Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 26 czerwca) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

ULGA USTAWOWA 33% DLA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 159) od 26 stycznia 2021 r. zmieniona została ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1777), w wyniku której w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego:

 1. w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych;
 2. w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne,

na podstawie biletów jednorazowych.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie jest zaświadczenie, potwierdzające oddanie co najmniej 3 donacji krwi lub jej składników, wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA, które zawiera:

 1. datę wydania;
 2. imię i nazwisko dawcy krwi;
 3. numer PESEL dawcy krwi;
 4. informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Uprawnienie do ulgi przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia ww. zaświadczenia.

 

WuKaDka zaopiekowała się bocianem Kajtkiem

WuKaDka jest przewoźnikiem budującym swoją markę i pozycję na rynku kolejowym nie tylko poprzez zapewnienie pasażerom bezpiecznych przejazdów oraz komfortu i dostępności podróżowania, ale również poprzez wsparcie różnego rodzaju działań społecznych.

- Dużą wagę przywiązujemy do działań społecznej odpowiedzialności biznesu. Rok temu głosami pasażerów maskotką Spółki została wiewiórka Wukadka, która zainspirowała nas do zwrócenia uwagi na problemy, z którymi mierzą się dzikie zwierzęta w swoich naturalnych warunkach życia. To stało się powodem podjęcia współpracy z Fundacją Swoi Dwór i wzięcia pod skrzydła WKD bociana Kajtka. – powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

Kajtek to bocian, który od początku miał wiele szczęścia w życiu. Został znaleziony w czerwcu 2020 r.  jako małe i puszyste pisklę ze złamanym skrzydłem. Do Fundacji Sowi Dwór, pomagającej dzikim zwierzętom w powrocie do życia w warunkach naturalnych, przywiózł ptaka człowiek, który znalazł go w niedalekiej odległości od gniazda z którego prawdopodobnie Kajtek został wyrzucony i odniósł poważne obrażenia, skutkujące koniecznością amputacji skrzydła. Sytuacja ta uniemożliwiła Kajtkowi powrót do środowiska naturalnego i samodzielne życie. Dzięki Fundacji bocian znalazł bezpieczne schronienie i fachową opiekę a pomoc dobrych ludzi umożliwiła mu przetrwanie najtrudniejszych chwil. Dziś Kajtek jest pełnym woli życia zwierzęciem z radosnym usposobieniem do otaczającego go świata.

Podsumowanie przewozów pasażerskich na linii WKD w 2020 roku

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że dobiegło końca podsumowywanie bardzo trudnego w obszarze pasażerskich wyników przewozowych 2020 roku. Według zgromadzonych danych w ubiegłym roku z pociągów spółki WKD skorzystało mniej pasażeróww porównaniu z rekordowym w historii przedsiębiorstwa rokiem 2019. Przewozy w 2020 roku zamknęły się na poziomie 4 615 738 pasażerów, co jest rezultatem o 47,53% niższym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego, w którym pociągi uruchamiane przez spółkę przewiozły blisko 8,8 mln pasażerów – najwięcej od chwili rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Po pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku, w których utrzymane zostały notowane od kilku lat bardzo obiecujące, wysokie tendencje wzrostowe w zakresie liczby przewożonych pasażerów nastąpił niezwykle trudny dla wszystkich czas, zarówno dla podróżnych, jak i personelu organizującego oraz realizującego usługi przewozowe w transporcie publicznym. Z uwagi na wprowadzone liczne restrykcje w związku ze stanem epidemii COVID-19, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego, od przełomu I i II kwartału, tj. od końca marca do połowy maja br. nastąpił znaczny spadek liczby przewożonych pasażerów.

Po okresie spadku o ok. 85% z poziomu 700-800 tys. pasażerów notowanego na początku roku do niespełna 120 tys. w miesiącu kwietniu, począwszy od maja obserowowano odbicie, zaś każdy kolejny miesiąc poprawiał wynik względem poprzedniego, wykazując utrzymującą się tendencję systematycznego wzrostu i stopniowego powrotu do normalności. Wyniki przewozowe uzyskane w miesiącu czerwcu przekroczyły granicę 300 tys. pasażerów, co oznaczało obniżenie o niespełna 56% w stosunku do rezultatu osiągniętego w poprzednim roku, liczba podróżnych w miesiącu lipcu przekroczyła 360 tys., co stanowiło nieco ponad 47% mniej względem analogicznego okresu 2019 roku, w sierpniu odnotowano blisko 375 tys. pasażerów, tj. 45% poniżej poziomu roku ubiegłego. Równie obiecujący był wrzesień, w którym z usług spółki WKD skorzystało ponad 460 tys. psażerów.

Dane przewozowe uzyskane za 9 miesięcy 2020 roku pozwalały z ostrożnym optymizmem patrzyć w przyszłość, w której powoli, ale systematycznie odbudowywane będą rola i znaczenie współczesnej kolei, w tym również WKD, jako bezpiecznego i niezawodnego środka transportu w codziennych dojazdach do miejsc pracy, nauki, kultury, turystyki i wypoczynku. Niestety, IV kwartał 2020 roku, w którym w związku z drugą falą pandemii COVID-19 przywrócono większość obowiązujących w okresie wiosennym obostrzeń, w tym m.in. ograniczenia w nauczaniu, handlu, usługach czy przemieszczaniu się ludności, spowodował głębokie odwrócenie się tendencji wzrostowych. Spadek wyników przewozowych w ujęciu miesiąc do analogicznego miesiąca roku poprzedzającego ponownie przekroczył 60%, w liczbach bezwzględnych osiągając wartość poniżej 270 tys. pasażerów. Wyniki przewozowe na linii WKD osiągnięte w ciągu 2020 roku w porównaniu do 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Warszawska Kolej Dojazdowa od początku stanu zagrożenia epidemicznego podejmuje wszelkie niezbędne decyzje i działania mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników. W sytuacjach, w których jest to niezbędne, kierunkowe decyzje mogą ulegać stosownym korektom, w sposób operatywny do występujących okoliczności. Dzięki wysokiej świadomości, odpowiedzialności i profesjonalizmowi personelu WKD udało się dotychczas uniknąć negatywnych skutków związanych ze stanem epidemii. Szczególne znaczenie w tym zakresie miały również podjęte te działania, które uchroniły spółkę WKD przed jeszcze większym spadkiem popytu na oferowane usługi przewozowe.

Podjęte dotychczas działania i inicjatywy umożliwiły zapewnienie należytej dbałości o wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego pasażerów i pracowników transportu kolejowego w ramach realizacji usługi przewozowej o określonej wydajności i niezawodności:

 1. Wszyscy pracownicy spółki, w tym personel związany bezpośrednio z obsługą podróżnych, pozostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, tj. płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki itp., natomiast personel pokładowy (pojedynczy maszynista w odgrodzonym pomieszczeniu kabiny maszynisty) jest zaopatrzony w skafandry ochronne, maseczki twarzowe i rękawiczki ochronne.
 2. Wszystkie pomieszczenia służbowe, łącznie z kasami biletowymi i poczekalniami, pozostają wyposażone w środki dezynfekujące; tabor kolejowy oraz pomieszczenia służbowe podlegają bieżącej dezynfekcji i odkażaniu z wykorzystaniem ozonatorów; wprowadzono przemywanie peronów stacji środkami dezynfekującymi w systemie półzamkniętym.
 3. Tabor kolejowy wyposażony jest w informacje plakatowe, komunikaty dźwiękowe oraz prezentacje elektroniczne emitowane na nowych ekranach LED na temat konieczności zachowania wymaganych środków ostrożności, jak również informacje na temat dostępnej aktualnej liczby miejsc wewnątrz pojazdu.

Rozwój sytuacji związanej ze stanem epidemii, w tym zachowania podróżnych w zakresie wyboru określonego środka transportu w dojazdach do pracy, usług czy innych codziennych lub okazjonalnych potrzeb nieustannie podlega uważnemu, bieżącemu monitorowaniu. Spółka WKD jest przygotowana do obsługi wzrastających potoków przewozowych, zarówno z organizacyjnego, jak i z techniczno-eksploatacyjnego punktu widzenia, posiadając odpowiednie zasoby kadrowe i techniczne.

Podkreślić należy niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego podróżnych, jak również personelu obsługującego przewozy. Prognozuje się, iż w miarę dalszej sukcesywnej redukcji ograniczeń, w proporcjonalnym zakresie możliwy będzie powrót do popytu na przewozy. Spółka WKD oferuje obecnie standardową organizację przewozów, tj. uruchomienie w dni powszednie 192 połączeń w ramach obowiązującego rocznego rozkładu jazdy pociągów. Warszawska Kolej Dojazdowa pozostaje równocześnie przygotowana do wszelkich modyfikacji w sposób elastyczny, dostosowany do aktualnego zapotrzebowania, które jest na bieżąco monitorowane i raportowane. W ciągu 2020 roku w ramach całorocznego planu eksploatacyjnego, kontynuowano obsługę linii kolejowej z równoczesnym udziałem 14 pojazdów w ruchu.

Rozkład jazdy zachował swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych. Do stabilnej oferty przewozowej dołączyła wspomniana wysoka punktualność i niezawodność kursowania pociągów WKD, która pozostając na poziomie oscylującym w pobliżu 99,5% w statystykach publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego plasuje spółkę na pierwszym miejscu wśród krajowych przewoźników pasażerskich. Podkreślić należy, że taki rezultat nie byłby możliwy bez ogromnego zaangażowania zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie, organizację i zarządzanie przewozami na linii WKD.

Warszawska Kolej Dojazdowa do istotnych aspektów zapobiegających nasileniu bądź utrwaleniu się niekorzystnych tendencji w dynamice zmian liczby przewożonych pasażerów, zalicza wprowadzone w ciągu 2020 roku nowe oferty oraz podjęte inicjatywy w ramach świadczonych usług. Oferta przewozowa WKD to nie tylko stabilny i cykliczny rozkład jazdy, nowe oferty przewozowe i systematycznie rozbudowywane kanały sprzedaży usług. Spółka wspólnie z lokalnymi samorządami wypracowuje również nowe propozycje i rozwiązania dedykowane poszczególnym grupom podróżnych. Obok wprowadzonej od początku lipca 2020 roku wspólnie z gminą Michałowice nowej oferty pn. „Bilet Michałowiczanina”, w miesiącu sierpniu podróżujący pociągami na linii WKD zyskali nową infrastrukturę w ramach systemu „Parkuj i Jedź” oraz nowe urządzenia umożliwiające samodzielny zakup biletów.

Wszystkie działania spółki WKD pozostają niezmiennie ukierunkowane na prowadzenie przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Stanowi ono wyznacznik dla całokształtu podejmowanych przez spółkę WKD działań, aby uczynić podróż bezpieczną, komfortową i niezawodną – w codziennych dojazdach do tych wszystkich miejsci w celach związanych z aktywnościami, które mogą systematycznie zwiększać swój udział w życiu społeczno-gospodarczym w ramach łagodzenia istniejących obostrzeń, w powiązaniu z aktywnymi działaniami na rzecz walki z epidemią COVID-19.

Tabelaryczne i graficzne zestawienie wyników przewozowych w latach 2019-2020 (kliknij w polu obrazka aby powiększyć):

Kasy biletowe – sprzedaż biletów z rolki biletowej

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż od dnia 1 lutego 2021 r. bilety jednorazowe WKD sprzedawane będą w kasach biletowych wyłącznie na papierze termicznym z rolki biletowej.

Bilety jednorazowe w tradycyjnej formie, tj. bilety kartkowe z bloczka biletowego, do wyczerpania posiadanych zapasów sprzedawane będą przez uprawnione punkty (kioski, sklepy) znajdujące się na linii WKD.

Tradycyjne bilety kartkowe zakupione w kasach biletowych do dnia 31 stycznia 2021 r. o aktualnej wartości nominalnej nadal zachowują swoją ważność.

Przechowywanie biletów drukowanych na papierze termicznym

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, iż bilety jednorazowe i okresowe drukowane z rolki biletowej na papierze termicznym w kasach biletowych oraz biletomatach wymagają właściwego przechowywania.

Zalecane jest, aby bilet wydrukowany na papierze termicznym przechowywać w zacienionym miejscu, które nie jest narażone na działanie promieni słonecznych, czy wysokie temperatury.

Właściwe przechowywanie biletu zapewni czytelność danych znajdujących się na wydrukowanym bilecie.

WuKaDka gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy!

Warszawska Kolej Dojazdowa, która wspiera co roku Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, przekazała do lokalnych sztabów w Grodzisku Mazowieckim, Podkowie Leśnej, Brwinowie i w Pruszkowie, przedmioty na licytacje, z których zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Na aukcje Spółka oddała m.in. wiewiórki Wukadki, które w ubiegłym roku cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród licytujących.

„Zachęcam do licytowania, gdyż tylko dzięki naszej wspólnej mobilizacji, pomimo niecodziennych warunków jakie spowodował COVID-19, możemy wesprzeć WOŚP w zbiórce pieniędzy na specjalistyczny sprzęt laryngologiczny i w ten sposób pomóc dzieciakom, czyli „zagrać” najpiękniejszą melodię świata.” – powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

WKD umożliwiła również bezpłatnie przejazdy w dniu 29 Finału WOŚP - 31 stycznia 2021 r., wszystkimi pociągami przewidzianymi w rozkładzie jady, na całej linii WKD, dla wolontariuszy biorących udział w kwestowaniu. Wolontariusze będą mogli podróżować na podstawie identyfikatora wystawionego przez WOŚP (wzór identyfikatora przedstawiono na poniższej grafice). Ponadto WuKaDka udostępniła wszystkie wolne nośniki reklamowe na cele promocji działań podjętych na rzecz 29 Finału WOŚP przez lokalne sztaby.

WOŚP 2021 indentyfikator

W niedzielę, 31 stycznia, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już po raz 29, tym razem pod hasłem „Finał z głową”. Zebrane fundusze Fundacja przeznaczy na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Wspólnie zagrajmy z radością w 29. finale! Pokażmy, że nawet przeciwności jakie stawia przed nami ten trudny czas, nie są w stanie nas powstrzymać, bo chęć pomagania ma wielką moc!

Projekt YOUMOBIL – „Promowanie mobilności wśród młodzieży i młodych dorosłych na obszarach wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskich i krajowych sieci transportu pasażerskiego”

youm logo

W roku 2019 Województwo Mazowieckie przystąpiło do realizacji Projektu CE1307 „YOUMOBIL” - „Promotion of the Mobility of Youth and Young Adults in rural areas through better access to European and national passenger transport networks” (Promowanie mobilności wśród młodzieży i młodych dorosłych na obszarach wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskich i krajowych sieci transportu pasażerskiego). Projekt ten został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Interreg Central Europe 2014–2020. Bierze w nim udział 8 partnerów z 7 krajów Europy Centralnej. Projekt będzie realizowany do grudnia 2021 r. a jego całkowity budżet wynosi ponad 1,8 mln Euro.

Realizacja projektu YOUMOBIL ma na celu poprawę systemu transportu pasażerskiego dla młodych ludzi mieszkających na obszarach wiejskich i ich dostęp do europejskich i krajowych sieci transportowych.

Zadaniem partnerów oraz interesariuszy Projektu YOUMOBIL będzie głównie współpraca z młodzieżą z obszarów wiejskich w celu wdrożenia nowatorskich usług opartych na preferencjach i potrzebach transportowych młodych ludzi. W ramach projektu będą organizowane warsztaty i spotkania, których celem będzie ożywienie potencjału transportowego (np. poprzez utworzenie programu lojalnościowego zintegrowanego z systemem sprzedaży biletów czy zaadoptowanie opuszczonego budynku dworca kolejowego na potrzeby kulturalno-edukacyjne dzieci i młodzieży), aby poprawić wizerunek i zwiększyć atrakcyjność zbiorowego transportu publicznego. Ale przede wszystkim zwiększyć udział tej grupy społecznej w podróżach w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Projekt pilotażowy realizowany przez Województwo Mazowieckie obejmuje utworzenie i wdrożenie/uruchomienie programu lojalnościowego dotyczącego zakupu biletów, ale również organizowanie warsztatów, spotkań promujących zbiorowy transport publiczny. Ponadto przy współpracy z Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. obejmuje działania umożliwiające określenie możliwości rewitalizacji budynku Izby Tradycji EKD/WKD znajdującego się na terenie siedziby Spółki w Grodzisku Mazowieckim na cele edukacyjno – kulturalne promujące transport publiczny (przede wszystkim wśród młodzieży).

W tym celu w 2019 roku Województwo zawarło ze spółką Warszawska Kolej Dojazdowa umowę współpracy na rzecz realizacji projektu CE1307 YOUMOBIL. W ramach umowy Spółka WKD jako Interesariusz była współorganizatorem warsztatów/spotkań z udziałem interesariuszy Projektu, których celem było stworzenie wizji działania dla rewitalizacji budynku na cele edukacyjno – kulturalne. Ponadto w roku 2020 Spółka WKD wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego przygotowała i przeprowadziła zapytanie ofertowe oraz zawarła umowę na opracowanie wstępnego Studium wykonalności rewitalizacji dla obiektu „Izba Tradycji EKD/WKD” na cele edukacyjno – kulturalne promujące transport publiczny.

>> Zobacz informację ze spotkań poświęconych projektowi

Zmiana godzin otwarcia kas biletowych w okresie okołoświątecznym

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o informuje, iż podjęta została decyzja o zmianie godzin otwarcia kas biletowych w okresie okołoświątecznym tj., :

 1. 24.12.2020 r. – kasy czynne do godz. 15:00;
 2. 25.12 - 27.12.2020 r. – kasy nieczynne;
 3. 31.12.2020 r. – kasy czynne do godz. 15:00;
 4. 01.01 - 03.01.2021 r. – kasy nieczynne;
 5. 06.01.2021 r. – kasy nieczynne.

Bilety WKD można nabyć w automatach biletowych oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych mPay i SkyCash.