Zaproszenie do składania ofert na usługę sukcesywnego wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych. Termin składania ofert do dnia 11.12.2015 r. do godz. 13:00; aktualizowano dnia 18.12.2015 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pn. "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zaprasza do składania ofert na usługę sukcesywnego wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych w ramach realizacji ww. projektu.

Termin składania ofert: 11.12.2015 r. godz. 13:00

Zapytanie ofertowe


 

18.12.2015 r.

Informacja o wyniku postępowania