MODERNIZACJA: TORU NR 1 NA SZLAKU KOMORÓW – PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA (15.09.2016 - 15.10.2016) ORAZ TORU NR 1M NA SZLAKU PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA – MILANÓWEK GRUDÓW (01.10.2016 - 31.10.2016)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z modernizacją toru nr 1 na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna w okresie od 15 września do 15 października 2016 r. oraz modernizacją toru nr 1M na szlaku Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów w okresie od 01 października do 31 października 2016 r. na linii WKD zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

 Specjalna organizacja ruchu pociągów na linii WKD obejmie okres od 15 września do 31 października 2016 r. i zostanie podzielona na trzy etapy:

 ETAP 1: od 15.09.2016 do 30.09.2016:

A. Kursowanie pociągów będzie się odbywać na następujących relacjach:

-     Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna

(dla podróżnych do/z Grodziska Maz. oraz Milanówka obowiązuje przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna)

-     Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska

(dla podróżnych do/z Grodziska Maz. oraz Milanówka)

-     Podkowa Leśna Zachodnia – Milanówek Grudów

(dla podróżnych do/z Milanówka obowiązuje przesiadka na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia)

-     Warszawa Śródmieście WKD – Komorów

(dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)

B. Na odcinku Komorów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów będzie się odbywać wahadłowo, wyłącznie po torze nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy). Tor nr 1 będzie w tym czasie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów (wraz ze wszystkimi peronami przystankowymi zlokalizowanymi przy tym torze).

C. Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić punkt przesiadkowy dla wszystkich pasażerów pomiędzy pociągami obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz obsługującymi relację w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Czas przewidziany na przesiadkę wynosi od 7 do 8 minut.

D. Ze stacji Podkowa Leśna Główna nie będą odprawiane bezpośrednie pociągi do Milanówka. Dla podróżnych udających się do/z Milanówka obowiązuje przesiadka na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia pomiędzy pociągami w relacji Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz skomunikowanymi pociągami w relacji Podkowa Leśna Zachodnia (peron do Milanówka) – Milanówek Grudów. Czas przewidziany na przesiadkę dla podróżnych do/z Milanówka wynosi 3 minuty.

 

ETAP 2: od 01.10.2016 do 15.10.2016 (z wyjątkiem dni 08-09.10.2016):

A. Kursowanie pociągów będzie się odbywać na następujących relacjach:

-     Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna

(dla podróżnych do/z Grodziska Maz. oraz Milanówka obowiązuje przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna)

-     Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska

(dla podróżnych do/z Grodziska Maz. oraz Milanówka)

-     Warszawa Śródmieście WKD – Komorów

(dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)

B. Na odcinku Komorów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów będzie się odbywać wahadłowo, wyłącznie po torze nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy). Tor nr 1 będzie w tym czasie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów (wraz ze wszystkimi peronami przystankowymi zlokalizowanymi przy tym torze).

C. Na odcinku Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany. W zamian za wycofane pociągi na tej relacji zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).

D. Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić punkt przesiadkowy dla wszystkich pasażerów pomiędzy pociągami obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz obsługującymi relację w kierunku Grodziska Mazowieckiego, a także pomiędzy pociągami obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz autobusami obsługującymi relację w kierunku Milanówka. Czas przewidziany na przesiadkę wynosi od 7 do 8 minut.

E. W ramach etapu 2 w dniach 08-09.10.2016 (sobota-niedziela) kursowanie pociągów będzie się odbywać na następujących relacjach:

-     Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Maz. Radońska

(w ww. dniach nie obowiązuje przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna)

-     Warszawa Śródmieście WKD – Komorów

(dodatkowe pociągi na najbardziej obciążonym odcinku linii)

F. W ww. dniach liczba kursujących pociągów będzie ograniczona.

G. Na odcinku Milanówek – Grudów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany. W zamian za wycofane pociągi na tej relacji zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).

 

ETAP 3: od 16.10.2016 do 31.10.2016:

A. Kursowanie pociągów będzie się odbywać według zwykłego rozkładu jazdy obowiązującego od 13.12.2015 z wyłączeniem pociągów do/z Milanówka, które będą kończyć lub rozpoczynać bieg na stacji Podkowa Leśna Główna.

B. Na odcinku Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany. W zamian za wycofane pociągi na tej relacji zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).

C. Stacja Podkowa Leśna Główna będzie stanowić punkt przesiadkowy dla pasażerów pomiędzy pociągami obsługującymi relację w kierunku Warszawy oraz autobusami obsługującymi relację w kierunku Milanówka. Czas przewidziany na przesiadkę wynosi od 7 do 8 minut.

 

-        Podróżni korzystający z autobusowej komunikacji zastępczej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.

-        W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych
i kwartalnych zakupionych najpóźniej 14 września 2016 r. i ważnych na przejazdy w dniu 15 września 2016 r. i później:

 1. całkowicie niewykorzystanych,
 2. częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych

bez potrącania odstępnego.

Zwrotu biletów całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują odpowiednio:

 • kasy biletowe w przypadku biletów zakupionych w kasach
 • Centrum Obsługi Klienta w Warszawie (stacja metro Świętokrzyska – pawilon 1000 E, tel. 22 656-41-00.
  Punkt czynny jest od pn. do pt. w godz. 8:00 – 18:00), w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD w okresie ograniczeń, w  celu zaplanowania dogodnej podróży.

Przepraszamy za utrudnienia.

 


DO POBRANIA

Specjalny rozkład jazdy pociągów oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważny w okresie od 15.09.2016 do 30.09.2016 (etap 1)

Pobierz rozkład: Warszawa Śródmieście WKD - Komorów - Podkowa Leśna Gł. - Grodzisk Maz. Radońska/Milanówek Grudów

Pobierz rozkład: Grodzisk Maz.Radońska/Milanówek Grudów - Podkowa Leśna Gł. - Komorów - Warszawa Śródmieście WKD

 


 Specjalny rozkład jazdy pociągów oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważny w okresie od 01.10.2016 do 15.10.2016 (z wyjątkiem dni 08-09.10.2016) (etap 2)

Pobierz rozkład: Warszawa Śródmieście WKD - Komorów - Podkowa Leśna Gł. - Grodzisk Maz. Radońska/Milanówek Grudów

Pobierz rozkład: Grodzisk Maz.Radońska/Milanówek Grudów - Podkowa Leśna Gł. - Komorów - Warszawa Śródmieście WKD

 


 Specjalny rozkład jazdy pociągów oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważny w dniach 08.-09.10.2016

Pobierz rozkład: Warszawa Śródmieście WKD - Komorów - Podkowa Leśna Gł. - Grodzisk Maz. Radońska/Milanówek Grudów

Pobierz rozkład: Grodzisk Maz.Radońska/Milanówek Grudów - Podkowa Leśna Gł. - Komorów - Warszawa Śródmieście WKD

 


Specjalny rozkład jazdy pociągów oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważny w okresie od 16.10.2016 do 31.10.2016 (etap 3)

Pobierz rozkład: Warszawa Śródmieście WKD - Komorów - Podkowa Leśna Gł. - Grodzisk Maz. Radońska/Milanówek Grudów

Pobierz rozkład: Grodzisk Maz.Radońska/Milanówek Grudów - Podkowa Leśna Gł. - Komorów - Warszawa Śródmieście WKD

 


 

Przedsięwzięcie obejmujące modernizację toru nr 1 na szlaku Komorów - Podkowa Leśna Główna oraz toru nr 1M na szlaku Podkowa Leśna Główna - Milanówek Grudów jest realizowane w ramach projektu nr KIK/22 pn. "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zakończenie dostaw nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN100

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że zakończyły się dostawy sześciu sztuk nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN100 (typ 39WE) zakupionych w ramach projektu wspólfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ostatni z pojazdów, EN100-06 został dostarczony do siedziby spółki WKD w nocy z 19.08 na 20.08.2016. Po przeprowadzeniu odbiorów i przygotowaniu do przewozów w ruchu pasażerskim pojazd został skierowany do obsługi linii WKD.

W pierwszy kurs w regularnym ruchu pasażerskim pojazd EN100-06 wyruszył w dniu 24.08.2016 o godz. 17:30 jako pociąg nr 532 relacji A1: Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 17:30) – Opacz (przyj. 18:14) – zgodnie ze specjalnym rozkładem jazdy pociągów WKD ważnym w okresie od 01.07.2016 do 31.08.2016.

Tym samym wszystkie zamówione i dostarczone pojazdy zostały włączone do eksploatacji i znajdują się w regularnym ruchu pasażerskim.


Przedsięwzięcie obejmujące dostawę 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zostało zrealizowane w ramach projektu nr KIK/22 pn. "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Kasa biletowa na p.o. Warszawa Śródmieście WKD

 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż z dniem 27.06.2016r. w związku z zakończonym remontem lokali kas biletowych, kasa biletowa na stałe przeniesiona została do poprzedniego pomieszczenia znajdującego się przy wejściu na peron stacji Warszawa Śródmieście WKD.

Debata na temat bezpieczeństwa pasażerów w transporcie szynowym

W dniu 23.06.2016 r. w centrali PKP Polskich Linii Kolejowych w Warszawie odbyła się debata na temat bezpieczeństwa pasażerów w transporcie szynowym. W spotkaniu prowadzonym przez moderatorów prezesa Fundacji ProKolej Jakuba Majewskiego oraz  Prezesa KOW Dariusza Kostrzębskiego wzięli udział:

 1. Wiceprezes PKP PLK Andrzej Pawłowski,
 2. Zastępca Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei
 3. Dyrektorzy biur PKP PLK ds. bezpieczeństwa i ds. pasażerskich,
 4. Przewoźnicy: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., PKP Inter City, Koleje Wielkopolskie
 5. Przedstawiciel Instytutu  Kolejnictwa,
 6. Firmy związane z kolejnictwem.  

Dzięki wysiłkom inwestycyjnym i szkoleniowym podejmowanym przez przewoźników, zaangażowani funkcjonariuszy SOK i pracowników UTK, a także nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym, bezpieczeństwo na kolei rośnie z roku na rok. Świadczy o tym mniejsza liczba wypadków i niepożądanych zdarzeń. Niemniej, pozostaje wiele do zrobienia w kwestii edukacji, prewencji oraz penalizacji. Potrzebna jest również integracja i podejmowanie wspólnych działań na rzecz większej ochrony pasażera, a co za tym idzie poprawy wizerunku całej kolei, nie tylko jej wybranych elementów.

Michał Panfil Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych WKD przedstawił informacje dotyczące wzrostu bezpieczeństwa na liniach zarządzanych przez Warszawską Kolej Dojazdową przez realizację inwestycji w zakresie:
-  infrastruktury torowej, tj. remont toru nr 1 na odcinku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD, który został wykonany w 2015 r. oraz remont toru nr 2 na ww. odcinku który będzie wykonany w wakacje 2016 r.
-  przejazdów kolejowych, tj. zabudowie urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) – w 2015 r. inwestycja prowadzona była na 8 przejazdach kolejowych, a kolejne 8 przejazdów będą wyposażonych w SSP w 2016 r.
- zakupu nowoczesnego taboru wyposażonego – w chwili obecnej wszystkie pojazdy, którymi dysponuje Spółka posiadają system informacji pasażerskiej oraz monitoring
- wykonania Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na wszystkich stacjach i przystankach osobowych – inwestycja zostanie zrealizowana do końca października 2016 r. oraz
- modernizacji wyposażenia peronów przystankowych- Projekt architektoniczny na rewitalizację wszystkich obiektów małej architektury przystankowej  będzie opracowany w 2016 r., natomiast nowy wygląd stacji i przystanków będzie zrealizowany najpóźniej w 2020 r.

Michał Panfil poinformował, że WKD jest przygotowana w zakresie bezpieczeństwa na szczyt NATO, który odbędzie się  w Warszawie i Światowe Dni Młodzieży oraz zadeklarował wznowienie współpracy z SOK w przyszłości.

Ponadto Michał Panfil Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych WKD przekazał informację Wiceprezesowi PKP PLK Andrzejowi Pawłowskiemu, że Spółka podtrzymuje stosowanie umowy dot. zainstalowanego przez PLK  na peronach stacji Warszawa Zachodnia WKD pomimo wprowadzenia Systemu Informacji Pasażerskiej  przez WKD.

pkpplk23 06 2016

 Źródło:kurierkolejowy.eu

Remont toru nr 2 na odcinku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów w okresie 1.07-31.08.2016 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w związku z planowanym remontem toru nr 2 na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów, w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r. na linii WKD zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

1. Pociągi będą kursowały w następujących relacjach:

 • Grodzisk Mazowiecki Radońska - Warszawa Zachodnia WKD, z przesiadką pomiędzy pociągami na przystanku osobowym Opacz (codziennie),
 • Milanówek Grudów – Komorów, z przesiadką do autobusu komunikacji zastępczej (codziennie),
 • Grodzisk Mazowiecki Radońska – Komorów, z przesiadką do autobusu komunikacji zastępczej (w dni powszednie).

2. Odcinek Warszawa Zachodnia WKD – Warszawa Śródmieście WKD będzie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów.
3. Na odcinku Komorów – Warszawa Zachodnia WKD ruch pociągów będzie odbywał się dwukierunkowo po torze nr 1 (tor prawy w kierunku od Warszawy do Komorowa). 
4. Na przystanku Opacz zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy z/do pociągów obsługujących relacje:

 • Warszawa Zachodnia WKD – Opacz
 • Opacz - Grodzisk Maz. Radońska.

5. Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza na następujących relacjach: 

 • Pruszków WKD - Warszawa Śródmieście WKD (kursuje w dni powszednie, w godzinach szczytu),
 • Komorów WKD - Warszawa Śródmieście WKD (kursuje we wszystkie dni tygodnia, przez cały dzień),

Podróżni korzystający z autobusowej komunikacji zastępczej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.

6. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 30 czerwca 2016 r. i ważnych na przejazdy w dniu 1 lipca 2016 r. i później: 
     - całkowicie niewykorzystanych, 
     - częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych 
bez potrącania odstępnego. 
Zwrotu biletów całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują odpowiednio:

 • kasy biletowe w przypadku biletów zakupionych w kasach
 • Centrum Obsługi Klienta w Warszawie (stacja metro Świętokrzyska – pawilon 1000 E, tel. 22 656-41-00.
  Punkt czynny jest od pn. do pt. w godz. 8:00 – 18:00), w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD w okresie ograniczeń, w  celu zaplanowania dogodnej podróży.

Przepraszamy za utrudnienia.


DO POBRANIA:

Specjalny rozkład jazdy pociagów WKD oraz autobusowej komunikacji zastępczej w okresie od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r.

Pobierz rozkład: Warszawa Śródmieście WKD - Komorów - Podkowa Leśna Gł. - Grodzisk Maz. Radońska/Milanówek Grudów

Pobierz rozkład: Grodzisk Maz.Radońska/Milanówek Grudów - Podkowa Leśna Gł. - Komorów - Warszawa Śródmieście WKD

Schemat organizacji ruchu pociągów oraz zastępczej komunikacji autobusowej:

Schemat w formacie GIF

Schemat w formacie PDF

Tabliczki przystankowe linii zastępczej komunikacji autobusowej:

ZA1 - LINIA 1: kierunek Warszawa Śródmieście WKD - Pruszków WKD

ZA1 - LINIA 1: kierunek Pruszków WKD - Warszawa Śródmieście WKD

ZA1 - LINIA 2: kierunek Warszawa Śródmieście WKD - Komorów WKD

ZA1 - LINIA 2: kierunek Komorów WKD - Warszawa Śródmieście WKD

Tabliczki przystankowe linii zastępczej komunikacji autobusowej wraz z podaniem liczby pojazdów obsługujących określone kursy (obowiązuje od dnia 01.08.2016):

ZA1 - LINIA 1: kierunek Warszawa Śródmieście WKD - Pruszków WKD wraz z liczbą pojazdów obsługujących określone kursy

ZA1 - LINIA 1: kierunek Pruszków WKD - Warszawa Śródmieście WKD wraz z liczbą pojazdów obsługujących określone kursy

ZA1 - LINIA 2: kierunek Warszawa Śródmieście WKD - Komorów WKD wraz z liczbą pojazdów obsługujących określone kursy

ZA1 - LINIA 2: kierunek Komorów WKD - Warszawa Śródmieście WKD wraz z liczbą pojazdów obsługujących określone kursy

 


HONOROWANIE BILETÓW WKD W POJAZDACH ZTM W OKRESIE OD 01.07.2016 r. DO 31.08.2016 r. 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w związku z remontem toru nr 2 na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów, w okresie 
od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 rhonorowane są wszystkie rodzaje biletów WKD (zgodnie z relacją na bilecie okresowym albo strefą czasową na bilecie jednorazowym) w następujących pojazdach ZTM:

 1. W pociągach:

-  linia SKM S1 – na odcinku Warszawa Śródmieście – Pruszków,

-  linia SKM S2 – na odcinku Warszawa Śródmieście – Warszawa Al. Jerozolimskie,

-  linia SKM S3 – na odcinku Warszawa Centralna – Warszawa Al. Jerozolimskie;

     2. W autobusach:

  -  linia 127 – na odcinku Centrum – PKP WKD Al. Jerozolimskie,

  -  linia 158 – na odcinku Centrum – CH Reduta,

  -  linia 159 – na odcinku Pl. Starynkiewicza – CH Blue City,

  -  linia 178 – na odcinku Rondo Zesłańców Syberyjskich – PKP WKD Al. Jerozolimskie,

  -  linia 187 – na odcinku Dw. Zachodni - Łopuszańska,

  -  linia 191 – na odcinku Rondo Zesłańców Syberyjskich – PKP WKD Al. Jerozolimskie,

  -  linia 208 – na odcinku PKP WKD Al. Jerozolimskie – Rondo Zesłańców Syberyjskich,

