ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA USŁUGI PN.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA ODBUDOWĘ I REMONT CZĘŚCI NIEZADASZONEJ BUDYNKU BYŁEJ ELEKTROWOZOWNI (STAREJ HALI NAPRAW) WARSZAWSKIEJ KOLEI DOJAZDOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. STEFANA BATOREGO 23 WRAZ Z USŁUGĄ PEŁNIENIA NADZORU AUTORSKIEGO - TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 03.11.2017 DO GODZ.14:00. AKTUALIZOWANO DNIA 15.11.2017.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr WKDF11b/ZP-2/2017 z dnia 25.10.2017 r. dotyczącego wykonania usługi pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odbudowę i remont części niezadaszonej budynku byłej Elektrowozowni (starej hali napraw) Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Stefana Batorego 23 wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego”.

Termin składania ofert do dnia 3.11.2017 do godz. 14:00.

Ogłoszenie

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz usług

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób

Załącznik Nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 5 - Wzór umowy

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie


02.11.2017

Pytania i odpowiedzi do treści ogłoszenia


15.11.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na prace remontowe. Termin składania ofert do dnia 06.12.2017 r. do godz. 10:00.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na prace remontowe w pomieszczeniu nastawni i kasy biletowej w budynku stacyjnym WKD w Podkowie Leśnej Głównej. W celu zapoznania się z zakresem prac na gruncie należy kontaktować się z Naczelnikiem Wydziału Eksploatacji – p. Alicją Siekierską pod numerem telefonu (22) 755 70 82. 
Oferty należy składać w sekretariacie spółki WKD w Grodzisku Mazowieckim, ul. Batorego 23, II piętro, pokój nr 16  do dnia 06.12.2017 r. do godz. 10:00.
Z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie prac remontowych.
Szczegółowy zakres prac

Zaproszenie do składania ofert na zakup złomu. Termin składania ofert do dnia 30.10.2017 r. do godz. 10:00. Aktualizacja w dniu 02.11.2017 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup złomu znajdującego się na terenie siedziby Wydziału Infrastruktury w Komorowie (05-806) ul. Marii Dąbrowskiej 1. Termin składania ofert do dnia 30.10.2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy

Załącznik Nr 4 - Regulamin sprzedaży złomu


02.11.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty