Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 27 lutego) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

WuKaDka wspiera lokalny klub sportowy Podkowa Teqball Club

W ramach umowy podpisanej pod koniec 2019 roku Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. została partnerem klubu sportowego Podkowa Teqball Club. WKD wspiera działalność Klubu wpisującą się w politykę Spółki,która zakłada aktywne angażowanie się w rozwój lokalnych inicjatyw i promowaniesportu oraz zdrowego trybu życia.
- WuKaDka chętnie angażuje się w życie lokalnych społecznościmiędzy innymi właśnie poprzez współpracę z klubami sportowymi skupionymi wzdłuż linii WKD, które popularyzują czynne spędzanie czasu wolnego. Zachęcanie do aktywności fizycznej jest bardzo ważne, bo sport to nie tylko świetna porcja ruchu, ale także rozwój umiejętności społecznych – powiedział Tomasz Tretter – Członek Zarządu WKD.

Symbolicznym gestem podjęcia współpracy było przekazanie w dniu 17.01.2020 r. koszulki meczowej z logo WKD przez Jana Ochędalskiego – Prezesa Podkowa Teqball Club na ręce Tomasza Trettera – Członka Zarządu WKD.
- Spełniło się jedno z naszych marzeń. Kolejka jest wpisana w krajobraz Podkowy Leśnej, dlatego jestem niezmiernie szczęśliwi, że udało nam się podjąć wspólne działania na rzecz popularyzacji sportu. - powiedział Jan Ochędalski – Prezes Podkowa Teqball Club.

wręczenie koszulki z logo WKD

Podkowa Teqball Club powstał na początku 2019 r. W klubie występuje wielu utytułowanych zawodników, specjalizujących się w różnych dyscyplinach sportu. W szczególności dotyczy to nowych form rywalizacji, takich jak: Teqball, Teqpong, Teqvoly, Teqis oraz Qatch. Obecnie zrzesza około 40 osób - zawodników, zawodniczek i przedstawicieli klubu rożnego szczebla. Koronna dyscyplina klubu – Teqball, rozpoznawalna jest w Polsce dzięki Podkowie Leśnej, tu też zaczęły się pierwsze rozgrywki Teqballowe, i odbyły się I Mistrzostwa Polski. Prezesem honorowym polskiego Teqball’a jest Michał Listkiewicz (polski sędziapiłkarski, działacz sportowy, w latach 1999–2008 prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej), z kolei rolę ambasadora pełni Andrzej Strejlau (polski piłkarz, trener, działacz i komentator piłkarski).

 

Podsumowanie przewozów pasażerskich na linii WKD w 2019 roku

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. po raz kolejny poprawiła wyniki przewozowe. W ciągu 2019 roku pociągami spółki WKD podróżowało jeszcze więcej pasażerów, niż w rekordowym 2018 roku. Przewozy w ubiegłym roku zamknęły się na poziomie 8 797 129 pasażerów, co jest rezultatem o 197 356 osób wyższym w stosunku do 2018 roku, przekładającym się na wzrost o blisko 2,3%. Dzięki temu spółka ponownie odnotowała najlepszy wynik przewozowy w swojej historii jako podmiot prowadzący od 2001 roku samodzielną działalność gospodarczą, nie tylko wyrównujący rezultat z 2018 roku, ale zbliżający się do poziomu niemal 9 mln pasażerów. Dodatkowo poziom 8 milionów przewiezionych pasażerów w ciągu danego roku kalendarzowego tym razem został przekroczony już w listopadzie – miesiąc wcześniej względem analogicznego rezultatu wypracowanego w ciągu 2018 roku (wówczas wspomniany poziom został osiągnięty w miesiącu grudniu).

Tak dobre wyniki przewozowe, osiągnięte na linii WKD w 2019 roku, przewyższające rezultat z rekordowego 2018 roku, z całą pewnością zapiszą się na kartach historii spółki. Stanowią one efekt ciężkiej pracy na rzecz zapewnienia wszystkim podróżnym usług przewozowych o jak najwyższej jakości i niezawodności, ale także współpracy w zakresie spełnienia wymagań i oczekiwań związanych ze świadczonymi usługami – komentuje Michał Panfil, Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Dobry wynik w zakresie liczby przewiezionych pasażerów w ciągu 2019 roku został osiągnięty dzięki wzbogaconej ofercie przewozowej w ramach rozkładu jazdy pociągów, wysokiej punktualności i niezawodności przewozów, jak również niskiej usterkowości zarządzanej infrastruktury i użytkowanego taboru kolejowego. Kilkanaście nowych połączeń w najbardziej obciążonych porach szczytów przewozowych zostało włączonych do rozkładu jazdy poprzez skierowanie do ruchu 13. i 14. obiegu taboru (zmiany wprowadzone odpowiednio od grudnia 2018 roku i października 2019 roku). Rozkład jazdy zachował swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych.

Do stabilnej oferty przewozowej dołączyła wspomniana wysoka punktualność i niezawodność kursowania pociągów WKD, która pozostając na poziomie przewyższającym 99,5% w statystykach publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego plasuje spółkę na pierwszym miejscu wśród krajowych przewoźników pasażerskich. Oferta przewozowa WKD skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, niezmiennie pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia.

Na osiągnięty rezultat wpływ miał niemal każdy z mięsięcy 2019 roku. Poza styczniem i kwietniem, w których odnotowano nieznaczne spadki względem analogicznego okresu 2018 roku, w pozostałych miesiącach miały miejsce wyraźne wzrosty. Tendencja zwyżkowa była silniejsza w pierwszej połowie roku oraz dodatkowo w ciągu dwóch miesięcy wakacyjnych. W tych okresach wzrosty oscylowały wokół 6%.

Rok 2019 był ponadto pierwszym pełnym rokiem, w którym spółka WKD musiała liczyć się z ewentualnym odpływem części podróżnych z uwagi na zakończony przez spółkę PKP PLK S.A. remont infrastruktury kolejowej na równoległej linii nr 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki. Podczas prowadzonych robót część pasażerów korzystających zazwyczaj z przejazdów na ww. linii, postanowiło przesiąść się do pociągów WKD. Po zakończeniu prac nie nastąpił znaczny odpływ podróżnych co oznacza, że spółce udało się pozyskać i utrzymać w ciągu 2019 roku grono nowych, stałych podróżnych.

Na uzyskany wynik wpływ miało również uatrakcyjnienie oferty taryfowej i biletowej kierowanej do poszczególnych grup podróżnych, jak również właściwa polityka marketingowa spółki oraz przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące modernizacji taboru kolejowego i zarządzanej infrastruktury.

Wszystkie wymienione powyżej elementy przyczyniają się do sukcesywnego wzrostu zainteresowania podróżami na linii WKD.

– W imieniu spółki Warszawska Kolej Dojazdowa chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pasażerom, zarówno tym stałym, korzystającym z naszych usług codziennie, jak i tym okazjonalnym, za dokonany wybór oraz okazane zaufanie, które po raz kolejny przełożyły się na wspólnie osiągnięty sukces – podsumował Prezes Zarządu WKD, Michał Panfil.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. serdecznie dziękując za regularne korzystanie z oferowanych usług życzy wszystkim dalszych szybkich, punktualnych i bezpiecznych podróży pociągami WKD. Bez Państwa taki wynik nie byłby możliwy do osiągnięcia!

Wyniki przewozowe osiągnięte w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku oraz na przestrzeni ostatniej dekady przedstawiają poniższe zestawienia.

Porównanie 2019 roku do 2018 roku (po najechaniu na miniaturę kliknij, aby powiększyć obrazek):

Przewozy pasażerskie w latach 2009-2019 (po najechaniu na miniaturę kilknij, aby powiększyć obrazek):

Od dnia 1.02.2020 r. WKD wprowadza nowe stawki cen biletów jednorazowych i okresowych - aktualizacja w dniu 15.01.2020 r.

Aktualizacja w dniu 15.01.2020 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w uzgodnieniu z Organizatorem publicznego transportu zbiorowego od dnia 1 lutego 2020 r. wprowadza nowe stawki cen biletów jednorazowych i okresowych obowiązujących na linii WKD. Zmiana cen biletów wynika ze wzrostu kosztów usług WKD, spowodowanego znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, kosztów osobowych oraz rodzajowych obejmujących m.in. koszty utrzymania infrastruktury i taboru. WKD wprowadza zmianę cen w przypadku biletów jednorazowych pierwszy raz od kilkunastu lat.

Ceny biletów jednorazowych oraz okresowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r. dostępne poniżej:

1. Ceny biletów jednorazowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r.

2. Ceny biletów okresowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r.

Bilety okresowe zakupione przez dniem 01.02.2020 r. zachowują swoją ważność do końca terminu wskazanego na bilecie.

W związku ze zmianą cen biletów jednorazowych (kartkowych do kasowników elektronicznych) od 1 lutego 2020 r., w odstępstwie od terminów wskazanych w § 12 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD) podróżni, którzy posiadają bilety jednorazowe o nieaktualnej wartości nominalnej WKD, mogą dokonać zwrotu biletów jednorazowych, zakupionych przed 1 lutym 2020 r. :

  • całkowicie niewykorzystanych;
  • częściowo niewykorzystanych, (bilety abonamentowe),

bez potrącenia odstępnego.

Zwrotu biletów jednorazowych dokonuje Wydział Sprzedaży Usług, w drodze pisemnego wniosku, dołączając oryginały zakupionych biletów.

Wnioski można składać:

  1. korespondencyjnie w siedzibie WKD: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Wydział Sprzedaży Usług ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Maz.
  2. w dowolnej kasie biletowej WKD (Warszawa Śródmieście WKD, Warszawa Ochota WKD, Warszawa Zachodnia WKD, Pruszków, Komorów, Podkowa Leśna Gł., Grodzisk Maz. Radońska).

 


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w uzgodnieniu z Organizatorem publicznego transportu zbiorowego od dnia 1 lutego 2020 r. wprowadza nowe stawki cen biletów jednorazowych i okresowych obowiązujących na linii WKD. Zmiana cen biletów wynika ze wzrostu kosztów usług WKD, spowodowanego znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, kosztów osobowych oraz rodzajowych obejmujących m.in. koszty utrzymania infrastruktury i taboru. WKD wprowadza zmianę cen w przypadku biletów jednorazowych pierwszy raz od kilkunastu lat.

Ceny biletów jednorazowych oraz okresowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r. dostępne poniżej:

1. Ceny biletów jednorazowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r.

2. Ceny biletów okresowych obowiązujących od dnia 1 lutego 2020 r.

W związku ze zmianą cen biletów jednorazowych (kartkowych do kasowników elektronicznych) od 1 lutego 2020 r., w odstępstwie od terminów wskazanych w § 12 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD) podróżni, którzy posiadają bilety jednorazowe o nieaktualnej wartości nominalnej WKD, mogą dokonać zwrotu biletów jednorazowych, zakupionych przed 1 lutym 2020 r. :

  • całkowicie niewykorzystanych;
  • częściowo niewykorzystanych, (bilety abonamentowe),

bez potrącenia odstępnego.

Zwrotu biletów jednorazowych dokonuje Wydział Sprzedaży Usług, w drodze pisemnego wniosku.

 

PRZEWOZY PASAŻERSKIE NA LINII WKD OKRESIE 11 MIESIĘCY 2019 ROKU

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w okresie od stycznia do listopada 2019 roku z przejazdów pociągami WKD skorzystało 8 141 484 pasażerów, tj. o 191 570 osób więcej, niż w analogicznym okresie 2018r., co stanowi 2,41% wzrost.

Wyniki przewozowe za 11 miesięcy 2019 roku w porównaniu do 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Liczba przewiezionych pasażerów WKD w 2018r. oraz 2019r.

liczba pasażerów i praca przewozowa za 11  miesięcy 2019r wykres

Wzrost liczby przewożonych pasażerów na linii WKD to efekt rozbudowy oferty przewozowej o dodatkowe pociągi w porze szczytu komunikacyjnego w dni powszednie, który w połączeniu z wysoką niezawodnością kursowania pociągów WKD w zdecydowanym stopniu przyczynił się do osiągniętego rezultatu w przewozach pasażerskich. Zaproponowana oferta w ramach obowiązującego rozkładu jazdy w połączeniu z bardzo wysoką punktualnością i niezawodnością kursowania pociągów WKD, wynoszącą 99,61% w zdecydowanym stopniu przyczyniła się do osiągniętego rezultatu w przewozach pasażerskich. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Urząd Transportu Kolejowego, w III kwartale 2019 roku spółka WKD była ponownie najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju.

Dodatkowo rozkład jazdy pociągów w ramach oferty przewozowej WKD niezmiennie zachowuje swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych. Oferta przewozowa WKD skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia.

Na uzyskany wynik wpływ miało również uatrakcyjnienie oferty taryfowej i biletowej kierowanej do poszczególnych grup podróżnych, jak również właściwa polityka marketingowa spółki oraz przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące modernizacji taboru kolejowego i zarządzanej infrastruktury.

92 lata linii kolei elektrycznej Warszawa - Grodzisk Mazowiecki

W dniu 11 grudnia br. minęły 92 lata od chwili uruchomienia regularnych przewozów pasażerskich na linii WKD pomiędzy Warszawą i Grodziskiem Mazowieckim!

Linia kolei elektrycznej z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego przez Podkowę Leśną została uruchomiona 11 grudnia 1927 r. pod nazwą Elektryczne Koleje Dojazdowe – jako pierwsza normalnotorowa elektryczna kolej w całości i od podstaw zaprojektowana i zbudowana w odrodzonej Polsce. Jej ówczesnym właścicielem była powstała w 1918 r. spółka „Siła i Światło” S.A., w której wiodącym kapitałem był kapitał angielski. Spółka ta był inicjatorem budowy, inwestorem i właścicielem EKD.

W dniu 17 kwietnia 1923 r. spółka „Siła i Światło” powołała Spółkę Akcyjną o nazwie „Elektryczne Koleje Dojazdowe” (EKD). Na czele Zarządu stanęli: inż. Tadeusz Sułowski – jako prezes, inż. Alfons Kuhn – wiceprezes (w późniejszych latach m.in. Dyrektor Tramwajów Miejskich w Warszawie i Minister Komunikacji 1928-1932), inż. Tadeusz Baniewicz – dyrektor oraz pozostali: Kazimierz Gayczak, Szymon Landau i Janusz Regulski.

Koncesja na budowę i eksploatację normalnotorowej (o rozstawie szyn 1435 mm) kolei elektrycznej z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego z perspektywą rozbudowy do Żyrardowa wydana została Zarządzeniem Prezydenta RP z 12 listopada 1924 r. i ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP nr 100 z dnia 21 listopada 1924 r.

Budowę linii rozpoczęto w Komorowie i prowadzono w obu kierunkach, tj. w kierunku Warszawy oraz w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Pierwotny przebieg linii na terenie Warszawy różnił się od obecnego. W celu skrócenia czasu dojazdu i uniknięcia przesoadek linię EKD poprowadzono w oddaleniu od torów Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i do ścisłego centrum Warszawy wprowadzono systemem tramwajowym ulicą Nowogrodzką aż do skrzyżowania z ulicą Marszałkowską.

Przy budowie linii wykorzystano najnowocześniejsze wówczas rozwiązania techniczne. Linia została wyposażona w nowoczesny system prowadzenia pociągów oparty na automatycznej sygnalizacji świetlnej sprowadzonej ze Szwecji, zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu pociągów oraz nieosiągalną na kolejach państwowych częstotliwość kursowania pociągów. Poza sygnalizacją zachwyt wzbudzały wagony silnikowe i doczepne sprowadzone z Anglii, rozwijające wysoką jak na owe czasy prędkość 70 km/h, wyposażone w hamulce powietrzne Westinghouse’a. Dojazd do centrum Warszawy miał zapewnić wysoką frekwencję i pokaźne wpływy.

W niedzielę 11 grudnia 1927 r. o godz. 9:54 z grodziskiej lokomotywowni wyruszył do Warszawy pierwszy pociąg służbowy. Uroczyste otwarcie nastąpiło na początkowym przystanku na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, skąd punktualnie o godzinie 11:05 odjechał do Grodziska Mazowieckiego pierwszy oficjalny pociąg pasażerski, złożony z trzech wagonów – zgodnie z przygotowanym rozkładem jazdy. Pociąg ten zainaugurował eksploatację linii Elektrycznej Kolei Dojazdowej. Kolejne pociągi, w składach jedno- lub dwuwagonowych zapoczątkowały regularną komunikację pasażerską według rozkładu jazdy, przewidującego pierwotnie 6 par kursów dziennie. Kolejne kursy były uruchamiane sukcesywnie począwszy od stycznia 1928 r.

Rozkład jazdy EKD obowiązujący od 11 grudnia 1927 r.

Grodzisk Mazowiecki

7:24

9:54

13:24

14:54

17:24

19:54

Pruszków

7:52

10:22

13:52

15:22

17:52

20:22

Warszawa

8:30

11:00

13:30

16:00

18:30

21:00

Warszawa

8:35

11:05

13:35

16:05

18:35

21:05

Pruszków

9:13

11:43

14:13

16:43

19:13

21:43

Grodzisk Mazowiecki

9:41

12:11

14:41

17:11

19:41

22:11

 

Niniejszy tekst stanowi fragment historii EKD/WKD, która dostępna jest na stronie WKD. Przejdź do artykułu na temat historii EKD/WKD.

zkład jazdy EKD obowiązujący od 11 grudnia 1927 r.

Grodzisk Mazowiecki

7:24

9:54

13:24

14:54

17:24

19:54

Pruszków

7:52

10:22

13:52

15:22

17:52

20:22

Warszawa

8:30

11:00

13:30

16:00

18:30

21:00

Warszawa

8:35

11:05

13:35

16:05

18:35

21:05

Pruszków

9:13

11:43

14:13

16:43

19:13

21:43

Grodzisk Mazowiecki

9:41

12:11

14:41

17:11

19:41

22:11

Warszawska Kolej Dojazdowa doceniona przez środowisko kolejarskie

Zawód Kolejarza, niezależnie od branży oraz miejsca zatrudnienia, nieodłącznie wiąże się z odpowiedzialnym pełnieniem służby na rzecz społeczeństwa i kraju. Służby, w której za najważniejsze uznaje się zagadnienia związane z bezpieczeństwem realizowanych przewozów pasażerskich i towarowych.

Warszawska Kolej Dojazdowa wzięła udział w uroczystej gali zorganizowanej w warszawskim Teatrze „Ateneum” z okazji Święta Kolejarza przez Federację Związków Zawodowych Kolejarzy. Jest to największa z organizacji działających na polskiej kolei, funkcjonująca nieprzerwanie od 1918 roku, czyli od roku, w którym Rzeczpospolita Polska odzyskała niepodległość.

Uroczysta gala odbyła się z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz instytucji państwowych, w tym. m.in. Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej czy Ministerstwa Infrastruktury. Podczas gali w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przekazano flagę narodową wraz z okolicznościowym wpisem Prezydenta RP. Flagę i wpis odebrał przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy, Jan Przywoźny.

Warszawską Kolej Dojazdową reprezentował Pan Michał Panfil, Prezes Zarządu spółki WKD, który miał zaszczyt wygłosić krótkie przemówienie. Na wstępie odczytał list gratulacyjny z życzeniami świątecznymi, złożony na ręce przewodniczącego Federacji ZZK, Jana Przywoźnego.

– Zawód kolejarza od zawsze był związany z odpowiedzialnością za życie i zdrowie innych oraz ze służbą na rzecz społeczeństwa. Życzę Państwu wiele wytrwałości w pełnieniu tej zaszczytnej służby oraz kontynuowania owocnej pracy także na rzecz pracowników spółek kolejowych – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Następnie podkreślono, że w wieloletnim procesie budowy pozycji polskiego kolejnictwa niesłychanie duże znaczenie ma świadomość obranej drogi i konsekwentne dążenie do celu. W tym aspekcie Prezes Zarządu WKD podał przykład własnej kolejarskiej drogi zawodowej. Pomimo ukończenia studiów kolejowych, jako młody pracownik zaczynał od najniższych szczebli struktury przedsiębiorstwa, na stanowisku dyżurnego ruchu. Awansując stopniowo na kolejne, wyższe stanowiska miał możliwość zapoznać się z całym kolejowym „abecadłem”.

W trakcie uroczystości Prezes Zarządu WKD, Pan Michał Panfil, został bardzo pozytywnie oceniony za osobisty wkład w działania podejmowane na rzecz rozwoju sektora kolejowego, budowy bazy doświadczeń oraz kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Zwrócono uwagę na działania podejmowane w porozumieniu i ścisłej, konstruktywnej współpracy ze środowiskiem zrzeszającym przedstawicieli tego zawodu, w tym również w ramach Federacji ZZK.

Audyt Nadzoru w spółce WKD

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością informuje, że w dniach 27 i 28.11.2019 w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. został przeprowadzony audyt nadzoru. W trakcie audytu nie wykazano żadnych nieprawidłowości w dokumentacji systemowej obowiązującej w spółce.

W związku z powyższym Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. została zarekomendowana Komitetowi Technicznemu CSQ do utrzymania certyfikatu zgodności z normą ISO 9001:2015.

Kolejne spotkanie poświęcone pracom nad nową Izbą Tradycji za nami

W siedzibie Warszawskiej Kolei Dojazdowej odbyła się druga narada z cyklu spotkań warsztatowych poświęconych wypracowaniu nowej formuły dla funkcjonowania Izby Tradycji EKD/WKD. Współpracę w tym zakresie spółka podjęła z Samorządem Województwa Mazowieckiego, a pierwszą wymianę opinii, propozycji i doświadczeń odnośnie wizji dla obiektu, strony miały okazję przeprowadzić podczas spotkania zorganizowanego na przełomie września i października br. Inicjatywa podejmowana jest w ramach realizacji projektu YOUMOBIL „Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”.

Tym razem przewodnim motywem narady było określenie strategii działań. Szczególnej uwadze poddano sugestie i opinie zgłoszone przez przedstawicieli lokalnych samorządów z miast i gmin, położonych wzdłuż trasy kolejki, mających doświadczenie w organizacji i współpracy z instytucjami podejmującymi inicjatywy o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Podkreślono, że historia kolei EKD/WKD powinna być prezentowana w sposób nowoczesny, z uwzględnieniem historii regionu, przez który wiedzie jej torowisko. Identyfikacja grup odbiorców musi uwzględniać zarówno ujęcie historyczne i tradycyjne dla osób starszych, jak i współczesne, ukierunkowane na młodych użytkowników.

– Nowoczesna forma przekazu powinna zostać skupiona w dwukondygnacyjnym budynku spełniającym wszelkie współczesne standardy funkcjonalności, bezpieczeństwa i przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale w bryle nawiązującej do architektury typowej dla okresu powstania przedsiębiorstwa –powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

Podczas spotkania zwrócono ponadto uwagę na konieczność stworzenia oferty unikalnej i wyróżniającej się względem istniejących obecnie placówek kulturalnych w okolicy linii WKD. Wybrane elementy oferty, zachęcające w formie fizycznej lub wirtualnej do odwiedzenia Izby Tradycji mogłyby zostać zlokalizowane w terenie, na stacjach i przystankach osobowych kolejki. Nie bez znaczenia pozostaje również możliwość podjęcia współpracy z lokalnymi grupami działania bądź środowiskami naukowymi, co pozwoliłoby na umiejętne połączenie zagadnień humanistycznych i inżynierskich, obecnych w tematyce rozwoju transportu zbiorowego.

