Podwyższenie kapitału zakładowego spółki WKD

W dniu 20.06.2016 przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego podpisali uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i objęcie nowych udziałów w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Oznacza to istotny wzrost wysokości kapitału zakładowego przedsiębiorstwa.

Uchwała dotyczy objęcia w imieniu Województwa Mazowieckiego 132 457 nowych udziałów o łącznej wartości 66 228 500 zł (przy nominalnej wartości jednego udziału 500 zł). Wszystkie nowo obejmowane udziały jako wkład niepieniężny zostają wniesione w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki do wysokości 124 019 500 zł – w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tych nieruchomościach, stanowiących działki gruntu zlokalizowane na terenie powiatów: pruszkowskiego i grodziskiego, przez obręb których przebiega część linii kolejowej nr 47 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz część linii kolejowej nr 48 Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów.

Nieruchomości, budynki oraz budowle objęte aportem stanowią wyłącznie nieruchomości infrastrukturalne, przeznaczone w całości do obsługi linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

W imieniu Województwa Mazowieckiego uchwałę oraz akt notarialny podpisały: Pani Janina Orzełowska, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz Pani Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. W imieniu spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. podpisy na akcie notarialnym złożyli: Pan Grzegorz Dymecki, Prezes Zarządu oraz Pan Michał Panfil, Członek Zarządu.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas obrad w dniu 17 czerwca 2016 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas obrad w dniu 17 czerwca 2016 r. jednogłośnie udzieliło Zarządowi spółki:

Grzegorzowi Dymeckiemu - Prezesowi Zarządu
Jolancie Dałek - Członkowi Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych
Michałowi Panfil - Członkowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Handlowych

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. Podjęcie uchwały o absolutorium poprzedzone zostało podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki Warszawska Kolej Dojazdowa za 2015 rok.

Spółka zamknęła rok 2015 zyskiem netto w wysokości 2 119 929,70 zł.

WKD w Związku Samorządowych Pracodawców Kolejowych

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. jako jedna z jedenastu spółek stanowiących własność jednostek samorządowych w dniu 13.06.2016 podpisała porozumienie w sprawie powołania Związku Samorządowych Pracodawców Kolejowych (ZSPK). Związek zrzesza następujące podmioty: „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A., Koleje Śląskie sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o., SKPL Cargo sp. z o.o., ARRIVA Polska sp. z o.o., ARRIVA RP sp. z o.o., Koleje Małopolskie sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. oraz Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.

Podstawowymi celami nowo utworzonej organizacji będzie m.in.:

 1. podejmowanie działań na rzecz kształtowania pozytywnych warunków dla rozwoju kolei;
 2. podejmowanie działań obejmujących integrację środowiska kolejowego;
 3. reprezentowanie wspólnego stanowiska wszystkich przewoźników;
 4. wymiana doświadczeń z zakresu prowadzonej działalności;
 5. wspólpraca z organizacjami międzynarodowymi związanymi z transportem publicznym;
 6. występowanie do organów posiadających inicjatywę legislacyjną oraz w sprawie opiniowania aktów prawnych dotyczących branży kolejowej.

W trakcie dyskusji podkreślono znaczącą rolę Związku, który będzie stanowić podstawę do wymiany doświadczeń i ułatwi możliwość wzajemnego wspierania się poszczególnych przewoźników. Ponadto zwrócono uwagę, że gdyby wszystkie spółki zrzeszone w Związku potraktować łącznie, powstałby największy przewoźnik pasażerski w Polsce o wciąż rosnącym potencjale. Organizacja ma mieć formułę otwartą, do której w przyszłości będą mogli przystąpić kolejni potencjalni uczestnicy.

Związek szczególne znaczenie upatruje w reprezentowaniu wszystkich spółek w rozmowach ze stroną rządową, włączając w to również projekt wspólnego biletu oraz działań związanych ze zmianami prawa regulującego rynek przewozów kolejowych w Polsce.

Marszałek województwa mazowieckiego, właściciela więskzości udziałów spółki WKD, Pan Adam Struzik podkreślił trafność decyzji związanej z powołaniem Związku – Podmiot, który Państwo stworzyliście, jest wspaniałą inicjatywą, która cieszy między innymi dlatego, że w grupie zawsze jest lepiej i łatwiej osiągać wspólne cele. Jest to okazja do wymiany informacji i poglądów, a także platforma dla porozumienia z instytucjami państwowymi i unijnymi. Marszałek podreślił również, że powołanie organizacji zrzeszającej spółki samorządowe było niezbędne z uwagi na ich systematycznie rosnąceą pozycję na rynku – Rola Przewozów Regionalnych, które przechodzą głęboką restrukturyzację będzie być może w sposób naturalny malała, natomiast będzie rosła rola innych przewoźników, stąd potrzebna jest ściślejsza współpraca. Związek będzie forum wymiany myśli, dobrych praktyk i wsparcia projektów. Cieszę się, że udało się porozumieć. Samorządowe spółki są świetnym przykładem tego jak można rozwijać transport. Śmiało mogę powiedzieć, że zrewolucjonizowały rynek przewozów regionalnych i lokalnych.

Spółkę WKD podczas spotkania otwierającego funkcjonowanie Związku Samorządowych Pracodawców Kolejowych reprezentowali: Grzegorz Dymecki – Prezes Zarządu WKD oraz Michał Panfil – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych WKD.

Premiera najnowszego pociągu WKD serii EN100 (typ 39WE) - relacja

Najnowsze pociągi WKD, wyprodukowane przez nowosądecki NEWAG, oficjalnie wyruszyły na tory. Nowoczesne składy serii EN100 (typ 39WE) w ramach uroczystej premiery, która odbyła się w dniu 03.06.2016 zostały zaprezentowane pasażerom i dziennikarzom w Warszawie i Grodzisku Mazowieckim, po czym wyruszyły w regularną trasę, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Zakup pociągów został sfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ich koszt to ponad 98 mln zł, z czego współfinansowanie ze środków szwajcarskich wyniesie 45,5 mln zł. Warszawska Kolej Dojazdowa wprowadza tym samym do eksploatacji pierwsze z sześciu nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla mieszkańców Mazowsza.

Oficjalna premiera nowych pociągów rozpoczęła się na stacji Warszawa Śródmieście WKD o godz. 11:00 od briefingu prasowego, po którym wszyscy zainteresowani mogli wejść na pokład zaprezentowanego pojazdu EN100-01 i szczegółowo zapoznać się z jego wnętrzem. Punktualnie o godz. 11:40 skład w ramach specjalnego pociągu promocyjnego z zaproszonymi gośćmi, przedstawicielami środków masowego przekazu oraz innymi zainteresowanymi uczestnikami prezentacji wyruszył w podróż do Grodziska Mazowieckiego. O godz. 12:25 pociąg specjalnie zapowiedziany głosem znanego pasażerom WKD lektora przy akompaniamencie muzyki, efektach specjalnych w postaci zadymienia oraz wystrzelonego konfetti wjechał na stację Grodzisk Mazowiecki Radońska. Na pociąg oczekiwali nie tylko honorowi goście i przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektu, ale także licznie zgromadzeni mieszkańcy i pasażerowie WKD.

– Warszawska Kolej Dojazdowa, najbardziej punktualna kolej w Polsce, od dzisiaj korzysta wyłącznie z nowoczesnych pociągów. Po dostarczeniu wszystkich składów przez producenta, w sierpniu tego roku, nasz tabor będzie się składać z 21 pojazdów najwyższej jakości. Będzie to równocześnie oznaczać zakończenie procesu modernizacji taboru WKD rozpoczętego w 2004 r., w którym rozpoczęliśmy eksploatację pierwszego nowoczesnego pociągu zakupionego przez województwo mazowieckie dla spółki – mówi Grzegorz Dymecki, prezes Warszawskiej Kolei Dojazdowej. – Dzisiaj jesteśmy przewoźnikiem, który z dumą może stwierdzić, że posiada wyłącznie nowoczesne pociągi i gwarantuje pasażerom najwyższy dostępny komfort podróżowania. Jestem przekonany, że wysoką jakość najnowszych pociągów, które właśnie wchodzą do eksploatacji, docenią nasi pasażerowie. Są to pojazdy zapewniające wygodę, dużą przestrzeń, dobrą informację oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Podnoszą znacząco poziom naszej oferty i wzmacniają rolę kolei jako solidnej alternatywy dla innych środków transportu – dodaje.

Nowe pociągi typu 39WE, noszące jednocześnie oznaczenie serii EN100, to konstrukcje dostosowane do potrzeb Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Pojazd o długości 60 m składa się z sześciu członów i mieści 505 pasażerów, w tym 164 na miejscach siedzących. Przewidziano w nim cztery miejsca dla wózków inwalidzkich z zastosowaniem odkładanych ramp, umożliwiających wjazd wózka oraz osiem miejsc do przewozu rowerów. Każdy ze składów wyposażony jest w pełni zintegrowany system informacji pasażerskiej z zewnętrznymi tablicami LED oraz wewnętrznymi monitorami LCD. Są one widoczne z każdego miejsca w pojeździe. Maksymalna prędkość eksploatacyjna, z jaką poruszają się pojazdy w ruchu pasażerskim, wynosić będzie 80 km/h. Pociągi WKD jeżdżą pod nowym napięciem w sieci trakcyjnej: 3000 V prądu stałego.

Nowoczesne pociągi dla mieszkańców Mazowsza

Nowe pociągi to lepsza jakość i komfort podróży dla pasażerów, w tym przede wszystkim mieszkańców sześciu gmin na trasie WKD-ki: Michałowic, Pruszkowa, Brwinowa, Milanówka, Podkowy Leśnej, Grodziska Mazowieckiego oraz dwóch dzielnic Warszawy Włochy i Ochoty. Najnowsze pociągi WKD zapewnią pasażerom większe bezpieczeństwo – wszystkie pojazdy są wyposażone w system monitoringu z rejestratorem zdarzeń. Posiadają również klimatyzację przestrzeni pasażerskiej z układem okien umożliwiającym swobodne przewietrzenie składu oraz system zliczania podróżnych.

Warszawska Kolej Dojazdowa jest bardzo ważnym elementem ruchu aglomeracyjnego. W zeszłym roku przewiozła 8 mln pasażerów, służąc również tym podróżnym, którzy musieli zmagać się z utrudnieniami podczas modernizacji linii kolejowej Warszawa – Skierniewice. WKD słynie z punktualności. Mam nadzieję, że teraz jej kolejnym atutem będzie komfort i wygoda, a symbolem – nowoczesne pociągi zaznaczył Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego. Jako główny właściciel WKD cały czas inwestujemy w nowoczesny tabor i ulepszamy infrastrukturę kolejki, która jest położona w niezwykle istotnym, zachodnim paśmie aglomeracji warszawskiej, mającym bardzo wysoki poziom urbanizacji. Dzięki temu jest bardzo ważnym elementem ruchu pasażerskiego. Zakup nowych pojazdów mógł się dokonać dzięki współpracy Polsko-Szwajcarskiej. Federacja Szwajcarska w ramach współpracy z krajami Unii Europejskiej przeznaczyła miliard franków szwajcarskich, z czego niemal połowa tych pieniędzy trafi do Polski, część z nich właśnie na projekty WKD. Życzę wukadce żeby się rozwijała i gwarantuję, że będziemy o nią dbali i w nią inwestowali, aby była w najbliższej przyszłości autorem wielu innowacyjnych projektów– dodaje.                                                                             

Pod nowym napięciem 3000V

Nowy tabor do obsługi linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej to elektryczne zespoły trakcyjne przystosowane do pracy pod napięciem zasilania 3000V prądu stałego. Zakup tych składów spowodował konieczność dostosowania sieci trakcyjnej Warszawskiej Kolei Dojazdowej do nowego napięcia. Dotychczas pociągi WKD kursowały pod napięciem 600V, czyli takim, jakie wykorzystywane jest w sieciach tramwajowych. Napięcie w wysokości 3000V odpowiada napięciu w sieci trakcyjnej obsługującej ruch pociągów w Polsce.

