Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 26 czerwca) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Menu działu

WARSZAWA SALOMEA

Informacja o przystanku – perony w obu kierunkach wyposażone w pochylnie

 

 

WEJŚCIA NA PERONY WYPOSAżONE W POCHYLNIE

1