  -  linia 517 – na odcinku Centrum – Łopuszańska,

  -  linia 717 – na odcinku Dw. Zachodni – Norwida (Piastów),

  -  linia N35 – na odcinku Centrum  – Łopuszańska,

  -  linia N85 – na odcinku Centrum – Pruszków Os. Staszica

3.  W tramwajach wszystkich linii – na odcinku Pl. Zawiszy  – Dw. Centralny.

UWAGA:

 • Pasażerowie rozpoczynający podróż w ww. pojazdach ZTM na podstawie biletów jednorazowych WKD (kartkowych do kasowników elektronicznych), zobowiązani są do skasowania biletu odręcznie, wpisując w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika datę i godzinę rozpoczęcia podróży. Brak naniesienia na bilecie jednorazowym WKD powyższych danych będzie stanowić dla kontrolera biletów w pojazdach ZTM podstawę do nałożenia na pasażera opłaty dodatkowej za brak odpowiedniego i ważnego biletu.

 • Bilet jednorazowy WKD skasowany w pociągu WKD jest ważny na dalszy przejazd ww. pojazdami ZTM wyłącznie w strefie czasowej określonej na bilecie, pod warunkiem zachowania czasu ważności strefy czasowej zawartej na bilecie (do czasu przejazdu nie wlicza się czasu przesiadki na p.o. Opacz – tj. 11 min.).

WKD przypomina, iż bilety ZTM honorowane w ramach oferty „wspólny bilet ZTM-KM-WKD” (wszystkie oprócz 20-minutowych i jednorazowych przesiadkowych) ważne są zgodnie z ważnością stref biletowych (przystanek graniczny stref biletowych w pociągach WKD - Opacz, a w autobusach komunikacji zastępczej WKD - Żywiecka. Ww. bilety ZTM honorowane są wyłącznie po uprzednim ich skasowaniu/aktywowaniu.

W pociągach WKD i autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości skasowania/aktywowania biletów ZTM.

Ponadto Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w autobusach komunikacji zastępczej WKD uruchomionej podczas remontu toru w terminie 1.07-31.08.2016 r., honorowane są bilety ZTM objęte ofertą „wspólny bilet ZTM-KM-WKD” na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Żywiecka (odpowiednik p.o. Opacz)

 


 HONOROWANIE BILETÓW WKD W POCIĄGACH KOLEI MAZOWIECKICH W OKRESIE OD 01.07.2016 r. DO 31.08.2016 r. 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z remontem linii WKD w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r., na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Śródmieście/Warszawa Centralna w pociągach uruchamianych przez spółkę Koleje Mazowieckie – honorowane będą wszystkie ważne bilety jednorazowe i okresowe WKD.

Bilet jednorazowy strefowy WKD uprawnia do jednorazowego przejazdu pociągiem w danej strefie czasowej określonej na bilecie. Bilet na przejazd jest ważny w:

 • I strefie czasowej - do 19 minut,
 • II strefie czasowej - do 38 minut,
 • III strefie czasowej - powyżej 38 minut

od skasowania, wg czasu przejazdu określonego w rozkładzie jazdy pociągów. Nieplanowanego postoju pociągu (opóźnienia) oraz czasu potrzebnego na przesiadkę pomiędzy pociągami na przystanku osobowym Opacz nie wlicza się do czasu ważności.

Bilet jednorazowy WKD skasowany w pociągu WKD będzie ważny na dalszy przejazd pociągiem KM wyłącznie w strefie czasowej określonej na bilecie, pod warunkiem zachowania czasu ważności strefy czasowej zawartej na bilecie.

Podróżny posiadający nieskasowany bilet jednorazowy WKD, zobowiązany będzie wejść do pociągu KM pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu zalegalizowania biletu.

W przypadku ujawnienia w pociągu KM podróżnego z nieważnym (w tym nieskasowanym) biletem jednorazowym WKD, windykacja należności z tytułu przejazdu pociągiem KM, dokonywana jest przez KM, na zasadach obowiązujących w KM.

Zwrotów należności za całkowicie lub częściowo nie wykorzystane bilety WKD dokonują kasy biletowe WKD.

Ważne bilety okresowe odcinkowe WKD, honorowane będą w pociągach KM, pod warunkiem zachowania  odpowiedników stacji WKD dla stacji KM. 

Stacja WKD Stacja KM
Warszawa Śródmieście WKD Warszawa Śródmieście, Warszawa Centralna
Warszawa Ochota WKD Warszawa Ochota
W-wa Zachodnia WKD, W-wa Reduta Ordona Warszawa Zachodnia
W-wa Al. Jerozolimskie, W-wa Raków, W-wa Salomea Warszawa Włochy
Opacz Warszawa Ursus, Warszawa Ursus Niedźwiadek,
Michałowice, Reguły, Malichy Piastów
Tworki, Pruszków WKD, Komorów, Nowa Wieś Warszawska Pruszków
Kanie Helenowskie, Otrębusy, Podkowa Leśna Wsch., Podkowa Leśna Główna, Podkowa Leśna Zach. Brwinów
Brzózki, Kazimierówka, Polesie, Milanówek Grudów Milanówek
Grodzisk Maz . Okrężna – Grodzisk Maz. Radońska Grodzisk Mazowiecki

Dodatkowo osoby posiadające ważny bilet WKD będą mogły korzystać z parkingów zlokalizowanych w pobliżu stacji kolejowych w ramach systemu „Parkuj i Jedź” będących w zarządzie Spółki „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o., pozostawiając swoje pojazdy (samochody osobowe, motocykle, rowery) po wykupieniu biletu parkingowego.

Niemniej jednak pierwszeństwo w korzystaniu z miejsc parkingowych będą miały osoby posiadające bilety na przejazdy pociągami Spółki „Koleje Mazowieckie”.


