ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA USŁUGI PN.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA ODBUDOWĘ I REMONT CZĘŚCI NIEZADASZONEJ BUDYNKU BYŁEJ ELEKTROWOZOWNI (STAREJ HALI NAPRAW) WARSZAWSKIEJ KOLEI DOJAZDOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. STEFANA BATOREGO 23 WRAZ Z USŁUGĄ PEŁNIENIA NADZORU AUTORSKIEGO - TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 03.11.2017 DO GODZ.14:00. AKTUALIZOWANO DNIA 15.11.2017.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr WKDF11b/ZP-2/2017 z dnia 25.10.2017 r. dotyczącego wykonania usługi pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odbudowę i remont części niezadaszonej budynku byłej Elektrowozowni (starej hali napraw) Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Stefana Batorego 23 wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego”.

Termin składania ofert do dnia 3.11.2017 do godz. 14:00.

Ogłoszenie

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz usług

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób

Załącznik Nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 5 - Wzór umowy

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie


02.11.2017

Pytania i odpowiedzi do treści ogłoszenia


15.11.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty