Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 26 czerwca) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Menu działu

Dostępność stacji i przystanków oraz taboru WKD

Dostępność stacji i przystanków WKD

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności stacji i przystanków WKD znajdziesz pod poniższymi linkami:

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE wkd

WARSZAWA ochota WKD

WARSZAWA ZACHODNIA WKD

WARSZAWA REDUTA ORDONA

WARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIE

WARSZAWA RAKÓW

WARSZAWA SALOMEA

OPACZ

MICHAŁOWICE

REGUŁY

MALICHY

TWORKI

PRUSZKÓW WKD

KOMORÓW

NOWA WIEŚ WARSZAWSKA

KANIE HELENOWSKIE

OTRĘBUSY

PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA

POLESIE

MILANÓWEK GRUDÓW

KAZIMIERÓWKA

BRZÓZKI

GRODZISK MAZOWIECKI OKRĘŻNA

GRODZISK MAZOWIECKI PIASKOWA

GRODZISK MAZOWIECKI JORDANOWICE

GRODZISK MAZOWIECKI rADOŃSKA

 

Dostępność taboru WKD

Każdy pociąg WKD wyposażony jest w cztery rampy najazdowe. Rampy obsługiwane są ręcznie wyłącznie przez maszynistę pociągu po wcześniejszym zasygnalizowaniu potrzeby pomocy przez podróżnego. Rampy znajdują się na obu końcach pojazdu – w pierwszych drzwiach bezpośrednio za kabiną maszynisty (po 2 szt. na stronę). Umożliwiają one wjazd wózków inwalidzkich do pojazdu z peronu
o wysokości 400 mm ponad główką szyny.

W drzwiach wyposażonych w rampę najazdową (zdjęcie nr 4) podróżny o ograniczonej możliwości poruszania się w celu uzyskania pomocy korzysta ze specjalnego przycisku umieszczonego zarówno z zewnętrznej, jak i wewnętrznej strony na płacie drzwi pociągu (zdjęcie nr 1). Poprzez wciśnięcie przycisku przekazywany jest sygnał dźwiękowy i wizualny bezpośrednio do kabiny maszynisty, co jest jednoznaczne z wezwaniem pomocy, której maszynista zobowiązany jest udzielić.

Przyciski zewnętrzne umieszczone na płacie drzwi, przy których znajduje się rampa najazdowa (w pobliżu przycisku otwierania drzwi przez pasażerów) oznaczone są piktogramem osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz dodatkowo naklejką obok przycisku (zdjęcie nr 1).

Liczba miejsc dla pasażerów poruszających się na wózkach inwalidzkich (jak również dla podróżnych z wózkiem dziecięcym) wynosi 4 na pojazd (zdjęcie nr 3).

Każde miejsce dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim wyposażone jest w podparcie umożliwiające unieruchomienie wózka pasem bezpieczeństwa. Każde miejsce dostępne jest z poziomu podłogi w przestrzeni drzwi wejściowych, bez pochyleń, odpowiednio oznakowane (piktogramy na ścianach wewnętrznych, oznakowanie).

W pojazdach serii EN 100 (NEWAG) przy każdym z miejsc znajduje się przycisk z piktogramem osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, którego użycie skutkuje uruchomieniem sygnalizacji dźwiękowej i wizualnej w kabinie maszynisty i jest jednoznaczne z wezwaniem pomocy, której maszynista jest zobowiązany udzielić.

Pojazdy serii EN 100 są wyposażone w pokładowy system wzywania pomocy i dwukierunkowej łączności z maszynistą poprzez przycisk SOS umieszczony
w przestrzeni drzwi wejściowych oraz za kabiną maszynisty. Panel z przyciskiem SOS jest oznakowany w języku Braille’a (zdjęcie nr 2).

Natomiast w pojazdach serii EN 97 (PESA) przy każdym z miejsc znajduje się przycisk SOS, którego użycie skutkuje uruchomieniem sygnalizacji dźwiękowej
i wizualnej w kabinie maszynisty i jest jednoznaczne z wezwaniem pomocy, której maszynista zobowiązany jest udzielić. Dodatkowy przycisk SOS znajduje się
w przestrzeni drzwi wejściowych (zdjęcie nr 2).

Pojazdy wyposażone są w system informacji pasażerskiej, który w sposób dźwiękowy oraz wizualny na monitorach informuje o obecnym i następnym przystanku lub stacji.

 

Pociagi

 

System zapowiadania stacji i przystanków osobowych

System zapowiadania stacji i przystanków osobowych w pojazdach kolejowych WKD składa się m.in. z podsystemu zapowiadania głosowego (komunikaty nagrane przez lektora, emitowane za pośrednictwem systemu rozgłoszeniowego).

Szczegółowy wykaz komunikatów głosowych:

 • NAZWY STACJI WKD (4 OBIEKTY)
 • NAZWY PRZYSTANKÓW OSOBOWYCH (24 OBIEKTY)
 • NASTĘPNA STACJA
 • STACJA
 • NASTĘPNY PRZYSTANEK
 • PRZYSTANEK
 • NASTĘPNY POSTÓJ
 • UWAGA! Z POWODU PROBLEMÓW TECHNICZNYCH POCIĄG SKOŃCZYŁ BIEG. PROSIMY O OPUSZCZENIE POJAZDU I O ZABRANIE ZE SOBĄ BAGAŻU
 • UWAGA! STACJA KOŃCOWA. PROSIMY O OPUSZCZENIE POJAZDU I O ZABRANIE ZE SOBĄ BAGAŻU
 • UWAGA! PRZYSTANEK KOŃCOWY. PROSIMY O OPUSZCZENIE POJAZDU I O ZABRANIE ZE SOBĄ BAGAŻU
 • MOŻLIWOŚĆ PRZESIADKI DO POCIĄGÓW PODMIEJSKICH
 • MOŻLIWOŚĆ PRZESIADKI DO POCIĄGÓW DALEKOBIEŻNYCH
 • MOŻLIWOŚĆ PRZESIADKI DO ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ZASTĘPCZEJ
 • MOŻLIWOŚĆ PRZESIADKI DO ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ
 • UWAGA! W ZWIĄZKU Z UTRUDNIENIAMI W RUCHU KOLEJOWYM I MOŻLIWYMI OPÓŹNIENIAMI PROSIMY O ZWRACANIE UWAGI
  NA KOMUNIKATY EMITOWANE NA PERONOWYCH TABLICACH INFORMACJI PASAŻERSKIEJ.

Dodatkowo pomiędzy wybranymi stacjami/przystankami osobowymi lub przed dojazdem do stacji końcowej/przystanku osobowego końcowego emitowane są komunikaty uzupełniające, zawierające informacje o możliwych przesiadkach do innych środków transportu kolejowego oraz o konieczności zabrania ze sobą bagażu.

Informacja o dojeździe do stacji końcowej lub przystanku końcowego jest generowana każdorazowo (automatycznie) w zależności od relacji pociągu (nr kursu) zapisanej w systemie.

Podstawowym sposobem zapowiedzi następnej stacji / następnego przystanku osobowego jest emisja komunikatu głosowego – po odjeździe pociągu z poprzedzającej stacji / przystanku osobowego: „NASTĘPNA STACJA: KOMORÓW” / „NASTĘPNY PRZYSTANEK: PRUSZKÓW WKD”.
Przed dojazdem do następnej stacji / następnego przystanku emitowana jest nazwa tej stacji / przystanku: „KOMORÓW” / „PRUSZKÓW WKD”.

 

SIP System Informacji Pasażerskiej

Na wszystkich peronach stacji i przystanków osobowych WKD znajdują się tablice SIP - Systemu Informacji Pasażerskiej (zdjęcie nr 1) z ekranami LCD wyświetlającymi bieżące informacje dotyczące przyjazdów i odjazdów pociągów. Na konstrukcji wsporczej tablicy SIP znajduje się panel z przyciskami INFO oraz SOS, oznaczonymi dodatkowo w języku Braille’a (zdjęcie nr 2).

Przycisk INFO - uruchamia moduł informacji głosowej, odczytującej aktualnie prezentowany tekst na tablicy informacyjnej w zakresie prognozowanych kolejnych odjazdów pociągów,

Przycisk SOS - umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia głosowego z centrum dyspozytorskim w sytuacji alarmowej i wymagającej pomocy.

 

SIP

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług! 

3) Informacja o taborze

 

DOSTĘP DO POJAZDU, DOSTĘP DO MIEJSC W POJEŹDZIE I SYGNALIZOWANIE POMOCY

Pociągi WKD są wyposażone w rampy odkładane ręcznie w liczbie 4 szt. znajdujące się na obu końcach pojazdu – przy drzwiach najbliższych kabinie maszynisty, po 2 szt. na stronę, umożliwiające wjazd wózków inwalidzkich do pojazdu z peronu o wysokości 400 mm ponad główką szyny. Dzięki zapewnieniu wysokości podłogi w przestrzeni drzwi wejściowych pojazdu w granicach od 400 do 500 mm licząc od główki szyny, powinno być możliwe szybkie wykonanie tej czynności.

Po zatrzymaniu pociągu w drzwiach wyposażonych w rampę najazdową (zdjęcie nr  3) podróżny o ograniczonej mobilności w celu uzyskania pomocy może skorzystać ze specjalnego przycisku umieszczonego na płacie drzwi (zdjęcie nr 1), przekazującego sygnał bezpośrednio personel pokładowy. Sygnalizacja działania przycisków: podświetlanie na zielono w momencie otwarcia drzwi lub gdy aktywna jest funkcja otwierania drzwi przez pasażerów; naciśnięcie przycisku musi powodować chwilowe podświetlenie na czerwono.

Przyciski zewnętrzne umieszczone na płacie drzwi, przy których znajduje się rampa, w pobliżu przycisku otwierania drzwi przez pasażerów, oznaczone symbolem wózka inwalidzkiego na samym przycisku oraz dodatkowo naklejką obok przycisku.

Wejścia do pociągu przystosowane dla osób o ograniczonej mobilności oznakowane są piktogramami na ścianie zewnętrznej pojazdu.

 

W pojazdach serii EN97 i EN100 liczba miejsc dla pasażerów na wózkach inwalidzkich (jak również dla podróżnych z wózkiem dziecięcym) wynosi 4 na pojazd (zdjęcie nr 4).

Każde miejsce dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest wyposażone w podparcie umożliwiające unieruchomienie wózka pasem bezpieczeństwa. Każde miejsce jest dostępne z poziomu podłogi w przestrzeni drzwi wejściowych, bez pochyleń, odpowiednio oznakowane (piktogramy na ścianach wewnętrznych, oznakowanie).

Pojazdy serii EN100 są wyposażone w pokładowy system wzywania pomocy i dwukierunkowej łączności z maszynistą poprzez przycisk SOS umieszczony w przestrzeni drzwi wejściowych oraz za kabiną maszynisty. Panel z przyciskiem SOS jest oznakowany w języku Brille’a (zdjęcie nr 2).

 

 

                     1)2)