DOSTĘPNOŚĆ BILETÓW WKD WZDŁUŻ TRASY OBSŁUGIWANEJ PRZEZ ZASTĘPCZĄ KOMUNIKACĘ AUTOBUSOWĄ WKD

W tabeli podano lokalizacje przystanków zastępczej komunikacji autobusowej z najbliższym punktem umożliwiającym zakup biletu WKD:

Lp. PRZYSTANEK AUTOBUSOWEJ KOMUNIKACJI ZASTĘPCZEJ PUNKT BILETOWY
1. Komorów – przystanek autobusowy: WKD Komorów / al. Dąbrowskiej (przy stacji WKD) kasa biletowa oraz automaty biletowe zlokalizowane na stacji
2. Pruszków WKD – przystanek autobusowy: WKD Pruszków 01 /
ul. Kraszewskiego (przy WKD)
kasa biletowa, kiosk oraz  automat biletowy zlokalizowany na stacji
3. Pruszków – przystanek autobusowy: Pruszków – Armii Krajowej 01/02 / ul. Prusa najbliższe punkty biletowe na stacji Pruszków WKD,
odległość ok. 900m
4. Tworki – przystanek autobusowy WKD: WKD TWORKI (SADOWA) / ul. Sadowa – szpital automat biletowy zlokalizowany na przystanku oraz sklep
w pobliżu przystanku
5. Tworki – przystanek autobusowy: TWORKI/Aleje Jerozolimskie /
ul. Główna
najbliższe punkty przy przystanku Tworki,
odległość ok. 600m
6. Malichy – przystanek autobusowy WKD: WKD MALICHY 01 / ul. Dolna (przy WKD) automat biletowy oraz kiosk zlokalizowany na przystanku Malichy
7. Reguły – przystanek autobusowy ZTM: NORWIDA 01/02 (Piastów – ul. Królewska) punkty zlokalizowane przy przystankach Malichy (odległość ok. 2 km) oraz Reguły automat na przystanku oraz sklep w pobliżu (odległość ok. 1 km)
8. Michałowice – przystanek autobusowy ZTM: JESIONOWA 01/02 (Opacz-Kolonia - Aleje Jerozolimskie) kasa biletowa oraz automat biletowy na przystanku,
odległość ok. 1,1 km
9. Michałowice – przystanek autobusowy WKD:  JESIONOWA/ Opacz-Kolonia - ul. Jesionowa za skrzyżowaniem z Alejami Jerozolimskimi kasa biletowa oraz automat biletowy na przystanku,
odległość ok. 1,1 km
10. Michałowice – przystanek autobusowy WKD: WKD Michałowice /
ul. Jesionowa (przy WKD)
kasa biletowa oraz automat biletowy na przystanku
11. Opacz – przystanek autobusowy ZTM: ŻYWIECKA 01/02 (Aleje Jerozolimskie) automat biletowy na p.o. Opacz oraz punkt informacyjny,
odległość ok. 600m
12. W-wa Raków – przystanek autobusowy ZTM: ŁOPUSZAŃSKA 01/02 (Aleje Jerozolimskie) automaty biletowe zlokalizowane na p.o. W- wa Raków,
odległość ok. 600m
13. W-wa Al. Jerozolimskie – przystanek autobusowy ZTM: PKP WKD ALEJE JEROZOLIMSKIE 01/02 automat biletowy na p.o. Warszawa Aleje Jerozolimskie
14. W-wa Zachodnia WKD – przystanek autobusowy ZTM: DWORZEC ZACHODNI 01/02 (Aleje Jerozolimskie) kasa biletowa oraz automat biletowy
15. W-wa Ochota WKD – przystanek autobusowy ZTM: PLAC ZAWISZY 01/02 (Aleje Jerozolimskie) kasa biletowa
16. W-wa Śródmieście WKD – przystanek autobusowy ZTM: DWORZEC CENTRALNY 06 Aleje Jerozolimskie za rondem Czterdziestolatka
w kierunku placu Zawiszy
automat biletowy oraz kasa biletowa zlokalizowane na stacji  Warszawa Śródmieście WKD

W pociągach WKD uruchamianych zgodnie ze specjalnym rozkładem jazdy obowiązującym w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r. maszyniści będą prowadzić sprzedaż biletów na zasadach dotychczas obowiązujących.


 ODPOWIEDNIKI STACJI/PRZYSTANKÓW WKD DLA PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWEJ KOMUNIKACJI ZASTĘPCZEJ 

Przystanek/stacja WKD Odpowiadający przystanek autobusowy
Warszawa Śródmieście WKD przystanek ZTM  Dworzec Centralny 06 (Al. Jerozolimskie)
Warszawa Ochota WKD przystanek ZTM  Plac Zawiszy 01, 02 (Al. Jerozolimskie)
Warszawa Zachodnia WKD przystanek ZTM  Dworzec Zachodni 01,02 (Al. Jerozolimskie)
Warszawa Aleje Jerozolimskie WKD przystanek ZTM  PKP WKD Aleje Jerozolimskie 01, 02 (Al. Jerozolimskie)
Warszawa Raków przystanek ZTM  Łopuszańska 01,02 (Al. Jerozolimskie)
Opacz przystanek ZTM  Żywiecka 01,02 (Al. Jerozolimskie)
Michałowice przystanek ZTM  Jesionowa 01,02 (Al. Jerozolimskie)
Reguły na przystanek ZTM  Norwida 01,02 (Al. Jerozolimskie)
Malichy przystanek  autobusowy WKD Malichy (Al. Jerozolimskie/Dolna)
Tworki przystanek autobusowy Tworki (Al. Jerozolimskie/Główna)
Pruszków WKD przystanek  WKD Pruszków 01 (przy stacji WKD) lubprzystanek Armii Krajowej 01 (na ul. B. Prusa)
Komorów przystanek autobusowy WKD (przy stacji Komorów)

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki WKD

W dniu 20.06.2016 przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego podpisali uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i objęcie nowych udziałów w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Oznacza to istotny wzrost wysokości kapitału zakładowego przedsiębiorstwa.

Uchwała dotyczy objęcia w imieniu Województwa Mazowieckiego 132 457 nowych udziałów o łącznej wartości 66 228 500 zł (przy nominalnej wartości jednego udziału 500 zł). Wszystkie nowo obejmowane udziały jako wkład niepieniężny zostają wniesione w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki do wysokości 124 019 500 zł – w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tych nieruchomościach, stanowiących działki gruntu zlokalizowane na terenie powiatów: pruszkowskiego i grodziskiego, przez obręb których przebiega część linii kolejowej nr 47 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz część linii kolejowej nr 48 Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów.

Nieruchomości, budynki oraz budowle objęte aportem stanowią wyłącznie nieruchomości infrastrukturalne, przeznaczone w całości do obsługi linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

W imieniu Województwa Mazowieckiego uchwałę oraz akt notarialny podpisały: Pani Janina Orzełowska, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz Pani Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. W imieniu spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. podpisy na akcie notarialnym złożyli: Pan Grzegorz Dymecki, Prezes Zarządu oraz Pan Michał Panfil, Członek Zarządu.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas obrad w dniu 17 czerwca 2016 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas obrad w dniu 17 czerwca 2016 r. jednogłośnie udzieliło Zarządowi spółki:

Grzegorzowi Dymeckiemu - Prezesowi Zarządu
Jolancie Dałek - Członkowi Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych
Michałowi Panfil - Członkowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Handlowych

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. Podjęcie uchwały o absolutorium poprzedzone zostało podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki Warszawska Kolej Dojazdowa za 2015 rok.

Spółka zamknęła rok 2015 zyskiem netto w wysokości 2 119 929,70 zł.

WKD w Związku Samorządowych Pracodawców Kolejowych

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. jako jedna z jedenastu spółek stanowiących własność jednostek samorządowych w dniu 13.06.2016 podpisała porozumienie w sprawie powołania Związku Samorządowych Pracodawców Kolejowych (ZSPK). Związek zrzesza następujące podmioty: „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A., Koleje Śląskie sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o., SKPL Cargo sp. z o.o., ARRIVA Polska sp. z o.o., ARRIVA RP sp. z o.o., Koleje Małopolskie sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. oraz Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.

Podstawowymi celami nowo utworzonej organizacji będzie m.in.:

 1. podejmowanie działań na rzecz kształtowania pozytywnych warunków dla rozwoju kolei;
 2. podejmowanie działań obejmujących integrację środowiska kolejowego;
 3. reprezentowanie wspólnego stanowiska wszystkich przewoźników;
 4. wymiana doświadczeń z zakresu prowadzonej działalności;
 5. wspólpraca z organizacjami międzynarodowymi związanymi z transportem publicznym;
 6. występowanie do organów posiadających inicjatywę legislacyjną oraz w sprawie opiniowania aktów prawnych dotyczących branży kolejowej.

W trakcie dyskusji podkreślono znaczącą rolę Związku, który będzie stanowić podstawę do wymiany doświadczeń i ułatwi możliwość wzajemnego wspierania się poszczególnych przewoźników. Ponadto zwrócono uwagę, że gdyby wszystkie spółki zrzeszone w Związku potraktować łącznie, powstałby największy przewoźnik pasażerski w Polsce o wciąż rosnącym potencjale. Organizacja ma mieć formułę otwartą, do której w przyszłości będą mogli przystąpić kolejni potencjalni uczestnicy.

Związek szczególne znaczenie upatruje w reprezentowaniu wszystkich spółek w rozmowach ze stroną rządową, włączając w to również projekt wspólnego biletu oraz działań związanych ze zmianami prawa regulującego rynek przewozów kolejowych w Polsce.

Marszałek województwa mazowieckiego, właściciela więskzości udziałów spółki WKD, Pan Adam Struzik podkreślił trafność decyzji związanej z powołaniem Związku – Podmiot, który Państwo stworzyliście, jest wspaniałą inicjatywą, która cieszy między innymi dlatego, że w grupie zawsze jest lepiej i łatwiej osiągać wspólne cele. Jest to okazja do wymiany informacji i poglądów, a także platforma dla porozumienia z instytucjami państwowymi i unijnymi. Marszałek podreślił również, że powołanie organizacji zrzeszającej spółki samorządowe było niezbędne z uwagi na ich systematycznie rosnąceą pozycję na rynku – Rola Przewozów Regionalnych, które przechodzą głęboką restrukturyzację będzie być może w sposób naturalny malała, natomiast będzie rosła rola innych przewoźników, stąd potrzebna jest ściślejsza współpraca. Związek będzie forum wymiany myśli, dobrych praktyk i wsparcia projektów. Cieszę się, że udało się porozumieć. Samorządowe spółki są świetnym przykładem tego jak można rozwijać transport. Śmiało mogę powiedzieć, że zrewolucjonizowały rynek przewozów regionalnych i lokalnych.

Spółkę WKD podczas spotkania otwierającego funkcjonowanie Związku Samorządowych Pracodawców Kolejowych reprezentowali: Grzegorz Dymecki – Prezes Zarządu WKD oraz Michał Panfil – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych WKD.

Premiera najnowszego pociągu WKD serii EN100 (typ 39WE) - relacja

Najnowsze pociągi WKD, wyprodukowane przez nowosądecki NEWAG, oficjalnie wyruszyły na tory. Nowoczesne składy serii EN100 (typ 39WE) w ramach uroczystej premiery, która odbyła się w dniu 03.06.2016 zostały zaprezentowane pasażerom i dziennikarzom w Warszawie i Grodzisku Mazowieckim, po czym wyruszyły w regularną trasę, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Zakup pociągów został sfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ich koszt to ponad 98 mln zł, z czego współfinansowanie ze środków szwajcarskich wyniesie 45,5 mln zł. Warszawska Kolej Dojazdowa wprowadza tym samym do eksploatacji pierwsze z sześciu nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla mieszkańców Mazowsza.

Oficjalna premiera nowych pociągów rozpoczęła się na stacji Warszawa Śródmieście WKD o godz. 11:00 od briefingu prasowego, po którym wszyscy zainteresowani mogli wejść na pokład zaprezentowanego pojazdu EN100-01 i szczegółowo zapoznać się z jego wnętrzem. Punktualnie o godz. 11:40 skład w ramach specjalnego pociągu promocyjnego z zaproszonymi gośćmi, przedstawicielami środków masowego przekazu oraz innymi zainteresowanymi uczestnikami prezentacji wyruszył w podróż do Grodziska Mazowieckiego. O godz. 12:25 pociąg specjalnie zapowiedziany głosem znanego pasażerom WKD lektora przy akompaniamencie muzyki, efektach specjalnych w postaci zadymienia oraz wystrzelonego konfetti wjechał na stację Grodzisk Mazowiecki Radońska. Na pociąg oczekiwali nie tylko honorowi goście i przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektu, ale także licznie zgromadzeni mieszkańcy i pasażerowie WKD.

– Warszawska Kolej Dojazdowa, najbardziej punktualna kolej w Polsce, od dzisiaj korzysta wyłącznie z nowoczesnych pociągów. Po dostarczeniu wszystkich składów przez producenta, w sierpniu tego roku, nasz tabor będzie się składać z 21 pojazdów najwyższej jakości. Będzie to równocześnie oznaczać zakończenie procesu modernizacji taboru WKD rozpoczętego w 2004 r., w którym rozpoczęliśmy eksploatację pierwszego nowoczesnego pociągu zakupionego przez województwo mazowieckie dla spółki – mówi Grzegorz Dymecki, prezes Warszawskiej Kolei Dojazdowej. – Dzisiaj jesteśmy przewoźnikiem, który z dumą może stwierdzić, że posiada wyłącznie nowoczesne pociągi i gwarantuje pasażerom najwyższy dostępny komfort podróżowania. Jestem przekonany, że wysoką jakość najnowszych pociągów, które właśnie wchodzą do eksploatacji, docenią nasi pasażerowie. Są to pojazdy zapewniające wygodę, dużą przestrzeń, dobrą informację oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Podnoszą znacząco poziom naszej oferty i wzmacniają rolę kolei jako solidnej alternatywy dla innych środków transportu – dodaje.

Nowe pociągi typu 39WE, noszące jednocześnie oznaczenie serii EN100, to konstrukcje dostosowane do potrzeb Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Pojazd o długości 60 m składa się z sześciu członów i mieści 505 pasażerów, w tym 164 na miejscach siedzących. Przewidziano w nim cztery miejsca dla wózków inwalidzkich z zastosowaniem odkładanych ramp, umożliwiających wjazd wózka oraz osiem miejsc do przewozu rowerów. Każdy ze składów wyposażony jest w pełni zintegrowany system informacji pasażerskiej z zewnętrznymi tablicami LED oraz wewnętrznymi monitorami LCD. Są one widoczne z każdego miejsca w pojeździe. Maksymalna prędkość eksploatacyjna, z jaką poruszają się pojazdy w ruchu pasażerskim, wynosić będzie 80 km/h. Pociągi WKD jeżdżą pod nowym napięciem w sieci trakcyjnej: 3000 V prądu stałego.

Nowoczesne pociągi dla mieszkańców Mazowsza

Nowe pociągi to lepsza jakość i komfort podróży dla pasażerów, w tym przede wszystkim mieszkańców sześciu gmin na trasie WKD-ki: Michałowic, Pruszkowa, Brwinowa, Milanówka, Podkowy Leśnej, Grodziska Mazowieckiego oraz dwóch dzielnic Warszawy Włochy i Ochoty. Najnowsze pociągi WKD zapewnią pasażerom większe bezpieczeństwo – wszystkie pojazdy są wyposażone w system monitoringu z rejestratorem zdarzeń. Posiadają również klimatyzację przestrzeni pasażerskiej z układem okien umożliwiającym swobodne przewietrzenie składu oraz system zliczania podróżnych.

Warszawska Kolej Dojazdowa jest bardzo ważnym elementem ruchu aglomeracyjnego. W zeszłym roku przewiozła 8 mln pasażerów, służąc również tym podróżnym, którzy musieli zmagać się z utrudnieniami podczas modernizacji linii kolejowej Warszawa – Skierniewice. WKD słynie z punktualności. Mam nadzieję, że teraz jej kolejnym atutem będzie komfort i wygoda, a symbolem – nowoczesne pociągi zaznaczył Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego. Jako główny właściciel WKD cały czas inwestujemy w nowoczesny tabor i ulepszamy infrastrukturę kolejki, która jest położona w niezwykle istotnym, zachodnim paśmie aglomeracji warszawskiej, mającym bardzo wysoki poziom urbanizacji. Dzięki temu jest bardzo ważnym elementem ruchu pasażerskiego. Zakup nowych pojazdów mógł się dokonać dzięki współpracy Polsko-Szwajcarskiej. Federacja Szwajcarska w ramach współpracy z krajami Unii Europejskiej przeznaczyła miliard franków szwajcarskich, z czego niemal połowa tych pieniędzy trafi do Polski, część z nich właśnie na projekty WKD. Życzę wukadce żeby się rozwijała i gwarantuję, że będziemy o nią dbali i w nią inwestowali, aby była w najbliższej przyszłości autorem wielu innowacyjnych projektów– dodaje.                                                                             

Pod nowym napięciem 3000V

Nowy tabor do obsługi linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej to elektryczne zespoły trakcyjne przystosowane do pracy pod napięciem zasilania 3000V prądu stałego. Zakup tych składów spowodował konieczność dostosowania sieci trakcyjnej Warszawskiej Kolei Dojazdowej do nowego napięcia. Dotychczas pociągi WKD kursowały pod napięciem 600V, czyli takim, jakie wykorzystywane jest w sieciach tramwajowych. Napięcie w wysokości 3000V odpowiada napięciu w sieci trakcyjnej obsługującej ruch pociągów w Polsce.

Zmiana napięcia zbiegła się z wycofaniem z eksploatacji najstarszych składów używanych przez Warszawską Kolej Dojazdową. Pod koniec maja po 44 latach kursowania pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim i Warszawą z torów zjechały składy serii EN94, które przystosowane były wyłącznie do napięcia 600V.

