Zaproszenie do składania ofert na zakup złomu. Termin składania ofert do dnia 28.08.2017 r. do godz. 10:00. Aktualizacja w dniu 21.08.2017 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup złomu znajdującego się w Grodzisku Mazowieckim ul. Batorego 23. Termin składania ofert do dnia 28.08.2017 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy

Załącznik Nr 4 - Regulamin sprzedaży złomu


21.08.2017 r.

UWAGA! Zmiana numerów jednostek przeznaczonych do sprzedaży na numery 03 i 15.

Nowe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy

Załącznik Nr 4 - Regulamin sprzedaży złomu


29.08.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty