UWAGA! ETAP 1 i 2 MODERNIZACJI MOSTU NA RZECE ZIMNA WODA W KM 20.508 LINII KOLEJOWEJ NR 47 NA SZLAKU KOMORÓW - PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA W OKRESIE OD 01.06.2017-31.07.2017. WIĘCEJ INFORMACJI W "AKTUALNOŚCIACH"

Mazowsze stawia na transport

Źródło: www.mazovia.pl (fot. Ł. Cichocka) 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował  „Plan wykonawczy do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r w obszarze Przestrzeń i Transport”, kończąc tym samym prace nad opracowaniem dokumentu.

Pozytywna opinia

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Zespół do spraw dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych województwa mazowieckiego rozmawiał na temat projektu „Planu Wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r w obszarze Przestrzeń i Transport” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”. Omówiono treść dokumentów oraz rozwiązania w nich zawarte. Zespół pozytywnie zaopiniował  plan Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

Plan określa niezbędne inwestycje transportowe, poprawiające szeroko rozumianą wewnętrzną i zewnętrzną dostępność regionu. Jest także spełnieniem wymogów wstępnych wykorzystania środków unijnych w obszarze transportu – powiedział marszałek Adam Struzik.

Wysoka jakość

Dokument pokazuje przedsięwzięcia realizowane na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnych, których wdrożenie pozwoli m.in. na skrócenie czasu podróży, poprawę komfortu i bezpieczeństwa, zwiększenie dostępności regionu a także zmniejszenie emisji szkodliwych substancji.

Zgodny z wytycznymi

Zadaniem planu jest zachowanie spójności inwestycji  z wytycznymi „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. – Innowacyjne Mazowsze” oraz spełnienie tzw. wymogów wstępnych dla wykorzystania środków unijnych wymaganych przez Komisję Europejską. Inwestycje zawarte w planie są podstawą do podejmowania decyzji dotyczących dofinansowania inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego  2014–2020 oraz ze środków własnych samorządu Mazowsza.

Plan zaakceptował również Zarząd Województwa Mazowieckiego. W najbliższych dniach zostanie on przekazany do Komisji Europejskiej jako spełnienie warunkowości ex-ante dla funduszy europejskich, objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi 2014–2020 dla sektora transportu na poziomie regionalnym, co pozwoli na certyfikowanie środków w ramach działania 7.1 Transport i 7.2. Kolej.

Źródło: http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,5555,mazowsze-stawia-na-transport.html

Spółkę WKD podczas spotkania reprezentował Michał Panfil – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych WKD.

 

Płatność mobilna BLIK w automatach biletowych

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż od dnia 14.09.2016r. w automatach biletowych  zainstalowanych na stacjach/przystankach WKD obok płatności gotówką i kartą, dostępna jest również płatność mobilna BLIK (płatność za pomocą aplikacji na telefonie komórkowym). 

MODERNIZACJA: TORU NR 1 NA SZLAKU KOMORÓW – PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA (15.09.2016 - 15.10.2016) ORAZ TORU NR 1M NA SZLAKU PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA – MILANÓWEK GRUDÓW (01.10.2016 - 31.10.2016)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z modernizacją toru nr 1 na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna w okresie od 15 września do 15 października 2016 r. oraz modernizacją toru nr 1M na szlaku Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów w okresie od 01 października do 31 października 2016 r. na linii WKD zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

 Specjalna organizacja ruchu pociągów na linii WKD obejmie okres od 15 września do 31 października 2016 r. i zostanie podzielona na trzy etapy:

 ETAP 1: od 15.09.2016 do 30.09.2016:

A. Kursowanie pociągów będzie się odbywać na następujących relacjach:

-     Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna

(dla podróżnych do/z Grodziska Maz. oraz Milanówka obowiązuje przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna)

-     Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska

(dla podróżnych do/z Grodziska Maz. oraz Milanówka)

-     Podkowa Leśna Zachodnia – Milanówek Grudów

(dla podróżnych do/z Milanówka obowiązuje przesiadka na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia)

-     Warszawa Śródmieście WKD – Komorów

(dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)

B. Na odcinku Komorów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów będzie się odbywać wahadłowo, wyłącznie po torze nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy). Tor nr 1 będzie w tym czasie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów (wraz ze wszystkimi peronami przystankowymi zlokalizowanymi przy tym torze).

C. Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić punkt przesiadkowy dla wszystkich pasażerów pomiędzy pociągami obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz obsługującymi relację w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Czas przewidziany na przesiadkę wynosi od 7 do 8 minut.

D. Ze stacji Podkowa Leśna Główna nie będą odprawiane bezpośrednie pociągi do Milanówka. Dla podróżnych udających się do/z Milanówka obowiązuje przesiadka na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia pomiędzy pociągami w relacji Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz skomunikowanymi pociągami w relacji Podkowa Leśna Zachodnia (peron do Milanówka) – Milanówek Grudów. Czas przewidziany na przesiadkę dla podróżnych do/z Milanówka wynosi 3 minuty.

 

ETAP 2: od 01.10.2016 do 15.10.2016 (z wyjątkiem dni 08-09.10.2016):

A. Kursowanie pociągów będzie się odbywać na następujących relacjach:

-     Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna

(dla podróżnych do/z Grodziska Maz. oraz Milanówka obowiązuje przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna)

-     Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska

(dla podróżnych do/z Grodziska Maz. oraz Milanówka)

-     Warszawa Śródmieście WKD – Komorów

(dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)

B. Na odcinku Komorów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów będzie się odbywać wahadłowo, wyłącznie po torze nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy). Tor nr 1 będzie w tym czasie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów (wraz ze wszystkimi peronami przystankowymi zlokalizowanymi przy tym torze).

C. Na odcinku Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany. W zamian za wycofane pociągi na tej relacji zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).

D. Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić punkt przesiadkowy dla wszystkich pasażerów pomiędzy pociągami obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz obsługującymi relację w kierunku Grodziska Mazowieckiego, a także pomiędzy pociągami obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz autobusami obsługującymi relację w kierunku Milanówka. Czas przewidziany na przesiadkę wynosi od 7 do 8 minut.

E. W ramach etapu 2 w dniach 08-09.10.2016 (sobota-niedziela) kursowanie pociągów będzie się odbywać na następujących relacjach:

-     Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Maz. Radońska

(w ww. dniach nie obowiązuje przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna)

-     Warszawa Śródmieście WKD – Komorów

(dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)

F. W ww. dniach liczba kursujących pociągów będzie ograniczona.

G. Na odcinku Milanówek – Grudów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany. W zamian za wycofane pociągi na tej relacji zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).

 

ETAP 3: od 16.10.2016 do 31.10.2016:

A. Kursowanie pociągów będzie się odbywać według zwykłego rozkładu jazdy obowiązującego od 13.12.2015 z wyłączeniem pociągów do/z Milanówka, które będą kończyć lub rozpoczynać bieg na stacji Podkowa Leśna Główna.

B. Na odcinku Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany. W zamian za wycofane pociągi na tej relacji zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).

C. Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić punkt przesiadkowy dla pasażerów pomiędzy pociągami obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz autobusami obsługującymi relację w kierunku Milanówka. Czas przewidziany na przesiadkę wynosi od 7 do 8 minut.

 

-        Podróżni korzystający z autobusowej komunikacji zastępczej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.

-        W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych
i kwartalnych zakupionych najpóźniej 14 września 2016 r. i ważnych na przejazdy w dniu 15 września 2016 r. i później:

 1. całkowicie niewykorzystanych,
 2. częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych

bez potrącania odstępnego.

Zwrotu biletów całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują odpowiednio:

 • kasy biletowe w przypadku biletów zakupionych w kasach
 • Centrum Obsługi Klienta w Warszawie (stacja metro Świętokrzyska – pawilon 1000 E, tel. 22 656-41-00.
  Punkt czynny jest od pn. do pt. w godz. 8:00 – 18:00), w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD w okresie ograniczeń, w  celu zaplanowania dogodnej podróży.

Przepraszamy za utrudnienia.

 


DO POBRANIA

Specjalny rozkład jazdy pociągów oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważny w okresie od 15.09.2016 do 30.09.2016 (etap 1)

Pobierz rozkład: Warszawa Śródmieście WKD - Komorów - Podkowa Leśna Gł. - Grodzisk Maz. Radońska/Milanówek Grudów

Pobierz rozkład: Grodzisk Maz.Radońska/Milanówek Grudów - Podkowa Leśna Gł. - Komorów - Warszawa Śródmieście WKD

 


 Specjalny rozkład jazdy pociągów oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważny w okresie od 01.10.2016 do 15.10.2016 (z wyjątkiem dni 08-09.10.2016) (etap 2)

Pobierz rozkład: Warszawa Śródmieście WKD - Komorów - Podkowa Leśna Gł. - Grodzisk Maz. Radońska/Milanówek Grudów

Pobierz rozkład: Grodzisk Maz.Radońska/Milanówek Grudów - Podkowa Leśna Gł. - Komorów - Warszawa Śródmieście WKD

 


 Specjalny rozkład jazdy pociągów oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważny w dniach 08.-09.10.2016

Pobierz rozkład: Warszawa Śródmieście WKD - Komorów - Podkowa Leśna Gł. - Grodzisk Maz. Radońska/Milanówek Grudów

Pobierz rozkład: Grodzisk Maz.Radońska/Milanówek Grudów - Podkowa Leśna Gł. - Komorów - Warszawa Śródmieście WKD

 


Specjalny rozkład jazdy pociągów oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważny w okresie od 16.10.2016 do 31.10.2016 (etap 3)

Pobierz rozkład: Warszawa Śródmieście WKD - Komorów - Podkowa Leśna Gł. - Grodzisk Maz. Radońska/Milanówek Grudów

Pobierz rozkład: Grodzisk Maz.Radońska/Milanówek Grudów - Podkowa Leśna Gł. - Komorów - Warszawa Śródmieście WKD

 


 

Przedsięwzięcie obejmujące modernizację toru nr 1 na szlaku Komorów - Podkowa Leśna Główna oraz toru nr 1M na szlaku Podkowa Leśna Główna - Milanówek Grudów jest realizowane w ramach projektu nr KIK/22 pn. "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zakończenie dostaw nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN100

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że zakończyły się dostawy sześciu sztuk nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN100 (typ 39WE) zakupionych w ramach projektu wspólfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ostatni z pojazdów, EN100-06 został dostarczony do siedziby spółki WKD w nocy z 19.08 na 20.08.2016. Po przeprowadzeniu odbiorów i przygotowaniu do przewozów w ruchu pasażerskim pojazd został skierowany do obsługi linii WKD.

W pierwszy kurs w regularnym ruchu pasażerskim pojazd EN100-06 wyruszył w dniu 24.08.2016 o godz. 17:30 jako pociąg nr 532 relacji A1: Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 17:30) – Opacz (przyj. 18:14) – zgodnie ze specjalnym rozkładem jazdy pociągów WKD ważnym w okresie od 01.07.2016 do 31.08.2016.

Tym samym wszystkie zamówione i dostarczone pojazdy zostały włączone do eksploatacji i znajdują się w regularnym ruchu pasażerskim.


Przedsięwzięcie obejmujące dostawę 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zostało zrealizowane w ramach projektu nr KIK/22 pn. "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Kasa biletowa na p.o. Warszawa Śródmieście WKD

 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż z dniem 27.06.2016r. w związku z zakończonym remontem lokali kas biletowych, kasa biletowa na stałe przeniesiona została do poprzedniego pomieszczenia znajdującego się przy wejściu na peron stacji Warszawa Śródmieście WKD.

Debata na temat bezpieczeństwa pasażerów w transporcie szynowym

W dniu 23.06.2016 r. w centrali PKP Polskich Linii Kolejowych w Warszawie odbyła się debata na temat bezpieczeństwa pasażerów w transporcie szynowym. W spotkaniu prowadzonym przez moderatorów prezesa Fundacji ProKolej Jakuba Majewskiego oraz  Prezesa KOW Dariusza Kostrzębskiego wzięli udział:

 1. Wiceprezes PKP PLK Andrzej Pawłowski,
 2. Zastępca Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei
 3. Dyrektorzy biur PKP PLK ds. bezpieczeństwa i ds. pasażerskich,
 4. Przewoźnicy: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., PKP Inter City, Koleje Wielkopolskie
 5. Przedstawiciel Instytutu  Kolejnictwa,
 6. Firmy związane z kolejnictwem.  

Dzięki wysiłkom inwestycyjnym i szkoleniowym podejmowanym przez przewoźników, zaangażowani funkcjonariuszy SOK i pracowników UTK, a także nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym, bezpieczeństwo na kolei rośnie z roku na rok. Świadczy o tym mniejsza liczba wypadków i niepożądanych zdarzeń. Niemniej, pozostaje wiele do zrobienia w kwestii edukacji, prewencji oraz penalizacji. Potrzebna jest również integracja i podejmowanie wspólnych działań na rzecz większej ochrony pasażera, a co za tym idzie poprawy wizerunku całej kolei, nie tylko jej wybranych elementów.

Michał Panfil Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych WKD przedstawił informacje dotyczące wzrostu bezpieczeństwa na liniach zarządzanych przez Warszawską Kolej Dojazdową przez realizację inwestycji w zakresie:
-  infrastruktury torowej, tj. remont toru nr 1 na odcinku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD, który został wykonany w 2015 r. oraz remont toru nr 2 na ww. odcinku który będzie wykonany w wakacje 2016 r.
-  przejazdów kolejowych, tj. zabudowie urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) – w 2015 r. inwestycja prowadzona była na 8 przejazdach kolejowych, a kolejne 8 przejazdów będą wyposażonych w SSP w 2016 r.
- zakupu nowoczesnego taboru wyposażonego – w chwili obecnej wszystkie pojazdy, którymi dysponuje Spółka posiadają system informacji pasażerskiej oraz monitoring
- wykonania Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na wszystkich stacjach i przystankach osobowych – inwestycja zostanie zrealizowana do końca października 2016 r. oraz
- modernizacji wyposażenia peronów przystankowych- Projekt architektoniczny na rewitalizację wszystkich obiektów małej architektury przystankowej  będzie opracowany w 2016 r., natomiast nowy wygląd stacji i przystanków będzie zrealizowany najpóźniej w 2020 r.

Michał Panfil poinformował, że WKD jest przygotowana w zakresie bezpieczeństwa na szczyt NATO, który odbędzie się  w Warszawie i Światowe Dni Młodzieży oraz zadeklarował wznowienie współpracy z SOK w przyszłości.

Ponadto Michał Panfil Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych WKD przekazał informację Wiceprezesowi PKP PLK Andrzejowi Pawłowskiemu, że Spółka podtrzymuje stosowanie umowy dot. zainstalowanego przez PLK  na peronach stacji Warszawa Zachodnia WKD pomimo wprowadzenia Systemu Informacji Pasażerskiej  przez WKD.

pkpplk23 06 2016

 Źródło:kurierkolejowy.eu

Remont toru nr 2 na odcinku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów w okresie 1.07-31.08.2016 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w związku z planowanym remontem toru nr 2 na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów, w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r. na linii WKD zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

1. Pociągi będą kursowały w następujących relacjach:

 • Grodzisk Mazowiecki Radońska - Warszawa Zachodnia WKD, z przesiadką pomiędzy pociągami na przystanku osobowym Opacz (codziennie),
 • Milanówek Grudów – Komorów, z przesiadką do autobusu komunikacji zastępczej (codziennie),
 • Grodzisk Mazowiecki Radońska – Komorów, z przesiadką do autobusu komunikacji zastępczej (w dni powszednie).

2. Odcinek Warszawa Zachodnia WKD – Warszawa Śródmieście WKD będzie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów.
3. Na odcinku Komorów – Warszawa Zachodnia WKD ruch pociągów będzie odbywał się dwukierunkowo po torze nr 1 (tor prawy w kierunku od Warszawy do Komorowa). 
4. Na przystanku Opacz zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy z/do pociągów obsługujących relacje:

 • Warszawa Zachodnia WKD – Opacz
 • Opacz - Grodzisk Maz. Radońska.

5. Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza na następujących relacjach: 

 • Pruszków WKD - Warszawa Śródmieście WKD (kursuje w dni powszednie, w godzinach szczytu),
 • Komorów WKD - Warszawa Śródmieście WKD (kursuje we wszystkie dni tygodnia, przez cały dzień),

Podróżni korzystający z autobusowej komunikacji zastępczej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.

6. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 30 czerwca 2016 r. i ważnych na przejazdy w dniu 1 lipca 2016 r. i później: 
     - całkowicie niewykorzystanych, 
     - częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych 
bez potrącania odstępnego. 
Zwrotu biletów całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują odpowiednio:

 • kasy biletowe w przypadku biletów zakupionych w kasach
 • Centrum Obsługi Klienta w Warszawie (stacja metro Świętokrzyska – pawilon 1000 E, tel. 22 656-41-00.
  Punkt czynny jest od pn. do pt. w godz. 8:00 – 18:00), w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD w okresie ograniczeń, w  celu zaplanowania dogodnej podróży.

Przepraszamy za utrudnienia.


DO POBRANIA:

Specjalny rozkład jazdy pociagów WKD oraz autobusowej komunikacji zastępczej w okresie od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r.

Pobierz rozkład: Warszawa Śródmieście WKD - Komorów - Podkowa Leśna Gł. - Grodzisk Maz. Radońska/Milanówek Grudów

Pobierz rozkład: Grodzisk Maz.Radońska/Milanówek Grudów - Podkowa Leśna Gł. - Komorów - Warszawa Śródmieście WKD

Schemat organizacji ruchu pociągów oraz zastępczej komunikacji autobusowej:

Schemat w formacie GIF

Schemat w formacie PDF

Tabliczki przystankowe linii zastępczej komunikacji autobusowej:

ZA1 - LINIA 1: kierunek Warszawa Śródmieście WKD - Pruszków WKD

ZA1 - LINIA 1: kierunek Pruszków WKD - Warszawa Śródmieście WKD

ZA1 - LINIA 2: kierunek Warszawa Śródmieście WKD - Komorów WKD

ZA1 - LINIA 2: kierunek Komorów WKD - Warszawa Śródmieście WKD

Tabliczki przystankowe linii zastępczej komunikacji autobusowej wraz z podaniem liczby pojazdów obsługujących określone kursy (obowiązuje od dnia 01.08.2016):

ZA1 - LINIA 1: kierunek Warszawa Śródmieście WKD - Pruszków WKD wraz z liczbą pojazdów obsługujących określone kursy

ZA1 - LINIA 1: kierunek Pruszków WKD - Warszawa Śródmieście WKD wraz z liczbą pojazdów obsługujących określone kursy

ZA1 - LINIA 2: kierunek Warszawa Śródmieście WKD - Komorów WKD wraz z liczbą pojazdów obsługujących określone kursy

ZA1 - LINIA 2: kierunek Komorów WKD - Warszawa Śródmieście WKD wraz z liczbą pojazdów obsługujących określone kursy

 


HONOROWANIE BILETÓW WKD W POJAZDACH ZTM W OKRESIE OD 01.07.2016 r. DO 31.08.2016 r. 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w związku z remontem toru nr 2 na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów, w okresie 
od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 rhonorowane są wszystkie rodzaje biletów WKD (zgodnie z relacją na bilecie okresowym albo strefą czasową na bilecie jednorazowym) w następujących pojazdach ZTM:

 1. W pociągach:

-  linia SKM S1 – na odcinku Warszawa Śródmieście – Pruszków,

-  linia SKM S2 – na odcinku Warszawa Śródmieście – Warszawa Al. Jerozolimskie,

-  linia SKM S3 – na odcinku Warszawa Centralna – Warszawa Al. Jerozolimskie;

     2. W autobusach:

  -  linia 127 – na odcinku Centrum – PKP WKD Al. Jerozolimskie,

  -  linia 158 – na odcinku Centrum – CH Reduta,

  -  linia 159 – na odcinku Pl. Starynkiewicza – CH Blue City,

  -  linia 178 – na odcinku Rondo Zesłańców Syberyjskich – PKP WKD Al. Jerozolimskie,

  -  linia 187 – na odcinku Dw. Zachodni - Łopuszańska,

  -  linia 191 – na odcinku Rondo Zesłańców Syberyjskich – PKP WKD Al. Jerozolimskie,

  -  linia 208 – na odcinku PKP WKD Al. Jerozolimskie – Rondo Zesłańców Syberyjskich,

  -  linia 517 – na odcinku Centrum – Łopuszańska,

  -  linia 717 – na odcinku Dw. Zachodni – Norwida (Piastów),

  -  linia N35 – na odcinku Centrum  – Łopuszańska,

  -  linia N85 – na odcinku Centrum – Pruszków Os. Staszica

3.  W tramwajach wszystkich linii – na odcinku Pl. Zawiszy  – Dw. Centralny.

UWAGA:

 • Pasażerowie rozpoczynający podróż w ww. pojazdach ZTM na podstawie biletów jednorazowych WKD (kartkowych do kasowników elektronicznych), zobowiązani są do skasowania biletu odręcznie, wpisując w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika datę i godzinę rozpoczęcia podróży. Brak naniesienia na bilecie jednorazowym WKD powyższych danych będzie stanowić dla kontrolera biletów w pojazdach ZTM podstawę do nałożenia na pasażera opłaty dodatkowej za brak odpowiedniego i ważnego biletu.

 • Bilet jednorazowy WKD skasowany w pociągu WKD jest ważny na dalszy przejazd ww. pojazdami ZTM wyłącznie w strefie czasowej określonej na bilecie, pod warunkiem zachowania czasu ważności strefy czasowej zawartej na bilecie (do czasu przejazdu nie wlicza się czasu przesiadki na p.o. Opacz – tj. 11 min.).

WKD przypomina, iż bilety ZTM honorowane w ramach oferty „wspólny bilet ZTM-KM-WKD” (wszystkie oprócz 20-minutowych i jednorazowych przesiadkowych) ważne są zgodnie z ważnością stref biletowych (przystanek graniczny stref biletowych w pociągach WKD - Opacz, a w autobusach komunikacji zastępczej WKD - Żywiecka. Ww. bilety ZTM honorowane są wyłącznie po uprzednim ich skasowaniu/aktywowaniu.

W pociągach WKD i autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości skasowania/aktywowania biletów ZTM.

Ponadto Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w autobusach komunikacji zastępczej WKD uruchomionej podczas remontu toru w terminie 1.07-31.08.2016 r., honorowane są bilety ZTM objęte ofertą „wspólny bilet ZTM-KM-WKD” na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Żywiecka (odpowiednik p.o. Opacz)

 


 HONOROWANIE BILETÓW WKD W POCIĄGACH KOLEI MAZOWIECKICH W OKRESIE OD 01.07.2016 r. DO 31.08.2016 r. 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z remontem linii WKD w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r., na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Śródmieście/Warszawa Centralna w pociągach uruchamianych przez spółkę Koleje Mazowieckie – honorowane będą wszystkie ważne bilety jednorazowe i okresowe WKD.

Bilet jednorazowy strefowy WKD uprawnia do jednorazowego przejazdu pociągiem w danej strefie czasowej określonej na bilecie. Bilet na przejazd jest ważny w:

 • I strefie czasowej - do 19 minut,
 • II strefie czasowej - do 38 minut,
 • III strefie czasowej - powyżej 38 minut

od skasowania, wg czasu przejazdu określonego w rozkładzie jazdy pociągów. Nieplanowanego postoju pociągu (opóźnienia) oraz czasu potrzebnego na przesiadkę pomiędzy pociągami na przystanku osobowym Opacz nie wlicza się do czasu ważności.

Bilet jednorazowy WKD skasowany w pociągu WKD będzie ważny na dalszy przejazd pociągiem KM wyłącznie w strefie czasowej określonej na bilecie, pod warunkiem zachowania czasu ważności strefy czasowej zawartej na bilecie.

Podróżny posiadający nieskasowany bilet jednorazowy WKD, zobowiązany będzie wejść do pociągu KM pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu zalegalizowania biletu.

W przypadku ujawnienia w pociągu KM podróżnego z nieważnym (w tym nieskasowanym) biletem jednorazowym WKD, windykacja należności z tytułu przejazdu pociągiem KM, dokonywana jest przez KM, na zasadach obowiązujących w KM.

Zwrotów należności za całkowicie lub częściowo nie wykorzystane bilety WKD dokonują kasy biletowe WKD.

Ważne bilety okresowe odcinkowe WKD, honorowane będą w pociągach KM, pod warunkiem zachowania  odpowiedników stacji WKD dla stacji KM. 

Stacja WKD Stacja KM
Warszawa Śródmieście WKD Warszawa Śródmieście, Warszawa Centralna
Warszawa Ochota WKD Warszawa Ochota
W-wa Zachodnia WKD, W-wa Reduta Ordona Warszawa Zachodnia
W-wa Al. Jerozolimskie, W-wa Raków, W-wa Salomea Warszawa Włochy
Opacz Warszawa Ursus, Warszawa Ursus Niedźwiadek,
Michałowice, Reguły, Malichy Piastów
Tworki, Pruszków WKD, Komorów, Nowa Wieś Warszawska Pruszków
Kanie Helenowskie, Otrębusy, Podkowa Leśna Wsch., Podkowa Leśna Główna, Podkowa Leśna Zach. Brwinów
Brzózki, Kazimierówka, Polesie, Milanówek Grudów Milanówek
Grodzisk Maz . Okrężna – Grodzisk Maz. Radońska Grodzisk Mazowiecki

Dodatkowo osoby posiadające ważny bilet WKD będą mogły korzystać z parkingów zlokalizowanych w pobliżu stacji kolejowych w ramach systemu „Parkuj i Jedź” będących w zarządzie Spółki „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o., pozostawiając swoje pojazdy (samochody osobowe, motocykle, rowery) po wykupieniu biletu parkingowego.

Niemniej jednak pierwszeństwo w korzystaniu z miejsc parkingowych będą miały osoby posiadające bilety na przejazdy pociągami Spółki „Koleje Mazowieckie”.


DOSTĘPNOŚĆ BILETÓW WKD WZDŁUŻ TRASY OBSŁUGIWANEJ PRZEZ ZASTĘPCZĄ KOMUNIKACĘ AUTOBUSOWĄ WKD

W tabeli podano lokalizacje przystanków zastępczej komunikacji autobusowej z najbliższym punktem umożliwiającym zakup biletu WKD:

Lp. PRZYSTANEK AUTOBUSOWEJ KOMUNIKACJI ZASTĘPCZEJ PUNKT BILETOWY
1. Komorów – przystanek autobusowy: WKD Komorów / al. Dąbrowskiej (przy stacji WKD) kasa biletowa oraz automaty biletowe zlokalizowane na stacji
2. Pruszków WKD – przystanek autobusowy: WKD Pruszków 01 /
ul. Kraszewskiego (przy WKD)
kasa biletowa, kiosk oraz  automat biletowy zlokalizowany na stacji
3. Pruszków – przystanek autobusowy: Pruszków – Armii Krajowej 01/02 / ul. Prusa najbliższe punkty biletowe na stacji Pruszków WKD,
odległość ok. 900m
4. Tworki – przystanek autobusowy WKD: WKD TWORKI (SADOWA) / ul. Sadowa – szpital automat biletowy zlokalizowany na przystanku oraz sklep
w pobliżu przystanku
5. Tworki – przystanek autobusowy: TWORKI/Aleje Jerozolimskie /
ul. Główna
najbliższe punkty przy przystanku Tworki,
odległość ok. 600m
6. Malichy – przystanek autobusowy WKD: WKD MALICHY 01 / ul. Dolna (przy WKD) automat biletowy oraz kiosk zlokalizowany na przystanku Malichy
7. Reguły – przystanek autobusowy ZTM: NORWIDA 01/02 (Piastów – ul. Królewska) punkty zlokalizowane przy przystankach Malichy (odległość ok. 2 km) oraz Reguły automat na przystanku oraz sklep w pobliżu (odległość ok. 1 km)
8. Michałowice – przystanek autobusowy ZTM: JESIONOWA 01/02 (Opacz-Kolonia - Aleje Jerozolimskie) kasa biletowa oraz automat biletowy na przystanku,
odległość ok. 1,1 km
9. Michałowice – przystanek autobusowy WKD:  JESIONOWA/ Opacz-Kolonia - ul. Jesionowa za skrzyżowaniem z Alejami Jerozolimskimi kasa biletowa oraz automat biletowy na przystanku,
odległość ok. 1,1 km
10. Michałowice – przystanek autobusowy WKD: WKD Michałowice /
ul. Jesionowa (przy WKD)
kasa biletowa oraz automat biletowy na przystanku
11. Opacz – przystanek autobusowy ZTM: ŻYWIECKA 01/02 (Aleje Jerozolimskie) automat biletowy na p.o. Opacz oraz punkt informacyjny,
odległość ok. 600m
12. W-wa Raków – przystanek autobusowy ZTM: ŁOPUSZAŃSKA 01/02 (Aleje Jerozolimskie) automaty biletowe zlokalizowane na p.o. W- wa Raków,
odległość ok. 600m
13. W-wa Al. Jerozolimskie – przystanek autobusowy ZTM: PKP WKD ALEJE JEROZOLIMSKIE 01/02 automat biletowy na p.o. Warszawa Aleje Jerozolimskie
14. W-wa Zachodnia WKD – przystanek autobusowy ZTM: DWORZEC ZACHODNI 01/02 (Aleje Jerozolimskie) kasa biletowa oraz automat biletowy
15. W-wa Ochota WKD – przystanek autobusowy ZTM: PLAC ZAWISZY 01/02 (Aleje Jerozolimskie) kasa biletowa
16. W-wa Śródmieście WKD – przystanek autobusowy ZTM: DWORZEC CENTRALNY 06 Aleje Jerozolimskie za rondem Czterdziestolatka
w kierunku placu Zawiszy
automat biletowy oraz kasa biletowa zlokalizowane na stacji  Warszawa Śródmieście WKD

W pociągach WKD uruchamianych zgodnie ze specjalnym rozkładem jazdy obowiązującym w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r. maszyniści będą prowadzić sprzedaż biletów na zasadach dotychczas obowiązujących.


 ODPOWIEDNIKI STACJI/PRZYSTANKÓW WKD DLA PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWEJ KOMUNIKACJI ZASTĘPCZEJ 

Przystanek/stacja WKD Odpowiadający przystanek autobusowy
Warszawa Śródmieście WKD przystanek ZTM  Dworzec Centralny 06 (Al. Jerozolimskie)
Warszawa Ochota WKD przystanek ZTM  Plac Zawiszy 01, 02 (Al. Jerozolimskie)
Warszawa Zachodnia WKD przystanek ZTM  Dworzec Zachodni 01,02 (Al. Jerozolimskie)
Warszawa Aleje Jerozolimskie WKD przystanek ZTM  PKP WKD Aleje Jerozolimskie 01, 02 (Al. Jerozolimskie)
Warszawa Raków przystanek ZTM  Łopuszańska 01,02 (Al. Jerozolimskie)
Opacz przystanek ZTM  Żywiecka 01,02 (Al. Jerozolimskie)
Michałowice przystanek ZTM  Jesionowa 01,02 (Al. Jerozolimskie)
Reguły na przystanek ZTM  Norwida 01,02 (Al. Jerozolimskie)
Malichy przystanek  autobusowy WKD Malichy (Al. Jerozolimskie/Dolna)
Tworki przystanek autobusowy Tworki (Al. Jerozolimskie/Główna)
Pruszków WKD przystanek  WKD Pruszków 01 (przy stacji WKD) lubprzystanek Armii Krajowej 01 (na ul. B. Prusa)
Komorów przystanek autobusowy WKD (przy stacji Komorów)

Honorowanie biletów WKD w pociągach Kolei Mazowieckich

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z remontem linii WKD w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r., na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Śródmieście/Warszawa Centralna w pociągach uruchamianych przez spółkę Koleje Mazowieckie – honorowane będą wszystkie ważne bilety jednorazowe i okresowe WKD.