Zmiana napięcia zbiegła się z wycofaniem z eksploatacji najstarszych składów używanych przez Warszawską Kolej Dojazdową. Pod koniec maja po 44 latach kursowania pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim i Warszawą z torów zjechały składy serii EN94, które przystosowane były wyłącznie do napięcia 600V.

Jest to zaprezentowanie bardzo ciekawego projektu, który pokazuje, że Polska wykorzystuje nie tylko środki unijne, ale również takie, które są przekazywane przez naszych partnerów bilateralnych, jak właśnie Szwajcarię. Wszyscy zwracamy uwagę na bardzo wysoki kurs franka szwajcarskiego, natomiast w przypadku tego projektu, właśnie wysoki kurs tej waluty umożliwił sfinansowanie znacznej części prac dodatkowychpowiedział obecny na prezentacji Wiceminister Rozwoju Paweł Chorąży.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Zakup nowych składów dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej to jeden z elementów projektu „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ze środków Programu WKD modernizuje też przystanki, wprowadza system dynamicznej informacji dla pasażerów, instaluje kamery monitoringu oraz remontuje najbardziej obciążony odcinek popularnej kolejki. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

 • zakup sześciu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych – zakończenie dostaw do końca sierpnia 2016 r.
 • stworzenie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu – systemu dynamicznej informacji pasażerskiej o aktualnej sytuacji ruchowej na linii WKD wraz z systemem monitorowania stacji i przystanków – w oparciu o detekcję położenia pojazdów oraz transmisję prognozowanych danych do peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej. Realizacja inwestycji zaplanowana jest do końca listopada 2016 r.
 • zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) na przejazdach kolejowych linii WKD – jest to projekt obejmujący zabudowę nowych urządzeń SSP na obiektach zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży, likwidacja obowiązujących odcinkowych ograniczeń prędkości oraz zapewnienie możliwości skrócenia czasu przejazdu pociągów. Realizacja zadania planowana jest do końca 2016 r.
 • kompleksowa naprawa toru nr 2 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów. Jest to najbardziej obciążony szlak linii kolejowej WKD. Inwestycja ma zapewnić właściwe parametry infrastruktury. Realizacja robót potrwa do końca sierpnia 2016 r.
 • modernizacja obiektów tzw. małej infrastruktury przystankowej w obrębie linii WKD. Przedsięwzięcie obejmuje instalację na wszystkich 45 peronach stacji i przystanków linii WKD nowych elementów wyposażenia – np. wiat, ławek, oświetlenia, wygrodzeń oraz dróg dojścia dla osób o ograniczonej mobilności. Zrealizowane zostanie w trakcie pięciu lat trwania projektu (2017-2021) na podstawie odrębnego zobowiązania.

Obecny na uroczystości dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii, Roland Python podkreślił znaczenie programu oraz realizowanego w jego ramach projektu WKD – Jestem niezwykle dumny z tego przedsięwzięcia i tego sukcesu, który jest sukcesem współpracy Polsko-Szwajcarskiej. Pamiętajmy, że ten projekt to nie tylko nowe pociągi, ale także wdrożenie nowego systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Często pytają mnie, dlaczego pomagamy Polsce i innym krajom Unii Europejskiej, choć sami w niej nie jesteśmy. Podkreślam zawsze, że Szwajcaria leży w Europie i czujemy się jej częścią, poczuwając się od tego, aby pomagać krajom członkowskim, zwłaszcza w projektach, które służą rozwojowi społeczno-gospodarczemu całego kontynentu. Warto zauważyć, że jednym z naszych celów jest ochrona środowiska, a przecież zachęcenie do korzystania z komunikacji miejskiej jak największej liczby osób pozwoli korzystnie wpłynąć na nasze środowisko – powiedział Dyrektor Roland Python.

Wyrazy uznania przekazał również burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Grzegorz BenedykcińskiCieszymy się, że udało się zrealizować ten projekt. Właścicielem kolejki w zdecydowanej większości jest województwo i to ono ponosi większość kosztów związanych z modernizacją WKD. Za tę decyzję chciałbym serdecznie podziękować marszałkowi Adamowi Struzikowi.

Następnie głos zabrał Zbigniew Konieczek, Prezes Zarządu NEWAG S.A., który wręczył Marszałkowi Adamowi Struzikowi, Prezesowi Grzegorzowi Dymeckiemu i oraz Dyrektorowi Rolandowi Python miniaturowe modele pociągów 39WE To dla mnie zaszczyt, że mogę oficjalnie przekazać na ręce zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej nowy pojazd typu 39WE, z którego jesteśmy niezmiernie dumni. Wyprodukowaliśmy pojazd, który nie tylko jest komfortowy i niezawodny, ale dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych również bardzo bezpieczny. W projektowaniu pojazdu uczestniczyło łącznie kilkadziesiąt osób. Jest to nasz autorski pociąg, złożony w 70 proc. z części, które zostały wyprodukowane w Polsce – zaznaczył Prezes Konieczek – Sprostaliśmy ponadto dużemu wyzwaniu, które postawił przed nami Zamawiający, w tym w szczególności dostosowalismy pojazd do specyficznych warunków na linii WKD, w tym do łuków o promieniu 22 metrów. Przekazujemy w ręce przewoźnika bardzo wyrafinowany pociąg, który – sądząc po opiniach, jakie do nas trafiają – spełnia oczekiwania pasażerów – dodał.

Następnie na specjalnie wyznaczonej powierzchni na ścianie bocznej składu złożyli swoje podpisy najważniejsi goście uroczystości. Pociąg został również symbolicznie poświęcony i rozpoczęła się część otwarta uroczystości.

Koszt projektu

Całkowity koszt wszystkich inwestycji w ramach projektu wyniesie 145,6 mln zł, z czego ponad 76,5 mln zł pochodzić będzie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Pozostała kwota zostanie zapewniona ze środków własnych spółki. Koszt zakupu nowego taboru w ramach realizowanego projektu wynosi ponad 98 mln zł, z czego 45,5 mln zł stanowić będzie udział funduszy szwajcarskich. Pozostałe środki w ramach realizowanego projektu będą wydatkowane na podwyższenie jakości oraz komfortu podróży na linii WKD, w odniesieniu do zarządzanej infrastruktury, czyli na modernizację wyposażenia przystanków oraz stworzenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu.

Wszystkim uczestnikom przybyłym na uroczystość oficjalnego przekazania pojazdu serii EN100 (typ 39WE) zarówno na stacji Warszawa Śródmieście WKD, jak i na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska serdecznie dziękujemy.

Zaproszenie na oficjalną premierę najnowszego pociągu WKD serii EN100 (typ 39WE)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców i pasażerów linii WKD na uroczystość związaną z premierą najnowszego pociągu serii EN100 (typ 39WE), która odbędzie się w dniu 03.06.2016 (piątek) o godz. 12:20 na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące zakup 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych jest realizowane w ramach projektu nr KIK/22 pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zmiana napięcia zasilania w sieci trakcyjnej linii WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że z dniem 28.05.2016 r. nastąpiła zmiana napięcia zasilania w sieci trakcyjnej z 600V do 3000V prądu stałego. Od tego dnia realizacja kolejowych przewozów pasażerskich na całej linii WKD będzie się odbywać z wykorzystaniem taboru przystosowanego wyłącznie do napięcia 3000V, tj. z wykorzystaniem elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN95 (typ 13WE), EN97 (typ 33WE) oraz EN100 (typ 39WE).

Zmiana napięcia zasilania w sieci trakcyjnej na linii WKD do 3000V umożliwiła rozpoczęcie eksploatacji w regularnym ruchu pasażerskim najnowszej generacji pojazdów dostarczonych do Warszawskiej Kolei Dojazdowej – elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN100 (typ 39WE). W dniu 28.05.2016 r. do obsługi linii WKD został skierowany pierwszy z dostarczonych dotychczas trzech pojazdów: EN100-01, który zainaugurował przewozy realizowane przez tą serię w ramach kursu nr 2202: Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 5:03) – Podkowa Lesna Główna (przyj. 5:13), a następnie nr 201: Podkowa Leśna Główna (odj. 5:48) – Milanówek Grudów (przyj. 5:55).

W dniu 29.05.2016 r. na linię WKD wyjechały kolejne dwa pojazdy serii EN100: 02 oraz 03.

Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące zakup 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych jest realizowane w ramach projektu nr KIK/22 pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Pojazdy przystosowane do napięcia 3 kV DC (fotorelacja):

Zakończenie eksploatacji EZT serii EN94 - podsumowanie

Dzień 27.05.2016 r. (piątek) przeszedł do historii Warszawskiej Kolei Dojazdowej jako ostatni, w którym w regularnym ruchu pasażerskim znajdowały się elektryczne zespoły trakcyjne serii EN94 (typ 101Na) produkcji wrocławskiego PaFaWagu. Był to również ostatni dzień eksploatacji linii z wykorzystaniem systemu zasilania sieci trakcyjnej prądem stałym o napięciu 600V. Od dnia 28.05.2016 r. nastąpiła zmiana napięcia zasilania w sieci trakcyjnej z 600V na 3000V, w związku z czym dalsza eksploatacja elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN94, przystosowanych wyłącznie do napięcia 600V była niemożliwa. Zostały one jednak zastąpione przez pojazdy najnowszej generacji – serii EN100 (typ 39WE) wyprodukowane przez firmę NEWAG S.A. z Nowego Sącza.

W dniu 27.05.2016 r. obowiązywał rozkład jazdy jak dla sobót, niedziel i świąt, niemniej jednak do 5 składów obsługujących linię WKD według organizacji przewidzianej dla wymienionych dni zostały skierowane 2 dodatkowe składy zestawione z elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN94, które obsłużyły łącznie 20 kursów według przygotowanego harmonogramu.

Do ruchu pasażerskiego skierowano dwa z trzech pozostających w eksploatacji składów. Pierwszy ze składów EN94: 17+34 wyruszył w trasę ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska o godz. 5:48 jako pociąg nr 110 do stacji Warszawa Śródmieście WKD. Drugi ze składów EN94: 25+40 wyruszył ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska o godz. 6:50 jako pociąg nr 116 również do stacji Warszawa Śródmieście WKD. Trzeci skład: 23+26 skierowano przejazdem służbowym do stacji Komorów do pełnienia funkcji składu rezerwowego.

W ciągu dnia kursujące składy EN94 zapewniły ostatnią okazję do wykonania pamiątkowych zdjęć lub filmów. W późnych godzinach popołudniowych nieuchronnie zaczął się zbliżać koniec 44-letniej służby tej serii pojazdów. Nie licząc prototypowego egzemplarza EN94-01, wyprodukowanego w 1968 r. i na przełomie lat 1968 i 1969 skierowanego do jazd testowych, pojazdy serii EN94 regularną eksploatację podjęły w ciągu 1972 r. Pierwszy ze składów realizujących przewozy w dniu 27.05.2016 r., 25+40 zjechał do Grodziska Mazowieckiego o godz. 18:34 jako pociąg nr 141. Skład rezerwowy 23+26 zjechał jako drugi o godz. 19:30.

Ostatni ze składów, 17+34 zgodnie z założonym harmonogramem wykonał ostatni w historii kurs na linii WKD obsługiwany przez elektryczne zespoły trakcyjne serii EN94. Był to pociąg nr 149 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 19:05) – Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyj. 20:04) – bezpłatny na podstawie specjalnego biletu okolicznościowego. Ostatni kurs cieszył się ogromną frekwencją na całej trasie przejazdu z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego. Nie zawiedli również licznie przybyli uczestnicy pożegnania serii EN94 na stacji Warszawa Śródmieście WKD, a w szczególności na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska, na którą skład 17+34 wjechał – jakżeby inaczej – punktualnie o godz. 20:04 przy dźwięku głośnej syreny.

Wszystkim uczestnikom przybyłym na pokład pojazdu w ramach jego ostatniego kursu, jak również przybyłym na stację Warszawa Śródmieście WKD, Grodzisk Mazowiecki Radońska, inne przystanki osobowe oraz pozostałe miejsca zlokalizowane wzdłuż trasy przejazdu serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z ostatniego dnia eksploatacji elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN94.

Kontrola biletów w pociągach WKD od dnia 1 sierpnia 2018 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 sierpnia 2018 r. kontrola biletów oraz windykacja należności z tytułu przejazdów bezbiletowych w pociągach WKD, będzie prowadzona przez firmę REWIZOR Paweł Adamiak z siedzibą w Gdyni.

W związku z powyższym, w przypadku otrzymania wezwania do zapłaty odwołania przyjmuje i rozpatruje w imieniu WKD:

 

REWIZOR o/Gdynia 

ul. Chwaszczyńska 49A/3

81-571 Gdynia

Dotyczy wezwań do zapłaty wystawionych od dnia 01 sierpnia 2018 r.

 

Z.W. „Renoma” Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 67

81-850 Sopot

e-mail: kontakt.wkd@zwrenoma.pl

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 629 39 67 w poniedziałki, środy, piątki w godz. 9:00 – 13:00.

Dotyczy wezwań do zapłaty wystawionych od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 31.07.2018 r.

 

REWIZOR O/Warszawa

Al. Jerozolimskie 144

02-305 Warszawa (budynek PKS POLONUS, Dworzec Zachodni, II piętro, pokój 402)

e-mail: biuro.warszawa@rewizor.eu

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu: 735-91-91-90 w poniedziałki, środy, piątki w godz. 8:00 – 15:00.

Interwencje osobiste w siedzibie Biura w poniedziałki, środy, piątki w godz. 8:00 – 15:00.

Dotyczy wezwań do zapłaty wystawionych od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 31 maja 2016 r.

 

Biuro Windykacji Należności Przewozowych

"Przewozy Regionalne" spółka z o.o. 

Poznań 60-715 ul. Kolejowa 5

e-mail: windykacja@p-r.com.pl fax: (61) 633-43-54

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerami telefonów: 783-932-872 lub 783-933-066, 783-933-067, 783-933-069, 783-933-083 w dni robocze od godz. 7:15-14:45.

Interwencje osobiste w siedzibie Biura w dni robocze od godz. 9:00 - 13:00.

Dotyczy tylko wezwań do zapłaty wystawionych do dnia 31 maja 2015 r. 

 

Z dniem 1 czerwca 2016 r. firma REWIZOR Paweł Adamiak zaprzestaje świadczenia usług w zakresie kontroli biletów na linii WKD.

 

Przejazd na podstawie biletu okolicznościowego pociągiem rejsowym nr 149 w dniu 27.05.2016 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza w dniu 27.05.2016 r. (piątek) na ostatni przejazd w regularnym ruchu pasażerskim elektrycznym zespołem trakcyjnym starej generacji serii EN94.

