Menu działu

PRUSZKÓW WKD

 

Informacja o przystanku – perony w obu kierunkach wyposażone w pochylnie

 

wejście na pERON W KIERUNKU GRODZISKA MAZowieckiego

1

 

wejście na pERON W KIERUNKU warszawy

2