Rozkład jazdy WKD od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  uprzejmie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. zostanie przywrócony rozkład jazdy pociągów obowiązujący przed modernizacją mostu na rzece Zimna Woda w km 20.508 linii kolejowej nr 47 na szlaku Komorów - Podkowa Leśna Główna oraz naprawy toru nr 2 na szlaku Komorów - Podkowa Leśna Główna, tj. rozkład jazdy ważny od dnia 11.12.2016 r.

 


 

Pobierz rozkład jazdy ważny od dnia 11.12.2016 r. - dzień powszedni 

Pobierz rozkład jazdy ważny od dnia 11.12.2016 r. - sobota, niedziela i święto

 

Kasownik ZTM na p.o. Opacz do odwołania niedostępny dla podróżnych

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że do odwołania kasownik ZTM znajdujący się w sklepie przy ul. Ryżowej 83 będzie niedostępny dla pasażerów chcących aktywować/skasować bilet ZTM.  Powyższe spowodowane jest zmianą najemcy ww. sklepu oraz prowadzonego w lokalu w chwili obecnej remontu.

Za utrudnienia przepraszamy.

MODERNIZACJA MOSTU NA RZECE ZIMNA WODA W KM 20.508 LINII KOLEJOWEJ NR 47 NA SZLAKU KOMORÓW - PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA - ETAP 2 ORAZ NAPRAWA TORU NR 2 NA SZLAKU KOMORÓW - PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA: W OKRESIE 01.07-31.07.2017

KOMUNIKAT WKD W SPRAWIE ORGANIZACJI RUCHU POCIĄGÓW NA LINII WKD W ZWIĄZKU Z MODERNIZACJĄ MOSTU NA RZECE ZIMNA WODA W KM 20.508 LINII KOLEJOWEJ NR 47 NA SZLAKU KOMORÓW – PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA (ETAP 2) ORAZ W ZWIĄZKU Z KOMPLEKSOWĄ NAPRAWĄ TORU NR 2 NA SZLAKU KOMORÓW - PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA W OKRESIE OD 01.07.2017 DO 31.07.2017

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z modernizacją mostu na rzece Zimna Woda w km 20.508 linii kolejowej nr 47 na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna (etap 2) oraz naprawą toru nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy) na szlaku Komorów - Podkowa Leśna Główna w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2017 r. na linii WKD obowiązują ograniczenia w ruchu pociągów oraz obowiązuje specjalny rozkład jazdy.

Specjalna organizacja ruchu pociągów na linii WKD w ramach Etapu 2 organizacji robót w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej, zaplanowanej od 1 czerwca do 31 lipca 2017 r. (zobacz poprzedni komunikat z organizacją ruchu od 1 czerwca do 30 czerwca 2017 r.) - obejmuje okres od 1 lipca do 31 lipca 2017 r.:

ETAP 2: od 01.07.2017 do 31.07.2017 (zamknięty tor nr 2: tor prawy w kierunku Warszawy):

A. Kursowanie pociągów będzie się odbywać na następujących relacjach:

DZIEŃ POWSZEDNI:

-     Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna     (dla podróżnych do/z Grodziska Maz. obowiązuje przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna)

-     Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska  (dla podróżnych do/z Grodziska Maz.)

-     Warszawa Śródmieście WKD – Komorów                       (dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)

SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTO:

-     Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska

-     Warszawa Śródmieście WKD – Komorów                        (dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)

B. Na odcinku Komorów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów będzie się odbywać wahadłowo, wyłącznie po torze nr 1 (tor prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego). Tor nr 2 będzie w tym czasie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów (wraz ze wszystkimi peronami przystankowymi zlokalizowanymi przy tym torze).
Na odcinku Pruszków WKD – Podkowa Leśna Główna w zamian za część wycofanych kursów pociągów zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).

C. Na odcinku Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany. W zamian za wycofane pociągi na tej relacji zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).

D. Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić punkt przesiadkowy dla wszystkich pasażerów pomiędzy pociągami obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz obsługującymi relację w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Czas przewidziany na przesiadkę wynosi od 7 do 8 minut.

Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić również punkt przesiadkowy dla wszystkich pasażerów pomiędzy pociągami obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej obsługującymi relację w kierunku Milanówka. Czas przewidziany na przesiadkę wynosi średnio 5 minut.

INFORMACJE DODATKOWE

A. Podróżni korzystający z autobusowej komunikacji zastępczej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.

B. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 31 maja 2017 r. i ważnych na przejazdy w dniu 1 czerwca 2017 r. i później:

 1. całkowicie niewykorzystanych,
 2. częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych

bez potrącania odstępnego.

Zwrotu biletów całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują odpowiednio:

 • kasy biletowe w przypadku biletów zakupionych w kasach
 • Centrum Obsługi Klienta w Warszawie (stacja metro Świętokrzyska – pawilon 1000 E, tel. 22 656-41-00. Punkt czynny jest od pn. do pt. w godz. 8:00 – 18:00),
  w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD w okresie ograniczeń, w  celu zaplanowania dogodnej podróży.

Przepraszamy za utrudnienia


DO POBRANIA

Specjalny rozkład jazdy pociągów oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważny w okresie od 01.07.2017-31.07.2017 (etap 2)

Pobierz rozkład: Warszawa Śródmieście WKD-Grodzisk Maz. Radońska/Milanówek Grudów- dzień powszedni

Pobierz rozkład: Warszawa Śródmieście WKD-Grodzisk Maz. Radońska/Milanówek Grudów- sobota, niedziela i święto

Pobierz rozkład: Grodzisk Maz.Radońska/Milanówek Grudów - Warszawa Śródmieście WKD - dzień powszedni

Pobierz rozkład: Grodzisk Maz.Radońska/Milanówek Grudów - Warszawa Śródmieście WKD - sobota, niedziela i święto

 

 

Informacja w sprawie zmian w składzie zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że prezes zarządu spółki, Grzegorz Dymecki, w związku z nabyciem praw emerytalnych, złożył rezygnację z dniem 30.06.2017 ze stanowiska prezesa zarządu. Rada Nadzorcza spółki WKD przyjęła złożoną rezygnację. W składzie zarządu pozostają osoby dotychczas pełniące funkcję członków zarządu WKD, tj. Jolanta Dałek oraz Michał Panfil, któremu powierzono pełnienie obowiązków prezesa zarządu.

Skład zarządu spółki WKD od dnia 01.07.2017:

 • Michał Panfil – p.o. prezesa zarządu
 • Jolanta Dałek – członek zarządu

Ponadto w dniu 29.06.2017 Zgromadzenie Wspólników WKD podjęło decyzję w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej WKD. Do nowego składu Rady Nadzorczej powołane zostały cztery z pięciu osób dotychczas pełniących funkcje członków Rady, tj.: Mariusz Frankowski – przewodniczący, Małgorzata Więckowska, Andrzej Kamasa i Grzegorz Benedykciński. Na nowego Członka Rady Nadzorczej powołana została Agnieszka Stankiewicz, która zastąpiła dotychczas zasiadającego w Radzie Edwarda Sobolewskiego.

Utrudnienia na linii WKD w dniu 30.06.2017 r. awaria pociągu na p.o. Brzózki (AKTUALIZACJA - ZAKOŃCZONE)

Aktualizacja godz. 13:25

O godz. 13:22 przywrócono rozkładową organizację ruchu pociągów na linii WKD.

 


Aktualizacja godz. 13:00

 

Ok. godz. 13:05 planowane jest ściągnięcie uszkodzonego składu do Grodziska Mazowieckiego. 

O godz. 13:22 planowany jest odjazd rozkładowego pociągu nr 154 relacji Grodzisk Maz. Radońska (odj. 13:22) - Podkowa Leśna Główna (przj. 13:36)


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że ok. godziny 12:18 na p.o. Brzózki awaii uległ pociąg nr 146 ralacji Grodzisk Maz (odj. 12:10) - Podkowa Leśna Główna (przyj. 12:24). 

W związku z powyższym uruchomiona została autobusowa komunikacja zastępcza. Najblizszy autobus komunikacji zastępczej odjedzie z Grodziska Maz. Radońska ok. godz. 13:05 -13:10.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia na linii WKD w dniu 29.06.2017 i 30.06.2017 (AKTUALIZACJA - ZAKOŃCZONE)

AKTUALIZACJA GODZ. 12:00

O godz. 11:55 przywrócono rozkładową organizację ruchu pociągów na linii WKD.

 


 

AKTUALIZACJA GODZ. 11:35

O godz. 11:55 wznowienie ruchu pociągów WKD na szlaku Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska. Ze stacji Podkowa Leśna Główna o godz. 11:55 zostanie wyprawiony pociąg relacji Podkowa Leśna Główna (odj. 11:55) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyj. 12:09).

Ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska ok. godz. 11:55 odjedzie autobus komunikacji zastępczej do stacji Podkowa Leśna Główna przez Milanówek Grudów na przesiadkę na stacji Podkowa Leśna Główna ok. godz. 12:30 do pociągu relacji Podkowa Leśna Główna (odj. 12:31) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 13:13).

Najbliższy pociąg ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska w kierunku stacji Podkowa Leśna Główna zostanie wyprawiony o godz. 12:10 zgodnie z obowiązującym specjalnym rozkładem jazdy pociągów WKD w okresie 01.06.2017-30.06.2017 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 12:10) - Podkowa Leśna Główna (przyj. 12:24).

Kursy zastępczej komunikacji autobusowej "ZA12 - LINIA 1" w relacji Podkowa Leśna Główna - Milanówek Grudów zostają przywrócone według obowiązującego specjalnego rozkładu jazdy w okresie 01.06.2017-30.06.2017 o godz. 12:28 (kurs relacji Podkowa Leśna Główna odj. 12:28 - Milanówek Grudów przyj. 12:38).


AKTUALIZACJA GODZ. 10:15

Planowane odjazdy zastępczej komunikacji autobusowej ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska w kierunku Podkowy Leśnej Głównej:

 • ok. godz. 10:40-10:45 - na stacji Podkowa Leśna Główna przesiadka do pociągu odjeżdżającego o godz. 11:19
 • ok. godz. 11:15-11:20 - na stacji Podkowa Leśna Główna przesiadka do pociągu odjeżdżającego o godz. 11:55
 • ok. godz. 11:50-11:55 - na stacji Podkowa Leśna Główna przesiadka do pociągu odjeżdżającego o godz. 12:31

Po dojeździe do stacji Podkowa Leśna Główna autobusy realizują postój ok. 5 min i wyruszają w drogę powrotną do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska.


AKTUALIZACJA GODZ. 8:35

Pociąg nr 308 relacji Podkowa Leśna Główna (odj. 8:19) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 9:01) opóźniony ok. 10 minut - w związku z koniecznością umożliwienia przejazdu przez stację Podkowa Leśna Główna pociągu sieciowego na szlak Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska.


AKTUALIZACJA GODZ. 8:25

Planowane odjazdy zastępczej komunikacji autobusowej ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska w kierunku Podkowy Leśnej Głównej:

 • ok. godz. 8:50-8:55 - na stacji Podkowa Leśna Główna przesiadka do pociągu odjeżdżającego o godz. 9:31
 • ok. godz. 9:35-9:40 - na stacji Podkowa Leśna Główna przesiadka do pociągu odjeżdżającego o godz. 10:07
 • ok. godz. 10:10-10:15 - na stacji Podkowa Leśna Główna przesiadka do pociągu odjeżdżającego o godz. 10:43

Po dojeździe do stacji Podkowa Leśna Główna autobusy realizują postój ok. 5 min i wyruszają w drogę powrotną do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska.


AKTUALIZACJA GODZ. 7:40

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, że do odwołania obowiązuje honorowanie wszystkich rodzajów biletów WKD w pociągach spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Śródmieście.


AKTUALIZACJA GODZ. 7:00

Planowane odjazdy zastępczej komunikacji autobusowej ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska w kierunku Podkowy Leśnej Głównej:

 • ok. godz. 7:00-7:05 - na stacji Podkowa Leśna Główna przesiadka do pociągu odjeżdżającego o godz. 7:43
 • ok. godz. 7:35-7:40 - na stacji Podkowa Leśna Główna przesiadka do pociągu odjeżdżającego o godz. 8:19
 • ok. godz. 8:10-8:15 - na stacji Podkowa Leśna Główna przesiadka do pociągu odjeżdżającego o godz. 8:55

AKTUALIZACJA GODZ. 6:50

Pociąg nr 415 relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 7:05) - Komorów (przyj. 7:34) zostaje odwołany.


AKTUALIZACJA GODZ. 6:45

Najbliższy kurs autobusu komunikacji zastępczej ze stacji Grodzisk Maz. Radońska w kierunku Podkowy Leśnej Głównej przez Milanówek Grudów odjedzie ok. godz. 7:00-7:05. Na stacji Podkowa Leśna Główna planowana przesiadka do pociągu relacji Podkowa Leśna Główna (odj. 7:43) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 8:25).

Kurs autobusu ZKA będzie realizowany przez przystanek Grodzisk Mazowiecki Piaskowa.


AKTUALIZACJA GODZ. 6:40

Kurs autobusu komunikacji zastępczej ze stacji Grodzisk Maz. Radońska w kierunku Podkowy Leśnej Głównej przez Milanówek Grudów odjedzie ok. godz. 6:45-6:50.


AKTUALIZACJA GODZ. 6:35

Od godz. 6:31 odjazdy ze stacji Podkowa Leśna Główna w kierunku Warszawy będą realizowane według obowiązującego specjalnego rozkładu jazdy pociągów w okresie od 01.06.2017 do 30.06.2017 - z częstotliwością co 36 minut.

Ruch pociągów na odcinku Warszawa - Komorów będzie prowadzony z częstotliwością 12-24 minut (mogą zostać odwołane wybrane pociągi na relacji Warszawa Śródmieście WKD - Komorów i z powrotem).

UWAGA: Do odwołania zostają zawieszone kursy zastępczej komunikacji autobusowej na relacji Podkowa Leśna Główna - Komorów według obowiązującego specjalnego rozkładu jazdy pociągów w okresie od 01.06.2017 do 30.06.2017.

Zastępcza komunikacja autobusowa funkcjonuje na odcinku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Milanówek Grudów - Podkowa Leśna Główna z częstotliwością ok. 35-40 minut.


AKTUALIZACJA GODZ. 6:20

Ok. godz. 6:30 wznowienie ruchu pociągów WKD na szlaku Podkowa Leśna Główna - Komorów i dalej w kierunku Warszawy. Ok. godz. 6:30 ze stacji Podkowa Leśna Główna wyruszy pociąg w relacji Podkowa Leśna Główna (pl. odj. 6:31) - Warszawa Śródmieście WKD (7:12).

Jednocześnie zastępcza komunikacja autobusowa zostaje ograniczona do odcinka Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna przez Milanówek Grudów (odjazdy z przystanków zlokalizowanych wzdłuż ul. Królewskiej - droga wojewódzka nr 719).


AKTUALIZACJA GODZ. 5:00

Ok. godz. 1:30 przywrócono możliwość prowadzenia ruchu pociągów WKD po obydwu torach na szlaku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD.

W dalszym ciągu prowadzone są czynności obejmujące przywrócenie możliwości prowadzenia ruchu na szlaku Podkowa Leśna Główna - Komorów oraz w następnej kolejności na szlaku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna.

Na szlaku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD ruch pociągów WKD będzie prowadzony z częstotliwością 12-24 min. Wszystkie pociągi w relacjach pomiędzy Warszawą i Podkową Leśną mające rozpoczynać lub kończyć bieg na stacji Podkowa Leśna Główna będą skrócone do stacji Komorów.

Na odcinku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna - Komorów ruch pociągów pozostaje wstrzymany do odwołania. W zamian za wycofane pociągi funkcjonuje zastępcza komunikacja autobusowa w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska - Milanówek - Podkowa Leśna Główna - Komorów - Pruszków WKD.

UWAGA: W związku z czasowym wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej na terenie Grodziska Mazowieckiego obejmującym m.in. obiekty administracyjne spółki WKD w Grodzisku Mazowieckim oraz brakiem możliwości zasilenia terenu spółki za pomocą podstacji w Pruszkowie (poważne uszkodzenie linii zasilającej na szlaku Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska w rejonie przystanków osobowych: Brzózki oraz Grodzisk Mazowiecki Okrężna) występują poważne ograniczenia w zakresie możliwości zarządzania systemem tablic informacji pasażerskiej na peronach stacji i przystanków osobowych.


AKTUALIZACJA GODZ. 00:15

Trwa naprawa uszkodzeń infrastruktury kolejowej na poszczególnych szlakach linii WKD. Większość połamanych drzew po nawałnicy w dniu 29.06.2017 została usunięta z torowiska, jednakże kontynuowane są działania związane z naprawą uszkodzonych elementów sieci trakcyjnej oraz sieci 15kV zasilającej podstacje trakcyjne.

Przyjęto następującą priorytetowość w zakresie przywracania ruchu pociągów WKD na poszczególnych na szlakach:

 1. Zakończenie usuwania uszkodzeń na torze nr 2 szlaku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD (tor nr 2 - tor prawy w kierunku Warszawy). Po zakończeniu tej naprawy możliwe będzie wznowienie ruchu po obydwu torach na szlaku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD.
 2. Zakończenie usuwania uszkodzeń w torach na szlaku Komorów - Podkowa Leśna Główna, umożliwiające wznowienie ruchu pociągów po torze nr 2 na szlaku od Komorowa do Podkowy Leśnej (według specjalnej organizacji ruchu w okresie od 01.06.2017 do 30.06.2017).
 3. Zakończenie usuwania uszkodzeń w torze na szlaku Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska (znaczne uszkodzenia w rejonie przystanków osobowych: Brzózki oraz Grodzisk Mazowiecki Okrężna).

W dniu 30.06.2017 (piątek) od początku kursowania ruch pociągów WKD pozostanie wstrzymany na szlaku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna do odwołania oraz na szlaku Podkowa Leśna Główna - Komorów do odwołania (z zachowaniem priorytetu w usuwaniu uszkodzeń, o którym mowa powyżej).

Na odcinku linii WKD od stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska przez Podkowę Leśną Główną i Komorów do Pruszkowa WKD do odwołania będzie funkcjonować zastępcza komunikacja autobusowa. Odjazdy autobusów ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska będą realizowane od godz. 3:50 (pierwszy kurs) w odstępach co ok. 40-45 minut. Po przywróceniu w ciągu dnia 30.06.2017 możliwości wjazdu pociągów na szlak Komorów - Podkowa Leśna Główna (w zależności od decyzji służb ruchowych i eksploatacyjnych) połączenia zastępczej komunikacji autobusowej będą realizowane na krótszej relaacji, tj. pomiędzy stacjami Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna.


AKTUALIZACJA GODZ. 22:35

O godz. 0:20 ze stacji ze stacji Warszawa Śródmieście WKD zostanie wyprawiony pociag w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 0:20) - Komorów (przyj. ok. 0:50). Na przystanku Pruszków WKD ok. godz. 0:45-0:50 przesiadka do autobusów komunikacji zastępczej w kierunku Grodziska Mazowieckiego przez Komorów i Podkowę Leśną Główną.


AKTUALIZACJA GODZ. 22:20

Ok. godz. 23:35 ze stacji Komorów zostanie wyprawiony pociag w relacji Komorów (odj. ok. 23:35) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. ok. 0:05). Powyższy pociąg będzie ostatnim pociągiem w relacji do Warszawy. Do pociągu zostanie uruchomione ostatnie połączenie zastępczej komunikacji autobusowej w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. ok. 22:50) - Komorów (przyj. ok. 23:30) przez Milanówek i Podkowę Leśną Główną.

UWAGA: Kurs autobusu komunikacji zastępczej ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska wyruszający ok. godz. 22:50 będzie ostatnim kursem zapewniającym możliwość dotarcia do Warszawy z przesiadką na stacji Komorów do pociągu WKD odjeżdżającego do Warszawy ok. godz. 23:35.


AKTUALIZACJA GODZ. 21:40

Ok. godz. 22:05 ze stacji Komorów zostanie wyprawiony pociag w relacji Komorów (odj. ok. 22:05) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. ok. 22:40).

Ok. godz. 22:45 ze stacji ze stacji Warszawa Śródmieście WKD zostanie wyprawiony pociag w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 22:45) - Komorów (przyj. ok. 23:20). Na przystanku Pruszków WKD ok. godz. 23:20-23:25 przesiadka do autobusów komunikacji zastępczej w kierunku Grodziska Mazowieckiego przez Komorów i Podkowę Leśną Główną.


AKTUALIZACJA GODZ. 21:30

Ok. godz. 21:35 ze stacji ze stacji Warszawa Śródmieście WKD zostanie wyprawiony pociag w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 21:35) - Komorów (przyj. ok. 22:05). Na przystanku Pruszków WKD ok. godz. 22:00-22:05 przesiadka do autobusów komunikacji zastępczej w kierunku Grodziska Mazowieckiego przez Komorów i Podkowę Leśną Główną.


AKTUALIZACJA GODZ. 20:25

Ok. godz. 21:00 ze stacji Komorów zostanie wyprawiony pociag w relacji Komorów (odj. ok. 21:00) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. ok. 21:30).


AKTUALIZACJA GODZ. 20:05

Ruch pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej w dalszym ciągu odbywa się według następującej specjalnej organizacji ruchu:

 1. Szlak Warszawa Śródmieście WKD - Komorów: dwukierunkowy ruch pociągów WKD po jednym torze (tor nr 1 - tor prawy w kierunku z Warszawy do Komorowa) z częstotliwością co ok. 65-70 minut dla jednego kierunku ruchu.
 2. Szlak Komorów - Podkowa Leśna Główna oraz Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska: funkcjonuje zastępcza komunikacja autobusowa z częstotliwością co ok. 65-70 min. na relacji: Pruszków WKD - Komorów - Podkowa Leśna Główna - Milanówek Grudów - Grodzisk Mazowiecki Radońska (przejazd drogą wojewódzką nr 719 z zajazdem pod stację Podkowa Leśna Główną). Kursy pojazdów ZKA na przystanku Pruszków WKD są dostosowane do przyjazdów pociągów w relacji z Warszawy do Komorowa (ruch podróżnych w kierunku południowo-zachodnim).

AKTUALIZACJA GODZ. 19:55

Ok. godz. 20:20 ze stacji Warszawa Śródmieście WKD zostanie wyprawiony pociag w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 20:20) - Komorów (przyj. ok. 20:50). Na przystanku Pruszków WKD ok. godz. 20:45-20:50 przesiadka do autobusów komunikacji zastępczej w kierunku Grodziska Mazowieckiego przez Komorów i Podkowę Leśną Główną.


AKTUALIZACJA GODZ. 19:15

Ok. godz. 19:05 ze stacji Warszawa Śródmieście WKD został wyprawiony pociąg w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 19:05) - Komorów (przyj. ok. 19:40). Na przystanku Pruszków WKD ok. godz. 19:35-19:40 przesiadka do autobusów komunikacji zastępczej w kierunku Grodziska Mazowieckiego przez Komorów i Podkowę Leśną Główną.

Ok. godz. 19:45 ze stacji Komorów zostanie wyprawiony pociąg w relacji z Komorowa do Warszawy.


AKTUALIZACJA GODZ. 17:55

Ok. godz 18:00-18:05 zostanie wyprawiony pociąg z Warszawy do Komorowa. W Pruszkowie WKD ok. 18:30-18:35 przesiadka do autobusów komunikacji zastępczej w kierunku Grodziska Maz przez Komorów i Podkowę Leśną Główną.

Ok. godz. 18:30 zostanie wyprawiony pociąg z Komorowa do Warszawy.


AKTUALIZACJA GODZ. 17:00

Ok. godz. 17:05-17:10 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna - Pruszków WKD wyruszą autubusy komunikacji zastępczej.

Ok. godz. 17:15 odjedzie pociąg relacji Komorów - Warszawa Śródmieście WKD.


AKTUALIZACJA GODZ. 16:35

Ok. godz. 16:40 na szlak Warszawa Śródmieście WKD - Komorów wyprawiony został pociąg relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 16:40) - Komorów (przyj. ok. 17:10). Na pasażerów podróżujących za stację Komorów, w kierunku Podkowy Leśnej i Grodziska Mazowieckiego na przystanku osobowym "Pruszków WKD" oczekują autobusy komunikacji zastępczej, które wyruszą po dojeździe pociągu do Pruszkowa w trasę w relacji: Pruszków WKD - Komorów - Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Szacowana godzina przesiadki na przystanku "Pruszków WKD" ok. godz. 17:00-17:05. UWAGA: przejazd autobusów komunikacji zastępczej odbywa się drogą wojewódzką nr 719.


AKTUALIZACJA GODZ. 16:00

Ok. godz. 15:55 wznowiono ruch pociągów na szlaku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD po torze nr 1 (tor prawy w kierunku od Warszawy). Ze stacji Komorów został wyprawiony pociąg w relacji Komorów (odj. 15:55) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. ok. 16:35).


AKTUALIZACJA GODZ. 15:40

Autobus relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. ok. godz. 15:10) - Pruszków WKD dojedzie do Pruszkowa ok. godz. 15:50. Na przystanku Pruszków WKD ok. godz. 15:50-16:00 nastąpi przesiadka do autobusu oczekującego na wykonanie kursu w relacji Pruszków WKD - Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska.


AKTUALIZACJA GODZ. 15:15

Autobus 15:24 do Podkowy Leśnej rozpoczynający bieg w Pruszkowie, w dniu dzisiejszym zostaje odwołany.

O 15:24 planowany jest odjazd autobusu relacji Pruszków WKD - Warszawa


AKTUALIZACJA GODZ. 15:00

Zastępcza komunikacja autobusowa zostaje uruchomiona w dwóch relacjach:

 1. Pruszków WKD - Warszawa Śródmieście WKD (przejazd drogą wojewódzką 719)
 2. Pruszków WKD - Podkowa Leśna Główna (stacja) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (przejazd drogą wojewódzką 719)

AKTUALIZACJA GODZ. 14:25

Ok. godz. 14:35 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna (stacja) - Pruszków WKD zostanie uruchomiony autobus nr 2 komunikacji zastępczej.

