Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi pn.: Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego - starej Elektrowozowni (części przewidzianej na adaptację) wraz z inwentaryzacją budowlaną i opracowanie ekspertyzy technicznej/budowlanej - położonego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Batorego 23. Termin składania ofert do dnia 28.07.2017 do godz. 14:00.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr WKDF11b/ZP-1/2017 z dnia 19.07.2017 dotyczącego wykonania usługi pn.: „Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego - starej Elektrowozowni (części przewidzianej na adaptację) wraz z inwentaryzacją budowlaną i opracowanie ekspertyzy technicznej/budowlanej - położonego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Batorego 23”.

Termin składania ofert do dnia 28.07.2017 do godz. 14:00.

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz usług

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty