UWAGA! ETAP 2 MODERNIZACJI MOSTU NA RZECE ZIMNA WODA W KM 20.508 LINII KOLEJOWEJ NR 47 NA SZLAKU KOMORÓW - PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA ORAZ NAPRAWA TORU NR 2 NA SZLAKU KOMORÓW - PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA W OKRESIE 01.07.2017-31.07.2017. WIĘCEJ INFORMACJI W "AKTUALNOŚCIACH"

Informacja w sprawie formy graficznej rozkładu jazdy pociągów WKD od dnia 11.12.2016

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w związku z zaistniałymi wątpliwościami oraz zapytaniami w sprawie układu graficznego papierowej wersji rozkładu jazdy pociągów WKD zamieszczanej w gablotach informacyjnych oraz na wiatach uprzejmie informuje, że wraz z wejściem w życie nowej organizacji ruchu, tj. od dnia 11.12.2016 (niedziela) rozkład jazdy pociągów na wiatach i w gablotach peronowych linii WKD będzie prezentowany w formie tabeli indywidualnego rozkładu przystankowego (wyłącznie dla poszczególnych stacji i przystanków osobowych). Równocześnie przestanie być stosowana dotychczasowa forma plakatowa zawierająca wszystkie kursy dla wszystkich stacji i przystanków osobowych w ciągu całego dnia, co jest podyktowane trudnościami edycyjnymi w zakresie prezentacji znacznie zwiększonej liczby połączeń wraz z wprowadzeniem rozróżnienia na dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta.

Nowe przystankowe rozkłady jazdy będą drukowane w formie tabeli z podziałem na odjazdy dla dnia powszedniego oraz sobót, niedziel i świąt na zółtej zalaminowanej karcie w podstawowym formacie A4. Poniżej przedstawiono przykładowy wygląd tablicy rozkładu jazdy dla stacji "Grodzisk Mazowiecki Radońska" obowiązującego od dnia 11.12.2016:

Zobacz powiększenie przykładowej tablicy rozkładu jazdy pociągów WKD

Jednocześnie Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. podkreśla, że rozkład jazdy w wersji papierowej w dalszym ciągu będzie stosowany jako informacja uzupełniająca - niezależnie od wdrażanego systemu tablic dynamicznej informacji pasażerskiej.

Uwaga! Zniszczenie niektórych elementów infrastruktury samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na obiekcie w ciągu ul. Średniej w Milanówku

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w nocy z 02.12 na 03.12.2016 (z piątku na sobotę) ok. godz. 0:20 na przejeździe kolejowym kategorii C w km 28,067 linii kolejowej WKD nr 47, zlokalizowanym w ciągu ul. Średniej na terenie miasta Milanówka w wyniku niezachowania należytego bezpieczeństwa przez osobę kierującą pojazdem samochodowym, w tym w szczególności niezastosowania się do obowiązującego oznakowania pionowego B-20 "STOP" doszło do zniszczenia niektórych elementów zabudowanej w obrębie obiektu infrastruktury samoczynnej sygnalizacji przejazdowej.

Zniszczeniu uległy: sygnalizator dwukomorowy SSP zlokalizowany po południowo-zachodniej stronie przejazdu kolejowego, słup monitoringu wizyjnego oraz labirynt dla pieszych (barierki). Częściowemu uszkodzeniu uległa również nawierzchnia przejścia dla pieszych. Wszystkie wymienione elementy po odpowiednim zabezpieczeniu zostaną najszybciej jak to możliwe zastąpione nowymi, z wyjątkiem sygnalizatora SSP, na który Wykonawca urządzeń będzie składać odrębne zlecenie produkcji dla nowego komponentu (realizacja możliwa w dłuższej perspektywie czasowej).

W związku z powyższym do czasu zabudowania nowych elementów infrastruktury samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w miejsce zniszczonych komponentów, a także po ich zainstalowaniu prosimy wszystkich kierujących pojazdami oraz pozostałych użytkowników obiektu o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przekraczania torowiska linii kolejowej WKD, w tym w szczególności do stosowania się do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym i oznakowania pionowego oraz poziomego.

Relacja z imprezy plenerowej "Dzień otwarty w lokomotywowni WKD"

Warszawska Kolej Dojazdowa prowadzi obecnie szereg inwestycji, które znacząco poprawiają komfort podróży oraz bezpieczeństwo na linii WKD. W celu podzielenia się z Państwem informacjami o realizowanym projekcie w niedzielę 27 listopada odbył się piknik rodzinny na terenie siedziby Spółki WKD przy ul. Batorego 23 w Grodzisku Mazowieckim.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

W ramach projektu „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowane są następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

 • Zakup sześciu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych – zakończenie dostaw nastąpiło w sierpniu 2016 roku.
 • Stworzenie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu – budowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej o aktualnej sytuacji ruchowej na linii WKD wraz z systemem monitorowania stacji i przystanków – w oparciu o detekcję położenia pojazdów oraz transmisję prognozowanych danych do peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej. Realizacja inwestycji zakończona zostanie na przełomie 2016/2017 roku.
 • Zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) na przejazdach kolejowych linii WKD – jest to projekt obejmujący zabudowę nowych urządzeń SSP na obiektach zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży, likwidacja obowiązujących odcinkowych ograniczeń prędkości oraz zapewnienie możliwości skrócenia czasu przejazdu pociągów. Realizacja zadania planowana jest na I kwartał 2017 roku.
 • Kompleksowa naprawa toru nr 2 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów. Jest tonajbardziej obciążony szlak linii kolejowej WKD. Dzięki inwestycji zapewniono właściwe parametry infrastruktury. Realizacja robót odbyła się w okresie lipiec - październik 2016 roku.
 • Modernizacja obiektów tzw. małej infrastruktury przystankowejw obrębie linii WKD. Przedsięwzięcie obejmuje instalację na wszystkich 45 peronach stacji i przystanków linii WKD nowych elementów wyposażenia – np. wiat, ławek, oświetlenia, wygrodzeń oraz dróg dojścia dla osób o ograniczonej mobilności. Zrealizowane zostanie w trakcie pięciu lat trwania projektu (2017-2021) na podstawie odrębnego zobowiązania.

Koszt projektu

 • Całkowity koszt wszystkich inwestycji w ramach projektu wyniesie 145,6 mln zł, z czego ponad 76,5 mln zł pochodzić będzie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W ramach zorganizowanego eventu znaczna część gości przybyła do Grodziska Mazowieckiego Pociągiem specjalnym, którego pierwszy kurs odjechał ze stacji Warszawa Śródmieście WKD o godz. 10:05.

W pociągu i na peronie czekały na uczestników liczne niespodzianki, takie jak tort okolicznościowy, liczne konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych, zabawy dedykowane najmłodszym uczestnikom.

Na terenie siedziby Warszawskiej Kolei Dojazdowej zorganizowano piknik, na który pomimo stosunkowo niskiej temperatury zawitało wielu mieszkańców Grodziska Mazowieckiego oraz miejscowości położonych wzdłuż linii WKD.

Wszystkim uczestnikom przybyłym na zorganizowaną Imprezę serdecznie dziękujemy.

Poniżej fotorelacja z Imprezy.

Zmiana godzin otwarcia kasy biletowej na p.o. Michałowice

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż od dnia 11 grudnia 2016r. kasa biletowa na p.o. Michałowice czynna będzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 18:00 oraz w soboty w godz. 8:00 - 18:00. W niedziele i święta kasa biletowa będzie nieczynna.

Bilety WKD można nabyć w automacie biletowym znajdującym się na peronie WKD.

W dniu 29 i 30.11.2016 r. został przeprowadzony audyt nadzoru w Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.

W dniu 29 i 30.11.2016 r. został przeprowadzony audyt nadzoru w Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. W trakcie audytu nie wykazano żadnych nieprawidłowości w dokumentacji systemowej obowiązującej w spółce. W związku z powyższym Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. została zarekomendowana Komitetowi Technicznemu CSQ do utrzymania certyfikatu zgodności z normą ISO 9001:2008.

Informacja w sprawie uruchomienia tablic systemu informacji pasażerskiej

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w dniu 30.11.2016 rozpoczęto uruchamianie tablic systemu informacji pasażerskiej zainstalowanych na peronach stacji i przystanków osobowych wzdłuż linii WKD w celu prezentacji danych o aktualnej lokalizacji pociągów. Prezentowane dotychczas treści w układzie statycznym zostają zastąpione danymi pochodzącymi z systemu monitorowania lokalizacji pojazdów.

Tablice systemu informacji pasażerskiej zostały uruchomione w trybie testowym, o czym informuje na każdym wyświetlanym polu w dolnej jego części przewijany tekst: "TEST SYSTEMU INFORMACJI PASAŻERSKIEJ". Test tablic systemu informacji pasażerskiej będzie prowadzony co najmniej do dnia 31.12.2016.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w okresie prowadzonych testów funkcjonowania systemu prezentowane treści mogą odbiegać od rzeczywistej sytuacji ruchowej na linii WKD oraz mogą nie zachowywać pełnej spójności z uwagi na trwające w dalszym ciągu prace związane z konfiguracją oprogramowania zarządzającego.

O dalszych działaniach związanych z modyfikacjami sposobu wykorzystania danych na temat aktualnej lokalizacji pociągów na poszczególnych szlakach linii WKD lub związanych z ewentualną rekonfiguracją prezentowanych treści spółka będzie na bieżąco informować.

Utrudnienia na linii WKD w dniu 29.11.2016 (ZAKOŃCZENIE)

AKTUALIZACJA GODZ. 10:00

Awaria pojazdu została usunięta.

Rozpoczęto przywracanie rozkładowej organizacji ruchu pociągów.


AKTUALIZACJA GODZ. 7:40

Ok. godz. 7:30 ze stacji "Warszawa Śródmieście WKD" wyprawiony został pociąg nr 109 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 7:30) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyj. 8:34).

Ok. godz. 7:40 ze stacji "Warszawa Śródmieście WKD" wyprawiony został pociąg nr 319 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 7:40) - Podkowa Leśna Główna (przyj. 8:22).

Kolejne pociągi będą wyprawiane w odstępach 5-10 minut w celu przywrócenia rozkładowej organizacji ruchu - w zależności od możliwości techniczno-eksploatacyjnych stacji "Warszawa Śródmieście WKD" związanych ze zmianą kierunku jazdy składów.


AKTUALIZACJA GODZ. 7:15

O godz. 7:13 rozpoczęto spychanie uszkodzonego składu na stację "Warszawa Śródmieście WKD".

Ruch pociągów WKD ze stacji "Warszawa Śródmieście WKD" w kierunku południowo-zachodnim zostanie wznowiony po godz. 7:20.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią składu EN100-06 obsługującego poc. 300 relacji Podkowa Leśna Główna (odj. 5:45) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 6:27), która miała miejsce w rejonie przystanku osobowego "Warszawa Ochota" ok. godz. 6:25 mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu pociągów WKD - w pierwszej kolejności na odjazdach ze stacji "Warszawa Śrómieście WKD" w kierunku południowo-zachodnim.

Pierwszym z pociągów, który będzie opóźniony na odjeździe ze stacji "Warszawa Śródmieście WKD" lub odwołany będzie pociąg w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 6:40) - Milanówek Grudów (przyj. 7:32).

Uszkodzony pojazd będzie awaryjnie ściągany w tor odstawczy stacji "Warszawa Śródmieście WKD".

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.

NOWY ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW WKD WAŻNY OD 11.12.2016 (wyjaśnienia i komentarz)

KOMUNIKAT W SPRAWIE ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW WKD OD 11.12.2016

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 11.12.2016 (niedziela) będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy pociągów. W odniesieniu do rozkładu ważnego od dnia 13.12.2015 wprowadzone zostają następujące modyfikacje:

ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE

1) Uruchomienie 31 dodatkowych pociągów kursujących w dni powszednie.

2) Uruchomienie 32 dodatkowych pociągów kursujących w soboty, niedziele i święta.

3) Skrócenie czasu przejazdu w relacji Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska o 2 min., tj. do 55 minut.

4) Skrócenie czasu przejazdu w relacji Warszawa Śródmieście WKD – Milanówek Grudów od 2 do 4 min., tj. do 48 minut.

DZIEŃ POWSZEDNI

1) Wprowadzenie w dni powszednie podstawowej częstotliwości kursowania co 10 min. w godzinach szczytu oraz co 15 min. poza szczytem na relacji pomiędzy stacją Podkowa Leśna Główna i stacją Warszawa Śródmieście WKD. Równocześnie wszystkie kursy w relacji do/z Komorowa ulegają wydłużeniu do Podkowy Leśnej Głównej.

2) Dla stacji Warszawa Śródmieście WKD podstawowe odjazdy w kluczowych kierunkach docelowych pozostaną bez zmian tj.,

a) 20 minut po każdej pełnej godzinie do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska,

b) 50 minut po każdej pełnej godzinie do przystanku osobowego Milanówek Grudów.

SOBOTA, NIEDZIELA I ŚWIĘTO

Wprowadzenie w soboty, niedziele i święta podstawowej częstotliwości kursowania co 20 min. na relacji pomiędzy stacją Podkowa Leśna Główna i stacją Warszawa Śródmieście WKD. Pociągi ze stacji Warszawa Śródmieście WKD będą wyprawiane

w stałym takcie co 20 minut w następującym układzie:

a) 20 minut po każdej pełnej godzinie do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska,

b) 40 minut po każdej pełnej godzinie do przystanku osobowego Milanówek Grudów,

c) 00 – każda pełna godzina – do stacji Podkowa Leśna Główna.

POZOSTAŁE INFORMACJE 

1) Uruchomienie dodatkowych pociągów spowoduje, iż przesunięciu ulegną odjazdy ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz z przystanku osobowego Milanówek Grudów (z uwagi na zróżnicowanie częstotliwości kursowania pociągów w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta), tj. odpowiednio:

a) ze stacji „Grodzisk Mazowiecki Radońska”: 31 lub 41 minut po każdej pełnej godzinie (średnio 4 minuty wcześniej) w dni powszednie

w zależności od pory dnia (wyłączając kursy w godz. szczytu) oraz 31 minut po każdej pełnej godzinie w soboty, niedziely i święta

b) z przystanku osobowego „Milanówek Grudów”: 08 minut po każdej pełnej godzinie (średnio 2 minuty wcześniej) w dni powszednie oraz 58 minut po każdej pełnej godzinie (średnio 12 minut wcześniej) w soboty, niedziele i święta

Od dnia 11.12.2016 rozkład jazdy pociągów na wiatach i w gablotach peronowych linii WKD będzie prezentowany w formie tabeli indywidualnego rozkładu przystankowego (wyłącznie dla poszczególnych stacji i przystanków osobowych).


Pobierz rozkład jazdy ważny od dnia 11.12.2016 r. - dzień powszedni 

Pobierz rozkład jazdy ważny od dnia 11.12.2016 r. - sobota, niedziela i święto
 


WYJAŚNIENIA I KOMENTARZ DO NOWEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW:

