Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 26 czerwca) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Zwroty biletów jednorazowych o nieaktualnej wartości nominalnej

W związku ze zmianą cen biletów jednorazowych i okresowych obowiązującą od 01.02.2020 r., Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż zwroty biletów jednorazowych o nieaktualnej wartości nominalnej obowiązującej do 31.01.2020 r., przyjmowane są wyłącznie do dnia 30.09.2020 r.

Po upływie w/w okresu, zwroty biletów nie będą przyjmowane, a ewentualne wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.

Nowe biletomaty WKD już na wszystkich stacjach i przystankach osobowych!

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że zakończył się montaż oraz uruchamianie nowych stacjonarnych automatów biletowych na peronach stacji i przystanków osobowych linii WKD. Oznacza to, że pasażerowie „Wukadki” mają już do dyspozycji możliwość zakupu dowolnego rodzaju biletu, przy wykorzystaniu różnych form płatności, za pośrednictwem nowych biletomatów zlokalizowanych na każdym z 28 przystanków i stacji. W ciągu minionych tygodni zainstalowanych zostało 30 szt. nowych biletomatów, po 1 szt. na każdym z przystanków oraz po 2 szt. na stacji Komorów i przystanku Warszawa Raków. Montaż urządzeń prowadzony był sukcesywnie od Grodziska Mazowieckiego w kierunku Warszawy, priorytetowo obejmując te miejsca, w których z różnych przyczyn w ostatnim czasie zakup biletów był ograniczony lub utrudniony.

W nowych biletomatach stacjonarnych, które zapewnią znacznie wyższą jakość świadczonych usług oraz komfort obsługi, każdy podróżny będzie mieć możliwość zakupu wszystkich rodzajów biletów dostępnych w ofercie WKD. Nowe urządzenia zapewnią dodatkowe usługi, które nie stanowiły elementu dotychczasowych kanałów sprzedaży oraz będą w znacznie większym stopniu przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. Dzięki temu, że lokalizujemy je w terenie, na peronach stacji i przystanków, będzie możliwe skorzystanie z proekologicznych technologii w trosce o środowisko naturalne.

Biletomaty stacjonarne zapewniają podróżnym możliwość zakupu wszystkich rodzajów biletów dostępnych w ofercie WKD. Płatności można dokonywać zarówno bezgotówkowo za pomocą karty płatniczej (stykowej, zbliżeniowej), aplikacji mobilnej BLIK, urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w Apple Pay, Android Pay, jak również poprzez płatność gotówkową – bilonem. Przyjmowanie płatności odbywa się za pomocą prostego i czytelnego interfejsu na ekranie dotykowym automatu, prowadzącego przez całą transakcję krok po kroku. W przypadku płatności gotówkowych – realizacja transakcji odbywa się wszystkmi monetami polskimi z wydawaniem reszty z dokładnością do 1 grosza.

Istotnym ułatwieniem w nowych biletomatach jest automatyczne wskazywanie przystanku, na którym jest zainstalowany automat. Dzięki temu rozwiązaniu wybór oferty w relacji podróży „od-do” jest dużo szybszy. Automaty biletowe zapewniają obsługę w 5 językach – oprócz rodzimego do dyspozycji są angielski, niemiecki, rosyjski oraz ukraiński.

Kolorystyka biletomatów została dostosowana do barw firmowych WKD, dzięki czemu – uwzględniając dodatkowo większe gabaryty urządzenia w porównaniu z uprzednio użytkowanymi – odznaczają się one na tle otoczenia i w znacznie łatwiejszy sposób będą możliwe do zlokalizowania przez podróżnych.

Automaty biletowe zostały w pełni przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie elementy używane w procesie zakupu biletu znajdują się na obniżonej wysokości, zgodnej z wytycznymi Urzędu Transportu Kolejowego, umożliwiającej swobodną obsługę przez osoby poruszające się na wózku. Oznaczenia informacyjne na obudowie automatu prezentowane są również przy użyciu napisów w alfabecie Braille’a.

Warszawska Kolej Dojazdowa konsekwentnie stawia w prowadzonej działalności na wdrażanie rozwiązań przyjaznych środowisku, dążąc do wzrostu konkurencyjności kolei względem innych, szczególnie indywidualnych środków transportu. W trosce o stan środowiska zastosowano technologie pozwalające na zmniejszenie zużycia energii. Automat wyposażono w szereg urządzeń wewnętrznych o niskim poborze energii, obudowę uzupełniono w izolację termiczną, natomiast dodatkowe źródło pozyskiwania energii zapewniają panele słoneczne zamontowane na dachu urządzenia. Kolejnym elementem wpływającym na środowisko naturalne jest możliwość ograniczenia zużycia papieru – automatycznie drukowane są wyłącznie sprzedane bilety, natomiast potwierdzenie wydruku wymaga decyzji pasażera.

Praca automatów jest zdalnie monitorowania przez całą dobę i na wszelkie nieprawidłowości w pracy lub usterki możliwie najszybciej reagować będzie serwis operatora urządzeń – ASEC. Serwis będzie dbać również o bieżące uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych (papier do drukowania biletów) oraz będzie reagować na ewentualne akty wandalizmu. Na każdym biletomacie, pod ekranem znajduje się dla podróżnych czytelna informacja jak i z kim kontaktować się w razie problemów z obsługą automatu lub jego awarii. W każdej chwili pasażer może porozmawiać z Centrum Obsługi, uzyskać pomoc lub zgłosić reklamację.

Jednocześnie Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, że w związku z zakończeniem obowiązywania pilotażowej umowy na sprzedaż biletów WKD za pośrednictwem mobilnych automatów zainstalowanych w pociągach WKD, od dnia 29 sierpnia br. sprzedaż biletów w mobilnych automatach zostaje wyłączona. Urządzenia po wyłączeniu usługi sprzedaży biletów zostaną zdemontowane. Projekt związany z tymczasowym wdrożeniem kanału sprzedaży biletów na pokładzie pociągów stanowił rozwiązanie pilotażowe, podczas którego zgromadzone zostały cenne obserwacje i doświadczenia w zakresie zachowań pasażerów. Podczas eksploatacji urządzeń były zgłaszane pewne zastrzeżenia, zarówno ze strony podróżnych, jak i personelu technicznego odpowiedzialnego za serwisowanie i diagnostykę automatów oraz pojazdów kolejowych. Wszystkie zebrane uwagi zostaną przeanalizowane pod kątem ewentualnych decyzji w zakresie możliwości kompleksowego wdrożenia tego rozwiązania w przyszłości.

Kolej na odpowiedzialność – to hasło w tym trudnym dla wszystkich czasie, tak dla pasażerów, jak i personelu organizującego oraz realizującego przewozy w transporcie publicznym, powinno stanowić wyznacznik dla wszelkich podejmowanych działań, aby uczynić podróż bezpieczną, komfortową i niezawodną. Od początku stanu zagrożenia epidemicznego podejmujemy wszelkie niezbędne decyzje i działania mające na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również pracowników WKD. Nie bez znaczenia pozostaje w tym kontekście obserwowany od kilku tygodni sukcesywny powrót pasażerów do korzystania z regularnych przejazdów pociągami „Wukadki”.

Zachęcając do codziennych dojazdów do wszystkich miejsc i w celach związanych z aktywnościami, które mogą systematycznie zwiększać swój udział w życiu społeczno-gospodarczym w ramach łagodzenia obostrzeń związanych ze stanem epidemii, nie możemy zapominać o obowiązujących wciąż zasadach bezpieczeństwa w zakresie zachowania dystansu społecznego, zakrywania ust i nosa – szczególnie w przestrzeniach zamkniętych. Zważywszy na zbliżający się rok szkolny, rosnące zapełnienie pociągów oraz dużą popularność, jaką cieszą się formy zakupu biletów za pośrednictwem automatów biletowych, nie chcielibyśmy zwiększać ryzyka powstawania nadmiernego zatłoczenia w wybranych przestrzeniach pojazdów, w tym szczególnie w pobliżu zainstalowanych w nich dotychczas automatów mobilnych.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, zachęcamy do zakupu wszystkich rodzajów biletów za pośrednictwem nowych biletomatów stacjonarnych zlokalizowanych na wszystkich stacjach i przystankach osobowych linii WKD. Przypominamy ponadto, że do dyspozycji pasażerów pozostają czynne pełnozakresowe kasy biletowe, uprawnione punkty ajencyjne (kioski i sklepy) oraz możliwość korzystania z aplikacji mobilnych SkyCash i mPay.

