Zaproszenie do składania ofert na prace remontowe. Termin składania ofert do dnia 06.12.2017 r. do godz. 10:00.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na prace remontowe w pomieszczeniu nastawni i kasy biletowej w budynku stacyjnym WKD w Podkowie Leśnej Głównej. W celu zapoznania się z zakresem prac na gruncie należy kontaktować się z Naczelnikiem Wydziału Eksploatacji – p. Alicją Siekierską pod numerem telefonu (22) 755 70 82. 
Oferty należy składać w sekretariacie spółki WKD w Grodzisku Mazowieckim, ul. Batorego 23, II piętro, pokój nr 16  do dnia 06.12.2017 r. do godz. 10:00.
Z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie prac remontowych.
Szczegółowy zakres prac