bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przepisy powszechnie obowiązujące

Przepisy powszechnie obowiązujące:


Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dn. 20 czerwca 1992 r. 


Ustawa prawo przewozowe z dn.z dnia 15 listopada 1984 r. z późn. zm.


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych.


ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1371/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym


Informacje dot. praw i obowiązków w ruchu kolejowym można znaleźć na stronie Urzędu Transportu Kolejowego: www.utk.gov.pl


Komisja Europejska przygotowała specjalną stronę internetową, na której znajduje się streszczenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 14), m.in. można na niej znaleźć 6 podstawowych praw przysługujących osobom podróżującym koleją:

  • Bezproblemowy zakup biletu
  • Bezpieczne podróżowanie
  • Prawa pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej
  • Informacje o ułatwieniach dla pasażerów niepełnosprawnych
  • Odszkodowanie z tytułu śmierci, obrażeń i odpowiedzialności za bagaż
  • Ochrona pasażera w przypadku niewypełnienia przez przedsiębiorstwa kolejowe ich zobowiązań

Organ nadzorujący przestrzeganie praw pasażera w transporcie kolejowym:
Urząd Transportu Kolejowego
Aleje Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
nr infolinii: 801 044 080 lub 22 460 40 80
adres e-mail: pasazer@utk.gov.plOpublikował: WKD sp. z o.o.
Publikacja dnia: 15.01.2019
Podpisał: WKD sp. z o.o.
Dokument z dnia: 08.08.2016
Dokument oglądany razy: 8 132