Zaproszenie do ankiety

Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 26 czerwca) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Premiera najnowszego pociągu WKD serii EN100 (typ 39WE) - relacja

Najnowsze pociągi WKD, wyprodukowane przez nowosądecki NEWAG, oficjalnie wyruszyły na tory. Nowoczesne składy serii EN100 (typ 39WE) w ramach uroczystej premiery, która odbyła się w dniu 03.06.2016 zostały zaprezentowane pasażerom i dziennikarzom w Warszawie i Grodzisku Mazowieckim, po czym wyruszyły w regularną trasę, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Zakup pociągów został sfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ich koszt to ponad 98 mln zł, z czego współfinansowanie ze środków szwajcarskich wyniesie 45,5 mln zł. Warszawska Kolej Dojazdowa wprowadza tym samym do eksploatacji pierwsze z sześciu nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla mieszkańców Mazowsza.

Oficjalna premiera nowych pociągów rozpoczęła się na stacji Warszawa Śródmieście WKD o godz. 11:00 od briefingu prasowego, po którym wszyscy zainteresowani mogli wejść na pokład zaprezentowanego pojazdu EN100-01 i szczegółowo zapoznać się z jego wnętrzem. Punktualnie o godz. 11:40 skład w ramach specjalnego pociągu promocyjnego z zaproszonymi gośćmi, przedstawicielami środków masowego przekazu oraz innymi zainteresowanymi uczestnikami prezentacji wyruszył w podróż do Grodziska Mazowieckiego. O godz. 12:25 pociąg specjalnie zapowiedziany głosem znanego pasażerom WKD lektora przy akompaniamencie muzyki, efektach specjalnych w postaci zadymienia oraz wystrzelonego konfetti wjechał na stację Grodzisk Mazowiecki Radońska. Na pociąg oczekiwali nie tylko honorowi goście i przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektu, ale także licznie zgromadzeni mieszkańcy i pasażerowie WKD.

– Warszawska Kolej Dojazdowa, najbardziej punktualna kolej w Polsce, od dzisiaj korzysta wyłącznie z nowoczesnych pociągów. Po dostarczeniu wszystkich składów przez producenta, w sierpniu tego roku, nasz tabor będzie się składać z 21 pojazdów najwyższej jakości. Będzie to równocześnie oznaczać zakończenie procesu modernizacji taboru WKD rozpoczętego w 2004 r., w którym rozpoczęliśmy eksploatację pierwszego nowoczesnego pociągu zakupionego przez województwo mazowieckie dla spółki – mówi Grzegorz Dymecki, prezes Warszawskiej Kolei Dojazdowej. – Dzisiaj jesteśmy przewoźnikiem, który z dumą może stwierdzić, że posiada wyłącznie nowoczesne pociągi i gwarantuje pasażerom najwyższy dostępny komfort podróżowania. Jestem przekonany, że wysoką jakość najnowszych pociągów, które właśnie wchodzą do eksploatacji, docenią nasi pasażerowie. Są to pojazdy zapewniające wygodę, dużą przestrzeń, dobrą informację oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Podnoszą znacząco poziom naszej oferty i wzmacniają rolę kolei jako solidnej alternatywy dla innych środków transportu – dodaje.

Nowe pociągi typu 39WE, noszące jednocześnie oznaczenie serii EN100, to konstrukcje dostosowane do potrzeb Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Pojazd o długości 60 m składa się z sześciu członów i mieści 505 pasażerów, w tym 164 na miejscach siedzących. Przewidziano w nim cztery miejsca dla wózków inwalidzkich z zastosowaniem odkładanych ramp, umożliwiających wjazd wózka oraz osiem miejsc do przewozu rowerów. Każdy ze składów wyposażony jest w pełni zintegrowany system informacji pasażerskiej z zewnętrznymi tablicami LED oraz wewnętrznymi monitorami LCD. Są one widoczne z każdego miejsca w pojeździe. Maksymalna prędkość eksploatacyjna, z jaką poruszają się pojazdy w ruchu pasażerskim, wynosić będzie 80 km/h. Pociągi WKD jeżdżą pod nowym napięciem w sieci trakcyjnej: 3000 V prądu stałego.

Nowoczesne pociągi dla mieszkańców Mazowsza

Nowe pociągi to lepsza jakość i komfort podróży dla pasażerów, w tym przede wszystkim mieszkańców sześciu gmin na trasie WKD-ki: Michałowic, Pruszkowa, Brwinowa, Milanówka, Podkowy Leśnej, Grodziska Mazowieckiego oraz dwóch dzielnic Warszawy Włochy i Ochoty. Najnowsze pociągi WKD zapewnią pasażerom większe bezpieczeństwo – wszystkie pojazdy są wyposażone w system monitoringu z rejestratorem zdarzeń. Posiadają również klimatyzację przestrzeni pasażerskiej z układem okien umożliwiającym swobodne przewietrzenie składu oraz system zliczania podróżnych.