 1. Nowy rozkład jazdy pociągów, obowiązujący od dnia 11.12.2016 obejmuje przyjęte założenia w zakresie systematycznego zwiększania oferty przewozowej, tj. uruchomienia dodatkowych połączeń i wzrostu pracy eksploatacyjnej taboru po zrealizowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie zakupu nowego taboru kolejowego oraz modernizacji zarządzanej infrastruktury.
 2. Konstrukcja rozkładu jazdy została przygotowana w sposób umożliwiający sukcesywne uruchamianie w kolejnych jego edycjach dodatkowych obiegów taboru (oraz związanych z tym dodatkowych połączeń) – w miarę podejmowania decyzji o dalszym wzroście planowanej pracy eksploatacyjnej, bez konieczności modyfikacji jego zasadniczej konstrukcji.
 3. Nowy rozkład jazdy zakłada istotną poprawę oferty przewozowej pomiędzy Podkową Leśną i Warszawą poprzez wprowadzenie w godzinach szczytu podstawowego taktu odjazdów co 10 minut (zamiast aktualnych 15 minut) oraz zracjonalizowanie oferty pomiędzy Komorowem i Warszawą poprzez wprowadzenie równoodstępowego taktu również co 10 minut (zamiast aktualnych nierównomiernych odjazdów co 7,5 minuty lub co 15 minut).
 4. Wprowadzenie równoodstępowego taktu na najbardziej obciążonych odcinkach linii WKD w ocenie przewoźnika powinno przełożyć się na bardziej równomierne lokowanie podróżnych do kolejnych pociągów na poszczególnych przystankach: zamiast występujących dotychczas nierównomiernych odstępów co 7,5 minuty lub co 15 minut zostaje wprowadzona jednolita częstotliwość co 10 minut (obejmująca wszystkie kursy w porannym szczycie przewozowym w kierunku Warszawy pomiędzy godz. 6:30 i 9:30).
 5. Wydłużenie wszystkich dotychczasowych kursów z Komorowa do Podkowy Leśnej umożliwi odstąpienie od przeprowadzania manewrów pociągów na stacji Komorów dla celów obsługi ruchu pasażerskiego i przeniesienie operacji z tym związanych wyłącznie na stację Podkowa Leśna Główna, która posiada znacznie korzystniejszy układ torowy. W obrębie stacji Komorów (obszar ograniczony m.in. rozjazdami umożliwiającymi zmianę toru i kierunku ruchu pociągów) znajduje się przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ul. Brzozowej i Marii Dąbrowskiej. Tory odstawcze na stacji w Komorowie będą wykorzystywane wyłącznie dla celów lokowania składów rezerwowych lub uszkodzonych, skierowanych w trybie awaryjnym.
 6. Wprowadzenie podstawowego, równoodstępowego taktu kursowania pociągów co 10 minut z Podkowy Leśnej oznacza niestety konieczność wydłużonego postoju dla niektórych pociągów w relacjach pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim i Warszawą na stacji Podkowa Leśna Główna – do 5 minut. Bezpośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy jest ograniczona przepustowość jednotorowego szlaku Grodzisk Mazowiecki Radońska – Podkowa Leśna Główna, na którym czas przejazdu w jednym kierunku dla jednego pociągu wraz z zapewnieniem rezerwy na operacje srk w obrębie stacji wynosi 15 minut (daje to przepustowość wynoszącą 4 pociągi na godzinę niezależnie od kierunku ruchu). Pociąg wyprawiony na jednotorowy szlak pomiędzy ww. stacjami uniemożliwia wjazd na rzeczony szlak kolejnego kursu. Czas oczekiwania na możliwość wjazdu następnego pociągu zmierzającego w tym samym kierunku wynosi 15 minut, tj. tyle, ile poprzedni kurs potrzebuje na pokonanie całego jednotorowego szlaku.
 7. W ramach nowego rozkładu jazdy racjonalizacji uległy kursy pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim i Warszawą, traktowane dotychczas w pewnym zakresie jako kursy zjazdowe na teren siedziby przewoźnika lub wyjazdowe z tego terenu (zarówno w porannym, jak i popołudniowym szczycie przewozowym).
 8. Zgłaszane przez podróżnych w ramach dotychczas otrzymywanej przez przewoźnika korespondencji postulaty w zakresie uruchomienia dodatkowych połączeń z Warszawy w godz. 20-22 wiążą się z koniecznością pewnego ograniczenia oferty do Grodziska Mazowieckiego w szczycie popołudniowym, szczególnie w przedziale czasowym w godz. 19-20, a także w odniesieniu do dotychczasowych pociągów wyruszających ze stacji Warszawa Śródmieście WKD ok. godz. 17:00 i 18:00. Spośród trzech wyruszających w dotychczasowym rozkładzie jazdy pociągów z Warszawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego, wyprawianych w 15-minutowych odstępach, po których następowała przerwa 30-35 minut, po dojeździe do stacji w Grodzisku Mazowieckim tylko jeden pociąg może powrócić w kierunku Warszawy, natomiast pozostałe dwa pociągi z uwagi na ograniczoną przepustowość jednotorowego szlaku Grodzisk Mazowiecki Radońska – Podkowa Leśna Główna z racji braku możliwości przejazdu kierowane są w tory postojowe na terenie siedziby przewoźnika. W nowym rozkładzie jazdy w godz. 15-19 w ofercie przewozowej pozostają po dwa pociągi na godzinę w kierunku Grodziska Mazowieckiego, rozsunięte w ramach podstawowego taktu odjazdów w odstępach 20 i 40 minut.
 9. Rozszerzenie oferty przewozowej do Grodziska Mazowieckiego dla pociągów wyruszających z Warszawy w przedziale czasowym w godz. 19-20 i 20-21 poprzez uruchomienie dodatkowych kursów wzorem pory wcześniejszej, tj. np. o odpowiednio o godz. 19:40 i 20:40 będzie możliwe po skierowaniu do ruchu dodatkowych obiegów taboru (co w szczycie popołudniowym pozwoli również wyeliminować pozostające jeszcze sporadyczne odstępy co 15 min.). W nowym rozkładzie jazdy wdrażanym od 11.12.2016 w pierwszej kolejności w ramach skierowanego jednego dodatkowego obiegu taboru w dni powszednie przewoźnik zadecydował o poprawie oferty dla odjazdów z Warszawy w godz. 20-22 dla najbardziej obciążonych szlaków linii WKD.
 10. Przewoźnik prezentuje stanowisko, że nowy rozkład jazdy obowiązujący od dnia 11.12.2016 jest rozkładem stanowiącym pierwszy z kilku etapów modyfikacji oferty przewozowej i zdaje sobie sprawę, że może nie w pełni odpowiadać oczekiwaniom wszystkich pasażerów, zależnie od miejsca zamieszkania lub miejsca rozpoczęcia podróży.
 11. W ciągu 2017 roku planowane jest sukcesywne zwiększanie liczby kierowanych do ruchu składów, co pozwoli uzupełnić istniejące jeszcze punktowe niedobory w całokształcie oferty przewozowej, jak również przygotować się do prawdopodobnego znaczącego wzrostu liczby podróżnych w związku z planowanymi przez innych zarządców infrastruktury pracami modernizacyjnymi na równoległych do WKD liniach kolejowych.
 12. W ramach nowego rozkładu jazdy z uwagi na znaczące różnice w godzinach odjazdów pociągów z poszczególnych stacji oraz odmienna częstotliwość pomiędzy rozkładem jazdy dla dnia powszedniego oraz sobót, niedziel i świąt zadecydowano o rozdzieleniu sposobu prezentacji danych dla poszczególnych dni poprzez wprowadzenie odrębnych tabel.
 13. W następujących dniach (wchodzących w skład tzw. wydłużonych weekendów) przyjęto organizację ruchu jak w dni powszednie: 02.05.2017 (wtorek), 16.06.2017 (piątek), 14.08.2017 (poniedziałek).

Dzień otwarty w lokomotywowni WKD w dniu 27.11.2016 r (niedziela)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. serdecznie zaprasza w dniu 27.11.2016 r. (niedziela) na imprezę plenerową, która odbędzie się na terenie siedziby spółki w Grodzisku Mazowieckm (wejście od strony peronu, przy Izbie Tradycji EKD/WKD lub główną bramę Spółki WKD).

Wydarzenie to realizowane jest w ramach projektu, pn. „Rozwój systemu transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajność, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 PROGRAM IMPREZY:

10:05. – odjazd pociągu specjalnego ze stacji Warszawa Śródmieście WKD (przejazd na podstawie nieodpłatnego biletu okolicznościowego dostępnego w kasach biletowych)

11:04 – przyjazd pociągu do Grodziska Mazowieckiego

11.05 – 15:00 powitanie gości oraz wiele atrakcji

12:20 - odjazd pociągu specjalnego ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska do Warszawa Śródmieście WKD (przejazd na podstawie nieodpłatnego biletu okolicznościowego dostępnego w kasach biletowych)

13:35 - odjazd pociągu specjalnego ze stacji Warszawa Śródmieście WKD do Grodzisk Mazowiecki Radońska (przejazd na podstawie nieodpłatnego biletu okolicznościowego dostępnego w kasach biletowych)

 ATRAKCJIE:

- specjalne przejazdy kolejką WKD,

- atrakcje i zabawy dla najmłodszych i ich opiekunów,

- liczne konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych,

- zabawy na świeżym powietrzu,

- zwiedzanie Izby Tradycji EKD/WKD z przewodnikiem,

- emisja filmów i prezentacje o inwestycjach WKD,

- wystawa plenerowa, nt. inwestycji WKD,

- karuzela dla najmłodszych,

- poczęstunek dla gości: grochówka, wata cukrowa, wielki tort dla uczestników imprezy,

- malowanie buziek,

- pokazy pierwszej pomocy,

- występy artystyczne, oraz wiele innych miłych niespodzianek.


Zobacz plakat:

Pobierz szczegółowy rozkład jady dla trzech pociągów specjalnych w dniu 27.11.2016

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w dniach 16 - 17 listopada 2016r. uczestnicy 7. Forum Rozwoju Mazowsza – posiadający BILET PRZEJAZDOWY, mogą podróżować pociągami WKD bezpłatne

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w dniach 16 - 17 listopada 2016r. uczestnicy 7. Forum Rozwoju Mazowsza – posiadający BILET PRZEJAZDOWY, mogą podróżować  pociągami WKD bezpłatne.

 

 

 bilet 15112016r