Utrudnienia na linii WKD w dniu 20.11.2018 (ZAKOŃCZONE)

AKTUALIZACJA GODZ. 10:20

Przywrócono rozkładową organizację ruchu pociągów.


AKTUALIZACJA GODZ. 9:15

Trwa przywracanie rozkładowej organizacji ruchu pociągów.


AKTUALIZACJA GODZ. 8:25

Pociąg nr 310 w relacji Podkowa Leśna Główna (odj. 8:25) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 9:06) zostaje odwołany.

Pociąg nr 312 w relacji Podkowa Leśna Główna (odj. 8:35) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 9:16) zostaje odwołany.

Najbliższy pociąg z Podkowy Leśnej w kierunku Warszawy odjedzie ok. godz. 8:45 - jest to planowy pociąg nr 128 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 8:31) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 9:26).


AKTUALIZACJA GODZ. 8:10

Ok. godz. 8:05 wznowiono ruch pociągów ze stacji Warszawa Śródmieście WKD w kierunku południowo-zachodnim. Rozpoczęto przywracanie rozkładowej organizacji ruchu pociągów na linii WKD.


AKTUALIZACJA GODZ. 8:05

Pociąg nr 308 w relacji Podkowa Leśna Główna (odj. 8:05) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 8:46) zostaje odwołany.

Najbliższy pociąg z Podkowy Leśnej w kierunku Warszawy odjedzie ok. godz. 8:15.


AKTUALIZACJA GODZ. 7:45

Pociąg nr 306 w relacji Podkowa Leśna Główna (odj. 7:45) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 8:26) zostaje odwołany.

Najbliższy pociąg z Podkowy Leśnej w kierunku Warszawy odjedzie ok. godz. 7:55.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Warszawa Śródmieście WKD od godz. 6:55 do odwołania wstrzymany został ruch pociągów w kierunku południowo-zachodnim, tj. w kierunku Komorowa i Grodziska Mazowieckiego. Pociągi dojeżdżające do stacji Warszawa Śródmieście WKD w związku z zaistniałą awarią nie mogą zmienić kierunku jazdy. Trwa uruchamianie lokalnego sterowania w obrębie stacji Warszawa Śródmieście WKD.

Ostatnim wyprawionym pociągiem w kierunku południowo-zachodnim ze stacji Warszawa Śródmieście WKD zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy jest pociąg nr 205 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 6:40) - Milanówek Grudów (7:28).

Uwaga: Pociągi realizujące przejazd w kierunku stacji Warszawa Śródmieście WKD do czasu wprowadzenia sterowania lokalnego rozjazdami w obrębie stacji Warszawa Śródmieście WKD mogą tymczasowo skończyć bieg na wcześniejszych przystankach.

"Wukadka" liderem punktualności w kolejowych przewozach pasażerskich w III kwartale br.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że według danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, w III kwartale 2018 r. była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju, uzyskując bardzo wysoki wskaźnik punktualności na poziomie 99,48%. Na drugim miejscu uplasowała się spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 97,98%, zaś na trzecim miejscu – spółka UBB GMBH z wynikiem 95,99% (źródło: UTK; zobacz dane opublikowane przez Urząd Transportu Kolejowego). Szczegółowe dane zawarto w Tabeli nr 1.

Tabela 1: Punktualność przewozów pasażerskich w III kwartale 2018 r.

 

Nazwa przewoźnika

III kwartał

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,48%

2.

PKP SKM w Trójmieście

97,98%

3.

UBB GMBH

95,99%

4.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

95,19%

5.

Arriva RP

91,90%

6.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

89,62%

7.

Koleje Śląskie

88,57%

8.

Przewozy Regionalne

87,31%

9.

Koleje Wielkopolskie

86,75%

10.

Koleje Mazowieckie

86,71%

11.

Koleje Dolnośląskie

85,23%

12.

LEO Express

79,07%

13.

Koleje Małopolskie

78,75%

14.

SKPL Cargo

77,07%

15.

PKP Intercity

66,68%

 

OGÓŁEM

87,42%

Źródło: www.utk.gov.pl

Zobacz graficzne odwzorowanie punktualności przewozów pasażerskich w III kwartale 2018 r.:

Rozpatrując uśredniony poziom wskaźnika punktualności w skali 9 miesięcy 2018 r. na podstawie danych dla poszczególnych kwartałów, Warszawska Kolej Dojazdowa również okazała się przewoźnikiem najpunktualniejszym w kraju, osiągając poziom 99,51%. Szczegółowe dane w tym zakresie zawarto w Tabeli nr 2.

Tabela 2: Punktualność przewozów pasażerskich za 9 miesięcy 2018 r.

 

Nazwa przewoźnika

I kwartał

II kwartał

III kwartał

2018 rok

(średnia

I-III kw.)

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,65%

99,41%

99,48%

99,51%

2.

PKP SKM w Trójmieście

98,26%

98,18%

97,98%

98,14%

3.

UBB GMBH

98,71%

97,63%

95,99%

97,44%

4.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

96,79%

95,19%

95,19%

95,72%

5.

Arriva RP

93,95%

93,40%

91,90%

93,08%

6.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

94,64%

90,80%

89,62%

91,69%

7.

Koleje Śląskie

90,76%

88,27%

88,57%

89,20%

8.

Koleje Mazowieckie

91,45%

87,69%

86,71%

88,62%

9.

Przewozy Regionalne

89,76%

88,75%

87,31%

88,61%

10.

Koleje Wielkopolskie

89,02%

86,56%

86,75%

87,44%

11.

SKPL Cargo

94,68%

87,53%

77,07%

86,43%

12.

Koleje Dolnośląskie

87,77%

80,94%

85,23%

84,65%

13.

LEO Express

-

-

79,07%

79,07%

14.

Koleje Małopolskie

73,44%

84,04%

78,75%

78,74%

15.

PKP Intercity

74,52%

68,20%

66,68%

69,80%

 

OGÓŁEM

90,14%

88,21%

87,42%

88,59%

Źródło: opracowanie WKD na podstawie: www.utk.gov.pl

Zobacz graficzne odwzorowanie punktualności przewozów pasażerskich po 9 miesiącach 2018 r.:

Osiągnięty w ciągu III kwartału 2018 r., jak również w ciągu 9 miesięcy 2018 r. bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów w ramach realizowanych usług przewozowych w porównaniu z innymi operatorami, Spółka uzyskała dzięki następującym uwarunkowaniom:

 1. Organizowanie i prowadzenie przewozów kolejowych na całkowicie wydzielonej linii kolejowej, niezależnej od innych operatorów oraz nie wykorzystywanej przez innych przewoźników.
 2. Połączenie funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej, skracające ścieżkę decyzyjną oraz działania interwencyjne w przypadku zaistnienia zdarzeń awaryjnych – zarówno po stronie użytkowanego taboru, jak i eksploatowanej infrastruktury kolejowej.
 3. Niska usterkowość eksploatowanego taboru kolejowego oraz elementów infrastruktury kolejowej, za czym stoi posiadanie własnych zapleczy utrzymaniowych, z odpowiednio wykwalifikowanym personelem oraz przy ograniczonym do minimum zlecaniu usług do realizacji przez podmioty zewnętrzne.
 4. Oferta przewozowa WKD skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, co pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia.

Utrudnienia na linii WKD w dniu 15.11.2018 (ZAKOŃCZONE)

AKTUALIZACJA GODZ. 8:00

W związku z uszkodzeniem składu i koniecznością ściągnięcia do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska odwołane zostają następujące pociągi:

 • pociąg nr 317 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 8:00) - Podkowa Leśna Główna (przyj. 8:41)
 • pociąg nr 113 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 8:30) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyj. 9:30)

AKTUALIZACJA GODZ. 7:50

Uszkodzony skład został ściągnięty do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Ok. godz. 7:50 zostanie wyprawiony ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska pociąg nr 126 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 7:41) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 8:36). Pociąg odjedzie z opóźnieniem ok. 10 minut.


AKTUALIZACJA GODZ. 7:45

Ok. godz. 7:40 rozpoczęto ściąganie uszkodzonego składu do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią składu na przystanku osobowym Brzózki ok. godz. 6:55, obsługującego pociąg nr 120 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 6:46) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 7:46) na linii WKD wystąpią utrudnienia i niektóre pociągi ulegną skróceniu lub odwołaniu.

Do czasu ściągnięcia uszkodzonego składu do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska ruch pociągów na jednotorowym szlaku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna pozostaje wstrzymany.

Następujące pociągi ulegają odwołaniu:

 • pociąg nr 120 na odcinku Brzózki (odj. 6:54) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 7:46)
 • pociąg nr 122 na całej relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 7:21) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 8:16)
 • pociąg nr 317 na całej relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 8:00) - Podkowa Leśna Główna (przyj. 8:41)

Pociąg nr 126 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 7:41) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 8:36) może odjechać ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska z opóźnieniem ok. 5-10 minut.

Opóźnienia pociągów oraz organizacja ruchu może ulec zmianie.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.

Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych podejmuje współpracę z Wielką Brytanią

Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych oraz Ambasada Brytyjska w Warszawie podejmują ścisłą współpracę w zakresie rozwoju sektora transportu kolejowego. W dniu 9 listopada 2018 roku w siedzibie Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie podpisano list intencyjny, którego podstawowym założeniem jest pogłębianie relacji i bardziej sformalizowana współpraca pomiędzy dwoma stronami na rzecz kolejnictwa. List intencyjny podpisali: Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, Pan Jonathan Knott oraz Prezes Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych, Pan Dariusz Grajda.

List jest następstwem nawiązanej współpracy pomiędzy Ambasadą i członkami Związku – jedenastoma lokalnymi przewoźnikami kolejowymi z różnych regionów Polski, wśród których istotne miejsce zajmuje również Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Głównym celem listu jest wzmacnianie kooperacji na wielu polach, w tym w obszarze zamówień publicznych, informacji pasażerskiej, systemów sprzedaży biletów, bezpieczeństwa ruchu oraz taboru kolejowego.

Tekst listu intencyjnego został sformułowany następująco:

Doceniając dotychczasową współpracę pomiędzy partnerami na rzecz rozwoju transportu kolejowego w Wielkiej Brytanii i Polsce, Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie oraz Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych podpisują list intencyjny o zacieśnieniu wzajemnych relacji.

Poprzez podpisanie niniejszego listu intencyjnego Partnerzy deklarują gotowość do współpracy w zakresie wymiany brytyjskich i polskich doświadczeń i najlepszych praktyk w sektorze kolejowym, udziału we wspólnych spotkaniach, konferencjach oraz wizytach studyjnych.

Przy okazji podpisania listu Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, Pan Jonathan Knott pochwalił współpracę pomiędzy Polską i Wielką Brytanią w sektorze kolejowym. – Dzisiaj mamy okazję świętować silną relację łączącą oba kraje. Ten list intencyjny demonstruje, że jesteśmy zdeterminowani wspierać sektory kolejowe w naszych krajach w celu zawiązania ściślejszej współpracy pomiędzy nimi – powiedział Ambasador Knott.

W ocenie Prezesa Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych, Pana Dariusza Grajdy, brytyjska kolej jest dobrym przykładem do naśladowania. – Chcielibyśmy zwiększyć poziom naszej kooperacji i wymiany doświadczeń. Szukajmy tego co nas łączy, abyśmy mogli zbudować lepszą przyszłość – podsumował Prezes ZSPK.

W uroczystości podpisania listu intencyjnego wzięli udział przedstawiciele spółek zrzeszonych w Związku, w tym również Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Pan Michał Panfil.

Wypełnianie postanowień listu już wkrótce przybierze konkretne formy. W ramach podjętej współpracy, w dniach 4-6 grudnia 2018 roku, reprezentanci polskich spółek i związków kolejowych wezmą udział w wizycie studyjnej w Wielkiej Brytanii. Celem wizyty jest pogłębienie wiedzy z zakresu zintegrowanych systemów sprzedaży biletów oraz informacji pasażerskiej.

Wukadka ze złotym logotypem kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w dniu 3 października br. jako operator prowadzący działalność w sektorze transportu kolejowego, otrzymała nagrodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego podczas jubileuszowej Gali z okazji 15-lecia funkcjonowania UTK połączonej z finałem konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Przyznana spółce nagroda w jednej z kluczowych kategorii, pn. „rozwiązanie techniczne”, jest wyrazem dostrzeżenia i uznania przez ekspertów oraz podmioty decyzyjne w branży kolejowej, szerokiego i kompleksowego zakresu działań podejmowanych przez WKD na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa na zarządzanej linii oraz w jej najbliższym otoczeniu.

W związku z przyznaniem spółce WKD nagrody w III edycji ww. konkursu, potwierdzonej „Deklaracją w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu, zwycięskiemu podmiotowi przysługuje możliwość posługiwania się złotym logotypem kultury bezpieczeństwa przez rok od dnia ogłoszenia wyników konkursu, tj. do dnia 3 października 2019 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. mając na uwadze wysoką rangę przyznanej nagrody, jak również możliwość wykorzystania instrumentów związanych z jej otrzymaniem we wszelkich przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych, podjęła decyzję w sprawie zamieszczenia złotego logotypu kultury bezpieczeństwa na podstawowych nośnikach informacji o spółce WKD, w tym m.in. na drukach firmowych oraz stronie internetowej spółki.

Na podstawie decyzji Zarządu spółki WKD podjętej w dniu 23 października br., przyjęto do stosowania nowy wzór druku firmowego WKD, zawierający złoty logotyp kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, jako stały element obowiązującego we wszelkiej bieżącej korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej układu graficznego. Nowy wzór obowiązuje od dnia 29 października br.

Ponadto, wraz z przyjęciem do stosowania nowego wzoru druku firmowego WKD, złoty logotyp kultury bezpieczeństwa został zamieszczony na stronie internetowej WKD. Będzie on również stosowany w miarę możliwości na materiałach informacyjno-promocyjnych WKD, takich jak: ulotki, broszury, foldery, plakaty, rozkłady jazdy.

Utrudnienia na linii WKD w dniu 07.11.2018 (ZAKOŃCZONE)

AKTUALIZACJA GODZ. 9:15

Przywrócono rozkładową organizację ruchu pociągów.


AKTUALIZACJA GODZ. 9:00

Trwa przywracanie rozkładowej organizacji ruchu pociągów. Niektóre pociągi mogą mieć opóźnienia do ok. 5 minut.


AKTUALIZACJA GODZ. 8:35

Pociąg nr 321 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 8:40) - Podkowa Leśna Główna (przyj. 9:21) zostaje odwołany na odcinku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów.


AKTUALIZACJA GODZ. 8:20

Pociąg nr 312 w relacji Podkowa Leśna Główna (odj. 8:35) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 9:16) odjedzie ze stacji Podkowa Leśna Główna z opóźnieniem ok. 10 minut.


AKTUALIZACJA GODZ. 8:10

W związku z opóźnieniami pociągów jadących za spychanym uszkodzonym składem, wynoszącymi ok. 15 minut w kierunku Podkowy Leśnej i Grodziska Mazowieckiego mogą wystąpić opóźnienia wtórne na obrocie na stacji Podkowa Leśna Główna. Opóźnienia wtórne pociągów w kierunku Warszawy mogą wynieść ok. 10 minut.

Pociąg nr 306 w relacji Podkowa Leśna Główna (odj. 7:45) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 8:26) zostaje odwołany.


AKTUALIZACJA GODZ. 8:05

Uszkodzony skład został zepchnięty do stacji Komorów. Niektóre pociągi w kierunku Podkowy Leśnej i Grodziska Mazowieckiego mogą mieć opóźnienia do ok. 15 minut.

Uwaga: Opóźnienia pociągów mogą ulec zmianie.


AKTUALIZACJA GODZ. 8:00

Wysłano pociąg rezerwowy do Milanówka. Pociąg nr 208 w relacji Milanówek Grudów (odj. 8:08) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 8:56) odjedzie z opóźnieniem ok. 5 minut.


AKTUALIZACJA GODZ. 7:45

Aktualnie spychany skład znajduje się w rejonie przystanku osoboweogo "Michałowice". Odwołany zostaje pociąg nr 307, natomiast pociągi nr 311 i 109 są opóźnione od 10 do ok. 15 minut.


AKTUALIZACJA GODZ. 7:35

Ok. godz. 7:30 rozpoczęto spychanie uszkodzonego składu w kierunku stacji Komorów. Ruch w kierunku Grodziska Mazowieckiego do czasu zepchnięcia uszkodzonego pojazdu będzie się odbywać z ograniczoną prędkością oraz z opóźnieniami dochodzącymi do 15 minut.

Ruch pociągów w kierunku Warszawy odbywa się bez przeszkód po torze nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy). W zależności od czasu niezbędnego na przeprowadzenie operacji zmiany czoła pojazdu w obrębie stacji Warszawa Śródmieście WKD i wyprawiania w kierunku przeciwnym na końcowych przystankach linii WKD na terenie Warszawy mogą wystąpić opóźnienia pociągów do 5 minut.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że ok. godz. 6:55 na przystanku Warszawa Salomea uległ awarii skład obsługujący pociąg nr 205 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 6:40) - Milanówek Grudów (przyj. 7:28). Skład będzie spychany awaryjnie do stacji Komorów przez inny pojazd. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się normalnie. Mogą wystąpić opóźnienia do 15 minut w kierunku południowo-zachodnim, tj. w kierunku Grodziska Mazowieckiego i Milanówka.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.

Organizacja ruchu pociągów na linii WKD w dniu 12.11.2018 (poniedziałek)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) na linii WKD będzie obowiązywać rozkład jazdy pociągów jak w dzień powszedni.

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY W DNIACH 17-18.11.2018 ORAZ 24-25.11.2018

KOMUNIKAT

W SPRAWIE ZMIANY ROZKŁADU JAZDY W DNIACH 17-18.11.2018 ORAZ 24-25.11.2018


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje,  iż w dniach 17-18.11.2018  i 24-25.11.2018 planowane jest przeprowadzenie gwarancyjnego usunięcia usterek w torze nr 1  na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów.

W związku z powyższym w dniach 17-18.11.2018 i 24-25.11.2018 (sobota, niedziela) na linii WKD wystąpią ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

1. Kursowanie pociągów będzie się odbywać na następujących relacjach:

-     Warszawa Śródmieście WKD - Grodzisk Mazowiecki Radońska
-     Komorów – Milanówek Grudów
-     Podkowa Leśna Główna - Milanówek Grudów
-     Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska

2. Tor nr 1 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów, zostanie całodobowo zamknięty dla ruchu pociągów, a w celu uzupełnienia oferty przewozowej na trasie tej uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza.

3. Na ww. odcinku ruch pociągów będzie prowadzony wahadłowo, wyłącznie po torze nr 2. Częstotliwość kursowania pociągów z uwagi na obowiązujące regulacje oraz przepustowość szlaku wyniesie: co 70 minut dla jednego kierunku ruchu.

4. Pociągi uruchomione w relacji Milanówek Grudów – Komorów będą kursowały z częstotliwością co 70 minut dla jednego kierunku ruchu. Na stacji Komorów zostanie zorganizowana skomunikowana przesiadka pomiędzy pociągami ww. relacji i pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej do/z Warszawy. 

5. Na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna częstotliwość kursowania pociągów wyniesie 25/45 minut dla jednego kierunku ruchu.

 

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów oraz autobusów komunikacji zastępczej w okresie utrudnień w kursowaniu pociągów w celu zaplanowania dogodnej podróży.


Rozkład jazdy pociągów i autobusowej komunikacji zastępczej ważny w dniach 17-18.11.2018 i 24-25.11.2018


INFORMACJE DODATKOWE

Podróżni korzystający z autobusowej komunikacji zastępczej zobowiązani są do podróżowania na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego.

W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.

W autobusach komunikacji zastępczej honorowana jest Warszawska Karta Miejska na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Opacz (przystanek Żywiecka).

 

Lokalizacje przystanków autobusowej komunikacji zastępczej oraz najbliższe punkty umożliwiające zakup biletu WKD.