Jest to zaprezentowanie bardzo ciekawego projektu, który pokazuje, że Polska wykorzystuje nie tylko środki unijne, ale również takie, które są przekazywane przez naszych partnerów bilateralnych, jak właśnie Szwajcarię. Wszyscy zwracamy uwagę na bardzo wysoki kurs franka szwajcarskiego, natomiast w przypadku tego projektu, właśnie wysoki kurs tej waluty umożliwił sfinansowanie znacznej części prac dodatkowychpowiedział obecny na prezentacji Wiceminister Rozwoju Paweł Chorąży.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Zakup nowych składów dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej to jeden z elementów projektu „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ze środków Programu WKD modernizuje też przystanki, wprowadza system dynamicznej informacji dla pasażerów, instaluje kamery monitoringu oraz remontuje najbardziej obciążony odcinek popularnej kolejki. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

 • zakup sześciu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych – zakończenie dostaw do końca sierpnia 2016 r.
 • stworzenie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu – systemu dynamicznej informacji pasażerskiej o aktualnej sytuacji ruchowej na linii WKD wraz z systemem monitorowania stacji i przystanków – w oparciu o detekcję położenia pojazdów oraz transmisję prognozowanych danych do peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej. Realizacja inwestycji zaplanowana jest do końca listopada 2016 r.
 • zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) na przejazdach kolejowych linii WKD – jest to projekt obejmujący zabudowę nowych urządzeń SSP na obiektach zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży, likwidacja obowiązujących odcinkowych ograniczeń prędkości oraz zapewnienie możliwości skrócenia czasu przejazdu pociągów. Realizacja zadania planowana jest do końca 2016 r.
 • kompleksowa naprawa toru nr 2 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów. Jest to najbardziej obciążony szlak linii kolejowej WKD. Inwestycja ma zapewnić właściwe parametry infrastruktury. Realizacja robót potrwa do końca sierpnia 2016 r.
 • modernizacja obiektów tzw. małej infrastruktury przystankowej w obrębie linii WKD. Przedsięwzięcie obejmuje instalację na wszystkich 45 peronach stacji i przystanków linii WKD nowych elementów wyposażenia – np. wiat, ławek, oświetlenia, wygrodzeń oraz dróg dojścia dla osób o ograniczonej mobilności. Zrealizowane zostanie w trakcie pięciu lat trwania projektu (2017-2021) na podstawie odrębnego zobowiązania.

Obecny na uroczystości dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii, Roland Python podkreślił znaczenie programu oraz realizowanego w jego ramach projektu WKD – Jestem niezwykle dumny z tego przedsięwzięcia i tego sukcesu, który jest sukcesem współpracy Polsko-Szwajcarskiej. Pamiętajmy, że ten projekt to nie tylko nowe pociągi, ale także wdrożenie nowego systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Często pytają mnie, dlaczego pomagamy Polsce i innym krajom Unii Europejskiej, choć sami w niej nie jesteśmy. Podkreślam zawsze, że Szwajcaria leży w Europie i czujemy się jej częścią, poczuwając się od tego, aby pomagać krajom członkowskim, zwłaszcza w projektach, które służą rozwojowi społeczno-gospodarczemu całego kontynentu. Warto zauważyć, że jednym z naszych celów jest ochrona środowiska, a przecież zachęcenie do korzystania z komunikacji miejskiej jak największej liczby osób pozwoli korzystnie wpłynąć na nasze środowisko – powiedział Dyrektor Roland Python.

Wyrazy uznania przekazał również burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Grzegorz BenedykcińskiCieszymy się, że udało się zrealizować ten projekt. Właścicielem kolejki w zdecydowanej większości jest województwo i to ono ponosi większość kosztów związanych z modernizacją WKD. Za tę decyzję chciałbym serdecznie podziękować marszałkowi Adamowi Struzikowi.

Następnie głos zabrał Zbigniew Konieczek, Prezes Zarządu NEWAG S.A., który wręczył Marszałkowi Adamowi Struzikowi, Prezesowi Grzegorzowi Dymeckiemu i oraz Dyrektorowi Rolandowi Python miniaturowe modele pociągów 39WE To dla mnie zaszczyt, że mogę oficjalnie przekazać na ręce zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej nowy pojazd typu 39WE, z którego jesteśmy niezmiernie dumni. Wyprodukowaliśmy pojazd, który nie tylko jest komfortowy i niezawodny, ale dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych również bardzo bezpieczny. W projektowaniu pojazdu uczestniczyło łącznie kilkadziesiąt osób. Jest to nasz autorski pociąg, złożony w 70 proc. z części, które zostały wyprodukowane w Polsce – zaznaczył Prezes Konieczek – Sprostaliśmy ponadto dużemu wyzwaniu, które postawił przed nami Zamawiający, w tym w szczególności dostosowalismy pojazd do specyficznych warunków na linii WKD, w tym do łuków o promieniu 22 metrów. Przekazujemy w ręce przewoźnika bardzo wyrafinowany pociąg, który – sądząc po opiniach, jakie do nas trafiają – spełnia oczekiwania pasażerów – dodał.

Następnie na specjalnie wyznaczonej powierzchni na ścianie bocznej składu złożyli swoje podpisy najważniejsi goście uroczystości. Pociąg został również symbolicznie poświęcony i rozpoczęła się część otwarta uroczystości.

Koszt projektu

Całkowity koszt wszystkich inwestycji w ramach projektu wyniesie 145,6 mln zł, z czego ponad 76,5 mln zł pochodzić będzie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Pozostała kwota zostanie zapewniona ze środków własnych spółki. Koszt zakupu nowego taboru w ramach realizowanego projektu wynosi ponad 98 mln zł, z czego 45,5 mln zł stanowić będzie udział funduszy szwajcarskich. Pozostałe środki w ramach realizowanego projektu będą wydatkowane na podwyższenie jakości oraz komfortu podróży na linii WKD, w odniesieniu do zarządzanej infrastruktury, czyli na modernizację wyposażenia przystanków oraz stworzenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu.

Wszystkim uczestnikom przybyłym na uroczystość oficjalnego przekazania pojazdu serii EN100 (typ 39WE) zarówno na stacji Warszawa Śródmieście WKD, jak i na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska serdecznie dziękujemy.