Wyłączenie od dnia 29 sierpnia br. sprzedaży biletów WKD w mobilnych automatach.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w związku z zakończeniem trwania pilotażowej umowy na sprzedaż biletów WKD za pośrednictwem mobilnych automatów zainstalowanych w pociągach WKD, od dnia 29 sierpnia br. sprzedaż biletów w mobilnych automatach zostaje wyłączona.

Sprzedaż biletów WKD prowadzona jest w stacjonarnych automatach biletowych oraz za pośrednictwem dotychczasowych kanałów sprzedaży.

Zwiększamy komfort obsługi osób słabosłyszących! (Pętle indukcyjne w kasach biletowych WKD)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z przyjemnością informuje, iż zakup biletów w kasach WKD stał się łatwiejszy i bardziej komfortowy dla osób słabosłyszących, korzystających z aparatów słuchowych oraz implantów słuchowych. Wszystko to, dzięki wyposażeniu naszych kas biletowych w pętle indukcyjne, które na wniosek WKD dostarczyła oraz zainstalowała Polska Fundacja Osób Słabosłyszących. Zamontowane pętle są kompatybilne z aparatami słuchowymi wszystkich producentów niezależnie od klasy i ceny aparatu. Urządzenie umożliwia osobie niedosłyszącej odbiór czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę indukcyjną (T), w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy.

Wystarczy, że osoba słabosłysząca podchodząc do kasy oznaczonej specjalnym  symbolem Znaczek włączy w swoim aparacie słuchowym lub implancie słuchowym funkcję cewki indukcyjnej (T), a od tego momentu będzie słyszała wyraźny głos kasjera. W przypadku, gdy rozmówca jest słabo słyszalny – należy poprosić sprzedawcę biletów o mówienie bliżej mikrofonu.

Aby odbiór tego co mówi kasjer był możliwy, aparat słuchowy lub implant słuchowy musi być skonfigurowany do współpracy z pętlą indukcyjną. Funkcja ta musi być aktywna, a parametry cewki indukcyjnej (T) muszą być odpowiednio ustawione.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów prosimy kontaktować się bezpośrednio z Polską Fundacją Osób Słabosłyszących http://pfos.org.pl/kontakt

IMG 2403

Informacje o tym, czym jest pętla indukcyjna, jaka jest zasada jej działania, kto i w jakich sytuacjach może z niej skorzystać dostępne są na http://pfos.org.pl/index.php/technologie/systemy-wspomagania/petle-i-petelki/ oraz http://pfos.org.pl/index.php/technologie/systemy-wspomagania/co-musisz-wiedziec-o-petli-indukcyjnej/.

Serdecznie zapraszamy osoby słabosłyszące do wygodnego i komfortowego korzystania z naszych usług!

 

 

#CzekamyNaWas tam, gdzie dojedziesz koleją!

Loga spółek

Wakacje to czas wypoczynku, relaksu i przygód. Żeby tego doświadczyć, podróżujemy poszukując nowych wrażeń lub odpoczynku. Odkrywamy nowe miejsca, nawiązujemy nowe znajomości, odwiedzamy przyjaciół lub ulubione zakątki. W większości przypadków, w tym celu potrzebujemy skorzystać z jednego z wielu środków transportu. Właśnie wtedy z pomocą przychodzi kolej, która od blisko 180 lat umożliwia podróże po kraju, stale się rozwijając i spełniając wymogi, stawiane przez podróżnych oczekujących możliwości szybkiego i komfortowego przemieszczania się. Liczne udogodnienia, także dla rodzin z dziećmi oraz osób z ograniczoną możliwością poruszania się, coraz krótsze czasy przejazdu oraz atrakcyjna oferta biletowa i wielokanałowy system sprzedaży biletów to atuty, dzięki którym podróżowanie pociągami staje się przyjemnością.

O tym, że Polska jest pełna interesujących miejsc, oferujących nie tylko wypoczynek, ale i wiele atrakcji turystycznych, nie trzeba nikogo przekonywać. Jak jednak znaleźć te znajdujące się w pobliżu linii kolejowych, do których z łatwością można się dostać wysiadając na najbliższej stacji czy przystanku?

