Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowych łazienki. Termin składania ofert do dnia 20.04.2018 r. do godz. 10:00.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych łazienki na hali przeglądowo – naprawczej znajdującej się na terenie siedziby spółki WKD w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Stefana Batorego 23 (wjazd od ul. Radońskiej). 
Oferta powinna zawierać: wartość netto za wykonaną usługę, termin realizacji usługi, okres udzielanej gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się wykonać ww. prace z materiałów własnych.W celu zapoznania się z zakresem prac na gruncie należy kontaktować się z Naczelnikiem Wydziału Napraw i Utrzymania Taboru – p. Jackiem Woźniakiem pod numerem telefonu 697-046-305.
Oferty należy składać w sekretariacie spółki WKD w Grodzisku Mazowieckim, ul. Stefana Batorego 23, II piętro, pokój nr 16 do dnia 20.04.2018 r. do godz. 10:00. Z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie prac remontowych.

Szczegółowy zakres prac