Ostatni przejazd pojazdem serii EN94 będzie wykonany przez pociąg rejsowy nr 149 relacji: Warszawa Śródmieście WKD (odj. 19:05) – Grodzisk Maz. Radońska (przyj. 20:04)

Szczegółowy rozkład jazdy pociągu rejsowego nr 149:

Warszawa Śródmieście WKD odj. 19:05 Komorów                               odj. 19:35
Warszawa Ochota  WKD                  odj. 19:06 Nowa Wieś Warszawska       odj. 19:38
Warszawa Zachodnia  WKD            odj. 19:09 Kanie Helenowskie                odj. 19:40
Warszawa Reduta Ordona       odj. 19:11 Otrębusy  odj. 19:43
Warszawa Al. Jerozolimskie   odj. 19:13 Podkowa Leśna Wsch.           odj. 19:45
Warszawa Raków                    odj. 19:16 Podkowa Leśna Gł.                odj. 19:50
Warszawa Salomea                 odj. 19:18 Podkowa Leśna Zach.            odj. 19:51
Opacz   odj. 19:20 Kazimierówka  odj. 19:54
Michałowice    odj. 19:23 Brzózki odj. 19:56
Reguły   odj. 19:25 Grodzisk Maz. Okrężna          odj. 19:59
Malichy odj. 19:27 Grodzisk Maz. Piaskowa        odj.20:00                                                  
Tworki odj. 19:29 Grodzisk Maz. Jordanowice   odj. 20:02
Pruszków odj.19:31          Grodzisk Maz. Radońska       przyj. 20:04

Po przybyciu ww. pociągu do stacji Grodzisk Maz. Radońska pojazdy EN94 po ponad 44 latach służby zostaną ostatecznie wycofane z eksploatacji i zastąpione nowoczesnymi pojazdami serii EN100 (typ 39WE).

Przejazd pociągiem rejsowym nr 149  będzie można odbyć na podstawie bezpłatnego biletu okolicznościowego, dostępnego w kasach biletowych WKD w dniu przejazdu.

Serdecznie zapraszamy.

 

Zakończenie eksploatacji elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN94

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że ostatnim dniem kursowania pojazdów serii EN94 będzie 27.05.2016 r. (piątek). Do tego dnia elektryczne zespoły trakcyjne serii EN94 będą eksploatowane w regularnym ruchu pasażerskim według przedstawionej poniżej organizacji.

23.05.2016 – 25.05.2016 (PONIEDZIAŁEK – ŚRODA)

Od poniedziałku 21 maja do środy 25 maja włącznie pojazdy serii EN94 będą obsługiwać wybrane kursy w ramach obowiązującego rozkładu jazdy pociągów dla dnia powszedniego (obsługa przez 2 lub 3 składy).

27.05.2016 (PIĄTEK)

W piątek 27 maja w związku z wydłużonym weekendem oraz prowadzonymi przygotowaniami do zmiany napięcia zasilania w sieci trakcyjnej na linii WKD obowiązywać będzie rozkład jazdy jak dla sobót, niedziel i świąt. Do 5 składów obsługujących linię WKD według organizacji przewidzianej dla wymienionych dni zostaną skierowane 2 dodatkowe składy zestawione z elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN94, które obsłużą łącznie 20 kursów według następującego harmonogramu:

OBIEG NR 1:

Nr poc.

Stacja początkowa

Odjazd

 

Przyjazd

Stacja końcowa

110

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

5.48

6.45

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD

403

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD

7.00

7.29

KOMORÓW

402

KOMORÓW

7.43

8.12

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD

409

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD

8.35

9.04

KOMORÓW

408

KOMORÓW

9.18

9.47

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD

337

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD

10.05

10.47

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

332

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

13.35

14.17

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD

309

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD

14.35

15.17

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

310

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

15.30

16.12

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD

317

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD

16.30

17.12

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

318

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

18:05

18:47

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD

149

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD

19:05

20:04

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

OBIEG NR 2:

Nr poc.

Stacja początkowa

Odjazd

 

Przyjazd

Stacja końcowa

116

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

6.50

7.47

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD

407

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD

8.05

8:34

KOMORÓW

406

KOMORÓW

8.43

9.12

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD

335

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD

9.35

10.17

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

336

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

14.35

15.17

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD

313

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD

15.35

16.17

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

314

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

16.35

17.17

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD

141

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD

17.35

18.34

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

 

Zgodnie z powyższym planem, ostatnim kursem obsługiwanym przez elektryczne zespoły trakcyjne serii EN94 będzie kurs nr 149 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 19:05) – Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyj. 20:04).