Podsumowując spotkanie zasygnalizowano zakres zagadnień, które będą przedmiotem obrad w ramach trzeciej rundy warsztatów. Wśród podstawowych tematów założono podjęcie formułowania specyfikacji dotyczącej opracowania studium wykonalności dla realizacji nowej Izby Tradycji EKD/WKD.

Projekt CE1307 „YOUMOBIL” – „Promotion of the Mobility of Youth and Young Adults in rural areas through better access to European and national passenger transport networks(Promowanie mobilności wśród młodzieży i młodych dorosłych na obszarach wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskich i krajowych sieci transportu pasażerskiego), do którego przystąpiło Województwo Mazowieckie, to przedsięwzięcie zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu Interreg Central Europe 2014–2020. Bierze w nim udział 8 partnerów z 7 krajów Europy Centralnej. Projekt będzie realizowany do grudnia 2021 roku.

>> Zapoznaj się z informacją z pierwszego spotkania poświęconego projektowi

W dniu 06.12.2019 r. świętuj Mikołajki z WuKaDką

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza do wspólnego świętowania imienin Mikołaja. Z tej okazji WuKaDka przygotowała niespodziankę dla swoich pasażerów. W Mikołajki - 06.12.2019 r. (piątek) dla osób, które zgłoszą się do kasy biletowej WKD i podadzą hasło „Mikołajki z WuKaDką” będzie czekał drobny upominek. Akcja prowadzona będzie we wszystkich kasach biletowych WKD i potrwa do wyczerpania zapasów.

mikolajki

Serdecznie zachęcamy do świętowania Mikołajek z WuKaDką.

Pracownicy WKD wyróżnieni jako honorowi dawcy krwi

Honorowe oddawanie krwi to niezwykle ważna i szlachetna inicjatywa bezinteresownego niesienia pomocy i dzielenia się z innymi tym, co najcenniejsze, aby móc współuczestniczyć w ratowaniu zdrowia i życia. Z takiego założenia wychodzą również Kolejarze, pracownicy Warszawskiej Kolei Dojazdowej, którzy obok pełnienia tej odpowiedzialnej, a zarazem zaszczytnej służby, postanowili dołączyć do grona honorowych krwiodawców.

W bieżącym roku mija 40 lat od założenia Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. Zofii Szlenkierówny przy Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe w Warszawie. W dniu 15 listopada br. rozpoczęły się uroczystości związane z przypadającym jubileuszem. Podczas uroczystej gali odbyło się wręczenie honorowych odznaczeń dla najbardziej zasłużonych osób, które swoim wieloletnim poświęceniem, ofiarnością i systematycznością, udowodniły wielkie przywiązanie do służenia pomocą innym.

– Cieszymy się niezmiernie i jesteśmy dumni, że wśród grona wyróżnionych honorowych krwiodawców znaleźli się również dwaj pracownicy Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Liczymy, że ich wieloletnie działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy innym będą stanowić świadectwo i wzór do naśladowania dla młodszych przedstawicieli kolejarskiej braci i nie tylko jej – podkreśliła reprezentująca na uroczystości spółkę WKD Pani Jolanta Dałek, Członek Zarządu WKD.

W gronie osób uhonorowanych odznaczeniami Polskiego Czerwonego Krzyża znaleźli się dwaj pracownicy WKD, zatrudnieni w Wydziale Napraw i Utrzymania Taboru oraz w Wydziale Eksploatacji. Zostali oni wyróżnieni odpowiednio odznaczeniami: „Krzyż Zasługi” oraz odznaką honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Wśród gości obecnych na uroczystości był również pracownik WKD nominowany do odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.