Ok. godz. 14:45 w relacji Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska zostanie uruchomiony autobus nr 3 komunikacji zastępczej.


AKTUALIZACJA GODZ. 14:05:

Ok. godz. 14:20 w relacji Pruszków WKD - Warszawa Śródmieście WKD odjedzie autobus zastępczej komunikacji autobusowej WKD. Pojazd obsłuży trasę w najkrótszej możliwej relacji w ciągu ulic m.in.: Kraszewskiego, Prusa, Aleje Jerozolimskie (z uwzględnieniem obowiązującego objazdu DW719). Szacowany czas przyjazdu do stacji Warszawa Śródmieście WKD - ok. godz. 15:00 (w zależności od warunków drogowych).

Po dojeździe do stacji Warszawa Śródmieście WKD autobus wyruszy w relacji powrotnej do przystanku Pruszków WKD.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że z powodu trudnych warunków atmosferycznych, w wyniku których ok. godz. 13:00 doszło do osunięcia połamanych drzew na torowisko oraz sieć trakcyjną w następujących lokalizacjach:

 1. Podkowa Leśna Wschodnia (okolice ul. Wiejskiej) - na odcinku Podkowa Leśna Wschodnia - Otrębusy
 2. Pruszków WKD w kierunku przystanku osobowego Tworki (dwa drzewa)
 3. Otrębusy - Kanie Helenowskie (okolice ul. Wiosennej) - na odcinku Podkowa Leśna Wschodnia - Otrębusy
 4. Stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska

ruch pociągów został wstrzymany do odwołania.

Aktualnie służby techniczne prowadzą działania w zakresie usunięcia połamanych drzew w pierwszej kolejności z okolic osiedla Tworki oraz w stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Poważne utrudnienia występują również na drodze wojewódzkiej nr 719 Warszawa - Grodzisk Mazowiecki, które w znaczący sposób ograniczają możliwość uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej.

Za utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.

Zawieszenie funkcjonowania kasy biletowej na p.o. Michałowice oraz na stacji Warszawa Ochota WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lipca 2017 r. do odwołania zawieszone zostaje funkcjonowanie kasy biletowej na p.o. Michałowice oraz na stacji Warszawa Ochota WKD.

Przypominamy, iż bilety WKD można nabyć w zainstalowanych automatach biletowych znajdujących się na peronach WKD, w aplikacjach mobilnych mPay lub SkyCash, innych uprawnionych punktach zlokalizowanych na pozostałych przystankach/stacjach  lub w przedsprzedaży tj. „na zapas”.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

MODERNIZACJA MOSTU NA RZECE ZIMNA WODA W KM 20.508 LINII KOLEJOWEJ NR 47 NA SZLAKU KOMORÓW - PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA W OKRESIE 01.06-31.07.2017

KOMUNIKAT WKD W SPRAWIE ORGANIZACJI RUCHU POCIĄGÓW NA LINII WKD W ZWIĄZKU Z MODERNIZACJĄ MOSTU NA RZECE ZIMNA WODA W KM 20.508 LINII KOLEJOWEJ NR 47 NA SZLAKU KOMORÓW – PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA W OKRESIE OD 01.06.2017 DO 31.07.2017

 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z modernizacją mostu na rzece Zimna Woda w km 20.508 linii kolejowej nr 47 na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna w okresie od 1 czerwca do 31 lipca 2017 r. na linii WKD zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

 Specjalna organizacja ruchu pociągów na linii WKD obejmie okres od 1 czerwca do 31 lipca 2017 r. i zostanie podzielona na dwa etapy:

ETAP 1: od 01.06.2017 do 30.06.2017 (zamknięty tor nr 1: tor prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego):

A. Kursowanie pociągów będzie się odbywać na następujących relacjach:

DZIEŃ POWSZEDNI:

-     Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna          (dla podróżnych do/z Grodziska Maz. obowiązuje przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna)

-     Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska      (dla podróżnych do/z Grodziska Maz.)

-     Warszawa Śródmieście WKD – Komorów                             (dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)

SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTO:

-     Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska

-     Warszawa Śródmieście WKD – Komorów                               (dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)

B. Na odcinku Komorów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów będzie się odbywać wahadłowo, wyłącznie po torze nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy). Tor nr 1 będziew tym czasie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów (wraz ze wszystkimi peronami przystankowymi zlokalizowanymi przy tym torze).  

Na odcinku Pruszków WKD – Podkowa Leśna Główna w zamian za część wycofanych kursów pociągów zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA)

C. Na odcinku Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany. W zamian za wycofane pociągi na tej relacji zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).

D. Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić punkt przesiadkowy dla wszystkich pasażerów pomiędzy pociągami obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz obsługującymi relację w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Czas przewidziany na przesiadkę wynosi od 7 do 8 minut.

Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić również punkt przesiadkowy dla wszystkich pasażerów pomiędzy pociągami obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej obsługującymi relację w kierunku Milanówka. Czas przewidziany na przesiadkę wynosi średnio 5 minut.

ETAP 2: od 01.07.2017 do 31.07.2017 (zamknięty tor nr 2: tor prawy w kierunku Warszawy):

A. Kursowanie pociągów będzie się odbywać na następujących relacjach:

DZIEŃ POWSZEDNI:

-     Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna          (dla podróżnych do/z Grodziska Maz. obowiązuje przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna)

-     Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska      (dla podróżnych do/z Grodziska Maz.)

-     Warszawa Śródmieście WKD – Komorów                             (dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)

SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTO:

-     Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska

-     Warszawa Śródmieście WKD – Komorów                               (dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)

B. Na odcinku Komorów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów będzie się odbywać wahadłowo, wyłącznie po torze nr 1 (tor prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego). Tor nr 2 będzie w tym czasie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów (wraz ze wszystkimi peronami przystankowymi zlokalizowanymi przy tym torze).
Na odcinku Pruszków WKD – Podkowa Leśna Główna w zamian za część wycofanych kursów pociągów zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).

C. Na odcinku Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany. W zamian za wycofane pociągi na tej relacji zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).

D. Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić punkt przesiadkowy dla wszystkich pasażerów pomiędzy pociągami obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz obsługującymi relację w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Czas przewidziany na przesiadkę wynosi od 7 do 8 minut.

Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić również punkt przesiadkowy dla wszystkich pasażerów pomiędzy pociągami obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej obsługującymi relację w kierunku Milanówka. Czas przewidziany na przesiadkę wynosi średnio 5 minut.

INFORMACJE DODATKOWE

A. Podróżni korzystający z autobusowej komunikacji zastępczej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.

B. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 31 maja 2017 r. i ważnych na przejazdy w dniu 1 czerwca 2017 r. i później:

 1. całkowicie niewykorzystanych,
 2. częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych

bez potrącania odstępnego.

Zwrotu biletów całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują odpowiednio:

 • kasy biletowe w przypadku biletów zakupionych w kasach
 • Centrum Obsługi Klienta w Warszawie (stacja metro Świętokrzyska – pawilon 1000 E, tel. 22 656-41-00. Punkt czynny jest od pn. do pt. w godz. 8:00 – 18:00),
  w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych.

 

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD w okresie ograniczeń, w  celu zaplanowania dogodnej podróży.

Przepraszamy za utrudnienia


DO POBRANIA

Specjalny rozkład jazdy pociągów oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważny w okresie od 01.06.2017-30.06.2017 (etap 1)

Pobierz rozkład: Warszawa Śródmieście WKD-Grodzisk Maz. Radońska/Milanówek Grudów- dzień powszedni

Pobierz rozkład: Warszawa Śródmieście WKD-Grodzisk Maz. Radońska/Milanówek Grudów- sobota, niedziela i święto

Pobierz rozkład: Grodzisk Maz.Radońska/Milanówek Grudów - Warszawa Śródmieście WKD - dzień powszedni

Pobierz rozkład: Grodzisk Maz.Radońska/Milanówek Grudów - Warszawa Śródmieście WKD - sobota, niedziela i święto

 


Specjalny rozkład jazdy pociągów oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważny w okresie od 01.07.2017-31.07.2017 (etap 2)

Pobierz rozkład: Warszawa Śródmieście WKD-Grodzisk Maz. Radońska/Milanówek Grudów- dzień powszedni

Pobierz rozkład: Warszawa Śródmieście WKD-Grodzisk Maz. Radońska/Milanówek Grudów- sobota, niedziela i święto

Pobierz rozkład: Grodzisk Maz.Radońska/Milanówek Grudów - Warszawa Śródmieście WKD - dzień powszedni

Pobierz rozkład: Grodzisk Maz.Radońska/Milanówek Grudów - Warszawa Śródmieście WKD - sobota, niedziela i święto

Wskaźnik punktualności w II kwartale 2017 r.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Urząd Transportu Kolejowego w II kwartale 2017 r. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim uzyskując bardzo wysoki 99,52% wskaźnik punktualności.

Poniżej tabela dot. punktualności przewozów pasażerskich w II kwartale 2017 r.

               Nazwa przewoźnika  II kwartał
1. Warszawska Kolej Dojazdowa 99,52%
2. UBB GMBH 98,89%
3. PKP SKM w Trójmieście 98,16%
4. Łódzka Kolej Aglomeracyjna 96,38%
5. Koleje Małopolskie 95,16%
6. Szybka Kolej Miejska w Warszawie 94,68%
7. Arriva RP 94,60%
8. Koleje Mazowieckie 92,88%
9. Koleje Wielkopolskie 92,72%
10. Przewozy Regionalne 92,40%
11. Koleje Śląskie 91,09%
12. Koleje Dolnośląskie 89,97%
13. PKP Intercity 76,64%
Ogółem 92,29%

Źródło: www.utk.gov.pl

Bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów, podobnie jak w latach ubiegłych, Spółka osiągnęła dzięki następującym czynnikom:

 1. Połączenie funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej, znacząco upraszczające ścieżkę decyzyjną oraz działania interwencyjne w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia awaryjnego – tak po stronie użytkowanego taboru, jak i eksploatowanej infrastruktury kolejowej scentralizowanej w jednej komórce organizacyjnej.
 2. Prowadzenie przewozów kolejowych na całkowicie wydzielonej linii kolejowej, z infrastrukturalnego punktu widzenia niezależnej od sieci innych zarządców.
 3. Infrastruktura zarządzana przez Spółkę nie jest wykorzystywana przez innych przewoźników.
 4. Posiadanie własnych zapleczy utrzymaniowych taboru oraz infrastruktury kolejowej z odpowiednio wykwalifikowanym personelem, przy jednoczesnym ograniczonym do niezbędnego minimum zlecaniu usług w tym zakresie jednostkom zewnętrznym. Dzięki powyższemu możliwe jest osiągnięcie niskiej usterkowości eksploatowanego taboru kolejowego oraz elementów zarządzanej infrastruktury kolejowej.
 5. Oferta przewozowa skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, zapewniającego niezbędne rezerwy oraz niską podatność na zakłócenia.

