Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 1 września) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Dzień bez samochodu w WKD - 22.09.2019 (niedziela) - na całej linii WKD przejazdy bezpłatne!

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, że w dniu 22.09.2019 (niedziela) obowiązuje oferta specjalna "Dzień bez samochodu w WKD", w ramach której przejazdy wszystkimi pociągami uruchamianymi na linii WKD są bezpłatne, niezależnie od relacji i czasu podróży - bez konieczności posiadania jakiegokolwiek dokumentu stwierdzającego prawo do odbycia podróży. W przypadku podróży z rowerem/psem również do bezpłatnego przewozu roweru/psa. 

Oferta specjalna "Dzień bez samochodu w WKD" została wprowadzona w związku z przypadającym w dniu 22 września Europejskim Dniem bez Samochodu, kończącym Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.

UWAGA! W ramach oferty specjalnej "Dzień bez samochodu w WKD" pasażerom, którzy skasują bilet jednorazowy na przejazd/przewóz lub pasażerom posiadającym zakupiony wcześniej bilet okresowy, zawierający w swoim okresie ważności dzień 22.09.2019 nie będzie przysługiwać zwrot środków finansowych.

Załącznik do Uchwały nr 49/2019 r. "Dzień bez samochodu w WKD"

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu z WKD - dzień 4: czwartek, 19.09.2019 - Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Moja ekologiczna WuKaDka”

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pt. „Moja ekologiczna WuKaDka” to wydarzenie czwartego dnia Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu z WKD.Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego za udział, pomysłowość, fantazję oraz trud włożony w przygotowanie ciekawych i różnorodnych technicznie prac. Spośród nadesłanych prac jury nagrodziło 7:

1 miejsce – Nikola lat 11

2 miejsce – Natalia lat 16

3 miejsce – Lena lat 9

Wyróżnienia

- Adrian lat 6

- Hanna lat 10

- Joanna lat 9

- Milena lat 9

Jury oceniając prace wzięło pod uwagę umiejętność doboru tematu, jakość wykonania oraz oryginalność pomysłu. Laureaci otrzymają upominki. O terminie wręczenia nagród zwycięzcy i osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.

Dziękujemy za udział w naszym konkursie!

Zapraszamy do obejrzenia galerii prac, które uszeregowano według kolejności przyznanych miejsc i wyróżnień – począwszy od miejsca 1.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu z WKD - dzień 3: środa, 18.09.2019 - Prelekcja "Śladami dawnych linii EKD/WKD"

Trzeci dzień Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu z WKD upłynął pod znakiem kolejnej prelekcji dotyczącej historii i współczesności linii kolejowej EKD/WKD. Tym razem zainteresowanych zagadnieniami z dziedziny rozwoju lokalnego transportu zbiorowego gościła Mediateka Grodzisk, w której o godz. 17:30 rozpoczął się wykład pt. „Śladami dawnych linii EKD/WKD”.

Podczas wydarzenia przedstawiono okoliczności i uwarunkowania dotyczące powstania, eksploatacji i likwidacji poszczególnych odcinków linii EKD/WKD, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką każdy z nich odegrał w kształtowaniu zagospodarowania okolicznych terenów. Przeanalizowano również skutki, jakie podjęte decyzje wywarły na najbliższe im okolice – w podziale na odcinki końcowe, które wiązały się ze skróceniem dotychczasowych relacji (Grodzisk Mazowiecki w 1966 r., Włochy w 1971 r., Milanówek w 1972 r.) oraz odcinki zawierające się pomiędzy wybranymi przystankami, warunkujące niejednokrotnie radykalną zmianę przebiegu linii (Warszawa w 1963 r. i 1974 r.).

Współorganizatorem prelekcji oprócz Warszawskiej Kolei Dojazdowej było również Stowarzyszenie Klub Miłośników EKD/WKD z Grodziska Mazowieckiego, funkcjonujące m.in. przy Izbie Tradycji EKD/WKD oraz Mediateka Grodzisk Mazowiecki, udostępniająca miejsce niezbędne do jej przeprowadzenia.

Zobacz plakat wydarzenia (PDF)

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu z WKD - dzień 2: wtorek, 17.09.2019 - Konkurs "Śladami EKD/WKD"

W drugim dniu Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu na antenie radia „Bogoria” rozegrany został konkurs pt. „Śladami EKD/WKD”. Zaprosiliśmy wszystkich słuchaczy do śledzenia lokalnych audycji i wzięcia udziału w wyzwaniu związanym z udzieleniem odpowiedzi na pytania o historię i teraźniejszość „Wukadki”.

Przygotowano łącznie 15 pytań w 5 zestawach:

Zestaw 1

1.

Rozwiń skrót: WKD

odp.: Warszawska Kolej Dojazdowa

2.

W którym roku została uruchomiona linia EKD?

(a) 1927

(b) 1940

odp.: (a) 1927

3.

Wymień nazwę 2 stacji/przystanków osobowych WKD

odp.: (przykładowo): Grodzisk Mazowiecki Radońska, Grodzisk Mazowiecki Piaskowa

Zestaw 2

1.

Czy spółka WKD należała kiedyś do struktur Polskich Kolei Państwowych?

odp.: tak

2.

Jak brzmiała nazwa spółki w latach 1922-1951 (skrót EKD)?

odp.: Elektryczne Koleje Dojazdowe

3.

W którym roku WKD wycofała z eksploatacji pojazdy EN94?

(a) 1999

(b) 2016

odp.: (b) 2016

Zestaw 3

1.

WKD jest spółką:

(a) państwową

(b) samorządową

odp.: (b) samorządową

2.

W którym roku wycofano z eksploatacji pojazdy produkcji angielskiej?

(a) 1972

(b) 1990

odp.: (a) 1972

3.

Czy pociągi WKD przejeżdżają przez stację „Brwinów”?

odp.: nie

Zestaw 4

1.

W którym roku pierwszy nowoczesny pojazd EN95 (potocznie: „Perełka”) został dostarczony do WKD?

(a) 2004

(b) 2012

odp.: (a) 2004

2.

Ile stacji/przystanków osobowych znajduje się na linii WKD (można pomylić się o 5)?

odp.: 28 stacji/przystanków osobowych

3.

Jak potocznie nazywany jest pojazd produkcji angielskiej (najstarszy wagon pozostający w dyspozycji WKD)?

odp.: Babcia/Babunia/Angielka

Zestaw 5:

1.

Przy udziale jakich funduszy zostało zakupionych 6 pojazdów serii EN100?

(a) szwajcarskich

(b) unijnych

odp.: (a) szwajcarskich

2.

Jakie imię wybrali podróżni dla maskotki WKD – wiewiórki?

(a) Szynuś

(b) Wukadka

odp.: (b) Wukadka

3.

Czy kiedykolwiek linia WKD/WKD sięgała do stacji PKP w Milanówku?

odp.: tak

Na zwycięskich słuchaczy, którzy zdołali poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania, czekały specjalne zestawy upominków firmowych WKD, zaś dla pozostałych uczestników, którym poszczęściło się nieco mniej, przygotowano nagrody pocieszenia – drobne pamiątki, również związane z kolejką.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu z WKD rozpoczęty - poniedziałek, 16.09.2019

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przyłączyła się do tegorocznej kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT), który obchodzony jest w dniach 16.09-22.09 (od poniedziałku do niedzieli włącznie). W ramach kampanii ETZT dla swoich pasażerów WKD przygotowała wiele ciekawych wydarzeń i atrakcji, w tym kończący tydzień piknik na terenie siedziby spółki.

Zapraszamy do śledzenia aktualizowanych na bieżąco informacji z kolejnych wydarzeń ETZT.

W pierwszym dniu ETZT, tj. w poniedziałek, w godzinach od 9 do 14 na pasażerów korzystających z usług WKD na wybranych stacjach i przystankach osobowych czekała zdrowa niespodzianka w postaci pysznych, soczystych, czerwonych, polskich jabłek. Zdrowa przekąska miała za zadanie umilić rozpoczęcie bądź zakończenie podróży z wykorzystaniem ekologicznych i przyjaznych dla środowiska naturalnego środków kolejowego transportu zbiorowego. Upominek wraz z dołączoną informacją o prowadzonej w ramach ETZT kampanii na rzecz promowania zrównoważonych form mobilności oczekiwał na podróżnych na stacjach i przystankach w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Radońskiej, w Podkowie Leśnej Głównej, Komorowie, Pruszkowie i Milanówku.

– Przyłączając się do kampanii ETZT chcemy podkreślić szczególną rolę, jaką mają do odegrania środki kolejowego transportu zbiorowego, w promowaniu korzyści wynikających z rozwoju zrównoważonych form mobilności. Korzyści te, na których osiągnięcie istotny wpływ ma również kolej WKD, obejmują m.in. pozytywny wpływ na środowisko naturalne, oszczędność czasu, poprawę zdrowia mieszkańców czy wreszcie poprawę bezpieczeństwa ruchu – mówi Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

Tego samego dnia, w godz. 18:00-20:00 w Warszawie, w jednej z placówek Wolskiego Centrum Kultury, odbyła się pierwsza z cyklu trzech zaplanowanych prelekcji poświęconych historii i współczesności szynowego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej. Wykład pt. „Pierwsze projekty elektryfikacji Warszawskiego Węzła Kolejowego” poprowadził prof. dr hab. Zbigniew Tucholski z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Podczas prelekcji zgromadzeni słuchacze mieli możliwość zapoznania się z wieloma niezwykle ciekawymi informacjami oraz unikatowymi planami i schematami budowy linii kolejowych o trakcji elektrycznej, przygotowywanymi na długo przed wybuchem I wojny światowej, a tym samym na długo przed oddaniem do eksploatacji w 1927 roku pierwszej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, normalnotorowej linii kolei elektrycznej Warszawa – Grodzisk. Wśród przedstawionych zamierzeń szczególną uwagę warto zwrócić na projekt budowy linii warszawsko-kaliskiej czy plan rozwoju sieci linii kolejek dojazdowych przygotowywany na wzór powstałych nieco wcześniej Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych (ŁWEKD).

Współorganizatorem prelekcji oprócz Warszawskiej Kolei Dojazdowej było również Stowarzyszenie Klub Miłośników EKD/WKD z Grodziska Mazowieckiego, funkcjonujące m.in. przy Izbie Tradycji EKD/WKD.

Liczba przewiezionych pasażerów za 8 miesięcy 2019 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. po raz kolejny może pochwalić się dobrymi wynikami przewozowymi.
W ciągu ośmiu miesięcy 2019r. z przejazdów pociągami WKD skorzystało 5 778 729 pasażerów, tj. o 155 747 osób więcej, niż w analogicznym okresie 2018r., co stanowi 2,77% wzrost.

Powyższe przedstawia n/z zestawienie.

 liczba przewiezionych pasazerow 8 miesiecy 2019

Wzrost pasażerów na linii WKD to efekt rozbudowy od grudnia 2018r. oferty przewozowej o dodatkowe pociągi w porze popołudniowego szczytu komunikacyjnego w dni powszednie (13 obieg taboru), który w połączeniu z wysoką niezawodnością kursowania pociągów WKD w zdecydowanym stopniu przyczynił się do osiągniętego rezultatu w przewozach pasażerskich.

Na uzyskany wynik wpływ miała także wysoka punktualność pociągów WKD. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Urząd Transportu Kolejowego, w II kwartale 2019 roku spółka WKD była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju, uzyskując bardzo wysoki – bo aż 99,68% wskaźnik punktualności.  

Nie bez znaczenia było również uatrakcyjnienie oferty taryfowej i biletowej kierowanej do poszczególnych grup podróżnych, tj. zniesienie ograniczenia czasowego dla preferencyjnych przejazdów dla seniorów, wprowadzenie bezpłatnego przewozu roweru i psa w weekendy i święta oraz wdrożenie nowych zasad podróżowania w ramach biletów miejskich na obszarze miast: Podkowy Leśnej i Pruszkowa.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu z WKD w dniach 16.09-22.09.2019 r. (AKTUALIZACJA)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zachęca do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu z WKD, który obchodzony będzie w dniach 16.09 – 22.09.2019 r. W ramach ETZT przygotowaliśmy dla naszych pasażerów wiele ciekawych wydarzeń, w tym piknik na terenie siedziby WKD.

16.09.2019 r. (poniedziałek)
- w godzinach 9:00 – 14:00 (lub do wyczerpania zapasów) – zdrowa niespodzianka dla pasażerów korzystających z usług WKD na stacjach: Grodzisk Maz. Radońska, Podkowa Leśna Główna, Komorów, Pruszków WKD, Milanówek Grudów.
- w godzinach 18:00 - 20:00: Wolskie Centrum Kultury (Dom Społeczny), ul. Obozowa 85, Warszawa. Wykład pt. "Pierwsze projekty elektryfikacji Warszawskiego Węzła Kolejowego". Wykład poprowadzi prof. dr hab. Zbigniew Tucholski z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

17.09.2019 r. (wtorek)
- konkurs pt. „Śladami EKD/WKD” w radiu Bogoria

18.09.2019 r. (środa)
- w godzinach 17:30 – 19:30Mediateka Grodzisk (sala telewizyjna), ul. 3 Maja 57, Grodzisk Mazowiecki. Prelekcja nt. historii i współczesności linii kolejowej EKD/WKD pt. „Śladami dawnych linii EKD/WKD”

19.09.2019 r. (czwartek)
- ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pt. „Moja ekologiczna WuKaDka” na stronie internetowej www.wkd.com.pl

20.09.2019 r. (piątek)
- w godzinach 17:30 – 19:30Mediateka Grodzisk (sala telewizyjna), ul. 3 Maja 57, Grodzisk Mazowiecki. Prelekcja nt. historycznego i współczesnego taboru EKD/WKD pt. „15 lat Mazovii na szlaku WKD – pomiędzy historią a współczesnością”.  

21.09.2019 r. (sobota)
- wydawanie kieszonkowego rozkładu jazdy pociągów ważnego od dnia 01.10.2019 r. wraz ze słodkim upominkiem od WKD w kasach biletowych WKD. Akcja potrwa do wyczerpania zapasów.

22.09.2019 r. (niedziela)
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza na imprezę plenerową w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu z WKD, która odbędzie się na terenie siedziby Spółki w Grodzisku Mazowieckim

• Godzina 12:20
odjazd pociągu rejsowego ze stacji Warszawa Śródmieście WKD

• Godzina 13:15
przyjazd pociągu do Grodziska Mazowieckiego

• Godzina 13:30
powitanie gości

 ATRAKCJE DLA GOŚCI

  • zwiedzanie hali przeglądowo–naprawczej, projekcja filmu
  • zwiedzanie Izby Tradycji EKD/WKD
  • wystawa taboru WKD
  • wystawa historyczna przy Izbie Tradycji EKD/WKD
  • atrakcje dla najmłodszych: zabawy z animatorem (w godz. 14:00-15:30), wata cukrowa, zabawy manualne, miasteczko rowerowe, itp.
  • fotobudka i monidła z możliwością wykonania pamiątkowego zdjęcia z DTP 2019 dostępne dla wszystkich uczestników wydarzenia
  • stoisko WKD z materiałami informacyjnymi i promocyjnymi
  • poczęstunek dla gości – grochówka

ZAKOŃCZENIE IMPREZY

• 17:31 odjazd pociągu rejsowego z gośćmi

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, że w dniu 22.09.2019 r. obowiązuje oferta specjalna „Dzień bez samochodu w WKD”, w ramach której  przejazdy wszystkimi pociągami uruchamianymi na linii WKD są bezpłatne, niezależnie od relacji i czasu podróży – bez konieczności posiadania jakiegokolwiek dokumentu stwierdzającego prawo do odbycia podróży.
W przypadku podróży z rowerem/psem również do bezpłatnego przewozu roweru/psa. W ramach oferty specjalnej „Dzień bez samochodu w WKD” pasażerom, którzy skasują bilet jednorazowy na przejazd/przewóz lub pasażerom posiadającym zakupiony wcześniej bilet okresowy, zawierający w swoim okresie ważności dzień 22.09.2019 r. nie będzie przysługiwać zwrot środków finansowych.

Zobacz plakat ETZT z WKD (format JPG):

Zobacz plakat ETZT z WKD (format GIF)

Zobacz plakat ETZT z WKD (format PDF)

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pt. Moja ekologiczna WuKaDka

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pt. „Moja ekologiczna WuKaDka”

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego „Moja ekologiczna WuKaDka” za udział, pomysłowość, fantazję oraz trud włożony w przygotowanie ciekawych i różnorodnych prac. Spośród nadesłanych prac jury nagrodziło 7:

1 miejsce - Nikola lat 11

2 miejsce - Natalia lat 16

3 miejsce - Lena lat 9

Wyróżnienia

- Adrian lat 6

- Hanna lat 10

- Joanna lat 9

- Milena lat 9

Jury oceniając prace wzięło pod uwagę umiejętność doboru tematu, jakość wykonania oraz oryginalność pomysłu. Laureaci otrzymają upominki. O terminie wręczenia nagród zwycięzcy i osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.

Dziękujemy za udział w naszym konkursie!


Weź udział w konkursie plastycznym pt. Moja ekologiczna WuKaDka

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Moja ekologiczna WuKaDka”, który odbędzie się              w dniach 06.09 - 17.09.2019 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu z WKD. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.

Regulamin konkursu plastycznego pt. Moja ekologiczna WuKaDka

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym oraz zabawy z WKD podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu!

Festyn sołecki w Otrębusach „U NAS OK im. Tadeusza Stachowicza”

W ostatnią niedzielę WKD sp. z o.o. wzięła udział jako partner wydarzenia w corocznym uroczystym festynie sołeckim w Otrębusach z cyklu „U NAS OK im. Tadeusza Stachowicza”. Tegoroczny event, pn. „Nauka nie idzie w las tylko w nas” skoncentrowany był przede wszystkim na wprowadzeniu najmłodszych uczestników w świat nauki i eksperymentów poprzez zabawę. „Wiadomo nie od dziś, że najlepiej uczyć się bawiąc dlatego uważam, że w tym roku nie może zabraknąć WuKaDki przy organizacji atrakcji dla uczestników festynu w Otrębusach. Jako członek Zarządu WKD ale również jako rodzic popieram przedsięwzięcia, które niosą ze sobą mądrą formę edukacji” – powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD przystępując do projektu.

