Przedstawiciele kolei bułgarskich z wizytą w WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. gościła w ubiegłym tygodniu 12-osobową delegację z Krajowego Przedsiębiorstwa Infrastruktury Kolejowej w Bułgarii (NRIC – National Railway Infrastructure Company). Delegacja w ramach wizyty studyjnej w Polsce odwiedziła przedsiębiorstwa oraz instytucje związane z organizacją i realizacją przewozów kolejowych, jak również przygotowaniem i zarządzaniem projektów inwestycyjnych z udziałem zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków Unii Europejskiej.

W siedzibie WKD przedstawiciele NRIC mieli okazję zapoznać się ze specyfiką działalności spółki jako zarządcy infrastruktury kolejowej oraz przewoźnika kolejowego. Przedstawiono historię przedsiębiorstwa, proces przekształceń własnościowych w ramach szerszego ujęcia reformy polskiej kolei, charakter aktualnej działalności, zrealizowane i planowane inwestycje oraz udział zewnętrznych programów pomocowych w procesie modernizacji spółki.

Podkreślono, że WKD jest jedną z kilkunastu spółek samorządowych w Polsce, które realizują zadania w kolejowym transporcie pasażerskim. Pozostaje jednak jedyną spółką samorządową będącą równocześnie przewoźnikiem i zarządcą infrastruktury, prowadzącym przewozy na całkowicie wyodrębnionej linii kolejowej, niezależnej od sieci narodowego zarządcy infrastruktury.

W delegacji NRIC znaleźli się przedstawiciele poszczególnych branż transportu kolejowego, jak m.in.: drogowa, zasilania, sterowania, automatyki, telekomunikacji, elektroenergetyki. Ponadto obecni byli również reprezentanci kadry zarządzającej zagadnieniami finansowymi i odpowiedzialnej za strategię. Goszczący w siedzibie WKD członkowie delegacji przedstawili w skrócie sposób i charakter funkcjonowania sektora kolejowego w Bułgarii.

– Obydwa nasze kraje już od kilkunastu lat są członkami Unii Europejskiej. Polska ma pewne doświadczenia w reformowaniu sektora kolejowego i dostosowywaniu do standardów jednolitego systemu transportowego na terenie Europy. W dalszym ciągu stoją jednak przed nami kolejne etapy tworzenia tego wspólnego systemu. Cieszymy się, że kolej bułgarska jest zainteresowana pozyskaniem informacji na temat stanu branży kolejowej w Polsce. Państwa wizyta stanowi pole do wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk i podstawę do nawiązania współpracy w przyszłości –powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Goście zwiedzili następnie zaplecze przeglądowo-naprawcze dla utrzymania taboru kolejowego oraz aktualnie eksploatowane typy taboru. Na zakończenie wizyty zapoznali się z historycznymi aspektami działalności przedsiębiorstwa, tj. z ekspozycją Izby Tradycji EKD/WKD oraz zabytkowymi wagonami.