Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 27 lutego) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Ruszyły prace nad nową Izbą Tradycji

Warszawska Kolej Dojazdowa podjęła współpracę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na rzecz ustanowienia nowej formuły funkcjonowania Izby Tradycji EKD/WKD. Nowa koncepcja obejmuje adaptację całości lub części budynku, w którym znajduje się Izba Tradycji EKD/WKD na cele edukacyjno-kulturalne promujące transport publiczny w znacznie szerszym zakresie, niż ma to miejsce obecnie – przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, w ramach realizacji projektu YOUMOBIL „Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”.

W ramach realizacji powyższego projektu Partnerzy typują obiekty znajdujące się w obszarze bezpośredniego oddziaływania transportu publicznego, które można przeznaczyć bądź zaadaptować na cele edykacyjne i kulturalne. Obiektami mogą być opuszczone stacje kolejowe czy wycofany z eksploatacji tabor kolejowy, znajdujące się przy liniach kolejowych zapewniających dostęp do użytkowanej aktualnie pasażerskiej sieci transportowej. Obiekt, w którym znajduje się Izba Tradycji EKD/WKD, posiada bardzo dobrą lokalizację – znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie końcowej stacji kolei WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Wypełnia ponadto obecnie część zadań wpisujących się w planowane cele projektowe, zaś znaczącą ilość zwiedzających stanowią osoby w wieku przedszkolnym i szkolnym jako grupy zorganizowane. Brak odpowiednio przystosowanej powierzchni wystawienniczej, przeznaczonej również dla celów widowiskowo-edukacyjnych stanowi aktualnie istotne ograniczenie dla dalszego rozwoju oferty, uwzględniając możliwości wykorzystania współczesnych instrumentów promujących transport zbiorowy.

– WKD to kolej z bardzo bogatą historią, dlatego niezmiernie ważne jest dla nas dbanie o zachowanie w pamięci wszystkich istotnych informacji na temat ludzi tworzących kolejkę, czy anegdot i przedmiotów z nią związanych. WKD to również współczesne cele i wyzwania, przed którymi stawia nas rzeczywistość, a zatem m.in. zwiększanie atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego, co chcemy uzyskać przy udziale zmienionej formuły naszej Izby Tradycji – powiedział Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

W spotkaniu po stronie interesariuszy projektu udział wzięli również pasjonaci historii, przedstawiciele Stowarzyszenia Klub Miłośników EKD/WKD oraz innych środowisk skupiających ekspertów z tematyki obejmującej historyczne bądź współczesne zagadnienia organizacji i funkcjonowania transportu zbiorowego.

Projekt CE1307 „YOUMOBIL” – „Promotion of the Mobility of Youth and Young Adults in rural areas through better access to European and national passenger transport networks(Promowanie mobilności wśród młodzieży i młodych dorosłych na obszarach wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskich i krajowych sieci transportu pasażerskiego), do którego przystąpiło Województwo Mazowieckie, to przedsięwzięcie zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu Interreg Central Europe 2014–2020. Bierze w nim udział 8 partnerów z 7 krajów Europy Centralnej. Projekt będzie realizowany do grudnia 2021 roku.