Bilet jednorazowy strefowy WKD uprawnia do jednorazowego przejazdu pociągiem w danej strefie czasowej określonej na bilecie. Bilet na przejazd jest ważny w:

 • I strefie czasowej - do 19 minut,
 • II strefie czasowej - do 38 minut,
 • III strefie czasowej - powyżej 38 minut

od skasowania, wg czasu przejazdu określonego w rozkładzie jazdy pociągów. Nieplanowanego postoju pociągu (opóźnienia) oraz czasu potrzebnego na przesiadkę pomiędzy pociągami na przystanku osobowym Opacz nie wlicza się do czasu ważności.

Bilet jednorazowy WKD skasowany w pociągu WKD będzie ważny na dalszy przejazd pociągiem KM wyłącznie w strefie czasowej określonej na bilecie, pod warunkiem zachowania czasu ważności strefy czasowej zawartej na bilecie.

Podróżny posiadający nieskasowany bilet jednorazowy WKD, zobowiązany będzie wejść do pociągu KM pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu zalegalizowania biletu.

W przypadku ujawnienia w pociągu KM podróżnego z nieważnym (w tym nieskasowanym) biletem jednorazowym WKD, windykacja należności z tytułu przejazdu pociągiem KM, dokonywana jest przez KM, na zasadach obowiązujących w KM.

Zwrotów należności za całkowicie lub częściowo nie wykorzystane bilety WKD dokonują kasy biletowe WKD.

Ważne bilety okresowe odcinkowe WKD, honorowane będą w pociągach KM, pod warunkiem zachowania  odpowiedników stacji WKD dla stacji KM. 

Stacja WKD Stacja KM
Warszawa Śródmieście WKD Warszawa Śródmieście, Warszawa Centralna
Warszawa Ochota WKD Warszawa Ochota
W-wa Zachodnia WKD, W-wa Reduta Ordona Warszawa Zachodnia
W-wa Al. Jerozolimskie, W-wa Raków, W-wa Salomea Warszawa Włochy
Opacz Warszawa Ursus, Warszawa Ursus Niedźwiadek,
Michałowice, Reguły, Malichy Piastów
Tworki, Pruszków WKD, Komorów, Nowa Wieś Warszawska Pruszków
Kanie Helenowskie, Otrębusy, Podkowa Leśna Wsch., Podkowa Leśna Główna, Podkowa Leśna Zach. Brwinów
Brzózki, Kazimierówka, Polesie, Milanówek Grudów Milanówek
Grodzisk Maz . Okrężna – Grodzisk Maz. Radońska Grodzisk Mazowiecki

Dodatkowo osoby posiadające ważny bilet WKD będą mogły korzystać z parkingów zlokalizowanych w pobliżu stacji kolejowych w ramach systemu „Parkuj i Jedź” będących w zarządzie Spółki „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o., pozostawiając swoje pojazdy (samochody osobowe, motocykle, rowery) po wykupieniu biletu parkingowego.

Niemniej jednak pierwszeństwo w korzystaniu z miejsc parkingowych będą miały osoby posiadające bilety na przejazdy pociągami Spółki „Koleje Mazowieckie”.

Utrudnienia na linii WKD w dniu 23.06.2016 (ZAKOŃCZONE)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z awarią taboru obsługującego pociąg nr 106 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 4:48) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 5:45), która miała miejsce ok. godz. 4:55 w rejonie przystanku osobowego "Brzózki" oraz brakiem możliwości skierowania do ruchu składu zastępczego z uwagi na ograniczoną przepustowość jednotorowego szlaku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna w dniu 23.06.2016 na całej relacji zostają odwołane pociągi:

 • pociąg nr 203 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 6:05) - Milanówek Grudów (przyj. 6:55)
 • pociąg nr 112 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 6:20) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 7:17)
 • pociąg nr 204 w relacji Milanówek Grudów (odj. 7:10) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 8:02)
 • pociąg nr 111 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 8:20) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyj. 9:17)

Zamiast pociągu nr 111 w relacji do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska wydłużono pociąg nr 409 od stacji Komorów. Odjazd ze stacji Warszawa Śródmieście WKD godz. 8:35, przyjazd do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska ok. godz. 9:30.

Uwaga: Sytuacja na linii WKD oraz opóźnienia pociągów mogą ulec zmianie.

Za wszelkie opóźnienia serdecznie przepraszamy.