PRZYSTANEK AUTOBUSOWEJ KOMUNIKACJI ZASTĘPCZEJ

PUNKT BILETOWY
 1. Komorów – przystanek autobusowy: WKD Komorów / al. Dąbrowskiej (przy stacji WKD)
Kasa biletowa oraz automat biletowy zlokalizowany na stacji, odległość ok. 50 m.
 1. Pruszków - przystanek autobusowy: WKD Pruszków 01, przy przystanku Pruszków WKD
Kasa biletowa i automat biletowy
 na przystanku Pruszków WKD, odległość ok 50 m.
 1. Tworki - przystanek autobusowy: TWORKI/Aleje Jerozolimskie /
  ul. Główna
Automat biletowy na przystanku WKD Tworki, odległość ok. 600 m.
 1. Reguły - przystanek autobusowy ZTM: NORWIDA 01/02 (Piastów - ul. Królewska)
Automat biletowy na przystanku WKD Reguły, odległość ok. 1 km
 1. Michałowice - przystanek autobusowy ZTM: JESIONOWA 01/02 (Opacz-Kolonia - Aleje Jerozolimskie
Automat biletowy na przystanku WKD Michałowice, odległość ok.
1,1 km
 1. Opacz - przystanek autobusowy ZTM: ŻYWIECKA 01/02 (Aleje Jerozolimskie)
Automat biletowy na przystanku Opacz WKD, odległość ok. 600 m
 1. W-wa Raków - przystanek autobusowy ZTM: ŁOPUSZAŃSKA 01/02 (Aleje Jerozolimskie)
Automaty biletowe zlokalizowane na przystanku WKD W- wa Raków, odległość ok. 600 m
 1. W-wa Al. Jerozolimskie - przystanek autobusowy ZTM: PKP WKD ALEJE JEROZOLIMSKIE 01/02
Automat biletowy na przystanku WKD Warszawa Aleje Jerozolimskie WKD, odległość ok. 50 m.
 1. W-wa Reduta Ordona- przystanek autobusowy ZTM:ŚMIGŁOWCA 01/02 (Aleje Jerozolimskie)
Automat biletowy na przystanku WKD Warszawa Reduta Ordona
 1. W-wa Zachodnia WKD - przystanek autobusowy ZTM: DWORZEC ZACHODNI 01/02 (Aleje Jerozolimskie)
Kasa biletowa w budynku dworca oraz automat biletowy na peronie
 1. W-wa Ochota WKD - przystanek autobusowy ZTM: PLAC ZAWISZY 01/02 (Aleje Jerozolimskie)
Kasa biletowa w budynku dworca
 1. W-wa Śródmieście WKD - przystanek autobusowy ZTM: DWORZEC CENTRALNY 06 Aleje Jerozolimskie za rondem Czterdziestolatka w kierunku placu Zawiszy
Kasa biletowa zlokalizowana na stacji  Warszawa Śródmieście WKD, odległość ok 50. m.

 

Przystanek/stacja WKD

Odpowiadający przystanek autobusowy 

Warszawa Śródmieście WKD

przystanek ZTM Dworzec Centralny 06
(Al. Jerozolimskie),

Warszawa Ochota WKD

przystanek ZTM Plac Zawiszy 01, 02
(Al. Jerozolimskie),

Warszawa Zachodnia WKD

przystanek ZTM Dworzec Zachodni 01,02
(Al. Jerozolimskie),

Warszawa Reduta Ordona

przystanek ZTM Śmigłowca 01,02 (Al. Jerozolimskie),

Warszawa Aleje Jerozolimskie WKD

przystanek ZTM PKP WKD Aleje Jerozolimskie 01, 02 (Al. Jerozolimskie),

Warszawa Raków

przystanek ZTM Łopuszańska 01,02
(Al. Jerozolimskie),

Opacz

przystanek ZTM Żywiecka 01,02
(Al. Jerozolimskie),

Michałowice

przystanek ZTM Jesionowa 01,02
(Al. Jerozolimskie),

Reguły

na przystanek ZTM Norwida 01,02
(Al. Jerozolimskie),

Tworki

przystanek autobusowy Tworki
(Al. Jerozolimskie/Główna)

Pruszków WKD

przystanek WKD Pruszków 01 (przy przystanku osobowym WKD)

Komorów

przystanek autobusowy WKD (przy stacji Komorów)

Uwaga: Przystanki: „Warszawa Salomea” i „Malichy” nie posiadają odpowiedników
w postaci przystanków zastępczej komunikacji autobusowej.

 • Przystanek osobowy „Warszawa Salomea”- należy skorzystać z przystanku ZKA Łopuszańska 01/02 (dojście ul. Łopuszańską i ul. Jutrzenki),
 • Przystanek osobowy „Malichy” – należy skorzystać z przystanku ZKA Norwida 01/02 lub Tworki (dojście ul. Dolną).

 

Przepraszamy za utrudnienia

 

 

 

Uwaga! Kolizja na przejeździe kolejowym w ciągu ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku Mazowieckim w dniu 18.10.2018 (ZAKOŃCZONE)

AKTUALIZACJA GODZ. 22:45

Odjazd pociągu nr 168 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (22:31) - Warszawa Śródmieście WKD (23:26) ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska z opóźnieniem ok. 15 minut.

Uwaga! W związku z ograniczoną przepustowością jednotorowego szlaku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna i możliwością wyprawienia tylko jednego pociągu na ten szlak z czasem przejazdu ok. 15 minut pociągi zmierzające z Warszawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego będa oczekiwać na możliwość kontynuowania przejazdu na stacji Podkowa Leśna Główna. Czas oczekiwania na stacji Podkowa Leśna Główna pociągów odjeżdżających z tej stacji o godz. 22:46 (poc. 155), 23:01 (poc. 157), 23:16 (poc. 159), 23:31 (poc. 161) w kierunku Grodziska Mazowieckiego może wynieść od 10 do 15 minut, co przełoży się bezpośrednio na opóźnienie tych pociągów na dojeździe do stacji docelowej.


AKTUALIZACJA GODZ. 22:35

Odjazd pociągu nr 263 ze stacji Podkowa Leśna Główna do przystanku Milanówek Grudów. Pociąg nr 153 opóźniony ok. 15 minut kontynuuje przejazd na szlaku Podkowa Leśna Główna (22:30) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (22:44).

Pociąg nr 168 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (22:31) - Warszawa Śródmieście WKD (23:26) odjedzie ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska z opóźnieniem ok. 15 minut. Pociąg nr 168 oczekuje na wolną drogę przez jednotorowy szlak Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska zajęty przez pociąg nr 153.


AKTUALIZACJA GODZ. 21:50

Pociąg nr 151 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (21:20) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (22:15) zostanie skrócony do stacji Podkowa Lesna Główna (22:01). Skład zostanie zmanewrowany w tory postojowe i będzie oczekiwać na przyjazd opóźnionego pociągu nr 153 (przyjazd do stacji Podkowa Leśna Główna ok. 22:15). Po odjedzie pociągu nr 153 do Grodziska Mazowieckiego skład zostanie podstawiony w peron stacji Podkowa Leśna Główna i obsłuży kurs do Milanówka w zamian za odwołany pociąg nr 263 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (21:50) - Milanówek Grudów (22:38) na odcinku Warszawa - Podkowa Leśna Główna.

Pociąg nr 153 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (21:35) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (22:30) odjechał ze stacji Warszawa Śródmieście WKD z opóźnieniem 15 minut, ok. godz. 21:50. Pociąg ten jedzie w planie kursu nr 263 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (21:50) - Milanówek Grudów (22:38). Pociąg dojedzie do stacji Podkowa Lesna Główna i będzie kontynuować przejazd do Grodziska Mazowieckiego (przyjazd ok. 22:45).

Pociąg nr 263 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (21:50) - Milanówek Grudów (22:38) zostaje odwołany na odcinku Warszawa - Podkowa Leśna Główna. W planie tego pociągu jedzie pociąg nr 153 opóźniony o ok. 15 minut. Po dojeździe tego pociągu do stacji Podkowa Leśna Główna (ok. 22:31) dla podróżnych jadących do Milanówka zostanie podstawiony pociąg ze stacji Podkowa Lesna Główna (ok. 22:35).


AKTUALIZACJA GODZ. 21:30

Pociąg nr 147 wyprawiony na szlak Podkowa Leśna Główna (21:30) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (21:44).

Pociąg nr 166 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (21:31) - Warszawa Śródmieście WKD (22:26) odjedzie ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska z opóźnieniem ok. 15 minut.


AKTUALIZACJA GODZ. 21:20

Zakończono czynności na przejeździe w ciągu ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku Mazowieckim (przystanek osobowy Grodzisk Mazowiecki Jordanowice). Skład został wycofany do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska. Pociąg nr 164: Grodzisk Mazowiecki Radońska (20:35) - Warszawa Śródmieście WKD (21:26) uległ odwołaniu na całej relacji.

Skład obsługujący pociąg nr 147 został zmanewrowany w tory postojowe na stacji Podkowa Leśna Główna w celu umożliwienia wjazdu dla pociągu nr 393. W dalszej kolejności skład obsługujący pociąg nr 147 zostanie podstawiony w tor nr 1 przy peronie nr 2 w celu kontynuowania jazdy w kierunku stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyj. 21:15). Opóźnienie pociągu ok. 20 minut.


AKTUALIZACJA GODZ. 21:10

W związku z brakiem możliwości wjazdu na zablokowany jednotorowy szlak Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska pociąg nr 147 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (20:20) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (21:15) oczekuje na stacji Podkowa Leśna Główna. Pociąg nr 393 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (20:35) - Podkowa Leśna Główna (21:16) oczekuje przed wjazdem na stację Podkowa Leśna Główna.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że ok. godz. 20:35 na przejeździe kolejowym w ciągu ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku Mazowieckim (przystanek osobowy Grodzisk Mazowiecki Jordanowice) miała miejsce kolizja pociągu ruszającego z przystanku osobowego z samochodem osobowym. Pociąg poruszał sie w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (20:31) - Warszawa Śródmieście WKD (21:26).

W związku z kolizją ruch pociągów na szlaku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna pozostaje wstrzymany do odwołania. Na miejscu kolizji prowadzone są czynności wyjaśniające z udziałem Policji. Pociąg nr 164 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (20:31) - Warszawa Śródmieście WKD (21:26) do czasu zakończenia czynności wyjaśniających pozostaje opóźniony.

Za utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.

Utrudnienia na linii WKD w dniu 16.10.2018 (ZAKOŃCZONE)

AKTUALIZACJA GODZ. 8:00

Z powodu braku możliwości wymiany uszkodzonego składu i koniecznością wycofania do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska odwołane zostają następujące pociągi wyruszające ze stacji Warszawa Śródmieście WKD:

 • pociąg nr 317 relacji Warszawa Śródmieście WKD (8:00) - Podkowa Leśna Główna (8:41) - zostaje odwołany na całej relacji
 • pociąg nr 113 relacji Warszawa Śródmieście WKD (8:30) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (9:30) - zostaje odwołany na całej relacji

AKTUALIZACJA GODZ. 7:50

Wznowienie ruchu pociągów na szlaku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna. Odjazd pociągu nr 126 ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska do Warszawy.


AKTUALIZACJA GODZ. 7:40

Ok. godz. 7:40 uszkodzony skład zostanie ściągnięty na stację Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Odjazd pociągu nr 126 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (7:41) - Warszawa Śródmieście WKD (8:36) odbędzie się z opóźnieniem ok. 5 minut.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią składu na przystanku "Brzózki", obsługującego pociąg nr 120 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 6:46) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 7:46) od ok. godz. 7:00 do odwołania został wstrzymany ruch pociągów na szlaku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna.

Skład, który uległ awarii będzie ściągany przez drugi pociąg, wysłany z Grodziska Mazowieckiego. Do czasu ściągnięcia uszkodzonego składu ruch pociągów na szlaku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna pozostaje wstrzymany.

W związku z powyższym zmianie ulega rozkład jazdy następujących pociągów:

 • pociąg nr 120 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (6:46) - Warszawa Śródmieście WKD (7:46) zostaje odwołany.
 • pociąg nr 107 relacji Warszawa Śródmieście WKD (6:20) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (7:15) zostaje skrócony do stacji Podkowa Leśna Główna.
 • pociąg nr 122 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (7:21) - Warszawa Śródmieście WKD (8:16) zostaje odwołany na całej relacji.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.