Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 18 maja) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

WKD na pierwszym miejscu w zestawieniu punktualności w kolejowych przewozach pasażerskich w I kwartale 2019 roku

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że według najnowszych danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, w I kwartale 2019 r. była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju, uzyskując bardzo wysoki wskaźnik punktualności na poziomie 99,29%. Na drugim miejscu uplasowało się przedsiębiorstwo Usedomer Baderbahn (UBB) GMBH z wynikiem 98,80%, zaś na trzecim miejscu – spółka PKP SKM w Trójmieście z wynikiem 98,49%. Szczegółowe dane zawarto w poniższej tabeli.

Tabela: Punktualność przewozów pasażerskich w I kwartale 2019 r.

 

Nazwa przewoźnika

I kwartał 2019

1.

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,29 %

2.

Usedomer Baderbahn (UBB) GMBH

98,80 %

3.

PKP SKM w Trójmieście

98,49 %

4.

Arriva RP

97,54 %

5.

Ceske Drahy

97,49 %

6.

ODEG Ostdeutsche

97,16 %

7.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

95,91 %

8.

Koleje Wielkopolskie

95,72 %

9.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

94,42 %

10.

Przewozy Regionalne

93,88 %

11.

Koleje Dolnośląskie

93,77 %

12.

Koleje Mazowieckie

92,47 %

13.

SKPL Cargo

90,83 %

14.

Koleje Śląskie

90,76 %

15.

Koleje Małopolskie

87,90 %

16.

PKP Intercity

80,89 %

17.

Cargo Master

50,00 %

18.

LEO Express Global

27,27 %

 

OGÓŁEM

87,92 %

Źródło: www.utk.gov.pl

Zobacz graficzne odwzorowanie punktualności przewozów pasażerskich w I kwartale 2019 r.:

Osiągnięty w ciągu I kwartału 2019 r. przez Spółkę WKD bardzo wysoki wskaźnik punktualności pociągów w ramach realizowanych usług przewozowych, będący zarazem najlepszym wynikiem w porównaniu do innych operatorów, został wypracowany dzięki następującym uwarunkowaniom:

 1. Połączenie funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej, skracające ścieżkę decyzyjną oraz umożliwiające szybką reakcję i podjęcie działań interwencyjnych w przypadku zaistnienia zdarzeń awaryjnych i losowych – zarówno po stronie użytkowanego taboru, jak i eksploatowanej infrastruktury kolejowej.
 2. Niska usterkowość eksploatowanego taboru kolejowego oraz elementów infrastruktury kolejowej, za którymi stoi posiadanie własnych zapleczy utrzymaniowych, z odpowiednio wykwalifikowanym personelem oraz przy ograniczonym do minimum zlecaniu usług do realizacji przez podmioty zewnętrzne.
 3. Oferta przewozowa WKD skonstruowana na bazie cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów
  w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny, co pozwala na zapewnienie niezbędnych rezerw oraz niską podatność na zakłócenia i opóźnienia.
 4. Bardzo wysoka efektywność procesu zarządzania poszczególnymi elementami infrastruktury kolejowej, przy wykorzystaniu optymalnych zasobów materiałowych i kadrowych, na którą składają się:
  1. droga kolejowa i obiekty inżynieryjne;
  2. urządzenia zasilania elektroenergetycznego;
  3. sieć trakcyjna;
  4. urządzenia sterowania ruchem kolejowym;
  5. urządzenia zabezpieczenia przejazdów kolejowych;
  6. urządzenia telekomunikacji i systemów tansmisji danych.