Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 26 czerwca) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Przywrócenie funkcjonowania kasy biletowej w Komorowie i na stacji Warszawa Ochota WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż od dnia 6 lipca 2021 r. ponownie przywrócone zostało funkcjonowanie kasy biletowej w Komorowie oraz na stacji Warszawa Ochota WKD.

W/w kasy biletowe czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-19:00 oraz w soboty w godz. 8:00-16:00. W niedzielę oraz święta kasy biletowe będą nieczynne.

Odpocznij z WuKaDką latem

W dniu 3 lipca 2021 r. rusza kampania pn. „Odpocznij z WuKaDka latem”. Podczas naszej letniej akcji będziemy zachęcać do aktywnego wypoczynku, odwiedzania ciekawych miejsc położonych w pobliżu linii WKD oraz do brania udziału w wydarzeniach kulturalnych przygotowanych przez lokalne gminy.

W ramach kampanii „Odpocznij z WuKaDka latem” Spółka przygotowała wspólnie z zaprzyjaźnionymi instytucjami wiele atrakcji i propozycji uprzyjemniających letni czas. Każdy kto chce spędzać wakacje z WKD będzie mógł znaleźć na stronie internetowej www.wkd.com.pl oraz na monitorach LCD w pociągach informacje jak atrakcyjnie a zarazem aktywnie spędzić czas z rodziną, przyjaciółmi, oderwać się od codziennych obowiązków i odpocząć od zgiełku miasta. Od 3 lipca do 31 sierpnia br., co tydzień, w specjalnie przygotowanym "Kalendarzu Wydarzeń" będą publikowane m.in.:

 • informacje o możliwości indywidualnej organizacji oraz uczestnictwa w zorganizowanych wraz ze Stowarzyszeniem Zielone Sąsiedztwo ciekawych wycieczkach rowerowych i pieszych połączonych z przejazdami pociągami WKD;
 • zaproszenia na najciekawsze imprezy organizowane przez zaprzyjaźnione instytucje związane z poszczególnymi miastami mieszczącymi się na linii WKD;
 • mapki graficzne z trasami wycieczkowymi do ciekawych miejsc kultury i sztuki znajdujących się w pobliżu linii WKD oraz o możliwościach połączeń skorzystania z dodatkowych atrakcji sprzyjających łapaniu chwil relaksu w mieście;
 • zaproszenia i propozycje do aktywnego spędzenia wolnego czasu z najmłodszymi pasażerami WKD;
 • pomysły na inspirujące i pouczające zabawy i konkursy rodzinne z nagrodami, pozwalające na poszerzenie wiedzy o historii regionów przez które przebiega linia WKD.

Dodatkową atrakcją tegorocznych wakacji dla wszystkich spragnionych odprężenia w czasie wolnym jest STREFA RELAKSU jaką WuKaDka wraz z ZGKiM Milanówek przygotowała na terenie basenów otwartych w Milanówku (ul. Sportowa 7). To w tym miejscu stworzony został punkt spotkań z WuKaDką, połączony ze strefą zabaw dla dzieci i dorosłych. Dla osób, które zgłodnieją podczas korzystania z zabaw wodnych na basenach zapraszamy do kosztowania kuchni serwowanej przez food trucki, potraw z grilla oraz deserów w postaci lodów i gofrów. Ponadto dla pasażerów WKD od 3 lipca 2021 r. w kasach biletowych WKD będą dostępne bony upominkowe (łącznie 1000 szt.) upoważniające do zniżek na zakupy gastronomiczne w 3 lokalizacjach food trucków, tj.:

 • Stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska,
 • Stacja Komorów WKD
 • na basenach zewnętrznych w Milanówku ul. Sportowa 7

WuKaDka zaprasza do wspólnego spędzania czasu i łączenia podróży pociągami WKD z atrakcjami proponowanymi pasażerom podczas tegorocznych wakacji.

Życzymy miłej zabawy i wielu chwili odprężenia na linii WKD.

 

 

PLAKAT LATO 2021

1 lipca 2021 r. przypada 20 rocznica rozpoczęcia działalności Spółki

EKRAN 1920x1080 004 20 lat

 

W dniu 1 lipca 2021 r. przypada 20. rocznica rozpoczęcia działalności spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. została utworzona aktem założycielskim sporządzonym w dniu 22 grudnia 2000 r., jako Spółka ze 100%-owym udziałem PKP S.A. w kapitale zakładowym (do 13 sierpnia 2008 r. nazwa spółki brzmiała „PKP Warszawska Kolej Dojazdowa” sp. z o.o.).

Dnia 29 grudnia 2000 r. Spółka została wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Samodzielną działalność gospodarczą WKD rozpoczęła 1 lipca 2001 roku. Był to pierwszy etap przekształceń własnościowych, który docelowo miał zakończyć się prywatyzacją Spółki.

30 września 2005 r. pomiędzy PKP S.A. a Konsorcjum Samorządowym została podpisana umowa sprzedaży udziałów WKD. W skład Konsorcjum wchodziły: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (ostatecznie zrezygnował z objęcia swoich udziałów) oraz Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Maz, Gmina Brwinów, Gmina Milanówek, Miasto Podkowa Leśna, Gmina Michałowice.

27 września 2007 r. umowa weszła w życie i od tego momentu WKD stała się własnością samorządów lokalnych. „Wukadka” stała się pierwszym w 100% sprywatyzowanym kolejowym przewoźnikiem pasażerskim z Grupy PKP, a jednocześnie pierwszym całkowicie należącym do jednostek samorządu terytorialnego.

Od momentu „usamodzielnienia się” podjęto szereg przedsięwzięć zmierzających do zbudowania nowego wizerunku WKD.


INWESTUJEMY W ROZWÓJ

Strategia rozwoju Warszawskiej Kolei Dojazdowej ściśle związana jest z zamierzeniami jej właścicieli: Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz 6 gmin, na których terenie realizowane są pasażerskie przewozy kolejowe.

Do najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych do planowanych realizacji w najbliższych latach należą:

 1. Budowa drugiego toru na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska linii kolejowej nr 47 – realizacja 2021 r.- 2023 r.
 2. Montaż instalacji fotowoltaicznej.
 3. Modernizacja podstacji trakcyjnej w Grodzisku Mazowieckim.
 4. Zakup 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych.
 5. Modernizacja peronów na p.o. Reguły oraz Warszawa Raków.
 6. Modernizacja drogi kolejowej od Warszawy do Podkowy Leśnej poprzez wymianę szyn na nowe.
 7. Wdrożenie nowego systemu do obsługi kontroli i windykacji masowej.
 8. Modernizacja sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych.
 9. Zwiększenie liczby pociągów w rozkładzie jazdy poprzez wdrożenie podstawowej częstotliwości 10 minut w godzinach szczytu przewozowego oraz 7,5 minuty w porach największego obciążenia.
 10. Modernizacja centrum sterowania urządzeniami zasilania elektroenergetycznego.
 11. Rozwój systemów bezgotówkowego wnoszenia opłat za przejazdy oraz systemu planowania podróży w oparciu o dane rzeczywiste.
 12. Modernizacja obiektów zaplecza przeglądowo-utrzymaniowego WKD.
 13. Modernizacja centrum zdalnego sterowania ruchem kolejowym na linii WKD.
 14. Modernizacja obiektów małej architektury przystankowej w obrębie linii WKD.
 15. Rozbudowa sieci parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”.


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2001 – 2020


1 VII 2001
Rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej

29 VIII 2004 
Dostawa nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego (ezt) serii EN95 

29 IX 2005 
Podpisanie Paktu Gwarancji Pracowniczych zawartego pomiędzy Pracodawcą reprezentowanym przez Zarząd Spółki a zakładowymi organizacjami związkowymi

30 IX 2005 
Podpisanie Umowy Sprzedaży Udziałów Spółki PKP WKD Sp. z o.o. pomiędzy PKP S.A. i Konsorcjum Samorządowym

27 IX 2007 
Wejście w życie Umowy Sprzedaży – własność 100% udziałów Spółki przechodzi z PKP S.A. na Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz sześć gmin: Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna i Michałowice

20 XI 2007  
Przekazanie aportem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pojazdu serii EN95

13 VIII 2008  
Zmiana nazwy spółki na „Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.”

19 V 2009 
Podpisanie z Samorządem Województwa Mazowieckiego 15-letniej Umowy Ramowej na wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich

26 III 2010 
Podpisanie Umowy na dostawę 14 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

4 V 2011 
Podpisanie preumowy w sprawie podjęcia działań w zakresie realizacji projektu dot. zakupu 14 szt. ezt. EN97 z Instytucją Zarządzającą RPO WM 2007 – 2013 reprezentowaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

07 XII 2011
Dostawa pierwszego pojazdu EN97-001 do lokomotywowni w Grodzisku Mazowieckim

15 XII 2011 
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 57 791 000 zł

01 VI 2012 
Podpisanie Umowy ws. projektu pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” pomiędzy Szwajcarią reprezentowaną przez Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) a Rzeczpospolitą Polską reprezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

26 VI 2012 
Podpisanie Umowy ws. realizacji projektu pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o.

12 VII 2012 
Podpisanie Umowy z Instytucją Zarządzającą RPO WM 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu dot. zakupu 14 szt. ezt. serii EN97 ze środków unijnych.

30 IX 2012 
Zakończenie dostaw pojazdów serii EN97

26 VIII 2014 
Podpisanie Umowy na dostawę 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych z firmą NEWAG S.A. z Nowego Sącza

15 IX 2014
Podpisanie Umowy na zabudowę urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na 8 przejazdach kolejowych (1 etap) na linii WKD z firmą KOMBUD S.A. z Radomia.

10 II 2015 
Otrzymanie certyfikatu ISO 9001 w zakresie planowania i realizacji usług przewozów pasażerskich aglomeracyjnych

18 VIII 2015 
Podpisanie Umowy na wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu w oparciu o technologię światłowodową z firmą COMP S.A. z Warszawy

28 II 2016
Przekazanie do eksploatacji zabudowanych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na 8 przejazdach kolejowych w ramach 1 etapu

27 V 2016
Zakończenie eksploatacji w regularnych przewozach pasażerskich zespołów trakcyjnych serii EN94

28 V 2016
Zmiana napięcia zasilania w sieci trakcyjnej z 600 V na 3000V prądu stałego – rozpoczęcie eksploatacji nowych pojazdów serii EN100

01 VI 2016
Podpisanie Umowy na zabudowę urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego systemu ostrzegania) na kolejnych 8 obiektach (2 etap) na linii WKD z firmą KOMBUD S.A. z Radomia

01 VI 2016
Przyznanie WKD przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pamiątkowego medalu „Pro Mazovia” – za wybitne zasługi oraz całokształt działań na rzecz Województwa Mazowieckiego

13 VI 2016
Podpisanie porozumienia w sprawie powołania Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych (ZSPK)

20 VI 2016
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 124 019 500 zł

22 VIII 2016 
Zakończenie dostaw pojazdów serii EN100

30 XI 2016
Uruchomienie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu

17 XI 2016
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego

17 XI 2016
Podpisanie umowy na dostawę i montaż nowych podestów do obsługi elektrycznych zespołów trakcyjnych

20 I 2017
Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na opracowanie studium wykonalności dla projektu budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego

26 I 2017
Zakończenie zabudowy specjalistycznych podestów do obsługi elektrycznych zespołów trakcyjnych

27 II 2017
Przekazanie do eksploatacji zabudowanych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego systemu ostrzegania) na 8 przejazdach kolejowych w ramach 2 etapu

28 IX 2018
Opracowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”

28 IX 2018
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu budowy drugiego toru w ramach ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych konkursu nr POIiŚ.5.2/1/18 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa V - Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 - Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (kolej miejska - infrastruktura)

3 X 2018
Uhonorowanie WKD nagrodą w konkursie organizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego pn. „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” w kategorii „rozwiązania technologiczne” za inwestycję związaną z zabudową urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego systemu ostrzegania)

12 XII 2018
Po raz pierwszy od momentu rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa liczba pasażerów w ciągu danego roku kalendarzowego przekroczyła 8 milionów

04 II 2019
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drugiego toru wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (wysłanie ogłoszenia o zamówieniu do DUUE w dniu 31.01.2019)

2 VII 2019
Zawarcie umowy z „Fundacją Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport” dotycząca współpracy w zakresie niwelowania barier, poprawy bezpieczeństwa, wspierania promocji zdrowia, rehabilitacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami

10 VII 2019
Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drugiego toru wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

25 IX 2019
Zawarcie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o współpracy na rzecz realizacji projektu CE1307 YOUMOBIL w ramach, której podejmowane są działania na rzecz rewitalizacji Izby Tradycji EKD/WKD z przeznaczeniem na cele edukacyjno – kulturalne promujące ciekawą historię EKD/WKD – pierwszą normalnotorową elektryczną kolej Polsce oraz szeroko rozumiany transport publiczny

30 IX 2019
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” z Centrum Unijnych Projektów Transportowych

11 X 2019
Warszawska Kolej Dojazdowa została wyróżniona tytułem honorowym „Patron bezpiecznych dróg 2019” podczas Ogólnopolskiego Konwentu pn. „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego” za całokształt podejmowanych działań związanych z zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa na zarządzanej linii oraz w jej najbliższym otoczeniu – ze szczególnym uwzględnieniem przejazdów kolejowo-drogowych. Konwent organizowany był przez Fundację „NADZIEJA” Osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

30 XII 2019
Złożenie do Wojewody Mazowieckiego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami

26 XI 2020
Zawarcie umowy na Wykonanie Wstępnego Studium Wykonalności Projektu Rewitalizacji Obiektu „Izba Tradycji EKD/WKD w Grodzisku Mazowieckim na cele edukacyjno-kulturalne promujące transport publiczny wśród dzieci i młodzieży.

01 XII 2020
Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru budowlanego i inwestorskiego - Inżynier Kontraktu - dla budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego

17 XII 2020
Wydanie przez Wojewodę Mazowieckiego postanowienia, iż Decyzja nr 87/SPEC/2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury linii kolejowej linii WKD poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” stała się ostateczna

30 XII 2020
Wykonanie Wstępnego Studium Wykonalności Projektu Rewitalizacji Obiektu „Izba tradycji EKD/WKD w Grodzisku Mazowieckim na cele edukacyjno-kulturalne promujące transport publiczny wśród dzieci i młodzieży.


WAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE INWESTYCJE W LATACH 2001-2020

  Zadanie

Termin realizacji

Nowe kasowniki biletowe do taboru

2001 – 2002

Nowe przetwornice do taboru serii EN94

2002 – 2006

Remonty obiektów na terenie lokomotywowni w Grodzisku  Mazowieckim

2002 – 2009

Remonty peronów, budynków stacyjnych i przejazdów

2002 – 2010

Modernizacja hali przeglądowo – naprawczej dla taboru

2003 – 2006

Nowe okna do taboru serii EN94

2003 – 2008

Budowa parkingów w systemie P&R

2004 – 2008

Zakupy sprzętu roboczego na potrzeby utrzymania infrastruktury i taboru

2004 – 2009

Naprawa torów kolejowych na odcinku Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki

2006 – 2008
2012

Naprawa torów kolejowych na odcinku Komorów – Podkowa Leśna

2007

Naprawa torów kolejowych na odcinku Podkowa Leśna – Milanówek

2008 – 2009

Modernizacja systemu sterowania ruchem kolejowym

2008 – 2010

Modernizacja wiaduktu kolejowego w Warszawie

2009 – 2010

Modernizacja torów kolejowych na odcinku Warszawa Reduta Ordona – Warszawa Raków

2009 – 2010

Dostawa nowych kasowników R&G, KRG-GKH

2011 – 2014

Naprawa torów kolejowych na odcinku Milanówek – Podkowa Leśna

2011

Dostawa i montaż systemu radiołączności pociągowej oraz systemu lokalizacji pojazdów szynowych

2011

Naprawa mostu nad rzeką Utrata w Pruszkowie w km. 16.041

2012

Budowa kanalizacji światłowodowej Warszawa – Grodzisk Mazowiecki

        2012 – 2013

Przebudowa podstacji trakcyjnej w Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim i kabiny sekcyjnej w Podkowie Leśnej

        2012 -2013

Naprawa toru łącznicy nr 512 Pruszków – Komorów

2012

Modernizacja linii kablowych 15 kV 1 PLE i 2 PLE w Pruszkowie

2012

Remont przejazdu kolejowego km. 18,809 linii nr 47 i toru nr 1 od km. 18,750 do km. 18,850 wraz z renowacją rowów bocznych

2012

Modernizacja budynku stacyjnego w Komorowie i Podkowie Leśnej Głównej

2013

Modernizacja centrum sterowania podstacjami trakcyjnymi (dyspozytura)

2013

Budowa parkingu w systemie P&R przy przystanku Grodzisk Maz. Piaskowa – wspólnie z Burmistrzem Gminy Grodzisk Maz.

2013

Zakup i instalacja tokarki podtorowej TUPG50SH z firmą KOLTECH

2015

Modernizacja torów kolejowych na szlaku Komorów – Warszawa Śródmieście

2015 – 2016

 Zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na 16 obiektach wzdłuż linii kolejowej nr 47: Warszawa Śródmieście – Grodzisk Mazowiecki

2016 – 2017

Kompleksowa naprawa toru nr 1 i nr 2 na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna i toru 1M na szlaku  Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów

2016 – 2017

Dostawa i montaż nowych podestów do obsługi elektrycznych zespołów trakcyjnych

2016 – 2017

Dostawa 6 nowych pojazdów serii EN100

2016

Montaż Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu na wszystkich stacjach i przystankach osobowych linii kolejowej WKD

2016 – 2017

Modernizacja mostu na rzece Zimna Woda w km 20,508 linii kolejowej nr 47 na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna

2017

Modernizacja przejazdu kolejowego na linii nr 512 w Pruszkowie

2017

Wymiana nawierzchni drogowej na 5  przejazdach kolejowych na odcinku Podkowa Leśna Główna - Michałowice

2017 - 2018

Zakup  i wymiana stacjonarnych terminali kasowych wraz z oprogramowaniem we wszystkich kasach biletowych WKD (8 szt.)

2019

Modernizacja części niezadaszonej hali wraz z odbudową zadaszenia oraz budową wewnętrznej sieci hydraulicznej i zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej

2019 - 2020

Zakup pętli indukcyjnych do kas biletowych

2019 - 2020

Zakup mobilnej lakierni do hali przeglądowo - naprawczej

2020

Dostawa wraz z montażem monitorów reklamowych w pociągach WKD

2020

 

Zarząd WKD powołany na nową kadencję

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w dniu 30.06.2021 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki WKD, na którym powołano na kolejną kadencję Zarząd spółki w składzie:

 • Michał Panfil – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
 • Jolanta Dałek – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
 • Tomasz Tretter – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych

Zarząd WKD i Rada Nadzorcza WKD z absolutorium za 2020 rok

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podczas obrad w dniu 30.06.2021 jednogłośnie udzieliło Zarządowi spółki w składzie:

Michał Panfil – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Jolanta Dałek – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Tomasz Tretter – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych

oraz Radzie Nadzorczej spółki w składzie:

Mariusz Frankowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Kamasa – Członek Rady Nadzorczej
Artur Andrysiak – Członek Rady Nadzorczej
Jan Starzyński – Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Stankiewicz – Członek Rady Nadzorczej

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Podjęcie uchwały o absolutorium poprzedzone zostało podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki Warszawska Kolej Dojazdowa oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności spółki Warszawska Kolej Dojazdowa za 2020 rok. Skład Rady Nadzorczej pozostaje bez zmian.

#KamperemPoMazowszu

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna (MROT) rusza z wakacyjną akcją promocyjną #KamperemPoMazowszu, która swoim zasiegiem obejmuje prawie 40 atrakcji turystycznych i wydarzeń na Mazowszu.

Szczegółowe informacje dostepne są pod linkiem https://www.mrot.pl/aktualnosci/kamperem-po-mazowszu/ 

Relacja z akcji "Zielono nam"

W dniu 17.06.2021 r. odbyła się proekologiczna akcja „Zielono nam”, która została przygotowana przez WuKaDkę wspólnie z Urzędem Miasta Milanówka. Podczas akcji pasażerom WKD wydano 500 sztuk sadzonek drzew liściastych i iglastych.

Kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród pasażerów WKD, którzy pozytywnie odnosili się do pomysłu akcji „Zielono nam” i aktywnie włączyli się do działań zachęcających do dbania o środowisko naturalne miejscowości położonych wzdłuż linii WKD. Sadzonki (carpinus betulus - grab pospolity ilość: 395 szt., fagus sylvatica - buk posolity ilość: 40 szt., pinus nigra - sosna czarna ilość: 25 szt., picea omorika - świerk serbski ilość: 40 szt.) rozdawane były na peronie przystanku osobowego Milanówek Grudów, Polesie oraz na terenie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. 

Akcja „Zielono nam” została zorganizowana w ramach nasadzeń kompensacyjnych po usunięciu drzew na odcinku linii Grodzisk Mazowiecki – Podkowa Leśna na potrzeby projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego.”

Powody i następstwa wypadków drogowych na przejazdach kolejowo-drogowych

 

Monitor WKD LCD  Telefon  Wypadek do publikacji

 

Kolej jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Najwięcej wypadków na przejazdach kolejowych spowodowanych jest przez kierowców i pieszych na tzw. „dzikich przejściach”. Ich wspólną cechą jest brak rozwagi. Najczęściej są to skróty do przystanków i stacji, do sklepów i szkół oraz skróty do przechodzenia z jednej strony miejscowości na drugą. Tereny kolejowe bywają traktowane jako miejsca rekreacyjne, gdzie można pobiegać, a przez dzieci jako miejsce zabaw. Sytuacje te stanowią poważne zagrożenie. Wypadki udziałem pojazdów drogowych oraz potrącenia osób poza przejazdami i przejściami dla pieszych stanowią znaczącą liczbę w statystyce i są najbardziej tragiczne w skutkach. Jednocześnie stanowią najliczniejszą grupę śmiertelnych ofiar wypadków kolejowych, a także powodują trwałe uszkodzenia ciała. Nowe trendy inwestycyjne m.in. mieszkania, centra handlowe, szkoły, często lokalizowane są po obu stronach linii kolejowej, co zwiększa zagrożenie, ponieważ zwiększa też potrzeby ludzi do przekraczania torów w miejscach niedozwolonych.

W ostatnim stuleciu nastąpił wielki rozwój motoryzacji. Kierowcy mają do dyspozycji coraz szybsze samochody. Wraz z rozwojem środków transportu rośnie nasza wiedza o negatywnych aspektach rozwoju tego sektora. Cechy kierowców i ich zachowania na drodze w 70-90% decydują o naszym własnym bezpieczeństwie, a więc człowiek ma decydujący wpływ. Percepcja, procesy uwagi i szybkość podejmowania decyzji oraz czas reakcji ulegają szybkim zmianom. Pole widzenia zależy od szybkości kierowanego pojazdu. Kierowca koncentruje się na postrzeganiu centralnym, nie jest w stanie zarejestrować tego, co dzieje się na poboczu drogi. Zagrożeniem jest również rozproszenie uwagi kierowcy i skierowanie zainteresowania na tym, co się dzieje poza pasami ruchu. „Odurzenie uczuciowe” może dotyczyć nie tylko krajobrazów, reklam, ale także pieszych. Szybciej poruszające się pojazdy potrzebują dłuższej drogi hamowania, co czasami bywa nieszczęśliwe w swoich skutkach.

Wzajemna troska, uważność i przestrzeganie przepisów mają decydujący wpływ na bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów i pieszych. Szybkie tempo życia sprawia, że żyjemy w ciągłym pospiechu, który powoduje zniecierpliwienie i brak tolerancji na drodze. Sprawia to, że kierowcy i piesi usiłują ominąć zapory, albo wyprzedzać inne pojazdy na przejazdach, co stwarza szczególnie niebezpieczne sytuacje, ponieważ pociąg, ze względu na masę kilkuset ton, potrzebuje bardzo dużej drogi hamowania. Oprócz znajomości przepisów kluczową sprawą jest ich stosowanie oraz rozwaga i wzajemny szacunek użytkowników ruchu drogowego i kolejowego. Tylko takie postawy są w stanie zapewnić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych.

Najnowsze badania dowodzą, że przeważająca ilość groźnych sytuacji na drodze spowodowana jest nieuwagą lub rozkojarzeniem kierowcy i pieszego. Osoba zestresowana lub wystawiona na zbyt silne bodźce może stwarzać ogromne zagrożenie w ruchu kolejowo-drogowym. Rozproszona uwaga odgrywa znaczącą rolę, powodują ją przede wszystkim bodźce wizualne, gdy kierowca widzi coś, co utrudnia obserwację drogi (np. reklama), bodźce poznawcze, gdy zajęty jest myślami niezwiązanymi z prowadzeniem pojazdu, bodźce słuchowe, czyli pojawia się dźwięk, który utrudnia skupienie się na prowadzeniu pojazdu (np. głośna muzyka) oraz mechaniczne, gdy wykonuje jakieś zadanie (np. sięga do schowka). Rozproszenie uwagi kierowcy jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ często potrzebuje on kontaktować się z klientami, kolegami z pracy, umawiać spotkania, itp. do czego najczęściej wykorzystywane są telefony komórkowe. Zagrożenie mogą także stwarzać sytuacje zachodzące między kierowca, a pasażerami, jak np. kłótnia, płacz dziecka.

Najpopularniejsze rozpraszacze uwagi, to telefony komórkowe, smartfony, nawigacje.

Co czwarty wypadek drogowy spowodowany jest przez korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie jazdy, ponieważ kierowca rozmawiający przez telefon reaguje kilkadziesiąt razy wolniej na sytuacje występujące na drodze. Dotyczy to także osób pieszych, którzy wpatrzeni w ekran smartfonu, w sposób niekontrolowany, wchodzą na jezdnię lub przejazd kolejowy. Badania dowodzą, że rozmowa przez zestaw głośnomówiący również nie jest bezpieczna, także używanie słuchawek przez kierowców, rowerzystów czy pieszych może być niebezpieczne. Eksperyment akustyczny przeprowadzony na zlecenie Forda pokazał, że osoby słuchające muzyki w słuchawkach są o ponad cztery sekundy wolniejsze w rozpoznawaniu potencjalnych zagrożeń na drodze niż osoby, które nie słuchają muzyki. Dlatego tak ważne jest skoncentrowanie uwagi kierowców i innych uczestników ruchu na bezpieczeństwie własnym oraz pozostałych osób znajdujących się w otoczeniu. Takie zachowanie będzie sprzyjać zmniejszeniu wypadków do których dochodzi właśnie ze względu
na tzw. wszelkie rozpraszacze.

Jedzenie za kierownicą czy palenie tytoniu również rozprasza uwagę kierowców. Zaburzenie uwagi może spowodować kolizję, a nawet poważny wypadek. Zdarza się, że kierowca wyłamuje rogatkę, wjeżdżając na zamknięty przejazd kolejowy, ale zdarza się też, że samochód może zostać zamknięty w obrębie przejazdu. Duże natężenie ruchu oraz dynamiczna sytuacja na drodze, sprawiają, że niebezpieczeństwo pojawia się w bardzo krótkim czasie. Każda sekunda i właściwa wczesna reakcja kierowców może zapobiegać tego typu sytuacją a unikanie i eliminacja czynników rozpraszających przyczyniać się będą do bezpieczniejszych zachowań na przejazdach kolejowych oraz drogach. Należy pamiętać, że na drodze nikt nie jest sam, znajdujące się w otoczeniu inne pojazdy i uczestnicy ruchu drogowego i pieszego są ważnym elementem na którego bezpieczeństwie skupiają swoją uwagę rozsądni kierowcy.

Dlatego też dla bezpieczeństwa własnego oraz innych osób przyłączam się do apelu Spółki WKD o rozwagę i uwagę kierowców i pieszych. Wspólne dbanie o bezpieczeństwo i szacunek dla życia własnego oraz wszystkich uczestników znajdujących się w otoczeniu ruchu kolejowo-drogowego pozwoli na obniżenie nieszczęśliwych wypadków z udziałem pociągów i samochodów. Pamiętajmy, że człowiek z pociągiem jest bez szans, nie dopuszczajmy do dramatów i traum rodzinnych, które są niejednokrotnie powodem długoletniego procesu psychoterapeutycznego.

                                                                                                                                                                   Barbara Truszkowska

                                                                                                                                                                        Psychoterapeutka

Przedstawiciele WuKaDki biorą udział w Spływie Kopernikańskim "Frombork 1001" - 50 lat później

W 50 rocznicę Spływu Kopernikańskiego "Frombork 1001" i dla upamiętnienia 8 Wodnej Drużyny Harcerskiej Hufca Grodzisk Mazowiecki, której członkowie brali w nim udział, pracownicy WuKaDki, członkowie Klubu  Żeglarskiego " Czysty Wiatr " i mieszkańcy Grodziska, uczczą to wydarzenie dwoma rejsami śródlądowymi.

W dniu 9.06.2021 r. rejs na trasie Zalew Zegrzyński - Wisłą do Gdańska - Zatoka Gdańska - Wisła i Szkarpawą na Zalew Wiślany do  Fromborka wypłynęła załoga WuKaDki ze Sternikiem Ireneuszem Wolnym. Druga załoga reprezentowana przez Klubu Żeglarskiego " Czysty Wiatr " ze Sternikiem Bogdanem Belke rozpocznie rejs w dniu 10.07.2021 r. Trasa tego rejsu wiedzie z portu Czerniakowskiego - Wisłą Białą Górą k/ Gniewu - Nogatem / przez Malbork - Zalew Wiślany do Fromborka.  Każdy ze spływów będzie trwał około 21 dni.

Jest to inicjatywa w ramach współpracy Warszawskiej Kolei Dojazdowej i Grodziskiego Klubu Żeglarskiego „Czysty Wiatr”.Toruń, Grudziądz, Biała Góra, Malbork, GdańskZalew Wislany (Piaski, Krynica Morska)

 


Elbląg i Kanał Elbląski

Iława i załadunek na dźwig