Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 18 maja) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY W DNIACH 28-29.09.2019 (sobota-niedziela)

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW WKD W DNIACH 28-29.09.2019 (SOBOTA-NIEDZIELA) W ZWIĄZKU Z PRACAMI W TORZE NR 2 NA SZLAKU WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD – KOMORÓW

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami w torze nr 2 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów (tor prawy w kierunku Warszawy), polegającymi na gwarancyjnym usunięciu usterek oraz stabilizacji torowiska, na linii WKD w dniach 28-29.09 br. (sobota-niedziela) zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

 1. Pociągi będą kursowały w następujących podstawowych relacjach:
  1. Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD 
   (dla podróżnych do/z Milanówka obowiązuje przesiadka na stacji Komorów z/do pociągów w ww. relacji lub z/do połączenia realizowanego przez pojazdy zastępczej komunikacji autobusowej w relacji Warszawa Śródmieście WKD – Komorów)
  2. Milanówek Grudów – Komorów, z przesiadką do autobusu komunikacji zastępczej na stacji „Komorów” w kierunku do/z Warszawy
 2. (dla podróżnych do/z Milanówka obowiązuje przesiadka na stacji Komorów z/do połączenia realizowanego przez pojazdy zastępczej komunikacji autobusowej w relacji Warszawa Śródmieście WKD – Komorów)

 3. W czasie prac torowych, tor nr 2 na odcinku Komorów – Warszawa Śródmieście WKD (tor prawy w kierunku Warszawy) zostanie całodobowo zamknięty dla ruchu pociągów.
 4. Na odcinku Komorów – Warszawa Śródmieście WKD ruch pociągów będzie odbywał się dwukierunkowo po torze nr 1 (tor prawy w kierunku od Warszawy do Komorowa).
 5. Częstotliwość kursowania pociągów na odcinku Komorów – Warszawa Śródmieście WKD wyniesie co 70 minut dla jednego kierunku ruchu. Na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna, obsługiwanym przez pociągi obydwu planowanych relacji częstotliwość kursowania wyniesie 25/45 minut dla jednego kierunku ruchu.
 6. W celu uzupełnienia oferty przewozowej na trasie Komorów – Warszawa Śródmieście WKD zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Pojazdy zastępczej komunikacji autobusowej zapewniające połączenia do/z Warszawy zostaną skomunikowane na stacji „Komorów” z pociągami w relacji Milanówek Grudów – Komorów.
 7. Uwaga: z przyczyn technicznych przystanki „Malichy” oraz „Warszawa Salomea” nie zostaną objęte zastępczą komunikacją autobusową, której przystanki mogłyby zostać zlokalizowane w pobliżu linii WKD. Dla przystanku osobowego „Malichy” odpowiednikiem są przystanki zastępcze: „Tworki (Główna)” oraz „Norwida”, natomiast dla przystanku osobowego „Warszawa Salomea” odpowiednikiem jest przystanek zastępczy „Łopuszańska”.
 8. Podróżni korzystający z autobusowej komunikacji zastępczej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej w okresie ograniczeń, w celu zaplanowania dogodnej podróży.

Zobacz komunikat w sprawie zmiany rozkładu jazdy pociągów WKD w dniach 28-29.09.2019

Zobacz tabelę specjalnego rozkładu jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej ważnego w dniach 28-29.09.2019

Zobacz schemat organizacji ruchu na linii WKD w dniach 28-29.09.2019 (PDF)

Zobacz schemat organizacji ruchu na linii WKD w dniach 28-29.09.2019 (GIF)