Oczywiście, najlepiej gdy ktoś nam w tym pomoże i podpowie, dokąd warto pojechać i co zobaczyć! W ramach akcji #CzekamyNaWas postanowiliśmy ułatwić dokonanie tego wyboru i zaproponowaliśmy szereg atrakcji turystycznych, wskazując stacje i przystanki, na których należy wysiąść, aby możliwie najszybciej do nich dotrzeć.

W tym celu najlepiej skorzystać ze wskazówek, jakie przygotowaliśmy specjalnie dla naszych pasażerów uwzględniając te regiony, w których kursują pociągi przewoźników biorących udział w akcji #CzekamyNawas: mapa atrakcji

Projekt #CzekamyNaWas łączy regionalnych pasażerskich przewoźników kolejowych realizujących usługi na obszarze województw: mazowieckiego, łódzkiego, małopolskiego, wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego. Po Wspólnym Bilecie Samorządowym, jest kolejnym krokiem w stronę zacieśnienia współpracy pomiędzy przewoźnikami. Zakłada wspólne działania poprawiające jakość pasażerskich przewozów kolejowych w obrębie województw. Kampania będzie trwała do końca 2020 roku.

 

lka komunikat

 

NOWE BILETOMATY NA WUKADCE

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż rozpoczął się montaż oraz uruchamianie stacjonarnych automatów biletowych na wszystkich 28 stacjach/przystankach WKD, który potrwa do dnia 25 sierpnia b.r. Docelowo zainstalowanych zostanie 30 szt. biletomatów, po 1 szt. na każdym z przystanków oraz po 2 szt. na stacji Komorów i przystanku Warszawa Raków.

W biletomatach podróżny będzie miał możliwość zakupu wszystkich rodzajów biletów dostępnych w ofercie WKD. Płatności będzie można dokonać bezgotówkowo za pomocą Karty Płatniczej, aplikacji mobilnej BLIK, jak również poprzez płatność gotówkową - bilonem.

Zapraszamy do zakupu biletów za pośrednictwem nowych biletomatów.

 

Biletomat ASEC

Pasażerowie wracają do WuKaDki

Koronawirus opanował cały świat, strach i niepewność dotknęły każdego. Jeszcze do niedawna żyliśmy ze świadomością, że problem COVID-19 dotyczy tylko Chin gdzie zidentyfikowano ognisko wirusa. Niestety w dobie swobodnego przemieszczania się ludzi wszyscy dziś musimy stawić czoła przeszkodzie jaką jest czas pandemii ogólnoświatowej ogłoszonej w dniu 11.03.2020 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Od momentu wprowadzenia obostrzeń związanych z obowiązującym stanem utrzymującej się epidemii Spółka podjęła wszelkie niezbędne działania, żeby podróż WuKaDką była bezpieczna. W pociągach WKD zastosowano wiele rozwiązań mających na celu zabezpieczenie zdrowia i życia naszych podróżnych, m.in. wprowadzono dodatkową dezynfekcję oraz ozonowanie pociągów, przywrócono pełny rozkład jazdy pociągów -dla bezpieczeństwa i wygody naszych pasażerów, zakryto przyciski systemu zamykania i otwierania drzwi w pociągach, aby w ten sposób ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Prowadzona jest również kampania „Kolej na odpowiedzialność”, która przypomina nieustanie o zasadach higienicznych, których powinniśmy wszyscy przestrzegać. Dodatkowo Spółka wprowadziła na okres 3 miesięcy pilotażową usługę bezgotówkowego zakupu biletu w biletomatach zamontowanych w pociągach kursujących na linii WKD. Tym samym pociągi WKD spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa wymagane od przewoźników kolejowych, co zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo osobom korzystającym z naszych usług przewozowych a także pracownikom Spółki.

Po pierwszej fali zakażeń koronawirusem zaobserwowano powrót naszych podróżnych do WuKaDki. „Przywrócenie rozkładu jazdy sprzed ogłoszenia stanu pandemii to przede wszystkim odpowiedź na oczekiwania pasażerów. W związku z COVID-19 wprowadziliśmy dodatkowo wiele udogodnień zwiększających bezpieczeństwo pasażerów. Chcemy aby każdy podróżny czuł się komfortowo oraz bezpiecznie w pociągach WuKaDki. Już dziś wiemy, że liczba naszych podróżnych powoli wzrasta mimo epidemii, co bardzo cieszy.” – dodaje Tomasz Tretter, Dyrektor ds. handlowych WKD sp. z o.o.

Dzięki wprowadzonym zabezpieczeniom w pociągach WKD, przywróceniu pełnego rozkładu jazdy na liniach WKD i zaufaniu naszych pasażerów jakim nas obdarzyli, w czerwcu br. liczba podróżujących wzrosła do ponad 300 000 osób korzystających z naszych usług.

Aktywnie? Ciekawie? - tylko z WuKaDką!

Trasa linii kolejowej WuKaDki wiedzie przez malownicze i urokliwe tereny, zachęcające do korzystania z przejazdów pociągami WKD nie tylko w drodze do pracy i szkoły, ale także na wycieczki umożliwiające spędzanie czasu blisko przyrody i pozwalające na odkrywanie historii dotyczących miejscowości położonych wzdłuż linii. Dodatkową zaletą tych miejsc, jest również to, że są blisko nas, nie musimy wybierać się w wielogodzinną, daleką podróż, żeby odpocząć a przy tym aktywnie i ciekawie spędzić czas. WuKaDka przygotowała dla pasażerów mapkę rowerową, która pomoże zaplanować wycieczkę. Mapka dostępna jest przy okienkach kasowych WKD oraz w pociagach. Wystarczy teraz tylko zabrać np. rower, dobry humor, kupić bilet, wsiąść do kolejki i gotowe!

„Nasze pociągi są przyjazne turystyce, również i tej mieszanej, np. rowerowo-kolejowej. Osoby, które zdecydowały się na wakacje w naszej okolicy mogą aktywnie i atrakcyjne spędzić czas, korzystając z licznych ścieżek rekreacyjnych i edukacyjno-historycznych znajdujących się na szlakach turystycznych zlokalizowanych w sąsiedztwie linii WKD. Jeżeli ktoś lubi aktywnie spędzać czas to zdecydowanie polecam WuKaDkę.” – dodaje Tomasz Tretter, Dyrektor ds. handlowych WKD sp. z o.o.

Klimat miejscowości położonych wzdłuż linii WKD zachęca do wybrania się z rodziną czy przyjaciółmi na spacer, wycieczkę rowerową, jogging, nordic wallking lub skorzystać z oferty klubów jeździeckich w Komorowie, Kaniach Helenowskich i Podkowie Leśnej, gdzie można pojeździć bryczką, konno lub rozpocząć naukę jazdy konnej. Wybierając, którąś z wielu tras rowerowych czy pieszych łatwo można uciec od zgiełku miasta, wypocząć obcując blisko natury odwiedzając np. zielone pejzaże nad Utratą. Trasa WKD Otrębusy do WKD Komorów / WKD Pruszków stanowiąca fragment niebieskiego szlaku PTTK, to ciekawy pomysł na weekendowy rodzinnie spędzony czas. Atrakcje napotkane po drodze uprzyjemnią wakacje i pozwolą na odkrywanie nietuzinkowych miejsc, np. Muzeum Motoryzacji w Otrębusach, zorganizować piknik z najbliższymi nad Zalewem Komorowskim, udać się na spacer nad rzekę czy też do Lasu Sękocińskiego, przez który przebiega szlak edukacyjny. A jeśli ktoś ma ochotę stać się odkrywcą, to też ma taką możliwość podążając np. szlakiem poezji Mazowsza zaczynającym się w Podkowie Leśnej czy szlakiem perełek Milanówka. Miejscowości położone bezpośrednio przy linii kolejowej WKD lub w niedalekiej odległości od niej skrywają wiele ciekawych, ekscytujących a niekiedy zapomnianych historii i miejsc, które pobudzają wyobraźnie i pozwalają poznać mało znane ciekawostki naszych małych ojczyzn.

Czas wakacji sprzyja podróżom więc nie siedźmy w domu, już czas na przygodę, weźmy rower, obudźmy w sobie podróżnika, może takiego jakim był np. Leonid Teliga, który mieszkał w Grodzisku i poznajmy urokliwe miejsca, poszukajmy pejzaży malowanych przez Józefa Chełmońskiego, które są wokół nas. Wystarczy tylko wybrać się razem z WuKaDką na wycieczkę, a na pewno będzie aktywnie a przy tym ciekawie!

Więcej informacji w zakresie atrakcji turystycznych na linii WKD można znaleźć pod linkiem http://wkd.com.pl/aktualnosci/741-rowerem-przez-mazowsze-z-warszawska-koleja-dojazdowa.html

#czekamynawas

Loga spółek

 

Kolej czy samochód? Przyzwyczajenia w konfrontacji z faktami.

Przed podróżą warto zastanowić się, jaki środek lokomocji wybrać, by szybko, tanio i bezpiecznie dotrzeć do celu. Dokonaliśmy analizy tego, co bardziej się opłaca, co zyskujemy, a co tracimy decydując się na konkretne rozwiązanie komunikacyjne. Porównaliśmy koszty i czas przejazdu na wybranych trasach obsługiwanych przez różnych przewoźników kolejowych i skonfrontowaliśmy to z transportem drogowym.

W przypadku kolei faktycznym kosztem ponoszonym przez podróżnego jest kupno biletu. Tego samego nie można powiedzieć o podróży samochodem, dla której koszt przejazdu należy obliczać uwzględniając wszystkie wydatki związane z jego eksploatacją. Dlatego skalkulowaliśmy to na podstawie stawki za 1 km, określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r.

Kierując samochodem, jesteśmy nie tylko podróżnym, ale także przewoźnikiem, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Kierowca, tak jak maszynista pociągu, musi być uważny i przestrzegać przepisów ruchu. Ponadto płaci za ubezpieczenie, parking czy serwisowanie pojazdu. Wszystko to obciąża kieszeń, ale liczą się przecież nie tylko kwestie finansowe. Po dotarciu do celu, prowadzący pojazd zwykle jest zmęczony podróżą i potrzebuje odpoczynku. Dodatkowo, do czasu przejazdu nieraz trzeba także doliczyć przerwy na postój i tankowanie paliwa.

Wydatek, jaki poniesiemy podróżując samochodem (uwzględniając wyłącznie uśrednione zużycie paliwa na trasie w wysokości 6l/100 km) w porównaniu z ceną biletu na określonej trasie, także przemawia na korzyść kolei. Pasażer kupując bilet kolejowy, może również liczyć na dodatkowe benefity, np. w postaci bezpłatnej komunikacji miejskiej czy ulg na wiele atrakcji oferowanych w różnych miejscowościach czy regionach (np. tańszy wstęp do obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz kulturalnych).

Podróżując koleją, możemy się zrelaksować lub jeśli wolimy – popracować. Pozwala na to m.in. bezpłatny dostęp do Internetu, który większość przewoźników kolejowych udostępnia na pokładach swoich pociągów. W samochodzie kierujący pojazdem, nie ma już takich możliwości. Pasażer pociągu w dowolnym momencie – nie przerywając podróży – może również skorzystać z toalety, albo umilić sobie czas lekturą książki czy gazety.

Te dwa środki transportu nie konkurują jednak wyłącznie ceną. Z analizy połączeń na wybranych trasach wynika również, że w większości badanych przypadków pociągiem dotrzemy do celu szybciej niż samochodem.

Jedynym ograniczeniem kolei jest brak możliwości swobodnego wyboru trasy prowadzącej do celu. Jadąc samochodem, rzeczywiście jesteśmy bardziej elastyczni. Ale czy o to nam chodzi, gdy mamy jasno wyznaczony cel podróży i chcemy tam dotrzeć szybko, komfortowo i bezpiecznie?

Porównując korzyści i straty związane z wyborem codziennego środka transportu, warto wziąć pod uwagę również środowisko naturalne. Kolej jest jednym z najbardziej ekologicznych środków transportu, a czyste powietrze to korzyść dla nas i naszych dzieci!

Konkluzja z powyższych rozważań wydaje się oczywista. Wystarczy ją tylko zastosować
i kupić bilet. Można zrobić to nie wychodząc z domu czy z pracy, np. przez Internet lub jedną z wielu dostępnych aplikacji na urządzenia mobilne. Jeśli nawet podróż pociągiem będzie wiązać się z częściowym pokonaniem trasy pieszo (dojście na stację czy przystanek), to warto sobie uświadomić, że spacer to przecież aktywność fizyczna, czyli samo zdrowie! Zatem podróż pociągiem? Na zdrowie!

Porównanie kosztu i czas przejazdu na wybranych trasach

Parametry porównania kolej - auto

 

 

Podsumowanie przewozów pasażerskich na linii WKD w pierwszym półroczu 2020 roku

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że po niemal dwumiesięcznym okresie głębokiego załamania kolejowych przewozów pasażerskich z uwagi na obostrzenia związane ze stanem epidemii koronawirusa, liczonym od połowy marca do połowy maja br. monitorowana na bieżąco sytuacja w transporcie zbiorowym wykazuje tendencję stopniowego powrotu ku normalności. Pozwala to z ostrożnym optymizmem patrzyć w nadchodzącą przyszłość, w której powoli i systematycznie odbudowywane będą rola i znaczenie współczesnej kolei, w tym również WKD, jako bezpiecznego i niezawodnego środka transportu w codziennych dojazdach do pracy, szkoły, kultury, turystyki czy wypoczynku.

Według danych zgromadzonych za pierwsze półrocze 2020 roku z przejazdów pociągami na linii WKD skorzystało 2 517 319 pasażerów, tj. o 1 886 054 osoby mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, co oznacza spadek o 42,83%. Po pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku, w których utrzymane zostały obserwowane od kilku lat tendencje wzrostowe w zakresie liczby przewożonych pasażerów nastąpił bardzo trudny dla wszystkich czas, zarówno dla pasażerów, jak i personelu organizującego oraz realizującego usługi przewozowe w transporcie publicznym. Z uwagi na wprowadzone liczne restrykcje w związku ze stanem epidemii, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego, w miesiącach marcu i kwietniu nastąpił znaczny spadek liczby przewożonych pasażerów.

Spadek liczby przewożonych pasażerów rozpoczął się od połowy marca br. i wahał się w zależności od pory dnia i relacji w przedziale od 75% do 90% (średnio ok. 85% dla całego dnia) w porównaniu do okresu sprzed stanu epidemii, w odniesieniu do najbardziej obciążonych kursów w dni powszednie. Spółka WKD była jednym z ostatnich przewoźników, którzy zadecydowali o ograniczeniu oferty przewozowej, dostosowując ją po odpowiednio długim okresie monitorowania, do rzeczywistego, znacznie niższego zapotrzebowania: zmiany dotyczące dni powszednich wdrożono od dnia 23 marca.

Przed stanem epidemii, w miesiącach styczniu i lutym br. liczba przewożonych pasażerów na linii WKD kształtowała się w przedziale 700-800 tys., co wpisywało się w trendy wzrostowe i kilkuprocentowymi zwyżkami potwierdzało, że z pociągów spółki korzysta coraz więcej osób. Marzec zakończył się wynikiem o połowę niższym (spadek o blisko 53%), natomiast w ciągu kwietnia przewozy pociągami WKD zostały zrealizowane z udziałem ok. 120 tys. pasażerów, ulegając obniżeniu o ponad 83% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019. W kolejnym miesiącu, maju, odnotowano niemal dwukrotne odbicie – do poziomu ok. 207 tys. (o 73% mniej niż w maju roku ubiegłego). Wyniki przewozowe uzyskane w miesiącu czerwcu przekroczyły granicę 300 tys. pasażerów, co oznacza obniżenie o niespełna 56% w stosunku do rezultatu osiągniętego w poprzednim roku. Wyniki przewozowe osiągnięte w ciągu pierwszego półrocza 2020 roku w porównaniu do 2019 roku przedstawiono na poniższych grafikach.

Przedstawiona tendencja oznacza, że pasażerowie systematycznie powracają do przejazdów koleją, która w tym trudnym okresie postawiła przede wszystkim na bezpieczeństwo. Stanowi ono wyznacznik dla wszelkich podejmowanych przez spółkę WKD działań, aby uczynić podróż bezpieczną, komfortową i niezawodną – w codziennych dojazdach do wszystkich miejsc i w celach związanych z aktywnościami, które mogą systematycznie zwiększać swój udział w życiu społeczno-gospodarczym w ramach łagodzenia istniejących obostrzeń.

Od początku stanu zagrożenia epidemicznego Warszawska Kolej Dojazdowa podejmuje wszelkie niezbędne decyzje i działania mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników. Dzięki wysokiej świadomości, odpowiedzialności i profesjonalizmowi personelu WKD udało się uniknąć negatywnych skutków związanych ze stanem epidemii. Początkowy, a zarazem najtrudniejszy okres obowiązywania ograniczeń, wymagał przeglądu istniejących lub wdrożenia nowych procedur związanych z systemem reagowania w stanie zagrożenia epidemicznego. Drugim równie istotnym elementem była konieczność szybkiego i kompleksowego wyposażenia w niezbędny sprzęt i środki bezpieczeństwa osobistego dla personelu, środków transportu oraz wszystkich obiektów pracy służących również do obsługi klientów.

Szereg podjętych działań i inicjatyw umożliwił zapewnienie należytej dbałości o wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego pasażerów i pracowników transportu kolejowego w ramach realizacji usługi przewozowej o określonej wydajności i niezawodności:

  1. Wszyscy pracownicy spółki, w tym personel związany bezpośrednio z obsługą podróżnych, zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, tj. płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki itp., natomiast personel pokładowy (pojedynczy maszynista w odgrodzonym pomieszczeniu kabiny maszynisty) zaopatrzono w skafandry ochronne, maseczki twarzowe i rękawiczki ochronne.
  2. Wszystkie pomieszczenia służbowe, łącznie z kasami biletowymi i poczekalniami, wyposażono w środki dezynfekujące; tabor kolejowy oraz pomieszczenia służbowe podlegają bieżącej dezynfekcji i odkażaniu z wykorzystaniem ozonatorów; wprowadzono przemywanie peronów stacji środkami dezynfekującymi w systemie półzamkniętym.
  3. Tabor kolejowy wyposażono w informacje plakatowe i komunikaty dźwiękowe na temat konieczności zachowania wymaganych środków ostrożności, jak również informacje na temat dostępnej aktualnej liczby miejsc wewnątrz pojazdu.
  4. Wprowadzono ograniczenie dostępu do przycisków otwierania drzwi przez pasażerów, przy jednoczesnym otwieraniu i zamykaniu drzwi przez załogę pociągu.

Spółka WKD na bieżąco dostosowuje ofertę przewozową do rzeczywistego zapotrzebowania. Przed stanem epidemii rozkład jazdy dla linii WKD przewidywał uruchomienie w dni powszednie 192 połączeń, w okresie ograniczeń liczba ta uległa zmniejszeniu do 112 (ok. 40%). Po dwukrotnej modyfikacji rozkładu jazdy wprowadzonej od dnia 14 kwietnia (zwiększenie liczby pociągów do 116), a następnie od dnia 4 maja (zwiększenie do 122), zadecydowano o przywróceniu z dniem 18 maja podstawowej organizacji ruchu, bez jakichkolwiek ograniczeń (przywrócenie pełnego rozkładu jazdy nastąpiło po niespełna dwóch miesiącach). Krok ten był wynikiem obserwowanego powrotu pasażerów w miarę stopniowego wycofywania obostrzeń w funkcjonowaniu poszczególnych sektorów gospodarki oraz dotyczących przemieszczania się.

Rozwój sytuacji związanej ze stanem epidemii, w tym zachowania podróżnych w zakresie wyboru określonego środka transportu w dojazdach do pracy, usług czy innych codziennych lub okazjonalnych potrzeb podlega uważnemu, bieżącemu monitorowaniu. Spółka WKD jest przygotowana do obsługi wzrastających potoków przewozowych, zarówno z organizacyjnego, jak i z techniczno-eksploatacyjnego punktu widzenia, posiadając odpowiednie zasoby kadrowe i techniczne.

Podkreślić należy wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego podróżnych, jak również personelu obsługującego przewozy. Prognozuje się, iż w miarę dalszej sukcesywnej redukcji ograniczeń, w proporcjonalnym zakresie możliwy będzie powrót do popytu na przewozy. Wiele zależeć będzie od tego, czy i w jaki sposób epidemia będzie się dalej rozwijać bądź ustępować. Spółka WKD oferuje standardową organizację przewozów, pozostaje równocześnie przygotowana do wszelkich modyfikacji w sposób elastyczny, dostosowany do aktualnego zapotrzebowania, które jest na bieżąco monitorowane i raportowane.

Wszystkie działania spółki WKD pozostają niezmiennie ukierunkowane na prowadzenie przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Wpisują się również w dążenie do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich.