolimskie

Załącznik nr 8H - Elementy istniejącego systemu identyfikacji wizualnej WKD


08.02.2016 r.:

Informacja o wynikach dopuszczenia do udziału w Konkursie


15.02.2016 r.:

Pytania i odpowiedzi do Regulaminu Konkursu


01.04.2016 r.:

Informacja o oficjalnym, publicznym ogłoszeniu wyników konkursu


20.04.2016 r.:

Informacja o wynikach konkursu

 


 

11.01.2018 r.:

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania