Reklama na WKD

1. Ramki A3

Ramki A3 w pionie i w poziomie (wymiary 31 cm x 43 cm) zamieszczone są w wagonach wewnątrz pociągów WKD. W jednym pociągu zamieszczone są 2 ramki dla reklamodawców.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o przygotowanie plakatów. Wymiary obrazu widocznego w świetle ramki A3 wynoszą 28 cm x 40 cm. W związku z powyższym prosimy o zachowanie odpowiednich marginesów przy wydruku plakatów.

Po złożeniu zamówienia oraz dostarczeniu plakatów do siedziby, zostanie wystawiona faktura, którą Zamawiający zobowiązany jest opłacić w kasie w siedzibie Spółki lub przelewem na rachunek bankowy i przesłać potwierdzenie dokonania opłaty. Zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 2-3 dni.

Pobierz formularz zamówienia

Bardzo prosimy o wcześniejsze potwierdzenie telefoniczne czy zamówienie może być zrealizowane. 
Przed złożeniem zamówienia lub wraz z nim należy przesłać projekt plakatu do wglądu dla WKD – Spółka pomimo wolnych terminów może nie wyrazić zgody na ekspozycję plakatów.

2. Ramki A1

Ramki A1 w pionie (wymiary 62 cm x 87 cm) umieszczone są na głównych stacjach, na zewnątrz budynków stacyjnych w:
- Grodzisku Maz. Radońska (1szt.),
- Pruszkowie (2szt.),
- Michałowicach (1szt.) oraz
- Warszawie Śródmieście (3szt.).

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o przygotowanie plakatów. Po złożeniu zamówienia oraz dostarczeniu do siedziby plakatów, zostanie wystawiona faktura, którą Zamawiający zobowiązany jest opłacić w kasie w siedzibie Spółki lub przelewem na rachunek bankowy i przesłać potwierdzenie dokonania opłaty. Zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 2-3 dni.

Pobierz formularz zamówienia

Bardzo prosimy o wcześniejsze potwierdzenie telefoniczne czy zamówienie może być zrealizowane.
Przed złożeniem zamówienia lub wraz z nim należy przesłać projekt plakatu do wglądu dla WKD – Spółka pomimo wolnych terminów może nie wyrazić zgody na ekspozycję plakatów.

3. Billboard

Spółka dysponuje następującymi powierzchniami ekspozycyjnymi typu billboard
o wymiarach 5,04m x 2,38m, na peronach:
- WKD W-wa Śródmieście
- W-wa Ochota
- Michałowice
- Podkowa Leśna Gł.
- Grodzisk Maz. Piaskowa

Realizacja zamówienia może nastąpić dopiero po uregulowaniu otrzymanej przez Państwa faktury VAT i przedłożeniu Spółce potwierdzenia dokonania opłaty. Po spełnieniu tego warunku mogą Państwo zamieszczać reklamy we własnym zakresie na wskazanych przez WKD nośnikach reklamowych ( billboardach).
Przed przystąpieniem do wyklejania nośników prosimy zgłosić nam dzień, w którym nastąpi wyklejenie, ze względu na stały dozór i całodobową ochronę tych stacji przez właściwe służby.

Pobierz formularz zamówienia

Bardzo prosimy o wcześniejsze potwierdzenie telefoniczne czy zamówienie może być zrealizowane. 
Przed złożeniem zamówienia lub wraz z nim należy przesłać projekt plakatu do wglądu dla WKD – Spółka pomimo wolnych terminów może nie wyrazić zgody na ekspozycję plakatów.