Ogłoszenie wyników konkursu na przystanki WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w dniu 19.04.2016 r. o godz. 12:00 w obiekcie BGŻ BNP Paribas ARENA, ul. Andrzeja 1, 05-800 Pruszków (korona toru kolarskiego ARENA) odbyło się oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników "Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektów małej architektury oraz elementów informacji wizualnej dla peronów WKD jako część systemu identyfikacji wizualnej WKD".

W "Konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektów małej architektury oraz elementów informacji wizualnej dla peronów WKD jako część systemu identyfikacji wizualnej WKD" do dnia wyznaczonego na składanie prac konkursowych, tj. do 11.04.2016 r. wpłynęło 17 prac. Sąd Konkursowy rozpoczął ocenę złożonych prac w pełnym składzie liczącym 6 osób w dniu 14.04.2016 r.

Sąd dokonał szczególowej analizy i oceny 17 prac konkursowych złożonych w ramach prowadzonego Konkursu. W pierwszym etapie oceny prac konkursowych zbadano zawartość formalną oraz zgodność wszystkich złożonbych prac konkursowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu. Postanowiono oceniać wszystkie złożone na konkurs prace.

Sędzia referent przedstawił Sądowi Konkursowemu szczegółowe omówienia poszczególnych prac konkursowych. Następnie wszystkie prace zostały poddane pod dyskusję i ocenę sądu. Podczas dyskusji nad propozycjami Sąd Konkursowy uznał, iż należy premiować te rozwiązania, które kompleksowo i w optymalny sposób połączą wymogi funkcjonalne i plastyczne, tak aby nadać oprawie stacji linii WKD elegancki, współczesny i rozpoznawalny charakter.

W wyniku szczegółowej oceny prac zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie Konkursu i dyskusji członkowie sądu jednomyślnie zdecydowali o przyznaniu trzech nagród i jednego wyróżnienia honorowego.

Lureatami Konkursu są następujący Uczestnicy:

 • I NAGRODA:

Imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika Konkursu:

Konrad Basan, ul. Wojska Polskiego 26, 41-400 Mysłowice

Paweł Dadok, ul. Miczów 10, 43-436 Górki Wielkie

Maria Roj, ul. Mleczna 38, 43-436 Orzesze

Skład zespołu autorskiego:

Konrad Basan

Paweł Dadok

Maria Roj

Pobierz zestawienie plansz w formacie PDF (29MB)

 • II NAGRODA:

Imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika Konkursu:

arch. Maciej Kaufman, ul. Wilanowska 16/20 m.17, 00-422 Warszawa

arch. Marcin Maraszek, al. 3-go Maja 7B/9, 00-401 Warszawa

arch. Tomasz Stanisławczyk, ul. Marszałka F. Focha 4/55, 80-155 Gdańsk

Skład zespołu autorskiego:

arch. Maciej Kaufman

arch. Marcin Maraszek

arch. Tomasz Stanisławczyk

Pobierz zestawienie plansz w formacie PDF (30MB)

 • III NAGRODA:

Imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika Konkursu:

Karol Żurawski, ul. Hauke Bosaka 25, 01-540 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:

Karol Żurawski, Architekt

dr Neven Kostic, Konstruktor

Pobierz zestawienie plansz w formacie PDF (16MB)

 • Wyróżnienie:

Imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika Konkursu:

APA Czech_Duliński_Wróbel Agencja Projektowa "Architektura" sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 3/2, 31-148 Kraków

Skład zespołu autorskiego:

arch. Jacek Czech

arch. Janusz Duliński

arch. Romualda Piechowicz

arch. Piotr Wróbel

arch. Zofia Bednarczyk

arch. Artur Biel

arch. Wojciech Duliński

arch. Jakub Kowalczyk

arch. Anna Łosiowska

arch. Anna Ostrowska

Pobierz zestawienie plansz w formacie PDF (21MB)

 


Wszystkim laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy zdobycia nagród oraz wyróżnienia.

Wszystkim Uczestnikom Konkursu serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje ponadto, że od momentu ogłoszenia wyników Konkursu czynna jest wystawa pokonkursowa, która dostępna jest na tym samym obiekcie, tj. BGŻ BNP Paribas ARENA, ul. Andrzeja 1, 05-800 Pruszków (korona toru kolarskiego ARENA) od 19 do 24 kwietnia 2016 r. (tj. od wtorku do niedzieli włącznie) w godzinach od 8:00 do 16:00. Wstęp wolny.

Wystawa obejmuje wszystkie złożone w konkursie prace.

W trakcie wystawy w dniu 22 kwietnia 2016 r. (piątek) odbędzie się dyskusja pokonkursowa. Rozpoczęcie dyskusji nastąpi o godzinie 16:00.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu nr KIK/22 pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowa informacja o wynikach konkursu >>

Kasowanie biletów kartonikowych ZTM

kasownik WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z prośbą do podróżnych o nie kasowanie biletów kartonikowych ZTM w kasownikach znajdujących się w pociągach WKD. Kasowniki w pociągach WKD nie są przystosowane do kasowania biletów ZTM. Podejmowane próby kasowania niewłaściwych biletów, powodują blokowanie kasowników WKD.

W celu skorzystania z przejazdów pociągami WKD na podstawie biletów ZTM w ramach oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD”, należy bilet kartonikowy ZTM skasować wcześniej w kasowniku ZTM, znajdującym się w pojazdach ZTM, metrze, bądź na stacjach kolejowych, gdzie taki kasownik zainstalowano.

Więcej informacji w zakładce „Wspólny bilet ZTM- KM-WKD”.

Informacja na temat rozpoczęcia robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na stacjach i przystankach osobowych linii WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w okresie od 04.04.2016 (poniedziałek) do 30.06.2016 (czwartek) w obrębie wszystkich peronów stacji i przystanków osobowych na linii WKD będą prowadzone roboty budowlano-montażowe elementów infrastruktury w ramach wykonania Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu.

Roboty będą prowadzone w następujących fazach:

 • Faza 1: Przygotowanie terenu oraz wykopy pod fundamenty szaf teletechnicznych, słupów monitoringu oraz słupów systemu informacji pasażerskiej,
 • Faza 2: Montaż fundamentów w wykopach,
 • Faza 3: Montaż szaf teletechnicznych, słupów monitoringu oraz słupów systemu informacji pasażerskiej.

Wszystkich podróżnych korzystających w ww. okresie z peronów stacji i przystanków osobowych WKD uprasza się o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót oraz zwracanie uwagi na obowiązujące oznaczenia poszczególnych rodzajów prac.

Za wszelkie mogące wyniknąć utrudnienia w dostępie do infrastruktury peronowej z uwagi na prowadzone prace serdecznie przepraszamy.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu nr KIK/22 pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Informacja o oficjalnym publicznym ogłoszeniu wyników konkursu

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ ELEMENTÓW INFORMACJI WIZUALNEJ DLA PERONÓW WKD JAKO CZĘŚĆ SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. jako organizator „Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektów małej architektury oraz elementów informacji wizualnej dla peronów WKD jako część systemu identyfikacji wizualnej WKD” uprzejmie informuje, że oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 19 kwietnia 2016 r. o godzinie 12:00 w obiekcie BGŻ BNP Paribas ARENA, ul. Andrzeja 1, 05-800 Pruszków (korona toru kolarskiego ARENA).

Wystawa pokonkursowa czynna będzie w tym samym obiekcie od 19 do 24 kwietnia 2016 r. (tj. od wtorku do niedzieli włącznie) w godzinach od 8:00 do 16:00 (dnia 19 kwietnia 2016 r. wystawa czynna będzie po oficjalnym, publicznym ogłoszeniu wyników konkursu). Wstęp wolny.

W trakcie wystawy w dniu 22 kwietnia 2016 r. (piątek) odbędzie się dyskusja pokonkursowa. Rozpoczęcie dyskusji nastąpi o godzinie 16:00.

Zobacz informacje na temat konkursu

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu nr KIK/22 pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Komunikat dotyczący wymiany pasażerów

Dla ułatwienia wymiany pasażerów w pociągu zwracamy się z prośbą o zajmowanie, w pierwszej kolejności, miejsc oddalonych od drzwi.

Zakup w biletomacie

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że wszystkie stacje i przystanki wyposażone są w automaty biletowe, w których istnieje możliwość zakupu biletów WKD:

 1. jednorazowych oraz
 2. okresowych

Schemat zakupu biletów przedstawia się następująco:

podróżny ma opcję wyboru biletu - bilet jednorazowy lub okresowy:

 1. Przy zakupie biletów jednorazowych podróżny wybiera strefę czasową, w której zamierza odbyć podróż, a następnie przysługującą mu ulgę. Przy zakupie biletów możliwe jest wydrukowanie potwierdzenia zakupu,
 2. Przy zakupie biletów okresowych:
  1. wybranie rodzaju biletu -  imienny, bezimienny
  2. wybranie rodzaju biletu - tygodniowy, dwutygodniowy, miesięczny, kwartalny, weekendowy
  3. wybranie relacji tj. w jedną stronę czy tam i powrót
  4. wybranie przysługującej ulgi
  5. wskazanie relacji na bilecie (od stacji do stacji).

Po zakupie biletu okresowego podróżny sam wpisuje imię i nazwisko posiadacza biletu.

1. W przypadku zakupu biletów w automacie możliwe jest także skorzystanie z ekranu szybkiego wybierania, gdzie znajdują się bilety jednorazowe (wg taryfy normalnej 3,60 zł, 4,80 zł, 7,00 zł).
Jeżeli podróżny nie chce korzystać z tej opcji wystarczy, że wybierze ikonkę „więcej biletów”, po której wraca do opcji tradycyjnego wybierania biletów jednorazowych lub okresowych.

2. Płatność bilonem przyjmowana jest przez automat do kwoty 50 zł.

3. W automatach można płacić gotówką (bilonem), kartą lub płatnością mobilną BLIK (płatność za pomocą aplikacji na telefonie komórkowym). 

Zachęcamy podróżnych do korzystania z możliwości zakupu biletów w automatach.

UWAGA PASAŻEROWIE!
Punkt obsługi reklamacji biletów zakupionych w automatach biletowych WKD znajduje się w Warszawie na stacji metro Świętokrzyska-pawilon 1000E, tel. 22 656 41 00.
cok@strefa.waw.pl
Punkt czynny jest: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00

Umowa na remont toru podpisana

W dniu 18 marca 2016 r. w siedzibie spółki WKD w Grodzisku Mazowieckim podpisana została umowa w sprawie zamówienia publicznego pomiędzy Zamawiającym: Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. i Wykonawcą: TRAKCJA PRKiI S.A. na wykonanie kompleksowej naprawy toru nr 2 linii kolejowej nr 47 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów.

Roboty zasadnicze na odcinku pomiędzy stacjami Warszawa Śródmieście WKD i Komorów, wymagające zamknięć torów, odbędą się w okresie od dnia 01.07.2016 do 31.08.2016.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną:

 1. Wymiana nawierzchni torowej w torze nr 2 w km od 0,331 do 17,840
 2. Mechaniczne ścięcie ław torowiska
 3. Mechaniczne oczyszczenie podsypki tłuczniowej
 4. Renowacja rowów odwadniających
 5. Wymiana szyn na wybranych odcinkach
 6. Obniżenie niwelety toru o 300 mm w rejonie wiaduktu drogowego w Pruszkowie w km 16,790 wraz z zabudową skarpy pod wiaduktem
 7. Regulacja toru w planie i profilu

Kompleksowa naprawa toru nr 2 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów jest przedsięwzięciem inwestycyjnym obejmującym naprawę torowiska na najbardziej obciążonym szlaku linii kolejowej WKD, mającym na celu utrzymanie właściwych parametrów użytkowanej infrastruktury kolejowej służącej sprawnemu prowadzeniu przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności oraz o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację zrealizowanej w ciągu 2015 r. kompleksowej naprawy toru nr 1 na ww. szlaku linii WKD.

Wartość prac w ramach podpisanej umowy wynosi 15.977.700,00 PLN brutto.

Przedsięwzięcie obejmujące kompleksową naprawę toru nr 2 pomiędzy stacjami Warszawa Śródmieście WKD i Komorów stanowi element projektu pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (tzw. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy).

Nowe pociągi dla WKD niebawem

Firma NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu wyprodukowała pierwszy z sześciu zamówionych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. pociągów typu 39WE, których zakup jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW). Dostawa pierwszego pojazdu obejmująca przeprowadzenie procedury odbiorczej z wynikiem pozytywnym w siedzibie WKD powinna zostać zrealizowana przed upływem miesiąca kwietnia 2016 r. Po wykonaniu niezbędnych czynności odbiorczych możliwe będzie dopuszczenie pojazdu do regularnego ruchu pasażerskiego.

Nowy tabor do obsługi linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej to niskopodłogowe elektryczne zespoły trakcyjne typu 39WE przystosowane do pracy pod napięciem zasilania 3000V prądu stałego. Maksymalna prędkość eksploatacyjna, z jaką będą poruszać się pojazdy w ruchu pasażerskim wyniesie 80 km/h.

Przedsięwzięcie obejmujące zakup nowego taboru kolejowego jest kluczowym elementem projektu zawierającego również działania związane z modernizacji infrastruktury kolejowej, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W dniu 10.02.2016 r. przedstawiciele instytucji sprawujących bezpośredni nadzór nad wdrażanym projektem uczestniczyli w przeglądzie przedsięwzięcia dotyczącego dostawy nowych pojazdów łącznie z przedstawicielami WKD w fabryce NEWAG S.A. w Nowy Sączu. Obecnie odbywają się badania i próby testowe na torze doświadczalnym w Żmigrodzie, w tym: badania hałasu, ogrzewania, klimatyzacji, pracy hamulca, czy dynamiki jazdy. Badania zakończą się w drugiej połowie marca br.

Nowe pociągi to lepsza jakość i komfort podróży dla pasażerów, w tym przede wszystkim dla mieszkańców sześciu gmin: Michałowic, Pruszkowa, Brwinowa, Milanówka, Podkowy Leśnej, Grodziska Mazowieckiego oraz dwóch zachodnich dzielnic Warszawy. Nowe pociągi to również większe bezpieczeństwo i nowoczesny wygląd. Wszystkie pojazdy zostaną wyposażone w system monitoringu wewnętrznego oraz zewnętrznego z rejestratorem zdarzeń, klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, audio-wizualną informację pasażerską oraz system zliczania podróżnych.

Nowe pojazdy zostały dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz osób niepełnosprawnych. Przewidziano w nich 4 miejsca dla wózków inwalidzkich z zastosowaniem ramp odkładanych, umożliwiających wygodny wjazd wózka z nawierzchni peronu.

Szczególną uwagę poświęcono przestrzeni przeznaczonej dla podróżnych przy założeniu jej wykorzystania w jak najbardziej efektywny sposób. W nowych sześcioczłonowych pojazdach o długości 60 m (zestawionych w układzie dwóch trójczłonów) zapewniających przewóz ponad 500 pasażerów, postawiono na znaczące zwiększenie liczby miejsc siedzących, których ilość wynosi 164. Miejsca te w zdecydowanej większości wyposażone zostały w fotele z oparciami oraz profilowanymi zagłówkami. Każdy z sześciu nowoczesnych pociągów typu 39WE zapewnia również 8 miejsc do przewozu rowerów.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. podpisała umowę na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 39WE z firmą NEWAG S.A. w dniu 26.08.2014 r. przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Koszt inwestycji wynosi ponad 98 mln zł, z czego 45,5 mln zł stanowić będzie udział funduszy szwajcarskich. Planowany termin dostawy ostatniego z sześciu pojazdów to druga połowa sierpnia bieżącego roku.

Projekt współfinansowany ze środków szwajcarskich, którego szczególnie istotnym elementem jest zakup nowego taboru kolejowego, ma strategiczny charakter dla obszaru aglomeracji warszawskiej ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów na linii WKD. Realizacja Projektu wpłynie na wzrost spójności gospodarczej i społecznej tego obszaru i pozwoli zmniejszyć różnice pomiędzy ośrodkiem centralnym a słabiej rozwiniętym pod względem strukturalnym regionem, a w szerszej perspektywie – pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami Europy Zachodniej, co stanowi główny cel szwajcarskiej pomocy.

Rozpoczęto odbiory końcowe zabudowanych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejazdach kolejowych linii WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w dniu 16.02.2016 r. (wtorek) rozpoczęły się odbiory końcowe zabudowanych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) na 8 przejazdach kolejowych linii WKD. Odbiory odbywają się w ramach komisji złożonych m.in. z przedstawicieli zarządcy infrastruktury kolejowej, służb Policji oraz zarządcy infrastruktury drogowej. Po zakończeniu czynności odbioru końcowego na danym obiekcie w ramach weryfikacji poprawności funkcjonowania wszystkich zabudowanych elementów infrastruktury następuje jej ostateczne udostępnienie dla wszystkich użytkowników.

Pierwszym z ośmiu obiektów, na którym przeprowadzono czynności odbioru końcowego jest przejazd zlokalizowany w km 29,881 linii kolejowej nr 47 w ciągu ul. Środkowej w miejscowości Kady (gmina Grodzisk Mazowiecki) - na szlaku Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Przedsięwzięcie obejmujące zabudowę SSP na przejazdach kolejowych jest realizowane w ramach projektu pn. "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (Swiss Contribution).

W najbliższych dniach będą kontynuowane czynności odbiorów końcowych na kolejnych obiektach.

Utrudnienia na linii WKD w dniu 04.01.2016 r. (zakończone)

AKTUALIZACJA GODZ. 8:05:

Opóźnienia pociągów zakończone.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z utrudnieniami w sterowaniu rozjazdami na stacji "Podkowa Leśna Główna" w godzinach porannych w dniu 04.01.2016 r. (poniedziałek) pociągi poruszające się po jednotorowym szlaku Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska mogą być opóźnione o ok. 10 minut.

Odjazdy ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska:

 • Poc. 112 - planowy odj. 6:20 - opóźniony 10 minut: odjazd o godz. 6:30
 • Poc. 114 - planowy odj. 6:35 - opóźniony 13 minut: odjazd o godz. 6:48
 • Poc. 116 - planowy odj. 6:50 - opóźniony 15 minut: odjazd o godz. 7:05
 • Poc. 118 - planowy odj. 7:25 - opóźniony 5 minut: odjazd o godz. 7:30
 • Poc. 120 - planowy odj. 7:40 - opóźniony 5 minut: przewidywany odjazd o godz. 7:45

Odjazd ze stacji Podkowa Leśna Główna:

 • Poc. 103 - planowy odj. 6:03 - opóźniony 10 minut: odjazd ok. godz. 6:13
 • Poc. 105 - planowy odj. 7:03 - opóźniony 15 minut: odjazd ok. godz. 7:18

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.