Konsultacje społeczne w sprawie budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego (AKTUALIZACJA: MAPY)

Firma Multiconsult Polska, na zlecenie Warszawskiej Kolei Dojazdowej, opracowuje Studium Wykonalności dla projektu pod nazwą „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”. Celem projektu jest zwiększenie przepustowości szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska linii kolejowej nr 47.

Przewiduje się wykonanie prac modernizacyjnych polegających na kompleksowej wymianie nawierzchni istniejącego toru oraz dobudowę drugiego toru na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska. W ramach prac wykonana zostanie m.in.:

 • optymalizacja geometrii linii kolejowej (w granicach istniejących konstrukcji ziemnych) celem poprawy istniejącej prędkości maksymalnej,
 • zastosowanie nawierzchni bezstykowej oraz rozjazdów spawanych,
 • elektryfikacja dobudowanego toru,
 • wymiana na nowe wszystkich obiektów inżynieryjnych,
 • przebudowa peronów na wszystkich przystankach osobowych,
 • dobudowa peronów dla potrzeb drugiego toru, dojścia do peronów dostosowane dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, wyposażenie peronów w elementy małej architektury oraz wiaty, elementy systemu informacji dla podróżnych, elementy systemu monitoringu,
 • niezbędna przebudowa przejazdów kolejowo – drogowych wynikająca z dobudowy drugiego toru,
 • modernizacja budynków w części obsługi pasażerów (pomieszczenia kas wraz z zapleczem) na stacjach Podkowa Leśna Główna oraz Grodzisk Mazowiecki Radońska,

Na obecnym stadium projektowym rozważane są 2 warianty inwestycyjne modernizacji infrastruktury kolejowej linii WKD:

 1. kombinacja wariantu 1a i wariantu 2a
 2. kombinacja wariantu 1a i wariantu 2b

wariant 1a Włączenie linii nr 48 w rejonie przystanku osobowego „Podkowa Leśna Zachodnia” polegające na połączeniu linii kolejowych z kierunku Grodziska Mazowieckiego i Milanówka w rejonie przystanku Podkowa Leśna Zachodnia
wariant 2a Włączenie grupy torów postojowych z zabezpieczeniem sposobu manewrowania w czynnych torach szlakowych (głównych), bez przebudowy/rozbudowy układu torowego stacji „Grodzisk Mazowiecki Radońska”.
wariant 2b Włączenie grupy torów postojowych z przebudową/rozbudową układu torowego stacji „Grodzisk Mazowiecki Radońska”.
Kompleksowa przebudowa peronów na stacji „Grodzisk Mazowiecki Radońska”.

 

 

 

 

 

 

 

W ramach Studium Wykonalności opracowywana jest dokumentacja środowiskowa, której efektem będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W ramach projektu Wykonawca dokumentacji przeprowadzi konsultacje społeczne z mieszkańcami poszczególnych miejscowości leżących wzdłuż projektowanego do modernizacji szlaku linii kolejowej nr 47. Na spotkaniach zostaną przedstawione podstawowe informacje o przedsięwzięciu inwestycyjnym.

Planowane są następujące terminy spotkań:

 • Brwinów w dniu 8 czerwca od godziny 16:00 – Sala widowiskowa OSP Brwinów ul. Pszczelińska 3
 • Podkowa Leśna w dniu 8 czerwca od godziny 18:30 – Sala widowiskowa Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich ul. Świerkowa 1
 • Milanówek w dniu 9 czerwca od godziny 16:00 – Sala konferencyjna w UM Milanówka ul. Spacerowa 4
 • Grodzisk Mazowiecki w dniu 9 czerwca od godziny 18:30 – Sala konferencyjna Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki ul. Spółdzielcza 9

 

Zainteresowanych prosimy również o uzupełnienie ankiety (do pobrania na stronie) i odesłanie jej na adres wkd@multiconsult.com.pl do dnia 21.06.2017 r.

W związku z opracowywanym projektem pragniemy zasięgnąć Państwa opinii na temat przedmiotowego przedsięwzięcia:

1. Czy są Państwo za zwiększeniem przepustowości na linii kolejowej nr 47 i dobudową 2 toru na odcinku Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki?

 • Tak
 • Nie
 • Nie mam zdania

2. Proszę podać miejsce zamieszkania:

 • Gmina Brwinów
 • Gmina Milanówek
 • Gmina Podkowa Leśna
 • Gmina Grodzisk Mazowiecki
 • Inne

3. Jak często używacie Państwo kolejki WKD na odcinku Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki?

 • Kilka razy dziennie
 • kilka razy w tygodniu
 • kilka razy w miesiącu
 • Wcale

Dokumenty związane - do pobrania:

Ogłoszenie o konsultacjach (PDF)

Formularz zgłaszania uwag i wniosków (DOCX)

Formularz zgłaszania uwag i wniosków (PDF)

Mapa dla wariantu inwestycyjnego 1

Mapa dla wariantu inwestycyjnego 2