Zaproszenie do składania ofert na zakup złomu. Termin składania ofert do dnia 30.10.2017 r. do godz. 10:00. Aktualizacja w dniu 02.11.2017 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup złomu znajdującego się na terenie siedziby Wydziału Infrastruktury w Komorowie (05-806) ul. Marii Dąbrowskiej 1. Termin składania ofert do dnia 30.10.2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy

Załącznik Nr 4 - Regulamin sprzedaży złomu


02.11.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty