Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych w ramach projektu pn. "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej; Termin składania ofert do dnia 17.12.2015 r. do godz. 13:00

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., w związku z realizacją projektu pn. "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, zaprasza do skaldania ofert na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych w ramach realizacji ww. projektu.


Termin składania ofert: 17.12.2015 r. godz. 13:00

Zapytanie ofertowe


 

23.12.2015 r.

Informacja o wyniku postępowania