Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 27 lutego) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

ULGA USTAWOWA 33% DLA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 159) od 26 stycznia 2021 r. zmieniona została ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1777), w wyniku której w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego:

  1. w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych;
  2. w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne,

na podstawie biletów jednorazowych.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie jest zaświadczenie, potwierdzające oddanie co najmniej 3 donacji krwi lub jej składników, wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA, które zawiera:

  1. datę wydania;
  2. imię i nazwisko dawcy krwi;
  3. numer PESEL dawcy krwi;
  4. informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Uprawnienie do ulgi przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia ww. zaświadczenia.