Warszawska Kolej Dojazdowa jest bardzo ważnym elementem ruchu aglomeracyjnego. W zeszłym roku przewiozła 8 mln pasażerów, służąc również tym podróżnym, którzy musieli zmagać się z utrudnieniami podczas modernizacji linii kolejowej Warszawa – Skierniewice. WKD słynie z punktualności. Mam nadzieję, że teraz jej kolejnym atutem będzie komfort i wygoda, a symbolem – nowoczesne pociągi zaznaczył Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego. Jako główny właściciel WKD cały czas inwestujemy w nowoczesny tabor i ulepszamy infrastrukturę kolejki, która jest położona w niezwykle istotnym, zachodnim paśmie aglomeracji warszawskiej, mającym bardzo wysoki poziom urbanizacji. Dzięki temu jest bardzo ważnym elementem ruchu pasażerskiego. Zakup nowych pojazdów mógł się dokonać dzięki współpracy Polsko-Szwajcarskiej. Federacja Szwajcarska w ramach współpracy z krajami Unii Europejskiej przeznaczyła miliard franków szwajcarskich, z czego niemal połowa tych pieniędzy trafi do Polski, część z nich właśnie na projekty WKD. Życzę wukadce żeby się rozwijała i gwarantuję, że będziemy o nią dbali i w nią inwestowali, aby była w najbliższej przyszłości autorem wielu innowacyjnych projektów– dodaje.                                                                             

Pod nowym napięciem 3000V

Nowy tabor do obsługi linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej to elektryczne zespoły trakcyjne przystosowane do pracy pod napięciem zasilania 3000V prądu stałego. Zakup tych składów spowodował konieczność dostosowania sieci trakcyjnej Warszawskiej Kolei Dojazdowej do nowego napięcia. Dotychczas pociągi WKD kursowały pod napięciem 600V, czyli takim, jakie wykorzystywane jest w sieciach tramwajowych. Napięcie w wysokości 3000V odpowiada napięciu w sieci trakcyjnej obsługującej ruch pociągów w Polsce.

Zmiana napięcia zbiegła się z wycofaniem z eksploatacji najstarszych składów używanych przez Warszawską Kolej Dojazdową. Pod koniec maja po 44 latach kursowania pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim i Warszawą z torów zjechały składy serii EN94, które przystosowane były wyłącznie do napięcia 600V.

Jest to zaprezentowanie bardzo ciekawego projektu, który pokazuje, że Polska wykorzystuje nie tylko środki unijne, ale również takie, które są przekazywane przez naszych partnerów bilateralnych, jak właśnie Szwajcarię. Wszyscy zwracamy uwagę na bardzo wysoki kurs franka szwajcarskiego, natomiast w przypadku tego projektu, właśnie wysoki kurs tej waluty umożliwił sfinansowanie znacznej części prac dodatkowychpowiedział obecny na prezentacji Wiceminister Rozwoju Paweł Chorąży.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Zakup nowych składów dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej to jeden z elementów projektu „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ze środków Programu WKD modernizuje też przystanki, wprowadza system dynamicznej informacji dla pasażerów, instaluje kamery monitoringu oraz remontuje najbardziej obciążony odcinek popularnej kolejki. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

  • zakup sześciu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych – zakończenie dostaw do końca sierpnia 2016 r.
  • stworzenie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu – systemu dynamicznej informacji pasażerskiej o aktualnej sytuacji ruchowej na linii WKD wraz z systemem monitorowania stacji i przystanków – w oparciu o detekcję położenia pojazdów oraz transmisję prognozowanych danych do peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej. Realizacja inwestycji zaplanowana jest do końca listopada 2016 r.
  • zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) na przejazdach kolejowych linii WKD – jest to projekt obejmujący zabudowę nowych urządzeń SSP na obiektach zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży, likwidacja obowiązujących odcinkowych ograniczeń prędkości oraz zapewnienie możliwości skrócenia czasu przejazdu pociągów. Realizacja zadania planowana jest do końca 2016 r.
  • kompleksowa naprawa toru nr 2 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów. Jest to najbardziej obciążony szlak linii kolejowej WKD. Inwestycja ma zapewnić właściwe parametry infrastruktury. Realizacja robót potrwa do końca sierpnia 2016 r.
  • modernizacja obiektów tzw. małej infrastruktury przystankowej w obrębie linii WKD. Przedsięwzięcie obejmuje instalację na wszystkich 45 peronach stacji i przystanków linii WKD nowych elementów wyposażenia – np. wiat, ławek, oświetlenia, wygrodzeń oraz dróg dojścia dla osób o ograniczonej mobilności. Zrealizowane zostanie w trakcie pięciu lat trwania projektu (2017-2021) na podstawie odrębnego zobowiązania.

Obecny na uroczystości dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii, Roland Python podkreślił znaczenie programu oraz realizowanego w jego ramach projektu WKD – Jestem niezwykle dumny z tego przedsięwzięcia i tego sukcesu, który jest sukcesem współpracy Polsko-Szwajcarskiej. Pamiętajmy, że ten projekt to nie tylko nowe pociągi, ale także wdrożenie nowego systemu informacji pasażerskiej i monitoringu. Często pytają mnie, dlaczego pomagamy Polsce i innym krajom Unii Europejskiej, choć sami w niej nie jesteśmy. Podkreślam zawsze, że Szwajcaria leży w Europie i czujemy się jej częścią, poczuwając się od tego, aby pomagać krajom członkowskim, zwłaszcza w projektach, które służą rozwojowi społeczno-gospodarczemu całego kontynentu. Warto zauważyć, że jednym z naszych celów jest ochrona środowiska, a przecież zachęcenie do korzystania z komunikacji miejskiej jak największej liczby osób pozwoli korzystnie wpłynąć na nasze środowisko – powiedział Dyrektor Roland Python.

Wyrazy uznania przekazał również burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Grzegorz BenedykcińskiCieszymy się, że udało się zrealizować ten projekt. Właścicielem kolejki w zdecydowanej większości jest województwo i to ono ponosi większość kosztów związanych z modernizacją WKD. Za tę decyzję chciałbym serdecznie podziękować marszałkowi Adamowi Struzikowi.

Następnie głos zabrał Zbigniew Konieczek, Prezes Zarządu NEWAG S.A., który wręczył Marszałkowi Adamowi Struzikowi, Prezesowi Grzegorzowi Dymeckiemu i oraz Dyrektorowi Rolandowi Python miniaturowe modele pociągów 39WE To dla mnie zaszczyt, że mogę oficjalnie przekazać na ręce zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej nowy pojazd typu 39WE, z którego jesteśmy niezmiernie dumni. Wyprodukowaliśmy pojazd, który nie tylko jest komfortowy i niezawodny, ale dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych również bardzo bezpieczny. W projektowaniu pojazdu uczestniczyło łącznie kilkadziesiąt osób. Jest to nasz autorski pociąg, złożony w 70 proc. z części, które zostały wyprodukowane w Polsce – zaznaczył Prezes Konieczek – Sprostaliśmy ponadto dużemu wyzwaniu, które postawił przed nami Zamawiający, w tym w szczególności dostosowalismy pojazd do specyficznych warunków na linii WKD, w tym do łuków o promieniu 22 metrów. Przekazujemy w ręce przewoźnika bardzo wyrafinowany pociąg, który – sądząc po opiniach, jakie do nas trafiają – spełnia oczekiwania pasażerów – dodał.

Następnie na specjalnie wyznaczonej powierzchni na ścianie bocznej składu złożyli swoje podpisy najważniejsi goście uroczystości. Pociąg został również symbolicznie poświęcony i rozpoczęła się część otwarta uroczystości.

Koszt projektu

Całkowity koszt wszystkich inwestycji w ramach projektu wyniesie 145,6 mln zł, z czego ponad 76,5 mln zł pochodzić będzie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Pozostała kwota zostanie zapewniona ze środków własnych spółki. Koszt zakupu nowego taboru w ramach realizowanego projektu wynosi ponad 98 mln zł, z czego 45,5 mln zł stanowić będzie udział funduszy szwajcarskich. Pozostałe środki w ramach realizowanego projektu będą wydatkowane na podwyższenie jakości oraz komfortu podróży na linii WKD, w odniesieniu do zarządzanej infrastruktury, czyli na modernizację wyposażenia przystanków oraz stworzenie systemu informacji pasażerskiej i monitoringu.

Wszystkim uczestnikom przybyłym na uroczystość oficjalnego przekazania pojazdu serii EN100 (typ 39WE) zarówno na stacji Warszawa Śródmieście WKD, jak i na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska serdecznie dziękujemy.