WKD zachęca do wynajmowania miejsc reklamowych

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o. o. zachęca do wynajmowania następujących miejsc reklamowych:

 • ramki formatu A3 znajdujące się w taborze, 
 • ramki formatu A1 znajdujące się na budynkach stacyjnych w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, Michałowicach oraz na stacji Warszawa Śródmieście WKD,
 • billboardy znajdujące się na peronach Warszawa Śródmieście WKD, Warszawa Ochota WKD, Michałowice, Podkowa Leśna Gł., Grodzisk Maz. Piaskowa.

Informacje na temat zasad udostępniania ww. miejsc reklamowych można znaleźć na stronie internetowej www.wkd.com.pl lub uzyskać pod nr tel. 22 755 47 60, Dział Marketingu i Sprzedaży Usług.

Audyt certyfikujący

W dniach 9 - 11 grudnia 2014 r. w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. został przeprowadzony audyt certyfikujący, w wyniku którego WKD uzyskała rekomendację do wydania certyfikatu zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008.
Zakres certyfikacji obejmował „Planowanie i realizację usług przewozów pasażerskich aglomeracyjnych”.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

W sobotę, 13 września 2014 r. o godz. 12:00 na stacji „Podkowa Leśna Główna” odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 90. rocznicę otrzymania przez spółkę akcyjną „Siła i Światło” koncesji na budowę Elektrycznej Kolei Dojazdowej. Uroczystość została zorganizowana w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa staraniem Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej oraz spółki Warszawska Kolej Dojazdowa.

Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy stała się również okazją do uhonorowania przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich medalami im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego, twórcy systemu prądu trójfazowego – spółki Warszawska Kolej Dojazdowa dla upamiętnienia wdrożenia zaprojektowanego rozwiązania dla tego systemu w trakcji powstałej Elektrycznej Kolei Dojazdowej, a także społeczności Miasta Ogrodu Podkowa Leśna w podziękowaniu za uhonorowanie Twórcy systemu trójfazowego (na ten temat można przeczytać w artykule opublikowanym na stronie Urzędu Miejskiego Podkowy Leśnej: „Odsłonięcie tablicy Michała Doliwo-Dobrowolskiego” i wdrożenia jego systemu dla potrzeb miasta w związku z przypadającą 95. rocznicą tego wydarzenia.

W uroczystości odsłonięcia tablicy na peronie stacji „Podkowa Leśna Główna” oraz uhonorowania okolicznościowymi medalami udział wzięli m.in. Pani Małgorzata Stępień-Przygoda, Burmistrz Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, Pan Grzegorz Dymecki, Prezes Zarządu spółki Warszawska Kolej Dojazdowa, Pan Piotr Szymczak, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Pan Stefan Molęda, pomysłodawca oraz wnioskodawca upamiętnienia rocznicy uzyskania koncesji na budowę linii Elektrycznej Kolei Dojazdowej. Koncesja na budowę i eksploatację normalnotorowej (o rozstawie szyn 1435 mm) kolei elektrycznej z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego wydana została Zarządzeniem Prezydenta RP z 12 listopada 1924 r. i ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP nr 100 z dnia 21 listopada 1924 r.

 

Uroczyste otwarcie Pałacu w Sannikach w dniu 20.09.2014 r.

Pałac w Sannikach

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza na uroczyste otwarcie Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach, które odbędzie się 20.09.2014 r.
Samorząd Województwa Mazowieckiego od 2008 r. wspólnie z Gminą Sanniki współprowadzi „Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach”. Inspiracją do utworzenia Europejskiego Centrum było nawiązanie do obchodów 200 lecia urodzin F. Chopina. w 2010 r. oraz upamiętnienie pobytu w 1828 r. w sannickim pałacu Chopina u szkolnego kolegi K. Pruszaka, podczas którego zostało skomponowane Rondo C-dur na dwa fortepiany. W 2006 r. rozpoczęto rewitalizację całego kompleksu, która w chwili obecnej dobiega końca.

Szczegołowe informacje na stronie www.ecasanniki.pl

Więcej nowych pociągów w WKD

W dniu 26 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego władze spółki i przedstawiciele firmy NEWAG podpisali w obecności Marszałka Adama Struzika umowę na dostawę taboru. Jest to bardzo dobra informacja dla pasażerów Warszawskiej Kolei Dojazdowej, gdyż w ciągu najbliższych dwóch lat spółka, której głównym udziałowcem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego pozyska kolejnych 6 nowych pociągów. Zakup jest współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

To kolejna inwestycja, która unowocześnia tabor WKD. Wzdłuż tej linii do pracy jeździ do 8 mln rocznie ludzi, więc dodatkowe pociągi są tu niezwykle ważne – rozpoczął spotkanie marszałek Adam Struzik. – Powoli kończymy proces całkowitej wymiany taboru, jeśli chodzi o WKD.

Nowe pociągi to lepsza jakość i komfort podróży dla pasażerów, w tym przede wszystkim dla mieszkańców sześciu gmin: Michałowic, Pruszkowa, Brwinowa, Milanówka, Podkowy Leśnej, Grodziska Mazowieckiego oraz dwóch dzielnic Warszawy – Włoch i Ochoty. To również większe bezpieczeństwo. Wszystkie pojazdy zostaną wyposażone w system monitoringu z rejestratorem zdarzeń, klimatyzację przestrzeni pasażerskiej z układem okien umożliwiającym swobodne przewietrzanie składu oraz system zliczania podróżnych.

Sześć nowych wagonów da nam możliwość zwiększenia oferty przewozowej – dodał Grzegorz Dymecki prezes zarządu WKD. – Po prostu zorganizujemy więcej pociągów rano, dzięki czemu będzie mniejszy tłok w pociągach.

Pojazd długości 60 m będzie składał się z 6 członów i pomieści 164 pasażerów na miejscach siedzących. W pojeździe przewidziano 4 miejsca dla wózków inwalidzkich z zastosowaniem ramp odkładanych, umożliwiających wjazd wózka, oraz 8 miejsc do przewozu rowerów. Każdy pojazd wyposażony będzie w pełni zintegrowany system informacji pasażerskiej z zewnętrznymi tablicami LED oraz wewnętrznymi monitorami LCD rozmieszczonymi w sposób zapewniający dobrą widoczność z każdego miejsca w pojeździe.

Jesteśmy w trakcie kończenia prac projektowych i zgodnie z harmonogramem pierwszy pociąg będzie dostarczony w półtora roku, pozostałe – w dwa lata. Będą to pociągi w pełni przyjazne dla pasażera, mające wszystko to, co dziś pociągi powinny mieć – wygodne fotele, klimatyzacja, możliwość przewożenia rowerów, miejsca dla osób niepełnosprawnych – powiedział Zbigniew Konieczek prezes zarządu NEWAG S.A.

Zakup taboru realizowany jest w ramach projektu Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Planowane w ramach projektu działania to kolejny etap kompleksowej modernizacji systemu komunikacji WKD obejmującej zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego integrację z innymi środkami transportu publicznego. Oczywiście, nie można tego osiągnąć bez inwestycji w tabor, dzięki którym podnosi się atrakcyjność komunikacji publicznej. Cenne są również tutaj doświadczenia zachodnich partnerów. Sprawdzone rozwiązania w zakresie organizacji transportu publicznego są cechą wyróżniającą systemy komunikacji publicznej Szwajcarii, z którymi przedstawiciele WKD mieli okazję zapoznać się podczas wizyty studyjnej oraz w ramach wymiany informacji z podmiotami funkcjonującymi na szwajcarskim rynku transportowym.

Projekt rozpoczął się formalnie już w dniu 1 czerwca 2012 r. wraz z podpisaniem umowy pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Szwajcarskim Sekretariatem ds. Gospodarczych. Zakończenie przewidzianych w projekcie działań zaplanowano przed upływem 2016 r.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 124,7 mln zł, z tego ponad 57,8 mln zł pochodzić będzie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Pozostała kwota zostanie zapewniona ze środków własnych spółki. Koszt zakupu nowego taboru w ramach realizowanego projektu wynosi ponad 98 mln zł, z czego 45,5 mln zł stanowić będzie udział funduszy szwajcarskich. Pozostałe środki w ramach realizowanego projektu będą wydatkowane na podwyższenie jakości oraz komfortu podróży na linii WKD w odniesieniu do zarządzanej infrastruktury, tj. w zakresie modernizacji wyposażenia przystanków oraz stworzenia systemu informacji pasażerskiej i monitoringu.

Nowy tabor do obsługi linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej to elektryczne zespoły trakcyjne przystosowane do pracy pod napięciem zasilania 3000V prądu stałego. Maksymalna prędkość eksploatacyjna, z jaką będą poruszać się pojazdy w ruchu pasażerskim wyniesie 80 km/h.

Podstawowe kryteria, jakie musi spełniać nowy tabor przeznaczony do obsługi przewozów aglomeracyjnych na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej są następujące:

 • poprawa charakterystyk trakcyjnych – w zakresie przyśpieszenia oraz opóźnienia hamowania;
 • dostosowanie do istniejącego zaplecza technicznego;
 • wysoka gotowość eksploatacyjna;
 • maksymalizacja przestrzeni dostępnej dla podróżnych.
Kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z zakupem taboru w ramach wniosku złożonego przez Warszawską Kolej Dojazdową
19.01.2009 Otwarcie naboru wniosków na projekty w ramach Priorytetu 2 „Środowisko i Infrastruktura” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (obszar tematyczny „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska, Cel 3: Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych)
20.03.2009 złożenie we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Zarysu Projektu przez WKD
28.10.2009 zatwierdzenie Zarysu Projektu WKD przez Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) wraz ze zwróceniem się o przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu
30.09.2010 złożenie we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Kompletnej Propozycji Projektu przez WKD
21.11.2011 zatwierdzenie Kompletnej Propozycji Projektu WKD przez SECO
01.06.2012 podpisanie Umowy ws. Projektu pomiędzy Szwajcarią reprezentowaną przez SECO a Rzeczypospolitą Polską reprezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
26.06.2012 podpisanie Umowy ws. Realizacji Projektu pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o.
07.11.2012 oficjalna inauguracja projektu WKD i podjęcie przygotowań do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych
29.11.2013 ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
25.02.2014 otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych
26.08.2014 podpisanie umowy na dostawę 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych pomiędzy WKD i NEWAG
26.02.2016 rozpoczęcie dostaw 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych
22.08.2016 zakończenie dostaw 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych

 

 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy finansowej przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach wsparcia udzielonego nowym państwom członkowskim Unii Europejskiej. Blisko 1.3 mld franków szwajcarskich trafi do dwunastu nowych państw członkowskich, z czego 489 mln CHF (czyli ok. 310 mln euro) przeznaczona została dla Polski.

Celem Programu jest przyczynienie się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami rozszerzonej UE, a także różnic na obszarze Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

Wsparcie rozdysponowane jest w obszarach dotyczących m.in. środowiska i infrastruktury, rozwoju regionalnego, ochrony zdrowia, badań naukowych, stypendiów dla naukowców, wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz funduszy venture capital. Do 14 czerwca 2012 r., gdy upłynął termin zaciągania zobowiązań, strony polska i szwajcarska podpisały łącznie 58 umów na całkowitą kwotę dostępnej alokacji. Tym samym udało się zakontraktować 100 proc. środków przeznaczonych na pomoc dla Polski. W ramach SPPW przeprowadzono już ok. 80 konkursów, włączając również konkursy na podprojekty.

 

19.01.2009 r.:

Otwarcie naboru wniosków na projekty w ramach Priorytetu 2 „Środowisko i Infrastruktura” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (obszar tematyczny Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska, Cel 3: Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych)

20.03.2009 r.:

złożenie we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Zarysu Projektu przez WKD

28.10.2009 r.:

zatwierdzenie Zarysu Projektu WKD przez Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) wraz ze zwróceniem się o przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu

30.09.2010 r.:

złożenie we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Kompletnej Propozycji Projektu przez WKD

21.11.2011 r.:

zatwierdzenie Kompletnej Propozycji Projektu WKD przez SECO

01.06.2012 r.:

podpisanie Umowy ws. Projektu pomiędzy Szwajcarią reprezentowaną przez SECO a Rzeczypospolitą Polską reprezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

26.06.2012 r.:

podpisanie Umowy ws. Realizacji Projektu pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie
a Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o.

07.11.2012 r.:

oficjalna inauguracja projektu WKD i podjęcie przygotowań do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych

29.11.2013 r.:

ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych

25.02.2014 r.:

otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych

26.08.2014 r.:

podpisanie umowy na dostawę 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych pomiędzy WKD i NEWAG

26.02.2016 r.:

rozpoczęcie dostaw 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych

22.08.2016 r.:

zakończenie dostaw 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych

Absolutorium dla Zarządu WKD

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas obrad w dniu 30 czerwca 2014 r. jednogłośnie udzieliło Zarządowi spółki:

Grzegorzowi Dymeckiemu - Prezesowi Zarządu
Jolancie Dałek - Członkowi Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych
Michałowi Panfil - Członkowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Handlowych

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. Podjęcie uchwały o absolutorium poprzedzone zostało podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki Warszawska Kolej Dojazdowa za 2013 rok.
Spółka zamknęła rok 2013 zyskiem netto w wysokości 1 220 732,43 zł.

Kierunek życzliwość w komunikacji miejskiej

plakat kierunek życzliwość

Po stołecznych ulicach i torach kursują już nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje, autobusy i pociągi, z których korzysta kilka milionów pasażerów dziennie. Można się nimi wybrać w podróż w „kierunku życzliwości”, zgodnie z hasłem rozpoczynającej się 22.05.2014 r.  kampanii społecznej „Kierunek życzliwość w komunikacji miejskiej”.

Zauważmy potrzeby innych i podróżujmy w atmosferze życzliwości. Pomagajmy sobie nawzajem, jeśli zachodzi taka potrzeba, ustępujmy miejsca i szanujmy naszą wspólną własność. Życzliwość i uprzejmość to właściwy kierunek – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

W stolicy mieszka prawie dwa miliony ludzi. Zdecydowana większość z nich korzysta na co dzień z komunikacji miejskiej której tabor jest sukcesywnie unowocześniany. Od 2007 roku wydano na ten cel 5 miliardów złotych - autobusy i pociągi są już w pełni niskopodłogowe, a w 2015 roku już 60 proc. tramwajów w stolicy będzie miało niską podłogę.

Dla komfortu pasażerów pojazdy komunikacji miejskiej w Warszawie są wyposażone w wyświetlacze i głosowe zapowiedzi przystanków, przyciski STOP z napisami w alfabecie Braille’a, kontrastowe oznakowanie poręczy i krawędzi podestów, pochylnie do wjazdu wózków inwalidzkich. Autobusy mają funkcję przyklęku, która ułatwia wejście i wyjście z pojazdu. Przygotowane są również miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich i oznaczone fotele dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz osób podróżujących z małymi dziećmi. Modernizowana jest infrastruktura przystankowa - wysokość przystanków jest dostosowana do wysokości taboru niskopodłogowego, zaś na przystankach montowane są antypoślizgowe płytki i pasy z wypustkami ułatwiające bezpieczne poruszanie się. Na stacjach pierwszej linii metra są instalowane dodatkowe windy.

Dzięki tym wszystkim działaniom komunikacja miejska jest coraz bardziej przyjazna. Ale niezależnie od tych wszystkich udoskonaleń, jakość podróży zależy od samych pasażerów. Kampania „Kierunek życzliwość w komunikacji miejskiej”, której organizatorami są: Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, Tramwaje Warszawskie, Szybka Kolej Miejską, Metro Warszawskie, Miejskie Zakłady Autobusowe, Zarząd Transportu Miejskiego i Koleje Mazowieckie, a partnerami: Warszawska Kolej Dojazdowa, Polski Związek Niewidomych i Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej, chce zwrócić uwagę na to jak ważnym i niezbędnym elementem podróży, jest życzliwe zachowanie się względem innych pasażerów.

Badania pokazują, że oceniamy siebie jako uprzejmych, narzekamy natomiast na brak uprzejmości innych. Główną przyczyną braku gotowości do pomocy jest głównie pośpiech oraz tzw. efekt widza. Skupieni na sobie nie zauważamy ludzi wokoło, a nawet jeśli zwrócimy uwagę na człowieka w potrzebie idziemy dalej, przekonani, że pomoże mu ktoś inny. Warto być życzliwym. Skorzysta na tym zarówno obdarowywany, jak i osoba pomagająca, a na dużą skalę – my wszyscy. Liczą się nawet małe gesty – ustąpienie miejsca, przytrzymanie drzwi, wskazanie drogi czy zwykły uśmiech. – mówi Magdalena Jabłońska, psycholog społeczny ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Od 22.05.2014 r. w taborze komunikacji miejskiej (tramwajach, autobusach, pociągach KM, SKM i WKD) pojawiły się plakaty kampanii, zawierające siedem komunikatów z podziękowaniem lub prośbą o pomoc. A w specjalnym folderze opisano szczegółowo zasady życzliwego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej. Wydawnictwo trafi do rąk mieszkańców stolicy już 24 maja, podczas Wielkiego Pikniku Rodzinnego, który odbędzie się w Parku Górczewska, w Amfiteatrze im. M. Jacksona. W programie imprezy przewidziano wiele zabaw i gier promujących życzliwość, koncert zespołu The Postmann oraz występ artystów Teatru Muzycznego Roma, którzy wykonają utwory ze spektaklu „Ale Musicale”.

Kampania „Kierunek życzliwość w komunikacji miejskiej” potrwa do końca bieżącego roku. W ramach działań zaplanowano przeprowadzenie gry miejskiej podczas Dni Transportu Publicznego oraz specjalnych warsztatów dla dzieci i młodzieży uczestniczących w Warszawskiej Linii Edukacyjnej.

Ulotka kierunek życzliwość w komunikacji miejskiej

Więcej informacji o kampanii kierunek życzliwość w komunikacji miejskiej na stronie www.kierunekzyczliwosc.pl

Kalendarz kulturalny

Warszawska Kolej Dojazdowa stworzyła na stronie internetowej tzw. kalendarz kulturalny, w którym zamieszczane są wszelkie informacje dotyczących wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie gmin, przez które biegnie linia WKD.
Serdecznie zapraszamy do brania udziału w imprezach organizowanych przez współpracujące z nami gminy.

1. Europejskie Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej „Matecznik Mazowsze"

 Strona internetowa "Matecznik Mazowsze"

UWAGA: 
Bilety na koncert lub spektakl odbywający się w sali widowiskowej „Matecznik Mazowsze", uprawniają do bezpłatnego przejazdu pociągiem WKD na koncert/spektakl, z miejsca zamieszkania do Otrębus i z powrotem. Promocja ważna jest na dwie godziny przed i po przedstawieniu. Na podstawie biletu na spektakl/koncert można odbyć podróż pociągiem WKD jeden raz do Otrębus i jeden raz z powrotem. Podczas kontroli biletowej należy okazać bilet na koncert/spektakl odbywający się w sali widowiskowej „Matecznik Mazowsze".

2. Muzeum im. A.J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

Strona internetowa Muzeum w Stawisku

3. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Strona internetowa Centrum Kultury w Podkowie Leśnej

4. Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim

Strona Internetowa Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim

5. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie

Strona internetowa Muzeum w Pruszkowie

 

Wizyta Ministra Gospodarki

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w dniu 18 kwietnia 2014 r. siedzibę spółki odwiedził Wicepremier, Minister Gospodarki, p. Janusz Piechociński.

Podczas wizyty Wicepremier zapoznał się z ogólną sytuacją spółki w zakresie realizowanych funkcji kolejowego przewoźnika pasażerskiego oraz zarządcy infrastruktury kolejowej. Szczególnej uwadze poświęcono możliwość zaprezentowania aktualnie eksploatowanego taboru kolejowego oraz pozostających do dyspozycji obiektów zaplecza technicznego służących do jego bieżącego utrzymania.

Przybycie Wicepremiera Janusza Piechocińskiego do siedziby Warszawskiej Kolei Dojazdowej odbyło się w ramach wizytacji Gminy Grodzisk Mazowiecki, podczas której zrealizowany został cykl spotkań z udziałem przedstawicieli lokalnych władz samorządowych oraz przedstawicieli lokalnej przedsiębiorczości.

WŁADZE SPÓŁKI

Zarząd:

 • Michał Panfil - Prezes Zarządu
 • Jolanta Dałek - Członek Zarządu, Dyrektor d/s Ekonomiczno - Finansowych
 • Tomasz Tretter - Członek Zarządu, Dyrektor d/s Handlowych

Rada Nadzorcza:

 • Mariusz Frankowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Małgorzata Więckowska - Członek Rady Nadzorczej
 • Andrzej Kamasa - Członek Rady Nadzorczej
 • Grzegorz Benedykciński - Członek Rady Nadzorczej
 • Agnieszka Stankiewicz - Członek Rady Nadzorczej