Zaproszenie do ankiety

Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 26 czerwca) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Zmiana napięcia zasilania w sieci trakcyjnej linii WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że z dniem 28.05.2016 r. nastąpiła zmiana napięcia zasilania w sieci trakcyjnej z 600V do 3000V prądu stałego. Od tego dnia realizacja kolejowych przewozów pasażerskich na całej linii WKD będzie się odbywać z wykorzystaniem taboru przystosowanego wyłącznie do napięcia 3000V, tj. z wykorzystaniem elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN95 (typ 13WE), EN97 (typ 33WE) oraz EN100 (typ 39WE).

Zmiana napięcia zasilania w sieci trakcyjnej na linii WKD do 3000V umożliwiła rozpoczęcie eksploatacji w regularnym ruchu pasażerskim najnowszej generacji pojazdów dostarczonych do Warszawskiej Kolei Dojazdowej – elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN100 (typ 39WE). W dniu 28.05.2016 r. do obsługi linii WKD został skierowany pierwszy z dostarczonych dotychczas trzech pojazdów: EN100-01, który zainaugurował przewozy realizowane przez tą serię w ramach kursu nr 2202: Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 5:03) – Podkowa Lesna Główna (przyj. 5:13), a następnie nr 201: Podkowa Leśna Główna (odj. 5:48) – Milanówek Grudów (przyj. 5:55).

W dniu 29.05.2016 r. na linię WKD wyjechały kolejne dwa pojazdy serii EN100: 02 oraz 03.

Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące zakup 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych jest realizowane w ramach projektu nr KIK/22 pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Pojazdy przystosowane do napięcia 3 kV DC (fotorelacja):