Stojąc przed tym zadaniem przedstawiciele Spółki WKD dołożyli wszelkich starań aby nie zabrakło atrakcji a każdy z uczestników mógł wynieść z festynu poza wspomnieniami ciekawie przedstawioną wiedzę pobudzającą wyobraźnię.

Przedstawiciele WKD tym razem postanowili wprowadzić w świat budowy konstrukcyjnej i przestrzennej starsze dzieci i ich rodziców. Natomiast dla najmłodszych przygotowana została „strefa zmysłów i kreacji WKD” w której za pomocą kolorów i kształtów dzieci mogły swobodnie wyrazić swoje postrzeganie otaczającego nas świata. Podczas zabaw z dziećmi przy wykorzystaniu prostych elementów można było wykonać prace plastyczno-techniczne m.in. zbudować torowisko ze słomek, mosty a nawet domy. Najmłodszym dzieciom najwięcej radości sprawiła atrakcja związana z malowaniem kolorowanek pociągów i malowanie buziek. Każde dziecko otrzymało upominek za wspólną zabawę, który będzie pamiątką przypominającą miłe chwile spędzone razem z WKD tego dnia. Wszyscy bardzo chętnie włączali się do zabaw a na pamiątkę tego wydarzenia najmłodsi uczestnicy odwdzięczyli się nam obrazem, który został przygotowany wspólnie przez dzieci. Będzie on wyjątkową ozdobą Sali konferencyjnej naszej Spółki.

Wszystkim dzieciom i ich rodzicom oraz opiekunom serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zabawę.

Parkingi dla pasażerów WKD w Komorowie i Pruszkowie coraz bliżej unijnego dofinansowania

Gmina Michałowice była gospodarzem konferencji prasowej, na której przekazano bardzo dobre informacje na temat przygotowywanego projektu budowy nowoczesnej infrastruktury parkingowej w systemie „Parkuj i Jedź”. Będzie ona wkrótce dostępna w sąsiedztwie przystanków w Komorowie i Pruszkowie dla zmotoryzowanych pasażerów okolic kolejki WKD, chcących kontynuować podróż pociągiem. W czerwcu br. Warszawska Kolej Dojazdowa zawarła umowy z Gminą Michałowice i Miastem Pruszków w sprawie udostępnienia terenu kolejowego pod realizację przebudowy dwóch parkingów, z których pierwszy zlokalizowany jest w Komorowie przy ul. Ceglanej, zaś drugi w Pruszkowie przy ul. Pawiej.

Realizacja odbędzie się z udziałem środków unijnych, których pozyskanie znacznie się przybliżyło. Parkingi zlokalizowane na terenie WKD stanowią część większego przedsięwzięcia, jakie Gmina Michałowice i Miasto Pruszków postanowiły realizować w partnerstwie z gminami: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Sulejówek i Żyrardów w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” (ZIT WOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego). Projekt zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów złożonych w konkursie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu będzie miała bezpośredni wpływ na polepszenie jakości powietrza mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice i Miasta Pruszków oraz korzystanie przez nich z usług świadczonych przez WKD. Modernizacja parkingów pozwoli pasażerom WKD na pozostawienie samochodów w dogodnej lokalizacji i komfortowych warunkach oraz przesiadkę do nowoczesnych pociągów WKD. Poprawi się płynność ruchu oraz zmniejszy negatywny wpływ transportu indywidualnego na środowisko naturalne.

Od lat konsekwentnie rozwijamy ofertę przewozową dla mieszkańców osiedli wzdłuż linii WKD, której istotnym elementem jest budowa infrastruktury w systemie „Parkuj i Jedź”. Odpowiadając na rosnące potrzeby pasażerów z początkiem października kierujemy do ruchu dodatkowy, 14. obieg taboru. Celem jest zwiększenie częstotliwości kursowania w popołudniowym szczycie komunikacyjnym, podczas którego pociągi pojadą co 10 minut. Dodatkowe połączenia także w szczycie porannym zyska Milanówek. Nieco dalszy horyzont czasowy to projektowana obecnie budowa drugiego toru od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego, na którą również w ostatnim czasie pozyskaliśmy unijne dofinansowanie – powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.